asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8


Секретар селищної ради С.О. Олишко


Додаток № 8

до рішення виконкому

селищної ради


^ Перелік державних та регіональних програм , які фінансуватимуться за рахунок коштів селищного бюджету у 2012 році
(грн.)
^ Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд
^ Спеціальний фонд


^ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

^ Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

01

Комиш-Зорянська селищна рада Куй-бишевського району Запорізької області


10116

Органи місцевого самоврядування

Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади смт. Комиш – Зоря на 2012 - 2014 роки

370090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади с.Комиш-Зоря на 2011-2013 р.

2 003100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади
Програмареформуваня і розвитку житлово - комунального господарства територіальної громади с. Комиш - Зоря на 2010 - 2014 роки

171209

в тому числі за рахунок коштів з державного бюджетуСубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

171209

100203

Благоустрій міст , сіл та селищ

Програма благоустрою населених пунктів територіальної громади с.Комиш-Зоря на 2011 р.

45650110201

Бібліотеки

Програма поповнення бібліотечного фонду селищної бібліотеки с. Комиш - Зоря на 2011 - 2013 роки

1400170703

Видатки на проведення робіт, пов»язаних з реконструкцією авто-мобільних доріг загаль-ного користування

Програма утримання та ремонту автомобільних доріг територіальної громади с.Комиш-Зоря на 2011 р.

48 171

в тому числі за рахунок коштів з державного бюджетуСубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

45 531

250323

^ Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування

Програма утримання обєктів спільного користування та ліквідації негативних наслідків діяльності обєктів спільного користування на 2012 - 2015 роки

68991240601

Охорона та раціональне використання природ-них ресурсів
Програма першочергових природоохоронних заходів територіальної громади с.Комиш-Зоря на 2011 р.

9 381

250404

Інші видатки

Програма проведення урочистих та святкових заходів на 2011- 2013рр.

700250404

Інші видатки

Програма по управлінню комунальним майном територіальної громади с. Комиш - Зоря на 2009 - 2011 роки

2 000


Всього
124 444
228 761


Секретар виконкому селищної ради С.О. Олишко


Проект
УКРАЇНА

^ КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


лютого 2012 року №


Про хід виконання місцевих

бюджетних програм за 2011 рік


Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію головного бухгалтера селищної ради Зубко Ж.В. «Про хід виконання місцевих бюджетних програм за 2011 рік», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:


1. Інформацію головного бухгалтера селищної ради «Про хід виконання місцевих бюджетних програм за 2011 рік» прийняти до відома (додається).


2.Виконкому селищної ради інформувати селищну раду на черговій сесії про виконання місцевих бюджетних програм за 2011 рік.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову Гнатушу І.В.


Селищний голова І.В. Гнатуша


ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконання місцевих бюджетних програм

за 2011 рік


І.На виконання Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади смт. Комиш - Зоря на 2009 - 2011 роки, затвердженою рішенням селищної ради від 16.03.2009 року № 6 призначено 2011 рік 9,34 тис. грн., фактично виконано – 9,340 тис. грн., що складає 100 % до призначеного показника, в тому числі по заходам, визначених програмою:

Найменування

заходів бюджетної програми


призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

Видання інформаційного бюлетеня «Вісник територіальної громади смт. Комиш – Зоря»


5,618


5,618


100

2.

Забезпечення функціонування офіційного веб – сайту Комиш – Зорянської селищної ради, його оперативне поповнення , розробка додаткових розділів, подання оголошень у газеті «Рідний край» та інших друкованих засобах масової інформації

3,722

3,722

100

Всього:9,340


9,340


100

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на видання інформаційного бюлетеня «Вісник територіальної громади с. Комиш – Зоря» у сумі 5618 грн.

Відповідно до частини 2 заходів кошти використано на подання оголошень на суму 322 грн. у газеті «Рідний край» та забезпечення функціонування офіційного веб – сайту Комиш – Зорянської селищної ради у сумі 3400 грн.


ІІ.На виконання Програми благоустрою території смт. Комиш - Зоря 2011 рік, затвердженої рішенням селищної ради від 14 грудня 2010 року№ 10 , з загального фонду селищного бюджету по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» призначено 2011 рік 56,49 тис. грн., фактично виконано – 56,414 тис. грн., що складає 99,9 % до призначеного показника, по спеціальному фонду : за рахунок бюджету розвитку - виділено на рік 13,521 тис. грн., призначено на 2011 рік 13,521 тис. грн., фактично виконано 13,521 тис. грн. ; за рахунок іншої субвенції із спеціального фонду районного бюджету виділено асигнувань в сумі 98,586 тис. грн. , призначено на 2011 рік – 98,586 тис. грн., фактично виконано – 98,586 тис. грн. , в тому числі по заходам, визначених програмою :№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

Придбання предметів, матеріалу, обладнання та інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктов;

Придбання набоїв для регулювання чисельності бродячих тварин

4,849

4,820

99,4

2.

