asyan.org
добавить свой файл
1

Тема. Громадянство України.


Мета: визначити співвідношення понять «людина», «особа», «громадянство», ознайомити учнів з основними положеннями Закону України «Про громадянство», виховувати розуміння важливості приналежності до громадянства.


Обладнання: Конституція України, витяги з закону про громадянство, таблиці «Людина, особа, громадянин», «Громадянство за народженням».


Тип уроку: комбінований.


Хід уроку.


І. Організаційна частина.


ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.


 1. Вставте пропущені слова.

 • Форма держави включає в себе форму державного устрою, форму політичного режиму і ……….

 • Форма правління, при якій влада належить одній особі і передається по спадковості називається ……..

 • В Україні форма державного устрою ……..

 • Фома Аквінський був основоположником ……… релігійної теорії походження держави.

 • До історичних типів держави належать рабовласницький, феодальний, буржуазний, соціалістичний і ………

 • Одною з визначних пам’яток правової культури України є ………., створена в ХVІІІ столітті.


2. «Здолай правову скелю»

Клас ділиться на три групи, кожна з яких, відповідаючи на запитання вчителя, піднімається вверх по умовній скелі. Перемагає та команда , що першою досягає вершини.

Про кого йде мова:

 • Правитель Вавілону, за якого були створені закони, викарбувані на чорному базальтовому стовпі. Перші закони людства.

 • Афінський правитель, якому вдалося помирити аристократів і демос, що встановив нові закони в Афінах.

 • Гетьман України у вигнанні – автор одної з найвизначніших пам’яток правової культури України.

Про який документ йде мова:

 • Створена в роки Великої Французької революції, є одною з найвидатніших пам’яток світової правової культури.

 • Створена в 1710 р. Пилипом Орликом – гетьманом України у вигнанні.

 • Прийнята 10 грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН.

Вибери із запропонованого переліку права , що входять до класифікації прав людини і громадянина:

 • трудове право, політичні права, права подружжя;

 • соціально-економічні права, кримінальне право, права та обов’язки батьків;

 • правовий звичай, права затриманого і заарештованого, особисті (громадянські) права.

Який принцип у сфері прав людини характеризує дану ситуацію:

- маючи доступ до культурних цінностей, слід, водночас, берегти культурну спадщину;

- нікому не дозволено підслуховувати телефонні розмови, бо порушується право на таємницю телефонних розмов тих, хто розмовляє;

- не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних чи релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

План.

 1. Людини – особа - громадянин.

 2. Поняття громадянства.

 3. Способи набуття громадянства України.

 4. Припинення громадянства України.


Дитина з’явилась на світ. Вона ще не знає своє ім’я, не відрізняє батьків, але вона має ознаки людської істоти, існує фізично. Поняття «людина» є біологічним збігається з поняттям «людина розумна».

«Людина» - людська істота, невід’ємна частина живої природи, живий організм, що підкоряється біологічним законам, що пристосований до суспільного способу життя разом з собі подібними.


Що ж містить поняття «особа»?

Поступово дитина виростає, вона навчилася розмовляти, думати, виділятися від інших.

 • Чи можливі ці зміни без проживання в людському суспільстві?

 • Чи міг вирости Мауглі, живучі серед звірів, з людськими навичками?

 • Чи погоджуєтесь Ви з тим, книга Р.Кіплінга «Книга джунглів» є правдою, а не вигадкою? Відповідь свою аргументуйте.

Зміни в розвитку дитини залежать від її оточення. Вони можливі лише в людському суспільстві. Людина спілкується зрізними представниками людського суспільства, навчається, працює. Наприклад, якщо Ви учень, то у Вас виникають відносини з однокласниками, вчителями, директором; якщо продавець, то у Вас виникають відносини з покупцями, постачальниками, співробітниками тощо

«Особа» - це учасник суспільних відносин і свідомої діяльності.

Більшість людей не тільки живуть у своїй сім’ї, серед друзів, знайомих, але і мають зв’язки з певною державою, мають певні права і обов’язки.

«Громадянин» - особа, яка має правовий зв’язок з певною державою.Поняття

зміст

Період, з яким воно пов’язане

людина

Біологічне поняття

З моменту народження

особа

Соціальне поняття

В процесі розвитку людини

громадянин

Політико-правове поняття

Протягом життя
 • Як Ви вважаєте, чи можливо існування людини, не пов’язаної з жодною країною?

