asyan.org
добавить свой файл
1 2

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 9 грудня 1999 р. N 2246
КиївПро затвердження Правил надання
населенню послуг з газопостачання


З метою підвищення якості та надійності надання населенню
послуг з газопостачання, посилення відповідальності виконавців цих
послуг Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Правила надання населенню послуг з
газопостачання (додаються).


{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 938
( 938-2006-п ) від 05.07.2006 }
3. Покласти на Національну комісію регулювання
електроенергетики надання роз'яснень щодо застосування цих Правил.


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1999 р. N 2246
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 476 ( 476-2004-п )

^ ПРАВИЛА
надання населенню послуг з газопостачання{ У тексті Правил слова "газопостачальна організація" та
"газотранспортна організація" в усіх відмінках і формах
числа замінено відповідно словами "газопостачальне
підприємство" та "газорозподільне підприємство" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 821 ( 821-2007-п ) від 13.06.2007 }
1. Ці Правила регулюють відносини між газопостачальними
підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними
особами (населенням) - споживачами газу. { Абзац перший пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 821 ( 821-2007-п )
від 13.06.2007, N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

Постачання та транспортування природного газу може
здійснювати одне підприємство. { Абзац другий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 821 ( 821-2007-п ) від
13.06.2007 }

Визначення основних термінів

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

виконавець - підприємство, що виконує роботи та/або надає
послуги з газопостачання; { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 821 ( 821-2007-п ) від
13.06.2007 }

внутрішньобудинкові системи газопостачання - газопроводи
низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої,
необхідні для використання газу в побуті;

газові прилади і пристрої - плити, котли, водонагрівачі,
регулятори тиску та інше обладнання, що використовується
споживачем з метою задоволення своїх потреб у природному газі;
{ Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 165
( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію
природного або скрапленого газу шляхом транспортування його до
споживача;

газопостачальне підприємство - підприємство, яке здійснює
постачання газу споживачеві на підставі договору та відповідної
ліцензії; { Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 821 ( 821-2007-п ) від 13.06.2007 }

газорозподільне підприємство - підприємство з експлуатації
споруд систем газопостачання і газопроводів, яке транспортує газ
газопостачального підприємства до споживача та надає йому послуги
з технічного обслуговування та ремонту газопроводів і
внутрішньобудинкових систем газопостачання на підставі відповідної
ліцензії; { Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 821 ( 821-2007-п ) від 13.06.2007 }

група будинків - будинки з однотипним інженерно-санітарним
обладнанням та подібними будівельними і архітектурними
характеристиками, яким постачання газу здійснюється через спільний
ввідний (вуличний) газопровід;

дворовий газопровід (для приватних будинків) - ділянка
газопроводу від місця приєднання до розподільного газопроводу до
запірного пристрою на вводі в будинок;

лічильник газу - прилад обліку газу, що встановлюється на
внутрішньому газопроводі в окремій квартирі або іншому
ізольованому житловому приміщенні чи на відводі до газового
приладу споживача або на ввідних газопроводах у багатоквартирний
будинок (або на групу будинків);

міжопалювальний період - період між закінченням опалювального
періоду та початком наступного;

норма споживання природного газу - обсяг споживання газу,
установлений згідно із законодавством для проведення споживачами
розрахунків за спожитий газ у разі відсутності лічильників газу;

об'єкт споживача - територіально відокремлена газифікована
споруда (житловий будинок, квартира, майстерня, літня кухня тощо),
що належить споживачеві на правах власності або користування;
{ Абзац тринадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

опалювана площа - загальна площа квартири (будинку) без
урахування площі лоджій, балконів, терас, а також площі приміщень,
де відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки
печей, трубопроводи систем опалення тощо), які безпосередньо не
з'єднані з опалюваними приміщеннями дверними та іншими отворами;

споживач - фізична особа (населення), якій надаються послуги
з газопостачання для побутових потреб (приготування їжі, підігріву
води та опалення приміщень) відповідно до договору; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 821 ( 821-2007-п ) від
13.06.2007; в редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2010-п ) від
17.02.2010 }

якісні показники газу - параметри та характеристики якості
газу, визначені нормативними документами;

якість надання послуг - відповідність показників якості
послуг з технічного обслуговування вимогам нормативних документів.

^ Порядок надання послуг3. Постачання природного, а також скрапленого газу від
групових резервуарних установок здійснюється безперервно
відповідно до Правил безпеки систем газопостачання ( z0318-98 ),
що затверджуються Держнаглядохоронпраці, та цих Правил.

4. Послуги з газопостачання надаються споживачеві на підставі
договору, що укладається ним відповідно до типового договору,
затвердженого у встановленому порядку. { Абзац перший пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 938 ( 938-2006-п ) від 05.07.2006 }

Договір підписується газопостачальним підприємством і
споживачем протягом 14 календарних днів з дня отримання
відповідної заяви від споживача. { Пункт 4 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

Газопостачальні підприємства, що здійснюють постачання
природного газу на закріпленій території, не мають права відмовити
споживачеві, об'єкти якого розташовані на цій території, в
укладенні договору.

