asyan.org
добавить свой файл
1УКРАЇНА


КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯРІШЕННЯ


11.08.2011 № 17


Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки між Куйбишевською селищною радою та гр. Коваленком П.Г.


Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 124, пунктом 2 статті 134 Земельного кодексу України, розділом ХІІІ Податкового кодексу України, Куйбишевська селищна рада вирішила:


1. Внести до договору оренди земельної ділянки № 137 від 13 грудня 2010 року укладеного між Куйбишевською селищною радою та гр. Коваленком П.Г., зареєстрованого у відділі Держкомзему у Куйбишевському районі від 11 липня 2011 року, такі зміни:


1.1 пункт 11 розділу «Орендна плата» договору оренди викласти в такій редакції:

«Орендна плата сплачується Орендарем протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення на розрахунковий рахунок Куйбишевської селищної ради».


2. Доручити селищному голові Буднику П.І. укласти з гр. Коваленком П.Г. угоду про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 13 грудня 2010 року № 137.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та раціонального природокористування.


Селищний голова П.І. Будник