asyan.org
добавить свой файл
1


Overview

2006 01-09сес
2005 12сес
200 01-04вик
2005 10-11сес


Sheet 1: 2006 01-09сес


Додаток 1

до рішення Сумської міської ради "Про використання коштів цільового фонду Сумської міської ради з 01 січня по 30 вересня 2006 року"

від 25 жовтня 2006 року № 198 - МРІнформація про надходження та використання коштів цільового фонду міської ради з 01 січня по 30 вересня 2006 рокуПоказники Код Цільовий фонд міської ради
1 2 7
Залишок станом на 01.01.2006 року
0.00
Надходження - усього:
191964.05
Видатки - усього
191834.05
III. Поточні видатки 1000 188161.05
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110
Заробітна плата 1111
Грошове утримання військовослужбовців 1112
Виплата по тимчасовій непрацездатності 1113
^ Нарахування на заробітну плату 1120
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 110871.17
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 13609.55
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1132
Продукти харчування 1133
М"який інвентар та обмундирування 1134
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 510.00
Оренда та експлуатаційні послуги 1136
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель та технічне обслуговування обладнання 1137
Послуги зв"язку 1138
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 96751.62
Видатки на відрядження 1140 2400.00
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150
^ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 3874.97
Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання та водовідведення 1162
Оплата електроенергії 1163
Оплата природного газу 1164 3874.97
Оплата інших комунальних послуг 1165
Оплата інших енергоносіїв 1166
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170 8084.38
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку 1172 8084.38
Виплата процентів (доходу) за зобов"язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300 62930.53
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 5200.00
Поточні тарнсферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню 1340 57730.53
Виплата пенсій і допомоги 1341
Стипендії 1342
Інші поточні трансферти населенню 1343 57730.53
Поточні трансферти за кордон 1350
IV. Капітальні видатки 2000 3673.00
Придбання основного капіталу 2100 1774.00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 1774.00
Капітальне будівництво (придбання) 2120
Будівництво (придбання ) житла 2121
Будівництво (придбання ) адміністративних об"єктів 2122
Інше будівництво (придбання) 2123
^ Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація житлового фонду 2131
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об"єктів 2132
Капітальний ремонт, реконструкція інших об"єктів 2133
Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури 2134
Створення державних запасів і резервів 2200
Придбання землі і нематеріальних активів 2300
Капітальні трансферти 2400 1899.00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям ) 2410
Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів 2420
Капітальні трансферти населенню 2430 1899.00
Капітальні трансферти за кордон 2440
^ V. НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 3000
VI. Кредитування з вирахуванням погашення 4000
Залишок станом на 01.10.2006 року
130.00Міський голова
Г.М. Мінаєв

^

Sheet 2: 2005 12сес


Додаток 1

до рішення Сумської міської ради "Про використання коштів цільового фонду Сумської міської ради з 01 грудня по 31 грудня 2005 року"

від"___"_______2006р.Інформація про надходження та використання коштів цільового фонду міської ради з 01 грудня по 31 грудня 2005 рокуПоказники Код Цільовий фонд міської ради
1 2 7
Залишок станом на 01.12.2005 року
2230.61
Надходження - усього:
46230.91
Видатки - усього
48461.52
III. Поточні видатки 1000 48461.52
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110
Заробітна плата 1111
Грошове утримання військовослужбовців 1112
Виплата по тимчасовій непрацездатності 1113
^ Нарахування на заробітну плату 1120
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 8503.53
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 1925.04
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1132
Продукти харчування 1133
М"який інвентар та обмундирування 1134
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135
Оренда та експлуатаційні послуги 1136
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель та технічне обслуговування обладнання 1137
Послуги зв"язку 1138
Оплата іншіх послуг та інші видатки 1139 6578.49
Видатки на відрядження 1140
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150
^ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 2543.59
Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання та водовідведення 1162
Оплата електроенергії 1163
Оплата природного газу 1164 2543.59
Оплата інших комунальних послуг 1165
Оплата інших енергоносіїв 1166
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170 6117.53
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку 1172 6117.53
Виплата процентів (доходу) за зобов"язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300 31296.87
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 1000.00
Поточні тарнсферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню 1340 30296.87
Виплата пенсій і допомоги 1341
Стипендії 1342
Інші поточні трансферти населенню 1343 30296.87
Поточні трансферти за кордон 1350
IV. Капітальні видатки 2000
^ Придбання основного капіталу 2100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110
Капітальне будівництво (придбання) 2120
Будівництво (придбання ) житла 2121
Будівництво (придбання ) адміністративних об"єктів 2122
Інше будівництво (придбання) 2123
^ Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація житлового фонду 2131
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об"єктів 2132
Капітальний ремонт, реконструкція інших об"єктів 2133
Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури 2134
Створення державних запасів і резервів 2200
Придбання землі і нематеріальних активів 2300
Капітальні трансферти 2400
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям ) 2410
^ Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів 2420
Капітальні трансферти населенню 2430
Капітальні трансферти за кордон 2440
^ V. НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 3000
VI. Кредитування з вирахуванням погашення 4000
Залишок станом на 01.01.2006 року


Завідувач відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер
Костенко О.А.

