asyan.org
добавить свой файл
1

Міському голові Сальдо В.В.


від ______________________________

___________________________________________________________________________________________________

тел.: ____________________________


ЗАЯВА


Прошу Вас видати довідку про визнання мене таким, що постраждав від надзвичайних обставин, а саме ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додатки:

  • копія паспорту (або документу, що його заміняє);

  • завірені у встановленому порядку копії:


- протокольного рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про визнання ситуації надзвичайною,

- експертного висновку міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо визначення рівня надзвичайної ситуації.


дата ____________________ підпис _____________________

М.П.