asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток

до рішення міської ради

від 05.03.2008 №24/78

МІСЬКА ЩЛЬОВА ПРОГРАМА БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

НА 2008-2016 РОКИ

І. Загальна частина.

Міська цільова Програма боротьби з онкологічними

захворюваннями на 2008-2016 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення на профілактику онкологічних захворювань у відповідності до світових стандартів, що уможливлено приєднанням України до Паризької Хартії боротьби з раком.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним старінням населення. Понад 10 відсотків летальних випадків в місті пов'язані з раковими захворюваннями і поступаються за цим показником лише серцево-судинним захворюванням та травмам. В місті майже кожна 50 людина хворіє на рак, а після 50 років - 10.

В місті відзначається стійке зростання онкологічної захворюваності з 253 випадків на 100 тисяч населення у 2001 році до 299 - у 2007 році.

Щороку в місті виявляється понад 600 захворювань на злоякісні новоутворення, а помирає від них близько 400 онкохворих, причому 30 відсотків померлих - особи працездатного віку. Звертає на себе увагу недостатній рівень забезпечення сучасною діагностичною апаратурою лікпрофзакладів, низька онкограмотність населення, що призводить до того, що значна кількість онкохворих діагностується в запізнілих стадіях і, як наслідок, отримує затратне і малоефективне лікування.

II. Мета.

Метою Програми є підвищення ефективності заходів з поліпшення якості первинної і вторинної профілактики онкологічних захворювань, підвищення рівня одужання, зменшення рівня дорічної летальності онкологічних хворих, зниження показників смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, рак передміхурової залози).

III. Основні завдання Програми.

Основними завданнями Програми є:

визначення пріоритетів в організації медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим з урахуванням динаміки, структури захворюваності, інвалідності та смертності;

поліпшення діагностики, лікування та реабілітації злоякісних новоутворень відповідно до нових державних стандартів;

поліпшення забезпечення лікувально-профілактичних закладів сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням, медикаментами для лікування онкологічних хворих згідно з фінансуванням;

поліпшення системи паліативної допомоги онкологічним хворим міста;

участь у виконанні програми підготовки з питань онкології спеціалістів загальної мережі;

підвищення рівня санітарно-просвітницької роботи з питань індивідуальної профілактики раку та сучасних методів діагностики та лікування, пропаганди здорового способу життя із залученням профільних спеціалістів та засобів масової інформації.

IV. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, які передбачаються у - міському бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

Орієнтовні обсяги фінансування для забезпечення Програми в потребі апаратури і обладнання з діагностики патології шийки матки, молочної залози та патології шлунково-кишкового тракту додаються.

V. Очікувані результати. Виконання Програми дасть змогу:

істотно підвищити рівень поінформованості населення і сформувати розуміння суспільства та окремого громадянина щодо ризиків виникнення онкологічних захворювань;

- поліпшити реєстрацію випадків ураження населення злоякісними
новоутвореннями для характеристики онкоепідемічної ситуації в місті;

  • знизити рівень задавненості злоякісних новоутворень на 4-5%;

  • підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань і ранню діагностику злоякісних захворювань візуальних локалізацій (шийка матки, молочна залоза, шкіра, ротова порожнина), шлунково-кишкового тракту на 7-10%;

- знизити показники смертності від злоякісних новоутворень
орієнтовно на 6-10%;

4

забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку онкологічним хворим;

- знизити рівень дорічної летальності онкологічних хворих
орієнтовно на 5-7%;

забезпечити якість надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

- поліпшити матеріально-технічну базу закладів, що надають
медичну допомогу онкологічним хворим та здійснюють профілактику
онкологічної захворюваності.

^ VI. ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХОРЮВАННЯМИ НА 2008- 2016 РОКИ.

1. Поліпшити раннє виявлення злоякісних пухлин на рівні
первинної

мережі закладів охорони здоров'я міста шляхом удосконалення
ефективної системи онкопрофоглядів населення, диспансерного
спостереження за хворими з передпухлинною патологією та
забезпечення закладів

сучасною медичною апаратурою для ранньої діагностики раку.

Фінансове управління, управління охорони здоров'я міської ради, міські лікпрофзаклади 2008-2016 роки

2. Забезпечити запровадження та удосконалення скринінгових
програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та
злоякісних новоутворень:

  1. Раку шийки матки - кольпоскопічне обстеження шийки матки в жінок, віднесених до груп ризику, щорічні цитологічні обстеження жінок віком від 18 років.

  2. Раку молочної залози - щорічне пальпаторне обстеження молочних залоз у жінок віком від 15 років та мамографічне обстеження жінок, віднесених до груп ризику віком 40-65 років.

