asyan.org
добавить свой файл
1

Затверджено

рішенням Новоукраїнської

районної ради

від 20 грудня 2006 року

№ 90


РАЙОННА ПРОГРАМА

з охорони материнства та дитинства

на 2007 – 2009 роки  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Районна програма з охорони материнства та дитинства на 2007 – 2009 роки розроблена, враховуючи всі напрямки акушерської та педіатричної роботи.

Оскільки стан здоров’я є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров’я, а й інтегральним показником успішності функціонування держави, усіх її інструкцій, в основу розроблення Програми покладено міжгалузевий комплексний підхід.


  1. ^ СТАН РОЗВИТКУ І ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ


В умовах демографічної кризи діяльність служб охорони з питань здоров’я матерів та дітей є пріоритетним напрямком діяльності галузі і ваговою складовою вирішення проблем зменшення материнської та малюкової смертності, не виношування, безплідності, абортів, збереження репродуктивного здоров’я населення, забезпечення умов народження здорової дитини.

В районі протягом останніх 5 років зростає інтенсивність природного скорочення населення. У 2005 році інтенсивність природного скорочення у розрахунку на 1000 осіб порівняно з 2004 роком збільшилася з 9,6 проміле до 12,5 проміле за рахунок зростання смертності населення (з 19,1 до 20,9 померлих на 1000 населення) та скорочення рівня народжуваності (з 9,5 до 8,5 народжених на 1000 населення).

Залишаються високими показниками малюкової смертності: 2000 рік – 6,7 на 1000 новонароджених, 2005 рік – 14,1.

За підсумками 9 місяців 2006 року показник дитячої смертності в районі становить 13,1 на 1000 народжених живими, що є вищим за державний ( по Україні за 6 міс. «006 року - 10,0 проміле). Рейтингове місце району за даним показником 14.

Найбільш вагомими причинами малюкової смертності є : вродженні аномалії розвитку, що складають 48,2 % стани, які виникли в перинатальному періоді - 35,1 % смертності дітей від нещасних випадків – 11 %.


  1. ^ МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ


Метою Програми є:

подолання демографічної кризи в районі;

поліпшення стану здоров′я матерів та дітей, зниження захворюваності та запобігання дитячої смертності в районі, у тому числі обумовлених спадкоємною патологією та вродженими вадами розвитку;

забезпечення права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеною;

привернути увагу громадськості до вирішення проблем материнства та дитинства.

Основними завданнями Програми є:

профілактика захворюваності та забезпечення матерів і дітей сучасними вадами медичної допомоги, засобами лікування і відновлення здоров′я, зниження показника малюкової смертності;

запобігання інвалідності, створення умов для інтеграції у суспільство дітей з вадами розвитку;

реалізація сучасних наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем материнства та дитинства;

укомплектування медичними кадрами лікувально-профілактичних закладів району, що надають медичну допомогу дітям та жінкам;

удосконалення системи інформації населення щодо забезпечення здорового способу життя матерів та дітей.  1. ^ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ


Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів Програми передбачаються у сумі 368 тис. грн..

2007 рік – 121 тис. грн..

2008 рік – 139 тис. грн..

2009 рік – 108 тис. грн..

(див. додаток)

Крім того, прогнозується залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством (гуманітарна, спонсорська допомога).


  1. ^ ОСНОВНІ ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ З ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА НА 2007 - 2009 РОКИп/п

Зміст

завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

Очікуваний результат

1.

Профілактика захворюваності, поліпшення показника дитячої смертності, забезпечення матерів і дітей найбільш досконалими вадами медичної допомоги, засобами лікування та відновлення здоров’я

Оснастити акушерське та дитяче відділення необхідною апаратурою

2007 – 2009 роки

ЦРЛ

Підвищення готовності ЦРЛ до надання відповідної медичної допомоги, стабілізація та поліпшення показників здоров’я дитячого та жіночого населення, зниження показника дитячої смертності в районі

2.

Укомплектування медичними кадрами лікувально-профілактичних закладів району, які надають медичну допомогу дітям та жінкам

Забезпечити соціальний захист молодих спеціалістів, які приступили до роботи після закінчення медичних навчальних закладів

2007 – 2009 роки

Міськсіль-виконкоми, ЦРЛ

Закріплення молодих спеціалістів, забезпечення рівного доступу до якісного медичного обслуговування населення

3.

Висвітлення у засобах масової інформації матеріалів, які сприяють інформованості населення про демографічні проблеми суспільства, стан репродуктивного здоров’я населення та здійснення заходів, спрямованих на охорону репродуктивного здоров’я, правову обізнаність населення

Поліпшити знання населення з питань репродуктивного здоров’я населення, виховання здорової дитини, профілактики вродженої та спадкової патології у дітей

2007-2009 роки

ЦРЛ

Поліпшення

здоров’я населення району, зменшення народження дітей з вродженою та спадковою патологією, зниження показника дитячої інвалідності, зниження показника малюкової смертності
  1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ


Контроль за реалізацією заходів та досягненням показників Програми буде здійснюватися шляхом впровадження механізмів, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації.


Додаток

до рішення Новоукраїнської

районної ради

від 20 грудня 2006 року

№ 90


^ ПОТРЕБА КОШТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РАЙОННОЇ

ПРОГРАМИ З ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА НА 2007 – 2009 РОКИ№ п/п

Заходи

2007 рік

2008 рік

2009 рік

1.

Ремонт пологового та дитячого відділення

3 тис. грн..

10 тис. грн..

15 тис. грн..

2.

Придбання лікувально-діагностичної апаратури в пологове та дитяче відділення стаціонару

80 тис. грн..3.

Кошти на дитяче харчування для дітей і малозабезпечених сімей

13 тис. грн..

50 тис. грн..

50 тис. грн.

4.

Забезпечення медикаментами дітей 1-го року життя

10 тис. грн..

37 тис. грн..

35 тис. грн..

5.

Кошти на паливно-мастильні матеріали для обслуговування дітей 1-го року життя

15 тис. грн..

42 тис. грн..

8 тис. грн..
ВСЬОГО:

121 тис. грн..

139 тис. грн..

108 тис. грн..