asyan.org
добавить свой файл
1
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

20.07.2012 м. Суми № 295-ОД


Про підготовку проекту

обласного бюджету

Сумської області на 2013 рік
Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 18, 28, 34, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 75 Бюджетного кодексу України, з метою своєчасного складання проекту обласного бюджету на 2013 рік:

1. Утворити робочу групу з питання підготовки проекту обласного бюджету Сумської області на 2013 рік (далі – робоча група) та затвердити її склад (додається).

2. Головному фінансовому управлінню Сумської обласної державної адміністрації, керуючись чинним бюджетним законодавством, з урахуванням прогнозу соціально-економічного розвитку області на 2013 рік забезпечити проведення фінансово-економічних розрахунків для складання проекту обласного бюджету Сумської області на 2013 рік.

3. З метою здійснення цього процесу забезпечити подання Головному фінансовому управлінню Сумської обласної державної адміністрації до 10 серпня 2012 року:

1) державною податковою службою у Сумській області розрахунків:

очікуваних надходжень у 2012 році податків і зборів, що стягуються на території Сумської області в розрізі міст і районів до місцевих та державного бюджету, прогнозних надходжень на 2013 рік та пояснень до них, у тому числі надходжень від плати за ліцензії та сертифікати (у розрізі видів діяльності);

очікуваних надходжень за 2012 рік та прогнозних на 2013 рік податку на прибуток підприємств платників податку, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області;

обсягу податкового боргу, що планується погасити за рахунок вжиття заходів щодо підвищення платіжної дисципліни платників податків, у розрізі міст і районів та видів податків;

2) головним управлінням економіки Сумської обласної державної адміністрації переліку об'єктів, видатки на фінансування яких у 2013 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету;

3) головним управлінням Держкомзему в Сумській області розрахунків очікуваних надходжень у 2012 році та прогнозних обсягів надходжень на 2013 рік коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення в розрізі місцевих бюджетів;

4) управлінням майном Сумської обласної ради розрахунків очікуваних надходжень у 2012 році та прогнозних обсягів надходжень на 2013 рік коштів від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності, та надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, яке перебуває в комунальній власності;

5) головним управлінням праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації в розрізі міст та районів відомостей про:

кількість одержувачів та обсяг видатків на надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

кількість сімей та суму субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

кількість сімей та суму житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

кількість одержувачів, яким передбачені пільги статтею 89 Бюджетного кодексу України (окремо по кожній категорії пільговиків) та суму для відшкодування витрат на надання пільг (окремо по кожному виду послуг);

очікуваний за 2012 рік та прогнозний на 2013 рік обсяг фонду оплати праці по містах і районах області;

обґрунтовані розрахунки потреби на утримання бюджетних установ;

6) управлінням охорони здоров’я, управлінням освіти і науки, управлінням культури і туризму, управлінням у справах сім’ї, дітей і молоді, управлінням з питань фізичної культури і спорту, управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, службою у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації обґрунтованих розрахунків потреби бюджетних асигнувань по відповідних галузях у розрізі міст та районів;

7) головними розпорядниками коштів, що у 2012 році фінансуються з обласного бюджету, обґрунтованих розрахунків потреби бюджетних асигнувань загального фонду в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації з поясненням по кожному коду та по спеціальному фонду – у розрізі кодів класифікації видатків (функціональної і економічної), кредитування та видів надходжень.

4. Структурним підрозділам Сумської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад опрацювати з урахуванням прийнятих в області галузевих програм питання формування дохідної та видаткової частин обласного бюджету на 2013 рік у частині субвенцій з бюджетів міст і районів та надати Головному фінансовому управлінню Сумської обласної державної адміністрації копії угод та рішень місцевих рад про передачу субвенцій обласному бюджету (до 20 серпня – субвенцій на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, до 19 жовтня - субвенцій на проведення видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів).

5. Районним державним адміністраціям:

1) у випадку недостатності на території підпорядкованих сіл, селищ, міст районного значення бюджетних закладів для надання передбачених статтею 88 Бюджетного кодексу України соціальних послуг бюджетними установами, що фінансуються з інших бюджетів, обрахувати обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік з урахуванням перерахунку відповідної кількості споживачів гарантованих послуг;

2) ініціювати до 01.08.2012 перед відповідними радами укладання угод про перерахунок кількості споживачів чи зміни до них;

3) на підставі укладених угод ініціювати внесення на розгляд сесій відповідних рад проектів рішень про перерахунок кількості споживачів гарантованих послуг і надати до 01.12.2012 Головному фінансовому управлінню Сумської обласної державної адміністрації завірені копії рішень.

6. Головним розпорядникам коштів після одержання розрахунків до проекту обласного бюджету Сумської області на 2013 рік забезпечити складання бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу та надання їх Головному фінансовому управлінню Сумської обласної державної адміністрації для проведення їх аналізу, зведення та включення до проекту вищезазначеного бюджету.

7. Робочій групі разом з Головним фінансовим управлінням Сумської обласної державної адміністрації опрацювати розрахунки до проекту обласного бюджету на 2013 рік.

8. Головному фінансовому управлінню Сумської обласної державної адміністрації подати проект обласного бюджету Сумської області на 2013 рік на розгляд колегії обласної державної адміністрації у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Чернявського В.І.^ Тимчасово виконуючий обов’язки

голови Сумської обласної

державної адміністраціїВ.І.Чернявський

Затверджено

Розпорядження голови

Сумської обласної

державної адміністрації

20.07.2012 № 295-ОД

^ Склад

робочої групи з питання підготовки

проекту обласного бюджету Сумської області на 2013 рік

Чернявський


Віктор Іванович

-

перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи


Южаков

Євген Іванович

-

начальник Головного фінансового управління Сумської обласної державної адміністрації, заступник керівника робочої групи

Білоус


Валерій Якович

-

начальник служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації


Боярко

Анатолій Андрійович

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації


Линник

Анатолій Іванович

-

начальник управління майном Сумської обласної ради (за згодою)

Кондрашов


Андрій Віленович

-

голова Державної податкової служби у Сумській області (за згодою)

Калін


Олександр Іванович

-

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації

^

Коновалов

Олександр Олександрович


-

голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики Сумської обласної ради (за згодою)

Лата


Олег Юрійович

-

начальник управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністраціїМельник


Олена Петрівна

-

начальник управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації

Павлова


Віра В’ячеславівна

-

начальник відділу аналізу обласних програм та бюджету Сумської обласної ради (за згодою)

Павлюк


Петро Олександрович

-

начальник управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

Песоцька


Інеса Олександрівна

-

виконуючий обов’язки начальника управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

^

Піскурьова

Ольга Дмитрівна


-

начальник головного управління Держкомзему у Сумській області (за згодою)

^

Стрельченко

Олександр Юрійович


-

начальник управління з питань фізичної культури і спорту Сумської обласної державної адміністрації


Сітак

Олександр Михайлович

-

начальник головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації
Заступник голови - керівник

апарату Сумської обласної

державної адміністрації О.М.Цупро


Заступник начальника Головного

фінансового управління

Сумської обласної

державної адміністрації Г.М.Ткачова