asyan.org
добавить свой файл
1

проект

КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Куйбишевського району Запорізької області

___ сесія шостого скликання

РIШЕННЯ







_______.2012

смт. Куйбишеве

№ _



















Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 10.07.2012 № 2 «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Куйбишевської селищної ради на 2013 рік»










Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надходжень до селищного бюджету, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», враховуючи Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23.05.2012 року № 264 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2012 рік ” та пропозиції групи депутатів селищної ради Куйбишевська селищна рада вирішила:


1.Затвердити Методику визначення мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Куйбишевської селищної ради в новій редакції (додаток №1).

2. Затвердити розрахунок мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Куйбишевської селищної ради на 2013 рік в новій редакції (додаток 2).

3. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Куйбишевської селищної ради в розмірі 3.87 грн. з ПДВ на 2013 рік .

4. До мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території селищної ради застосовуються додаткові коефіцієнти. Методика застосування коефіцієнтів надана у додатку 2.

5.Встановити, що на наступні роки мінімальна вартість місячної оренди
1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Куйбишевської селищної ради податковими агентами платника податку – орендодавця та платниками податку на доходи фізичних осіб обчислюється самостійно за Методикою визначення мінімальної вартості місячної оренди
1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Куйбишевської селищної ради (додаток 1 до цього рішення) із застосуванням додаткових коефіцієнтів та значенням прогнозного середньорічного показника опосередкованої вартості спорудження житла по Запорізькій області у гривнях відповідно до Прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на відповідний рік.

6.Прохати Куйбишевське відділення Пологівської МДПІ забезпечити контроль за розрахунком і сплатою податку з доходів фізичних осіб-орендодавців нерухомого майна та формувати реєстр платників податку з доходів фізичних осіб шляхом реєстрації договорів оренди.

7. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення.

8. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.


Селищний голова П.І.Будник


 


Додаток 1 до рішення селищної ради від _____2012 №______


Методика

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Куйбишевської селищної ради


1. Відповідно до цієї Методики орендарі (крім орендарів - фізичних осіб, що не є суб'єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України є податковими агентами платників податку - орендодавців, визначають під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю),майнового паю(далі-оренда нерухомого майна), мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць такої оренди.

Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за договором піднайму визначається відповідно до цієї Методики з урахуванням статті 95 Житлового кодексу.

У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

3. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою: П=ЗхР,

де П - мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у гривнях;
З - загальна площа орендованого нерухомого майна, у кв. метрах;
Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна ,що встановлюється Куйбишевською селищною радою, на території якої розміщене зазначене майно (далі - орган місцевого самоврядування), у гривнях.
4.Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

Рн
Р = --------- х Т,

Кх12

де Р- мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об'єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від вартості будівництва, у гривнях;
К - коефіцієнт окупності об'єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об'єкта (від 5 до 100 років).

В залежності від характеристики об’єкту оренди під час визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна застосовується додатковий коефіцієнт :

Т- технічний стан об’єкта в залежності від терміну експлуатації (1- новий ( від 0 до 10 років); 0,75 – хороший( від 11 до 30 років); 0,5 – задовільний (від 31 до 75 років ; ) 0.25 – незадовільний ( від 76 років).

5. Якщо Куйбишевською селищною радою не визначена мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднена до початку звітного податкового року у спосіб, найбільш доступний для жителів територіальної громади, об'єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів - фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання) виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди.


Секретар ради Н.П.Суржик


Додаток 2 до рішення селищної ради від _____2012 №_____

Розрахунок

мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб

на території Куйбишевської селищної ради на 2013 рік


 Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна при передачі в оренду (суборенду) на території Куйбишевської селищної ради розраховується за такою формулою:

               Р = Рн / (К х 12)хТ,

       де Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

      Рн – середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від вартості будівництва, у гривнях (по Запорізькій області – 4 646 грн., (згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.08.2011 р. № 155).

      К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта (від 5 до 100 років).

Наказом Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 № 215 «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання» затверджено Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання, відповідно до якого житлові будинки в смт. Куйбишеве відносяться до 3 та 4 класу будинків з терміном служби 100 років, в селах приміщення в оренду в основному не здаються. Тому коефіцієнт окупності об’єкта (К) на території селищної ради складає 100 років .

       Таким чином мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) на території Куйбишевської селищної ради, складає:

               Р = 4 646,00 / (100 х 12) = 3,87 грн.

В залежності від характеристики об’єкту оренди під час визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна застосовується додатковий коефіцієнт Т:

  • для нових об’єктів ( від 0 до 10 років) – 3,87 х1= 3,87 грн. ;

  • для об’єктів в хорошому стані ( від 11 до 30 років) – 3,87 х 0.75= 2,90 грн. ;

  • для об’єктів в задовільному стані ( від 31 до 75 років) – 3,87 х 0,5= 1,93 грн. ;

  • для об’єктів незадовільному стані ( від 76 років) – 3,87 х 0.25= 0.98 грн. ;



Секретар ради Н.П.Суржик