asyan.org
добавить свой файл
1

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Сумський національний аграрний університет

рішеннявченої ради Сумського національного аграрного університету

від 26 грудня 2011 року №23


Про стан науково-методичного

забезпечення навчального процесу


Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М. про результати роботи державних екзаменаційних комісій, вчена рада ухвалює:

1. Доповідь проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М. взяти до відома.

2. Проаналізувати стан науково-методичного забезпечення дисциплін за всіма видами навчальної роботи, результати розглянути на засіданнях кафедр та забезпечити своєчасне й якісне виконання плану підготовки методичних видань на 2011-2012 навчальний рік.

^ Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін виконання: січень 2012 року.

2. Забезпечити 100% наявність методичних вказівок для проведення лабораторно-практичних, семінарських занять та самостійної роботи для всіх курсів та спеціальностей.

^ Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін виконання: до 1 червня 2012 року.

3. Методичному відділу (Лисенко Н.П.) провести аудит методичного забезпечення лабораторно-практичних і семінарських занять та доповісти на засіданні методичної ради університету у квітні 2012 року.

Термін виконання: лютий-березень 2012 року.

4. Розробити та запровадити систему мотивації підготовки електронних навчально-методичних комплексів.

Відповідальний: начальник методичного відділу Лисенко Н.П. Термін виконання: до 1 лютого 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М.


Голова вченої ради, д.с-г.н., професор В.І. Ладика