У разі розташування декількох об'єктів споживача за однією
адресою укладається один договір. { Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 821 ( 821-2007-п ) від 13.06.2007 }

У разі зміни власника об'єкта споживача укладається новий
договір. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

5. Після закінчення строку або дострокового припинення дії
договору газові прилади і пристрої споживача відключаються від
системи газопостачання шляхом перекриття запірних пристроїв перед
газовими приладами або на ввідному газопроводі та установлення на
них пломби чи інвентарної заглушки.

Припинення газопостачання

6. Газопостачання припиняється у разі:

проведення планово-профілактичного обслуговування та/або
капітального ремонту систем газопостачання;

ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними
ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та
проведення ремонтно-відновних робіт;

порушення споживачем строків сплати за надані послуги з
газопостачання, встановлених в абзаці п'ятнадцятому пункту 10, у
пункті 17 цих Правил; { Абзац четвертий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 821 ( 821-2007-п ) від
13.06.2007, N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

самовільного використання газу споживачем;

самовільного підключення газових приладів і пристроїв
споживача до системи газопостачання; { Пункт 6 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях,
засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних
заглушок тощо; { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

порушення споживачем Правил безпеки систем газопостачання
( z0318-98 ), що створює загрозу виникнення аварійної ситуації;

подання споживачем письмової заяви про припинення
газопостачання;

відмови споживача від встановлення лічильника газу з
ініціативи і за кошти газопостачального підприємства. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 821 ( 821-2007-п ) від
13.06.2007 }

У зазначених випадках газорозподільне підприємство
зобов'язане поінформувати споживача про причини і строки
припинення газопостачання, а газопостачальне підприємство -
здійснити протягом одного місяця перерахунок оплати послуг, що
надавалися споживачеві.

7. Припинення постачання газу споживачеві в житлових будинках
залежно від обставин здійснюється шляхом перекриття запірних
пристроїв та встановлення пломби та/або інвентарної заглушки перед
газовим приладом (пристроєм) або на ввідному газопроводі.

У разі самовільного відновлення споживачем газопостачання
здійснюється механічне від'єднання відводу газопроводу від діючого
газопроводу.

Про припинення газопостачання складається акт у двох
примірниках, один з яких залишається у споживача.

8. Роботи з ліквідації наслідків аварійних ситуацій у
внутрішньобудинкових системах газопостачання і дворових
газопроводах, які можуть призвести до нещасного випадку,
виконуються цілодобово бригадами аварійно-диспетчерських служб
газорозподільних підприємств за рахунок цих організацій.

9. Відновлення газопостачання здійснюється газорозподільним
підприємством протягом двох робочих днів у містах та п'яти
календарних днів у сільській місцевості після усунення порушень,
сплати споживачем боргу та відшкодування збитків, завданих його
неправомірними діями газопостачальному або газорозподільному
підприємству.

Оплата послуг

10. Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання
здійснюється починаючи з 1 січня 2007 р. за роздрібними цінами,
диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені
НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності -
за нормами споживання природного газу. { Абзац перший пункту 10 в
редакції Постанови КМ N 1697 ( 1697-2006-п ) від 08.12.2006 }

Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від
річних обсягів споживання, у поточному році для споживачів
здійснюється залежно від річного обсягу використання природного
газу (зафіксованого на особових рахунках споживача) у попередньому
році. { Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

У разі нового підключення внутрішньобудинкової системи
газопостачання споживача до газорозподільної мережі або зміни
власника об'єкта споживача у поточному році застосовуються
роздрібні ціни, що затверджені НКРЕ і диференційовані залежно від
річного обсягу споживання, який не перевищує 2500 куб. метрів.
{ Абзац третій пункту 10 в редакції Постанови КМ N 165
( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

У разі розміщення за однією поштовою адресою кількох
об'єктів, що належать споживачеві на правах власності або
користування, загальний обсяг споживання природного газу для
застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних
обсягів споживання, визначається як сума показників приладів
обліку, встановлених на таких об'єктах. { Пункт 10 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 346 ( 346-2008-п ) від
09.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

Річні обсяги споживання природного газу у попередньому році
визначаються:

у разі нового підключення внутрішньобудинкової системи
газопостачання споживача до газорозподільної мережі або зміни
власника об'єкта споживача - залежно від обсягів використаного
природного газу з моменту підключення або зміни власника об'єкта
споживача до кінця попереднього року; { Абзац шостий пункту 10 в
редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

у разі підключення окремих газових приладів і пристроїв
споживача до внутрішньобудинкової системи газопостачання в
газифікованому житловому фонді протягом попереднього року (за
відсутності лічильника газу) - шляхом додавання визначеного за
нормами споживання обсягу природного газу з початку попереднього
року до моменту підключення та обсягів фактично використаного
природного газу з моменту підключення до кінця попереднього року;

у разі встановлення в газифікованому житловому фонді протягом
попереднього року лічильника газу - шляхом додавання визначеного
за нормами споживання обсягу природного газу з початку
попереднього року до моменту встановлення лічильника газу та
обсягів фактично використаного природного газу за показаннями
лічильника з моменту його встановлення до кінця попереднього року.

