asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8

Розміщено 01.02.2012 Проекти рішень виконавчого комітету.


ПроектУКРАЇНА

КОМИШ - ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


лютого 2012 року №


Про дотримання законодавства щодо стану обслуговування населення об'єктами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування,

траспорту і зв’язку


Керуючись п.п. 2 пункту «б» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги пропозиції, висловлені в акті перевірки роботи виконкому селищної ради щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно зі статтею 30 Закону країни «Про місцеве самоврядування в Україні», складеним державним адміністратором апараду райдержадміністрації від 01.11.2011року, заслухавши інформацію відповідального працівника виконкому селищної ради Науменко В.В. «Про дотримання законодавства щодо стану обслуговування населення об'єктами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, траспорту і зв’язку», виконавчий комітет селищної ради


ВИРІШИВ:


1. Інформацію відповідального працівника виконкому селищної ради Науменко В.В. «Про дотримання законодавства щодо стану обслуговування населення об'єктами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку» прийняти до відома (додається).

2. Роботу об’єктів, зазначених в п. 1 цього рішення, щодо обслугову-вання населення на території селищної ради визнати задовільною.

3.Виконкому селищної ради:

3.1 постійно проводити моніторинг рівня цін на основні види продуктів харчування на території селищної ради, а також величини торговельних надбавок та вживати, в разі необхідності, заходів щодо недопущення їх безпідставного підвищення.

3.2 забезпечити постійний контроль за дотриманням вимог законо- давства щодо обслуговування населення суб’єктами підприємницької діяль-ності, які здійснюють діяльність на території селищної ради.


Селищний голова І.В. Гнатуша


ІНФОРМАЦІЯ

Про дотримання законодавства щодо стану обслуговування населення об'єктами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування,

траспорту і зв’язку


На початку лютого цього року мною, відповідальним працівником викон- кому за стан торгівлі на території ради, Науменко В.В., перевірено стан обслуговування населення об'єктами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, траспорту і зв’язку.

Перевірено майже всі зазначені вище об'єкти. В ході перевірки встановлено, що на території ради функціонують 15 об’єктів торгівлі, 3 об’єкта громадсь- кого харчування, 8 підприємств побутового обслуговування, підприємство зв ’язку, АЗС та К.П. «Мрія», два паливні склади. Послуги в перевезенні пасажирів надаються ФО-П Сахно, О.Г., Никоненко Ю.О., Фінько В.В., Сидоренко Г.В.

Торговельна діяльність регулюється Господарським і Цивільним кодексами України , Законом України «Про захист прав споживачів» та Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006року № 833 « Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення». Контроль за дотриманням вимог цих актів законодавства здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах компетенції відповідно до законодавства.

Задоволення потреб споживачів у продовольчих, промислових товарах , продукції громадського харчування має здійснюватися на основі безумовного додержання вимог щодо їх якості та безпеки, постійного контролю за цим з боку держави. Тому Куйбишевська міжрайсанепідем- станція постійно здійснює контроль за якістю і безпекою товарів, які реалізуються суб'єктами господарювання на території ради, відповідністю приміщень для провадження діяльності санітарним нормам. Крім того, на території К.П.« Мрія» працює лабораторія ветеринарної медицини, яка стежить за якістю м'ясної, молочної та іншої сільгосппродукції.

На всіх об'єктах торгівлі на території ради є в наявності куточки покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів. Ціни на товари зазначаються на ярликах (цінниках) або у покажчиках цін.

На прохання споживачів продавці надають необхідну, достовірну інформацію про товари, сприяють споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг. Також надають можливість споживачеві перевірити якість чи справність виробу, продемонструвати його роботу та ознайомитися з правилами користування.

Продавці видають гарантійні талони на електротовари та товари побутової техніки. Суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж одягу, взуття, трикотажних виробів, створили на своїх об'єктах умови для їх примірки.

У магазинах, при зберіганні товарів у підсобних приміщеннях і розміщенні їх у торговельних залах, дотримуються принципи товарного сусідства, санітарних норм, норм складування і вимог протипожежної безпеки.

Виконкомом селищної ради затверджено графіки роботи всіх підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

Деяким власникам торговельних об'єктів зроблено зауваження стосовно відсутності цінників на товарах.

Попереджено власників магазинів та кафе, де реалізуються алкогольні напої, про необхідність розміщення табличок з написом про заборону продажу їх особам, яким не виповнилося 18 років.


