asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

Теми рефератів з класичного танцю для І курсу І семестр.


 1. Виникнення та розвиток системи класичного танцю.

 2. Розвиток та збагачення теорії і методики викладання класичного танцю.

 3. Виразні засоби класичного танцю.

 4. Термінологія класичного танцю.

 5. Класифікація стрибків за технікою іх виконання.

 6. Задачі уроку класичного танцю.

 7. Хореографічне мистецтво – одна з форм естетичного виховання.

 8. Значення екзерсису біля станка для уроку класичного танцю.

 9. Класичний танець – це....Теми рефератів з класичного танцю для І курсу ІІ семестр.


 1. Хореографічне мистецтво Давньої Греції.

 2. Хореографія епохи Відродження.

 3. Місце хореографії в Італійській комедії масок.

 4. Пьєр Бошан та його внесок в систематизацію рухів класичного танцю.

 5. Хореографи епохи Просвітництва.

 6. Жан Жак Новер – новатор балетного мистецтва.

 7. Становлення Французької школи класичного танцю.

 8. Становлення Італійської школи класичного танцю.

 9. Становлення Російської школи класичного танцю.

 10. Основні вимоги класичного танцю.Теми рефератів з класичного танцю для ІІ курсу ІІІ семестр.


 1. Значення партерного екзерсису для усунення фізичних вад дитини.

 2. Вправи партерного екзерсису які сприяють розтягненню Ахіллу

 3. Вправи партерного екзерсису що сприяють виробленню виворотності.

 4. Вправи партерного екзерсису що виправляють сідлоподібну спину (ландоз).

 5. Вправи партерного екзерсису що виправляють вади стопи.

 6. Вправи партерного екзерсису що виправляють Х-образні та О-образні ноги.

 7. Задачі уроку класичного танцю.

 8. Термінологія класичного танцю.

 9. Послідовність виконання екзерсису.

 10. Частини уроку та їх тривалість.Теми рефератів з класичного танцю для ІІ курсу ІV семестр.


 1. Естетичне виховання школярів засобами музичного супроводу уроку.

 2. Цілі та виховне завдання класичного репертуару в дитячих хореографічних колективах.

 3. Види та форми танців.

 4. Поняття ритм, темп, метр, музична динаміка.

 5. Значення музичного супроводу.

 6. Методика музичного оформлення уроку хореографії.

 7. Особливості музичного супроводу класичного екзерсису.

 8. Рухи класичного екзерсису та їх музичне оформлення.Теми рефератів з класичного танцю для ІІІ курсу V семестр.


 1. Життєвий та педагогічний досвід видатного педагога ХІХ ст. А.Я. Вага нової.

 2. Школа чоловічого виконавства Н. Тарасова.

 3. Життєвий та педагогічний досвід Мессерера.

 4. Вклад П. Бошана у формування системи класичного танцю.

 5. Педагогічний досвід викладачів хореографії ХVІІІ ст.

 6. Педагогічний досвід викладачів хореографії ХХ ст.

 7. Початок хореографічної освіти в Москві.

 8. Початок хореографічної освіти в Санкт-Петербурзі.Теми рефератів з класичного танцю для ІІІ курсу VІ семестр.


 1. Підготовча робота педагога класичного танцю до уроку.

 2. Облік документів хореографічного гуртка класичного танцю.

 3. Робота педагога з документами при підготовці до уроку класичного танцю.

 4. Робота педагога з концертмейстером.

 5. Побудова уроку класичного танцю.

 6. Методика складання комбінацій екзерсису та allegro.Теми рефератів з класичного танцю для ІV курсу VІІ семестр.


 1. Хореографічне мистецтво – одна з форм естетичного виховання.

 2. Виховання естетичного смаку на уроках класичного танцю

 3. Виховання естетичного чуття на уроках класичного танцю

 4. Виховання естетичного ідеалу на уроках класичного танцю.

 5. Репертуар та костюми - основні чинники естетичного виховання школяра у колективі класичного танцю.

 6. Музика - основний чинник естетичного виховання школяра у колективі класичного танцю.Теми рефератів з класичного танцю для ІV курсу VІІІ семестр.