Річні обсяги споживання природного газу (крім обсягів,
використаних для опалення) у попередньому році для споживачів,
зареєстрованих у гуртожитку, що перебуває на балансі підприємства
або організації, визначаються за 12 місяців згідно з нормами
споживання залежно від виду споживання однією особою,
зареєстрованою у гуртожитку, шляхом підсумовування даних про обсяг
газу.

Річні обсяги споживання природного газу у попередньому році
для споживачів, що проживають у комунальних квартирах,
визначаються:

за наявності лічильника газу - шляхом поділу показань
лічильника газу за попередній рік пропорційно кількості осіб,
зареєстрованих у кімнатах комунальної квартири;

за відсутності лічильника газу - за 12 місяців згідно з
нормами споживання залежно від виду споживання окремою особою,
зареєстрованою у кімнаті комунальної квартири, шляхом
підсумовування даних про обсяг газу.

Під час визначення річних обсягів споживання природного газу
у попередньому році обсяги, оплата яких зарахована в погашення
заборгованості за минулі роки, не враховуються. { Абзац
тринадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на
1 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу
та суми нарахованих пільг окремо щодо кожного споживача залежно
від обсягу використання газу у попередньому році та від
диференційованих залежно від річних обсягів споживання роздрібних
цін, що діяли в зазначеному році. Якщо за підсумками попереднього
року використання природного газу споживачем не відповідає
обсягам, на підставі яких визначалась ціна на природний газ,
зокрема: { Абзац чотирнадцятий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

у разі перевищення обсягу використаного природного газу
порівняно з встановленим у попередньому році (V2 > V1), споживач
зобов'язаний протягом трьох місяців з дати здійснення перерахунку
сплатити газопостачальному підприємству різницю його вартості,
розрахунок якої здійснюється за формулою

Вс = (Ц2 х V2) - (Ц1 х V2),

де Ц1 - роздрібна ціна на природний газ, встановлена для
оплати природного газу у попередньому році;

V1 - річний обсяг, згідно з яким була визначена ціна у
попередньому році;

Ц2 - встановлена для оплати природного газу роздрібна ціна,
що застосовується для споживача згідно з використаним у
попередньому році обсягом; { Абзац вісімнадцятий пункту 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2010-п ) від
17.02.2010 }

V2 - річний обсяг, використаний споживачем у попередньому
році; { Абзац дев'ятнадцятий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

Вс - вартість природного газу, яку споживач повинен сплатити
за результатами перерахунку;

Вгп - вартість природного газу, яку газопостачальне
підприємство зараховує на особовий рахунок споживача в рахунок
майбутніх платежів;

у разі зменшення обсягу використаного природного газу
порівняно з встановленим у попередньому році (V2 < V1), різниця у
вартості газу залишається на особовому рахунку споживача і
зараховується в рахунок майбутніх платежів. Розрахунок вартості у
цьому разі здійснюється за формулою

Вгп = (Ц1 х V2) - (Ц2 х V2).

Такий перерахунок здійснюється до 1 лютого поточного року.

За ініціативою газопостачального підприємства або заявою
споживача газопостачальне підприємство проводить станом на 1 липня
перерахунок оплати вартості використаного природного газу залежно
від обсягу його використання у першому півріччі поточного року та
від роздрібних цін, що діяли в першому півріччі поточного року,
аналогічно перерахунку, який проводиться за підсумками року станом
на 1 січня. При цьому слід враховувати, що обсяг використаного
споживачем природного газу у першому півріччі поточного року
становить 60 відсотків річного обсягу споживання природного газу,
згідно з яким застосовуються роздрібні ціни на природний газ.
Такий перерахунок здійснюється до 1 серпня поточного року. { Абзац
двадцять четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

Газопостачальні підприємства подають управлінням праці і
соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, структурним підрозділам з питань
праці і соціального захисту населення виконавчих органів міських,
районних у місті рад інформацію про роздрібну ціну, встановлену
для оплати природного газу, щодо кожного споживача - отримувача
субсидії для перерахунку розмірів наданих субсидій:

до 1 серпня - за перше півріччя поточного року;

до 1 лютого - за попередній рік.

Визначення річного обсягу використання природного газу
здійснюється шляхом додавання обсягу використаного природного газу
згідно з показниками лічильника з початку попереднього року до
зняття показників лічильника у грудні попереднього року та
розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані
дні грудня у разі незняття показників лічильника газу
газопостачальним підприємством станом на 1 січня. { Пункт 10
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

Розрахунковий обсяг використання природного газу за
необліковані дні грудня розраховується як різниця між контрольними
зняттями показників лічильника газопостачальним підприємством у
січні поточного року та грудні попереднього року, що помножена на
кількість днів, не облікованих до 1 січня поточного року, та
поділена на кількість днів між зазначеними контрольними зняттями
показників лічильника. { Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }

Визначення річного обсягу використання природного газу в
попередньому році з урахуванням розрахункового обсягу використання
природного газу за необліковані дні здійснюється за формулою

V = V + [n x (V - V ) / N],
р г с г
следующая страница >>