asyan.org
добавить свой файл
1

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка


Розробка № 9

Назва розробки: Технологія одержання полімерних композиційних матеріалів з наперед заданими властивостями


Автор розробки: Стадник О.Д. – кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри експериментальної і теоретичної фізики СумДПУ.


Основні характеристики, суть розробки.

Розробка дозволяє одержувати полімерні композиційні матеріали з наперед заданими властивостями:

  • електропровідністю яку можна змінювати на 10 – 12 порядків;

  • основні магнітні характеристики регулюються до 50%;

  • теплопровідність може змінюватись в 1,5 рази;

  • міцність – до 30%.

Зазначені параметри досягаються за рахунок структурування полімерних композиційних матеріалів в силових полях.


^ Патентно-, конкурентоспроможні результати.

Розробки захищені авторськими свідоцтвами на винаходи СРСР і патентами: №716605, №1383185, №301245, №1098251, №288150, Пат. України №61216А, Пат. України №27500 на корисну модель.


^ Порівняння із світовими аналогами.

Результати регулювання властивостей кращі за світові аналоги, що досягається використанням патентних розробок та системи авторських «ноу-хау».


^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Розробка може бути запропонована вітчизняним і зарубіжним підприємствам та установам, які використовують радіо поглинаючи покриття з композиційних матеріалів, спеціальні електропровідні матеріали. Подібні розробки впроваджуються за кордоном при розробці «стелс» технологій. Вартість розробки залежить від типу ліцензії на впровадження і складає 2,5 – 3 млн. гривень.


^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки.

Розробку планується реалізувати на підприємствах машинобудівного комплексу, а також запропонувати зарубіжним споживачам через відповідні структури МОН України.


Стан готовності розробки.

Технології виготовлення композиційних матеріалів готові до впровадження.


Результати впровадження.

Частина результатів розробки впроваджувалась за спеціальною постановою Ради Міністрів колишнього Радянського Союзу.


Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87.

Тел. (0542) 22-14-95, факс 22-15-17 E-Mail: rector@sspu.sumy.ua