1. Природа виконавської майстерності.

2. …”танцювати” зміст музики – означає оволодіти одним з головних елементів акторської майстерності.

3. … рухатись легко, вільно – оптимальні засоби акторської та виконавської майстерності.

4.Значення рухів рук у класичному танці.

 1. Критерії оцінювання дисциплін художньо-естетичного циклу за 12 –бальною системою.

 2. Критерії оцінювання дисциплін художньо-естетичного циклу згідно “Балонського процесу”.Теми рефератів з класичного танцю для V курсу ІХ семестр.


1. Емоції та психологічний стан танцівника.

2. Використання танцювального образу на уроках класичного танцю у початкових класах професійних закладів.

3. Використання танцювального образу на заняттях класичним танцем у артистів балету.

 1. Співвідношення зображувальних (изобразительных) та виразних початків в танцювальному образі.

 2. Специфіка хореографічної образності з точки зору її синтетичного початку.Питання до екзамену з класичного танцю

І курс (І семестр).


1.Виникнення та становлення системи класичного танцю.

2.Розвиток та збагачення теорії і методики викладання класичного танцю.

3.Виразні засобі класичного танцю.

4.Термінологія класичного танцю.

5.Методика виконання постанови тулубу.

6. Методика виконання позицій ніг та рук.

7. Методика виконання demi plie та grand plie по І, ІІ, V поз.

8. Методика виконання battement tendu вбік, вперед, назад з І та V поз.

9. Методика виконання battement tendu з demi plie по І та V поз у всіх напрямках.

10. Методика виконання passe par terre.

11. Методика виконання battement tendu з опусканням п’ятки по ІІ поз.

12. Методика виконання battement tendu jete по І та V поз. у всіх напрямках.

13. Методика виконання battement tendu jete з demi plie по І та V поз. у всіх напрямках.

14. Методика виконання battement tendu jete pour le pied.

15. Розкрити поняття en dehors et en dedans.

16. Методика виконання demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans.

17. Методика виконання rond de jambe par terre en dehors et en dedans.

18. Методика виконання rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plie.

19. Методика виконання preparation до rond de jambe par terre en dehors et en dedans.(Temps releve).

20. Методика виконання положення ноги sur le cou de pied ( умовне та основне).

21. Методика виконання battement fondu у всіх напрямках носком у підлогу та нa 20*-30*.

22. Методика виконання battement frappe у всіх напрямках носком у підлогу та нa 20*-30*.

23. Методика виконання підготовки до rond de jambe en l’air по прямій лінії.

24. Методика виконання battement releve lent з V поз. у всіх напрямках.

25. Методика виконання положення ноги passe.

26. Методика виконання battement retire.

27. Методика виконання battement developpe у всіх напрямках на 45*.

28. Методика виконання battement soutenu на 45* обличчям до станку.

29. Методика виконання grand battement jete з I та V поз. у всіх напрямках.

30. Методика виконання підготовчого, І, ІІ port de bras на середині зали.

31. Методика виконання releve на пів пальцях по І, ІІ, V поз.

32. Методика виконання перегинів тулубу біля станка вбік, назад.

33. Методика виконання pas balanse.

34. Методика виконання pas de boure sіmple.

35. Методика виконання temps live soute.

36. Методика виконання changement de pied.

37. Методика виконання pas assemble вбік.

38. Методика виконання pas jete.

39. Класифікація стрибків за технікою іх виконання.


Питання до екзамену з класичного танцю

І курс (ІІ семестр).


Виникнення та становлення системи класичного танцю.

Розвиток та збагачення теорії і методики викладання класичного танцю.

Виразні засобі класичного танцю.

Термінологія класичного танцю.

Основні вимогами класичного танцю.

Постава та її значення у класичному танці.

Танцювальний крок – один з основних вимог класичного танцю.

Виворітність та її естетичні функції.

Апломб у класичному танці.

Plie у класичному танцю.

М”якість ніг та гнучкість тулубу, як вимоги класичного танцю.