Авто послуги по підвезенню матеріалів, висадки дерев, послуги по захороненню безрідних людей

23,440

23,438

99,9

3.

Податок за забруднення навколишнього середовища

0,001

0,001

74

4.

Зовнішнє освітлення в населених пунктах територіальної громади

10,2

10,2

100

5.

Проведення санітарного очищення територій загального користування(збирання сміття, опалого листя, обрізка дерев та кущів, косіння трави на території вулиць населених пунктів, утримання центральної площі)

18,00

17,955

99,8

6.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

112,107

112,107

100
Всього:

168,597

168,521

99,9

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на придбання 215 л бензину на суму 2090 грн. для обкосу узбіч та кладовища та запасних частин до бензокосарок на суму 2730 грн.

Відповідно до частини 2 заходів кошти використано на роботу автогрейдера – 3150 грн., транспортні послуги для засипки грунтових доріг – 3854 грн., формовану обрізку дерев та кущів – 6442 грн., автопослуги по перевезенню щебня – 6894 грн., авто послуги з висадки дерев – 3099 грн.

Відповідно до частини 3 заходів кошти використано на оплату екологічного падатку у сумі 0,74 грн.

Відповідно до частини 4 заходів кошти використано на оплату вуличного освітлення по смт. Комиш – Зоря у сумі 10199 грн..

Відповідно до частини 5 заходів кошти використано на послуги по очищенню доріг від снігу – 12973 грн., тех. обслуг. вуличного освітлення – 4983 грн.

Відповідно до частини 6 заходів кошти по спеціальному фонду використано на закупівлю обладнання сміттєвоза на суму 98585,40 грн. та закупівлю коси STIHL FS – 250 NF та висоторізу STIHL на суму 13521 грн.

Протягом звітного періоду не виконувалися заходи по регулюванню чисельності бродячих тварин, організації поховання одиноких громадян в зв’язку з відсутністю необхідності їх виконання.


ІІІ.На виконання Програми соціального захисту окремих категорій населення територіального громади смт. Комиш – Зоря на 2011 – 2013 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 14 грудня 2010 року № 9 , з загального фонду селищного бюджету на 2011 рік виділено асигнувань по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» в розмірі 5,609 тис. грн., призначено на 2011 рік 5,609 тис. грн., фактично виконано – 5,609 тис. грн., що складає 100 % до призначеного показника, в тому числі по заходам, визначених програмою :

№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

Матеріальна допомога ветеранам ВВВ , воїнам – інтернаціоналістам Афганістану та ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС до відзначень річниць – як віддання шани категорії людей , які мають певні заслуги перед державою; малозабезпеченим громадянам

5,609

5,609

100
Всього:

5,609

5,609

100

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам в кількості 30 чоловік та ветеранам ЧАЕС в кількості 3 чоловіка

Протягом звітного періоду не виконувалися заходи по наданню допомоги ветеранам ВВВ в зв’язку з відсутністю заяв.


ІV. На виконання Програми поповнення бібліотечного фонду селищної бібліотеки с. Комиш - Зоря на 2011 - 2013 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 14 грудня 2010 року № 11, з загального фонду селищного бюджету на 2011 рік виділено асигнувань в розмірі 2,4 тис. грн., призначено на 2011 рік 2,4 тис. грн., фактично виконано 2,143 тис. грн., що складає 89,3 % до призначеного показника, в тому числі по заходам, визначених програмою :

№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

Передплата періодичних видань

2,4

2,143

89,3
Всього:

2,4

2,143

89,3

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на передплату періодичних видань на 2011 рік.


V. На виконання Програми проведення урочистих та святкових заходів на 2011- 2013рр., затвердженої рішенням селищної ради від 14 грудня 2010 року №13, з загального фонду селищного бюджету на 2011 рік виділено асигнувань в розмірі 2,195 тис. грн., призначено 2011 рік 2,195 тис. грн., фактично виконано 2,194 тис. грн., що складає 100 % до призначеного показника, в тому числі по заходам, визначених програмою :№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

надання святкових подарунків ветеранам ВВВ до відзначень річниць – як віддання шани категорії людей , які мають певні заслуги перед державою (відповідно ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

2,195

2,194

100
Всього:

2,195

2,194

100

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на надання святкових подарунків ветеранам ВВВ до відзначень річниць – як віддання шани категорії людей , які мають певні заслуги перед державою (відповідно ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).


