asyan.org
добавить свой файл
1
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТРІШЕННЯвід ___02.11.2010__№ _744-1_

м.Луцьк


Про скориговані тарифи на послуги,

що надаються Луцьким спеціальним

комунальним автотранспортним

підприємством „Луцькспецкомунтранс”


Розглянувши звернення Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства „Луцькспецкомунтранс”, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 28), „Порядком формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010, „Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, враховуючи висновки Державної інспекції з контролю за цінами у Волинській області від 27.06.2008 №№ 57, 59 та від 05.10.2010 №№ 67, 68 щодо розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з перевантаження та транспортування твердих побутових відходів, з вивезення рідких нечистот, із збору, вивезення, перевантаження та транспортування власним транспортом твердих побутових відходів та послуги з захоронення твердих побутових відходів з урахуванням скоригованих індивідуальних складових витрат, за якими відбулися цінові зміни у розрахунку планових витрат, та рекомендації комісії з питань ціноутворення та тарифної політики, виконавчий комітет Луцької міської ради

в и р і ш и в:

1.Встановити з 01.01.2011 скориговані тарифи на послуги, що надаються Луцьким спеціальним комунальним автотранспортним підприємством „Луцькспецкомунтранс”, згідно з додатком.

2.Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2011, рішення виконкому Луцької міської ради від 21.08.2008 №562-1 „Про тарифи на послуги, що надаються підприємством „Луцькспецкомунтранс”, від 09.10.2008 №674-1 „Про тарифи на послуги, що надаються підприємством „Луцькспецкомунтранс” для населення”, від 16.04.2009 №301-1 „Про тарифи на послуги, що надаються підприємством „Луцькспецкомунтранс” для мешканців, які проживають у будинках ветхого житлового фонду” та від 05.08.2010 №495-1 „Про внесення змін в рішення виконкому від 09.10.2008 №674-1 „Про тарифи на послуги, що надаються підприємством „Луцькспецкомунтранс” для населення”.

3.Доручити Луцькому спеціальному комунальному автотранспортному підприємству „Луцькспецкомунтранс”:

- проводити споживачам перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання в неповному обсязі;

- проводити коригування тарифів у разі зміни ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гоцалюка П.П.


^
Міський голова Богдан ШибаЗаступник міського голови,

керуючий справами виконкому Микола Іванюк


Кузьмич 45451

Ковпак 720602


Додаток до рішення

виконкому Луцької міської ради

від __02.11.2010__ №_744-1


Скориговані тарифи на послуги, що надаються Луцьким

спеціальним комунальним автотранспортним підприємством "Луцькспецкомунтранс"з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Для населення, грн.

Бюджетні

установи та

організації,

грн

Інші

споживачі,

грн

багатоквартирні

та одноквартирні

будинки2

одноквартирні і

будинки з присадибною

ділянкою3

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

1.

Послуга з вивезення твердих побутових відходів

на 1 людину в місяць1


3,96


3,30


4,75


3,96

2.

Послуга з вивезення твердих побутових відходів в т.ч.

1 м3


23,77


19,81


23,77


19,81


23,77


19,81


30,82


25,68
- збір, вивезення, перевантаження та транспортування власним транспортом твердих побутових відходів

1 м3


21,26


17,72


21,26


17,72


21,26


17,72


27,58


22,98
- захоронення твердих побутових відходів

1 м3


2,51


2,09


2,51


2,09


2,51


2,09


3,24


2,70

3.

Послуга з захоронення твердих побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів

1 м32,512,092,512,092,512,093,242,70

4.

Послуга з перевантаження і перевезення твердих побутових відходів, які завезені транспортом сторонніх організацій

1 м37,826,527,826,52

5.

Послуга з вивезення рідких відходів

1 м3

26,58

22,15

26,58

22,15

26,58

22,15

26,58

22,15

Примітка: 1. Тарифи на 1 людину в місяць розраховані відповідно до річних норм утворення твердих побутових відходів (2,0м3, 2,4м3) затверджених рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.04.2009 № 300-1 та від 12.08.2010 № 502-1.

2. В графі «багатоквартирні та одноквартирні будинки» тарифи визначені для мешканців будинків державного та комунального житлового фонду, кооперативних і громадських організацій, житлово-будівельних кооперативів, гуртожитків підприємств, установ та організацій та будинків ветхого житлового фонду.

3. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою - будинки, які належать мешканцям на правах приватної власності.


Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Микола Іванюк