Класифікація стрибків за технікою іх виконання.

Стрибок та особливості його виконання у жіночих та чоловічих танцях.

Точки класу. Поняття epoulement croisee, effacee.

Маленькі та великі пози epoulement croisee, effacee носком у підлогу.

Методика виконання І, ІІ, ІІІ arabesgue носком у підлогу та на 45*.

Методика виконання demi plie та grand plie по ІV поз.

Методика виконання grand plie починаючи з пів пальців, та з port de bras.

Методика виконання plie по І, ІІ, ІV, V поз з port de bras.

Методика виконання battement tendu з demi plie у ІІ та ІV поз.

Методика виконання battement tendu з demi plie у ІІ та ІV поз. з переходом на іншу ногу.

Методика виконання double battement tendu.

Методика виконання battement tendu у маленьких та великих позах.

Методика виконання battement tendu pours batteries.

Методика виконання battement tendu jete pigue.

Методика виконання battement tendu jete у позах І, ІІ, ІІІ arabesgues.

Методика виконання battement tendu jete balancoire.

Методика виконання demi rond de jambe en dehors et en dedans на demi plie на 45*.

Методика виконання demi rond de jambe на 45*.

Методика виконання rond de jambe на demi plie та на 45*.

Методика виконання battement fondu на пів пальцях.

Методика виконання battement fondu в позах на всій стопі.

Методика виконання plie-releve з ногою на 45* у всіх напрямках.

Методика виконання battement fondu у позах на 45* з plie-releve.

Методика виконання battement double fondu на всій стопі.

Методика виконання battement frappe на пів пaльцях та в позах.

Методика виконанняbBattement double frappe на свій стопі, на пів пaльцях та в позах.

Методика виконання petit battement sur le cou de pied (рівномірно, з акцентом).

Методика виконання demi rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.

Методика виконання rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.

Методика виконання battement releve lent в позах на 90*.

Методика виконання battement retires на 90*.

Методика виконання battement developpe на 90*.

Методика виконання battement soutenu на 90*.

Методика виконання grand battement jete pointe (pigue).

Методика виконання ІІІ port de bras.

Методика виконання temps lie par terre на середині зали

Методика виконання relene на пів пальці по І, ІІ, ІІІ поз. з demi plie.

Методика виконання releve на пів пальцях з ногою sur le cou-de-pied та на 45* у всіх напрямках.

Методика виконання pas de bourre de cote (без просування) носком у підлогу та на 45*.

Методика виконання temps leve з ногою sur le cou-de-pied.

Методика виконання pas glissade.

Методика виконання pas tombe без просування на 45*.

Методика виконання temps live soute по lV поз.

Методика виконання sissone ferme на 45* у всіх напрямках.

Методика виконання sissone ouvertte.

Методика виконання temps leve у позі І, ІІ arabesgue (сценічний sissone)

Методика виконання sissone simple epoulement.

Методика виконання petit pas assamble.

Методика виконання напівобертів у V поз. до станка та від станка.

Методика виконання preparation до pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans з V поз.

Методика виконання tours chaine.


Питання до екзамену з класичного танцю

ІІ курс (ІІІ семестр). 1. Методика побудови уроку класичного танцю.

 2. Цілями та задачами уроку класичного танцю.

 3. Послідовність виконання вправ екзерсису біля станку та на середині зали.

 4. Частини уроку та їх тривалість в залежності від вікових особливостей.

 5. Методика подачі нового матеріалу.

 6. Методика складання комбінацій екзерсису.

 7. Методика складання комбінацій allegro.

 8. Методика виконання маленьких поз на demi plie, що завершають вправи.

 9. Методика виконання demi rond de jambe en dehors et en dedans на 45* на пів пальцях.

 10. Методика виконання demi et grand rond de jambe developpe на 90* en dehors et en dedans.

 11. Методика виконання battement fondu у позах на пів пальцях.

 12. Методика виконання battement double fondu на пів пальцях.

 13. Методика виконання battement frappe та petit battement на пів пальцях та з закінченням у demi plie.