VІ. На виконання програми по управлінню комунальним майном територіальної громади с. Комиш - Зоря на 2009 - 2011 роки , затвердженої рішенням селищної ради від 12.12.2008р. № 7 з загального фонду селищного бюджету на 2011 рік виділено асигнувань в розмірі 5,127 тис. грн., призначено на 2011 рік 5,127 тис. грн., фактично виконано 4,946 тис. грн., що складає 96,5 % до призначеного показника, в тому числі по заходам, визначених програмою :


№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

Послуги з технічної інвентаризації, оформлення правових документів, послуги з державної експертизи кошторисної документації

5,127

4,946

96,5
Всього:

5,127

4,946

96,5

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на обстеження та інвентаризація нежитлових будинків – 1,930 тис. грн., експертна оцінка кошторисної документації з капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків – 2,556 тис. грн., грошова оцінка земельної ділянки – 240 грн., видача свідоцтва на право власності майном – 219,90 грн.


VІІ. На виконання Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства територіальної громади смт. Комиш – Зоря на 2010 – 2012 роки, затвердженою рішенням селищної ради від 08.07.2011 року № 13, по спеціальному фонду селищного бюджету призначень не було, з урахуванням змін за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  , призначено 270,965тис. грн., фактично використано за 2011 рік 270,965 тис. грн., що складає 100 % до призначеного показника, в тому числі по заходам, визначених програмою :


№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків

смт. Комиш – Зоря

270,965

270,965

100
Всього:

270,965

270,965

100

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на капітальний ремонт покрівель житлових будинків по вул. Вокзальна, 8 у сумі 70235 грн., вул. Вокзальная , 12а – 73236 грн., вул. Поштова , 103 – 30318 грн., вул. Вокзальна , 1 – 97176 грн.


VІІІ . На виконання програми розвитку та підтримки комунальних підприємств територіальної громади смт. Комиш- Зоря на 2011 р. ,затвердженої рішенням селищної ради від 14.12.2010 року №14, по спеціальному фонду селищного бюджету призначено на 2011 рік 30,9 тис. грн., фактичні видатки – 18,7 тис. грн.


№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

капітальні трансферти КП «Мрія» на реконструкцію приміщення

30,9

18,7

60,5
Всього:

30,9

18,7

60,5

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на кап. трансферти КП «Мрія» на реконструкцію приміщення у сумі 18700 грн.


ІX На виконання програми утримання та ремонту автомобільних доріг територіальної громади с. Комиш-Зоря на 2011 р., затвердженої рішенням селищної ради від 14.12.2010 року № 20, по спеціальному фонду селищного бюджету призначено 7,451тис. грн., фактично використано за 2011 рік 6,914 тис. грн., що складає 92,8 % до призначеного показника, в тому числі по заходам, визначених програмою :

№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

Забезпечення належного стану доріг для безпеки руху на дорогах (поточний та ямочний ремонт доріг, грейдеровка)

5,96

5,423

91,0

2.

Обробка документації з капітального ремонту доріг

1,491

1,491

100
Всього:

7,451

6,914

92,8

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на обробку документації "Кап. ремонт а/д по вул.Жовтнева – 1,491 тис. грн., ямковий ремонт доріг по вул.Червоноармійській та Молодіжній – 5,423 тис. грн.


X . На виконання Програми з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади смт. Комиш – Зоря на 2010 – 2012 роки по спеціальному фонду селищного бюджету призначено з урахуванням змін 12,935 тис.грн. (за рахунок Іншої субвенції), фактично використано за 2011 рік 12,935 тис. грн., що складає 100 % до призначеного показника, в тому числі по заходам, визначених програмою:


№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

Оплата послуг за поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

12,935

12,935

100

Всього:

12,935

12,935

100

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано на оплату послуг за поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктов.


ХІ. На виконання програми першочергових природоохоронних заходів територіальної громади с. Комиш-Зоря на 2011 р., затвердженої рішенням селищної ради від 14.12.2010 року №12 ,по спеціальному фонду селищного бюджету призначено з урахуванням змін 56,975 тис. грн.(54,9 тис. грн. за рахунок Іншої субвенції), фактично використано за 2011 рік - 54,9 тис. грн. що складає 96,4 % до призначеного показника, в тому числі по заходам, визначених програмою :

№ з/п

з а х о д и

призначено

тис.грн.

фактичне

виконання

тис.грн.

відсоток виконання

1.

Придбання урн (контейнерів)

2,075

0,00

-

2.

Придбання зелених насаджень віком більше одного року

54,9

54,9

100
Всього:

56,975

54,9

96,4

Відповідно до частини 1 заходів кошти використано не було.

Відповідно до частини 2 заходів кошти використано на придбання зелених насаджень віком більше одного року на суму 54900 грн.

Головний бухгалтер Ж.В.Зубко
<< предыдущая страница   следующая страница >>