^

Sheet 3: 200 01-04вик


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради

від 2006Інформація про надходження та використання коштів цільового фонду міської ради з 01 січня по 30 червня 2006 рокуПоказники Код Цільовий фонд міської ради
1 2 7
Залишок станом на 01.01.2006 року
0.00
Надходження - усього:
107044.60
Видатки - усього
105718.11
III. Поточні видатки 1000 102045.11
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110
Заробітна плата 1111
Грошове утримання військовослужбовців 1112
Виплата по тимчасовій непрацездатності 1113
^ Нарахування на заробітну плату 1120
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 38675.95
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 7742.85
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1132
Продукти харчування 1133
М"який інвентар та обмундирування 1134
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 510.00
Оренда та експлуатаційні послуги 1136
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель та технічне обслуговування обладнання 1137
Послуги зв"язку 1138
Оплата іншіх послуг та інші видатки 1139 30423.10
Видатки на відрядження 1140
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150
^ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 2723.72
Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання та водовідведення 1162
Оплата електроенергії 1163
Оплата природного газу 1164 2723.72
Оплата інших комунальних послуг 1165
Оплата інших енергоносіїв 1166
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170 8084.38
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку 1172 8084.38
Виплата процентів (доходу) за зобов"язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300 52561.06
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 5200.00
Поточні тарнсферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню 1340 47361.06
Виплата пенсій і допомоги 1341
Стипендії 1342
Інші поточні трансферти населенню 1343 47361.06
Поточні трансферти за кордон 1350
IV. Капітальні видатки 2000 3673.00
Придбання основного капіталу 2100 1774.00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 1774.00
Капітальне будівництво (придбання) 2120
Будівництво (придбання ) житла 2121
Будівництво (придбання ) адміністративних об"єктів 2122
Інше будівництво (придбання) 2123
^ Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація житлового фонду 2131
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об"єктів 2132
Капітальний ремонт, реконструкція інших об"єктів 2133
Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури 2134
Створення державних запасів і резервів 2200
Придбання землі і нематеріальних активів 2300
Капітальні трансферти 2400 1899.00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям ) 2410
Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів 2420
Капітальні трансферти населенню 2430 1899.00
Капітальні трансферти за кордон 2440
^ V. НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 3000
VI. Кредитування з вирахуванням погашення 4000
Залишок станом на 01.07.2006 року
1326.49

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер
Костенко О.А.

^

Sheet 4: 2005 10-11сес


Додаток 1

до рішення Сумської міської ради "Про використання коштів цільового фонду Сумської міської ради з 01 жовтня по 30 листопада 2005 року"

від"___"_______2005Інформація про надходження та використання коштів цільового фонду міської ради з 01 жовтня по 30 листопада 2005 рокуПоказники Код Цільовий фонд міської ради
1 2 7
Залишок станом на 01.10.2005 року
1528.93
Надходження - усього:
89425.20
Видатки - усього
88723.52
III. Поточні видатки 1000 33723.52
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110
Заробітна плата 1111
Грошове утримання військовослужбовців 1112
Виплата по тимчасовій непрацездатності 1113
^ Нарахування на заробітну плату 1120
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 4503.92
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 895.10
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1132
Продукти харчування 1133
М"який інвентар та обмундирування 1134
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135
Оренда та експлуатаційні послуги 1136
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель та технічне обслуговування обладнання 1137
Послуги зв"язку 1138 18.08
Оплата іншіх послуг та інші видатки 1139 3590.74
Видатки на відрядження 1140
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150
^ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 2010.14
Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання та водовідведення 1162
Оплата електроенергії 1163
Оплата природного газу 1164 2010.14
Оплата інших комунальних послуг 1165
Оплата інших енергоносіїв 1166
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170 12416.19
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку 1172 12416.19
Виплата процентів (доходу) за зобов"язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300 14793.27
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 3400.00
Поточні тарнсферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню 1340 11393.27
Виплата пенсій і допомоги 1341
Стипендії 1342
Інші поточні трансферти населенню 1343 11393.27
Поточні трансферти за кордон 1350
IV. Капітальні видатки 2000 55000.00
Придбання основного капіталу 2100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110
Капітальне будівництво (придбання) 2120
Будівництво (придбання ) житла 2121
Будівництво (придбання ) адміністративних об"єктів 2122
Інше будівництво (придбання) 2123
^ Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація житлового фонду 2131
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об"єктів 2132
Капітальний ремонт, реконструкція інших об"єктів 2133
Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури 2134
Створення державних запасів і резервів 2200
Придбання землі і нематеріальних активів 2300 55000.00
Капітальні трансферти 2400
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям ) 2410
^ Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів 2420
Капітальні трансферти населенню 2430
Капітальні трансферти за кордон 2440
^ V. НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 3000
VI. Кредитування з вирахуванням погашення 4000
Залишок станом на 01.12.2005 року
2230.61

Завідувач відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер
Костенко О.А.