 14. Методика виконання rond de jambe en l’air на пів пальцях та з plie- releve.

 15. Методика виконання releve на пів пальці з піднятою ногою на 90* pas tombe без просування біля станку та на середині зали з 90*.

 16. Методика виконання battement releve lent та battement developpe на 90* у позах.

 17. Методика виконання grand battement jete passe par terre з закінченням носком у підлогу.

 18. Методика виконання flic –flac на 45* у два темпи.

 19. Методика виконання flic –flac в одному темпи.

 20. Методика виконання ІV arabesgue.

 21. Методика виконання ІІІ port de bras з ногою відкритою вперед чи назад.

 22. Методика виконання pas de bourre suivi на місці та з просуванням.

 23. Методика виконання petit pas echappe в ІV поз.

 24. Методика виконання double pas assamble.

 25. Методика виконання petit pas echappe з закінченням на одну ногу у положенні sur le cou de-pied.

 26. Методика виконання pas tombe з просуванням у всіх напрямках.

 27. Методика виконання sissone ferme на 90*.

 28. Методика виконання petit pas de chat.

 29. Методика виконання обертів на обох ногах на пів пальцях на 360* у V поз. починаючи з витягнутих ніг та з demi plie.

 30. Методика виконання обертів fouettee en dehors et en dedans на 1\2 кола з ногою носком у підлогу.

 31. Методика виконання preparation до pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans з ІІ поз. через battement tendu.

 32. Методика виконання preparation до pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans з ІІ поз. через пів пальці у V поз..

 33. Методика виконання pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans пo V поз.

 34. Методика виконання pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans пo ІІ поз. через battement tendu..

 35. Методика виконання pirouette en dehors et en dedans пo ІІ поз. через пів пальці у V поз/

 36. Скласти комбінацію demi plie та grand plie біля станку.

 37. Скласти комбінацію demi plie та grand plie на середині зали.

 38. Скласти комбінацію battement tendu біля станку.

 39. Скласти комбінацію battement tendu на середині зали.

 40. Скласти комбінацію battement tendu jete біля станку.

 41. Скласти комбінацію battement tendu jete на середині зали.

 42. Скласти комбінацію rond de jambe par terre біля станку.

 43. Скласти комбінацію rond de jambe par terre на середині зали.

 44. Скласти комбінацію battement fondu біля станку.

 45. Скласти комбінацію battement fondu на середині зали.

 46. Скласти комбінацію battement frappe біля станку.

 47. Скласти комбінацію battement frappe на середині зали.

 48. Скласти комбінацію rond de jambe en l’air біля станку.

 49. Скласти комбінацію rond de jambe en l’air на середині зали.

 50. Скласти комбінацію adajio біля станку.

 51. Скласти комбінацію adajio на середині зали..

 52. Скласти комбінацію grand battement jete біля станку.

 53. Скласти комбінацію grand battement jete

 54. Скласти комбінацію allegro.Питання до екзамену з класичного танцю

ІІ курс (ІV семестр).


Методика побудови уроку класичного танцю.

Цілями та задачами уроку класичного танцю.

Послідовність виконання вправ екзерсису біля станку та на середині зали.

Частини уроку та їх тривалість в залежності від вікових особливостей.

Методика подачі нового матеріалу.

Методика складання комбінацій екзерсису.

Методика складання комбінацій allegro.

Розвиток музичності, музичний супровід уроку.

Поняття ритм, темп, метр, музична динаміка.

Характер музики.

Музичний образ.

Музичний супровід уроку.

Battement tendu en tournent en dehors et en dedans на 1\8, 1\4 кола у бік.

Battement tendu jete en tournent en dehors et en dedans на 1\8, 1\4 кола у бік.

Rond de gambe par terre en tournent en dehors et en dedans на 1\8, 1\4 кола у бік.

Demi rond de gambe developpe з ноги на ногу.

Battement fondu на 90* в позах на всій стопі.

Battement fondu з plie releve та demi rond de gambe на 45* en faceе.

Rond de gambe en l’aіr з plie releve на пів пальцях.