Діловод селищної ради В.В. Науменко


Проект
УКРАЇНА

^ КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


лютого 2012 року №

Про затвердження апарату посилення селищної ради та проведення мобілізації, а також підготовку та проведення заходів по оповіщенню, збору

та відправки ресурсів у 2012 році


Керуючись п.1 ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Законів України «Про військовий обов'язок та військову службу», «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», в цілях мобілізації, планомірності підготовки в 2012 році апарату посилення Комиш – Зорянської селищної ради для роботи, пов’язаної з мобілізацією людських та транспортних ресурсів, виконком селищної ради


ВИРІШИВ:


1.Для організації роботи по оповіщенню призовних ресурсів, контролю збору та відправки на ОПЗВТ військкомату затвердити особовий склад Пункту збору Комиш – Зорянської селищної ради в такому складі:

- Гнатуша Ігор Вікторович - начальник Пункту збору, селищний голова

- Мерешко Віктор Іванович - комендант, заступник селищного голови

- Карацюпа Ольга Олександрівна - фельдшер ПЗВТ, медсестра Комиш-

Зорянської лікарської амбулаторії ЗПСМ

-Науменко Віра Володимирівна - начальник відділення оповіщення,завідувач

військово- обліковим бюро селищної ради

- Рябовол Віталій Анатолійович - начальник групи розшуку, інженер по

збуту Куйбишевського ЄЦВВ КП «Облводоканалгор» Запорізької обласної

ради

- Олишко Світлана Олександрівна - начальник відділення формування та

відправки команд і партій , секретар виконкому Комиш -Зорянської

селищної ради

- Грицик Людмила Миколаївна - помічник начальника відділення формування

та відправки команд і партій , спеціаліст 1 категорії селищної ради

-Гулич Олена Миколаївна - технічний працівник,техпрацівниця лікарської

амбулаторії

- Зубко Жанна Вікторівна - супроводжуюча ПЗВТ, головний бухгалтер

селищної ради

- Александрова Тамара Євгенівна – супроводжуюча ПЗВТ, спеціаліст з бух-

обліку селищної ради

- Юнак Іван Васильович – автомеханік ПЗВТ, пенсіонер


2. Для організації оповіщення військовозобов'язаних ресурсів зобов'я-

зати керівників підприємств виділити автотранспорт:

- КТ « Желєв С.С. та компанія »Комиш-Зорянський елеватора», керівник Леус Геннадій Володимирович, легковий автомобіль ВАЗ 3110.


3. Зобов’язати керівників підприємств селища виділити автотранспорт

для відправки військовозобов’язаних ресурсів на ПЗВТ військкомату:

- К.П. «Мрія» – керівник Онишко Ю.І., автомобіль РАФ

- Комиш-Зорянська ЗОШ І-ІІІ ст. - директор Марусик О.А., ГАЗ-32213, ГАЗ- 52.


4. Для непередбачених екстремальних ситуацій та для очищення місцевості для подачі мобілізаційних ресурсів зобов’язати керівника К.П. «Мрія» Онишка Ю.І. виділити трактор ЮМЗ.


5. Транспорт подати в селищну раду через чотири години після отримання сигналу з райвійськкомату. Виділення транспорту проводити згідно розрахунку.


6. В залежності від кількості маршрутів та призначених військово-

зобов’язаних завідувачу військовим обліком Науменко В.В. провести підбір посильних, задіяних на оповіщення. В резерв включити не менше 50 відсотків.


7. В цілях якісної підготовки проведення мобілізації в селищній раді з апаратом посилення проводити заняття не рідше двох разів на рік.


8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Гнатушу Ігоря Вікторовича.


Селищний голова І.В. Гнатуша


Проект
УКРАЇНА

^ КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


лютого 2012 року №


Про затвердження інструкції з діло-

водства в апараті Комиш-Зорянської

селищної ради та її виконавчого комітету


Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011№ 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», з метою встановлення у виконавчому комітеті селищної ради єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами виконком селищної ради


ВИРІШИВ:


1. Затвердити Інструкцію з діловодства у апараті Комиш-Зорянської селищної ради та її виконавчому комітеті (додається).


2. Посадовим особам виконавчого комітету організувати діловодство відповідно до зазначеної Інструкції.


3. Рекомендувати керівникам комунальних підприємств та установ розробити, затвердити та погодити з експертною комісією архівного відділу Куйбишевської райдержадміністрації нову Інструкцію з діловодства.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Олишко С.О.


Селищний голова І.В. Гнатуша


Проект
УКРАЇНА

^ КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


лютого 2012 року №


Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2011 рік та організацію роботи зі зверненнями громадян у 2012 році


Керуючись п.п.1 п. «б» ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 30.01.2012 року № 51 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2011 рік та організацію роботи зі зверненнями громадян у 2012 році», заслухавши інформацію секретаря виконкому селищної ради «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2011 рік», з метою підвищення ефективності цієї роботи на території селищної ради, забезпечення об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог чинного законодавства, виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію секретаря виконкому селищної ради Олишко С.О. «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2011 рік», прийняти до відома.


2. Визнати роботу щодо організації розгляду звернень громадян у виконкомі селищної ради такою, що відповідає вимогам чинного законодавства.


