asyan.org
добавить свой файл
1

Підвищення навчально-виховного процесу


Проведення державної атестації ДНЗ. Розроблений перспективний план проведення атестації ДНЗ на 10 років (наказ № 239 від 12.09.2008 року). Атестація закладів дошкільної освіти здійснюється відповідно даного плану. У 2011/2012 н.р. – проведено атестацію Косівського ДНЗ. Поряд з тим планується до кінця навчального року здійснити атестаційну експертизу діяльності Новопразького ДНЗ «Рукавичка».


Розроблений перспективний план здійснення комплексних та тематичних перевірок ДНЗ. Відповідно якого у 2011/2012 н.р. здійснено тематичні перевірки щодо організація харчування у дошкільних навчальних закладах району, охоплення дітей 5-річного віку різними формами підготовки до навчання в школі.


Із 1 вересня 2010 р. навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах району забезпечують за базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Із 01.09.2011р. запроваджено у роботу з дітьми старшого дошкільного віку програму «Впевнений старт» ( наказ по відділу освіти №226 від 19.08. 2011р.)


Проведення районних конкурсів.


З метою виявлення кращого досвіду роботи окремих педагогів дошкільних навчальних закладів, починаючи з 2006 року, в районі запроваджено конкурс «Вихователь року».


З 2007 року – конкурс «Дошкільня року» з метою виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільних навчальних закладів району.


З метою виявлення кращого закладу дошкільної освіти з 2011 р. започатковано конкурс «Кращий дошкільний навчальний заклад району», переможець визначається під час серпневих перевірок готовності закладів освіти до роботи в новому навчальному році.


Створення банку даних педагогічного досвіду найкращих ДНЗ району та педпрацівників.


Великої уваги в районі надається питанню моделювання, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду, акцентовано увагу на формуванні, вдосконаленні практичних умінь з тієї чи іншої проблеми. Розроблений план на п’ять років вивчення, узагальнення впровадження ППД .Так у 2010/2011 н. р. вивчався досвід роботи Зеленської Л.М. вихователя Цукрозаводського ДНЗ використання новітніх технологій на заняттях з ІЗО в дошкільних навчальних закладах, Пиндик Н. М. вихователя Червонокам’янського ДНЗ щодо засобів здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у ДНЗ, у 2011/2012 н.р. – досвід роботи Ковальчук С.І. вихователя Головківського ДНЗ, щодо формування основ валеологічного світогляду дошкільника; досвід роботи Іщенко С.В. вихователя Войнівського ДНЗ, щодо запровадження елементів ейдетики у роботі з дітьми дошкільного віку.