Апатриди – особи, які не мають громадянства жодної країни.

Біпатриди – особи, які мають подвійне громадянство.


^ Громадянство – правовий зв’язок громадянина з державою, що породжує взаємні права і обов’язки.

Існує певна відмінність між поняттями «громадянство» і «підданство».

 • Які існують форми правління?

 • Наведіть приклади країн, що мають ці названі форми правління.

 • Покажіть на карті ці країни світу.

У монархії слід говорити, що людина живе «під королем», «під князем», «під султаном», тому це піддані відповідного монарха, у республіці ж прийнята форма «громадянин держави». Тому підданство властиве монархії, громадянство – республіці.

У світовій практиці більшість людей набувають громадянства за народженням шляхом філіації, але можливі випадки, коли людини набуває громадянства після народження шляхом натуралізації.


^ Робота з таблицею (громадянство за народженням)


Громадянство матері

Громадянство батька

Місце народження

Громадянство дитини

Україна

Україна

Україна

Україна

Україна

Україна

За межами України

Україна

Україна

іноземець

Україна

Україна

Україна

іноземець

За межами України

Україна

іноземка

Без громадянства

Україна

Україна

Без громадянства

Без громадянства

Україна

Україна

невідомо

невідомо

Україна

Україна


^ Розв’яжіть юридичні задачі.


 • У сім’ї Басюків народився син, коли вони гостили в родичів у Празі. Батьків цікавить, чи одержить їх дитина громадянство України.

 • Галина – громадянка України народила дівчинку, батько дівчинки – студент політехнічного університету з Ефіопії. Він хоче, щоб дівчинка стала громадянкою Ефіопії, матір хоче, щоб донька отримала українське громадянство. Матір звернулась з проханням пояснити, яке громадянство буде в її дитини.

 • Під час навчання в університеті Тятяна уклала шлюб з громадянином Сирії. Після закінчення університету вони виїхали жити до Сирії. Через рік у них народився хлопчик. Матір хвилюється, чи має син право на громадянство України.

 • Під двері лікарні м. Вінниці була підкинута тримісячна дитина. Встановити батьків дитини не вдалося. Як визначити громадянство дитини?

 • Батьки 16-річного Петра ухвалили рішення виїхати на постійне місце проживання до Білорусії, звідки родом батько. При цьому вони подали заяву про вихід з українського громадянства і прийняття російського. Хлопець не хоче втрачати українське громадянство. Він просить пояснити, чи можна вирішити це питання, відповідно до його бажання.


^ Робота з документом.


Учні отримують витяги з закону про громадянство і, опрацьовуючи його, дають відповіді на запитання:

  • які умови здобуття громадянства?

  • Коли припиняється громадянство?

  • В яких випадках втрачається громадянство?Конституція України ( ст. 25) гарантує громадянам України те, що вони не можуть бути позбавлені громадянства України, не можуть бути вигнані за її межі або видані іншій державі.

У Радянському Союзі допускалися випадки позбавлення громадянства. Подібні «законні» акції позначилися на долі багатьох представників української інтелігенції – письменників, художників, журналістів, вчених.

Радянськими органами влади було насильно депортовано за кордон Миколу Руденка, Степана Сопеляка, Валентина Мороза, Надію Світличну та інших активістів правозахисного руху.


ІV. Закріплення нового матеріалу.


   1. Що об’єднує, а що вирізняє поняття: «людина», «особа», «громадянин»?

   2. Дайте визначення понять «апатриди», «біпатриди».

   3. Назвіть способи набуття громадянства.

   4. В чому відмінність «права крові» від «права грунту»?

   5. Кого не приймають до громадянства України?


V. Підсумки уроку.


Отже, ми можемо зробити висновок, що громадянство – це особливий вид відносин, який існує між державою та окремими особами, що населяють її територію. Перебувають під її опікою за її межами.

Характерною ознакою громадянства є почуття патріотизму.

Патріотизм – це почуття любові до Батьківщини, незалежно від етнічної належності. Громадяни України повинні поважати не просто рідну землю, але й існуючі традиції та ідеали.


VІ. Домашнє завдання.


    • Опрацювати матеріал підручника - § 8

    • Заповнити таблицю в зошиті

Способи набуття громадянства

Умови набуття громадянства

Припинення громадянства

Втрата громадянства