3. Затвердити заходи щодо організації розгляду звернень громадян на території селищної ради у 2012 році (додаються).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому селищної ради Олишко С.О. Інформацію про виконання затверджених заходів заслухати у лютому 2013 року.


Селищний голова І.В. Гнатуша


Затверджено

рішення виконкому селищної ради

__.__.2012 року №


З А Х О Д И

щодо організації розгляду звернень громадян на території селищної ради

у 2012 році


1. Забезпечувати виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ».


Постійно Посадові особи виконкому селищної ради


2. Забезпечити контроль за виконанням доручень, наданих головою райдержадміністрації, а також власних розпорядчих документів щодо розгляду звернень по суті та надання відповідей заявникам.


Постійно Селищний голова, секретар виконкому,

керівники підприємств, установ селища

3. Забезпечувати особистий розгляд звернень і першочерговий прийом Героїв України , Героїв Радянського Союзу , Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України « Мати-героїня ».


Постійно селищний голова , секретар виконкому,

керівники підприємств, установ селища

4. Аналізувати причини, що призводять до надходження обґрунтованих повторних звернень. У разі виявлення тяганин чи формалізму при розгляді звернень вносити пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності винних у цьому посадових осіб.

Постійно виконком селищної ради, керівники

підприємств, установ селища


5.Враховувати стан роботи зі зверненнями громадян при проведені щорічної оцінки посадових осіб виконкому селищної ради.


Постійно селищний голова , секретар виконкому

селищної ради

6. Періодично заслуховувати стан роботи зі зверненнями громадян у виконкомі селищної ради. Надавати практичну допомогу з питань роботи зі зверненнями громадян відповідальним особам за організацію цієї роботи на підприємствах та в установах селища.

За планом роботи виконкому секретар виконкому селищної ради


І Н Ф О Р М А Ц І Я

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2011 рік


Робота зі зверненнями громадян у виконкомі селищної ради проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/208 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Діловодство за зверненнями громадян у виконкомі селищної ради ведеться окремо, відповідно до вимог зазначеної вище постанови Кабінету Міністрів.

Згідно розподілу обов’язків, затвердженого розпорядженням селищного голови від 25.01.2012 року № 19 « Про розподіл обов’язків між членами апарату управління селищної ради», обов’язки по роботі зі зверненнями громадян покладено на діловода виконкому селищної ради Науменко В.В.

В зручному для відвідувачів місці приміщення виконкому розміщені графіки особистого прийому громадян в облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкомі селищної ради.

Особистий прийом селищним головою здійснюється щовівторка та щочетверга з 8-00 до 12-00, заступником селищного голови - у понеділок та середу з 8.00 до 12.00, секретарем - у вівторок та п'ятницю з 8-00 до 12-00.

Журнали особистого прийому громадян ведуться відповідно до вимог Інструкції.

Письмові заяви накопичуються в окремій папці. Номери папок та журналів особистого прийому громадян та заяв і скарг громадян внесено до номенклатури справ виконкому селищної ради.

У 2011 році у зверненнях громадян було порушено 401 питання різної тематики. Серед питань, що турбують жителів селища, основними були питання соціального захисту (57).

Надійшла велика кількість заяв з проханням надання одноразової грошової матеріальної допомоги. Таку допомогу отримали 33 тяжкохворих та малозабезпечених громадянина на загальну суму 5600 грн. Крім того, у зверненнях порушувалися питання земельних відносин – 67, житлової політики – 1, роботи комунального господарства – 1, охорони здоров'я – 1, праці - 4 та інші. Серед звернень, отриманих виконкомом селищної ради протягом цього кварталу, 217 надійшло від пільговиків. Так, 6 – це звернення інвалідів, учасників бойових дій, 211 - ветеранів праці, учасників війни, 3 - від членів багатодітних сімей та одиноких матерів.

Посадовими особами селищної ради систематично проводяться особисті прийоми громадян. Протягом року на особистих прийомах 270 громадян особисто поспілкувалися з селищним головою, заступником та секретарем ради.

У ІІІ кварталі минулого року виконкомом селищної ради здійснено перевірку роботи зі зверненнями громадян в дошкільному навчальному закладі «Ромашка» та на КП «Мрія».

Виконком селищної ради постійно надає практичну допомогу підприємствам, установам селища незалежно від форм власності з питань організації та ведення роботи зі зверненнями громадян.

Інформацію про роботу зі зверненнями громадян за 2011 рік оприлюднено у інформаційному бюлетені селищної ради «Вісник територіальної громади смт. Комиш-Зоря» від 10.01.2012 року.


Секретар виконкому селищної ради С.О. Олишко


Проект
УКРАЇНА

^ КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

лютого 2012 року №


Про надання матеріальної

допомоги громадянам
следующая страница >>