asyan.org
добавить свой файл
1

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

(Назва адміністративної послуги)


Нормативно-правові акти, що регулюють надання послуги

ст. 8, 10, 24 Закону України від 15.05.2003 р № 755-IV „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"

Перелік категорій одержувачів, у т.ч. вразливих верст населення

фізичні особи, юридичні особи

Перелік документів, необхідних для надання послуги

- реєстраційна картка (форма № 1);

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб;

- у разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.

- в окремих випадках додаткові документи , що передбачені Законом України

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

- прийом документів

- перевірка

- державна реєстрація

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

три робочі дні

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Підстави для залишення без розгляду:

- документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

- документи не відповідають вимогам, які встановлені ч. 1, 2, 4 - 7 ст. 8 та ч. 5 ст. 10 Закону України;

- до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій;

- документи подані не в повному обсязі;

- документи подано особою, яка не має на це повноважень.

Підстави для відмови в реєстрації:

- невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;

- невідповідність установчих документів вимогам ч. 3 ст. 8 Закону;

- порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:

- наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;

- невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим ч. 2 ст. 35 Закону;

- наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;

- використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо);

- встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.

Опис результату, який повинен отримати одержувач

державна реєстрація, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Платно, десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170,00 грн.)

Одержувач: міськбюджет м. Херсона

Код ЄДРПОУ: 37959779 МФО 852010

р/р31410512700002 ГУДКСУ у Херсонській обл.

Код платежу – 14060300

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація

державний реєстратор реєстраційної палати Херсонської міської ради

Місце прийому з приводу надання послуги

вул. Суворова, 29

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації

Прийом фізичних та юридичних осіб

9.00 - 12.00


Робота з державними та правоохоронними органами:

13.00 – 17.00Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у т.ч. терміни і умови очікування надання послуги

в порядку черги

Інформаційне забезпечення одержувача послуги при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

стенди, сайт Херсонської міської ради (city.kherson.ua)

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Законом України не передбачені

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

в судовому порядку

Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

згідно Закону України