Battement releve lent et battement developpe з plie releve et demi rond de gambe.

Battement developpe tombe на 90*.

Grand battement jete у великих позах.

Grand battement jete developpe passe на 90*.

Petit tembe releve en dehors et en dedans на всій стопі.

Temps releve на 90*.

Flic-flac en tournent на 180*.

Flic-flac en tournent на 360*.

V port de bras.

Pas ballonce en tournent на1\4 кола.

Pas de bourre ballote.

Temps lie на 45*.

1\2 tours en dehors et en dedans з plie releve з ногою на 45*.

Пози аttitude croiseе, effaceе.

Пози ecarte біля станку та на середині зали.

Pas emboite на місці та з просуванням.

Petit pas jete з просуванням.

Sissone tombe.

Grand pas echappe у ll та lV поз.

Petit pas chasse.

Pas de basgue вперед, назад.

Tour lent en dehors et en dedans.

Півоберти en dehors et en dedans з пози в позу через passe на 90*.

Priparation до tour з ІV поз. en dehors et en dedans.


^ Питання до екзамену з класичного танцю

ІІІ курс (V семестр).


Педагогічний досвід видатних викладачів класичного танцю.

Педагогічний досвід А. Я. Вагенової.

Школа чоловічого виконавства Н. Тарасова.

Методика побудови уроку класичного танцю.

Цілями та задачами уроку класичного танцю.

Послідовність виконання вправ екзерсису біля станку та на середині зали.

Частини уроку та їх тривалість в залежності від вікових особливостей.

Методика подачі нового матеріалу.

Методика виконання battement battus sur le cou-de-pied вперед, назад.

Методика виконання grand rond de jambe jete en dehors et en dedans.

Методика виконання battement double frappe en tournant en dehors et en dedans.

Методика виконання grand battement jete ballencoire.

Методика виконання sissone sіmple en tournant на 1\4 та 1\2 кола.

Методика виконання pas coupe ballоunnеe.

Методика виконання grand sissone ouverte без просування.

Методика виконання grand pas jete.

Методика виконання pas de chat.

Методика виконання tours lent з пози в позу через passe на 90*.

Методика виконання pas ballonce en tournent на1\4 кола.

Методика виконання pas de bourre ballote.

Методика виконання temps lie на 45*.

Методика виконання 1\2 tours en dehors et en dedans з plie releve з ногою на 45*.

Методика виконання аttitude croiseе, effaceе.

Методика виконання пози ecarte біля станку та на середині зали.

Методика виконання pas emboite на місці та з просуванням.

Методика виконання petit pas jete з просуванням.

Методика виконання sissone tombe.

Методика виконання grand pas echappe у ll та lV поз.

Методика виконання petit pas chasse.

Методика виконання pas de basgue вперед, назад.

Методика виконання tour lent en dehors et en dedans.

Методика виконання півобертів en dehors et en dedans з пози в позу через passe на 90*.

Методика виконання priparation до tour з ІV поз. en dehors et en dedans.

Методика виконання оберту fouette en dehors et en dedans з ногою на 45*.

Скласти комбінацію demi plie та grand plie біля станку.

Скласти комбінацію demi plie та grand plie на середині зали.

Скласти комбінацію battement tendu біля станку.

Скласти комбінацію battement tendu на середині зали.

Скласти комбінацію battement tendu jete біля станку.

Скласти комбінацію battement tendu jete на середині зали.

Скласти комбінацію rond de jambe par terre біля станку.

Скласти комбінацію rond de jambe par terre на середині зали.

Скласти комбінацію battement fondu біля станку.

Скласти комбінацію battement fondu на середині зали.

Скласти комбінацію battement frappe біля станку.

Скласти комбінацію battement frappe на середині зали.

Скласти комбінацію rond de jambe en l’air біля станку.

Скласти комбінацію rond de jambe en l’air на середині зали.

Скласти комбінацію adajio біля станку.

Скласти комбінацію adajio на середині зали..

Скласти комбінацію grand battement jete біля станку.

Скласти комбінацію grand battement jete

Скласти комбінацію allegro.
следующая страница >>