  3. Раку прямої кишки та передміхурової залози - щорічне пальпаторне обстеження осіб, віднесених до груп ризику, віком після 50 років.

  4. Раку шкіри і ротової порожнини - щорічне фізикальне обстеження осіб віком 20-60 років.

  5. Раку легень - щорічне флюорографічне обстеження.

  6. Раку шлунка - ендоскопічне обстеження, диспансерний нагляд за групою підвищеного ризику.

Управління охорони здоров'я міської ради, міські лікпрофзаклади 2008-2016 роки

5

3. Забезпечувати централізовано цитологічну лабораторію, мамологічні кабінети, кабінети патології шийки матки у міських лікувально-профілактичних закладах необхідним діагностичним та лікувальним обладнанням та матеріалами.

Управління охорони здоров'я міської ради, міські лікпрофзаклади 2008-2016 роки

4.3алучати засоби масової інформації, навчальні заклади до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення онкологічних захворювань.

Управління охорони здоров'я, освіти, культури, відділ екології міської ради, інформаційно-аналітичний центр «Луцьк», міські лікпрофзаклади 2008-2016 роки

5.Забезпечувати надання всім первинним онкологічним хворим стаціонарної допомоги у спеціалізованих онкологічних закладах з використанням комплексу сучасних методів хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до стандартів.

Міські лікпрофзаклади 2008-2016 роки

б.Здійснювати постійний контроль за вмістом канцерогенів та мутагенів у навколишньому середовищі, продуктах харчування згідно з державними гігієнічними нормами. Проводити моніторинг вмісту радіонуклідів у питній воді, продуктах харчування, будівельних матеріалах.

Санітарно-епідеміологічна станція м. Луцька та Луцького району 2008-2016 роки

7. Брати участь у роботі обласного координаційного центру при обласному онкологічному диспансері, який організовує та контролює роботу щодо виконання обласної цільової Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки.

Управління охорони здоров'я міської ради, міські лікпрофзаклади 2008-2016 роки

Анатолій Бірюков

6

Додаток до міської цільової Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2008-2016 роки

Орієнтовні обсяги фінансування за рахунок бюджету розвитку міста для забезпечення Програми в потребі медичної апаратури та обладнанняНазва

1 .Діагностика патології шийки матки

2.Діагностика шлунково-кишкового тракту

лікпрофзакладу

Кольпоскоп

(орієнтовна вартість - 25 тис. грн. за одиницю)

Діатермокоа-гулятор

(орієнтовна вартість- 13 тис. грн. за одиницю)

Мікроскоп бінокулярний

(орієнтовна вартість - 6 тис. грн. за одиницю)

Мікроскоп монокулярний

(орієнтовна вартість- 5тис. грн. за одиницю)

Ректороманоскоп

(орієнтовна вартість - 8 тис. грн. за одиницю)

Фіброгастроскоп

(орієнтовна вартість - 60 тис. грн. за одиницю)

Фіброколон-коскоп

(орієнтовна вартість - 70 тис. грн. за одиницю)

Міська клінічна лікарня

Один-2010 рік

Один-2010 рік

Один - 2009 рік

Один - 2008 рік

Один - 2009,2014 рік

Один-2009,2015 рік

Один - 2010, 2014 рік

Поліклініка № 1

Один - 2009 рік

Один-2012 рік

Один-2013 рік

Один-2011 рік

Один - 2009 рік

Один-2013 рік

Один-2010 рік

Поліклініка № 2

Один-2011 рік

Один - 2009 рік

Один-2011 рік

Один-2012 рік

Один-2010рік

Один-2011 рік

Один - 2009рік

Поліклініка № 3

Один-2012 рік

Один-2011 рік

Один-2012 рік

Один-2013 рік

Один-2011 рік

Один-2012 рік

Один-2011 рік

Пологовий клінічний будинок

Один - 2008-2011роки

Один - 2009 рік

Один - 2008 рік

Один-2014 рік


Амбулаторія ЗПСМ

Один-2013 рік

Один-2011 рік

Один-2015 рік

Один-2010 рік


Амбулаторія ЗПСМ №1

Один - 2009 рік

Один-2010 рік

Один-2014 рік

Один - 2009 рік


Всього

Кількість

10

7

7

7

5

5

5
Сума

250 тис. грн.

91 тис. грн.

42 тис. грн.

35 тис. грн.

40 тис. грн.

300 тис. грн.

350 тис. грн.


Назва

0

3. Діагностика молочної залози

4. Діагностика органів дихання"

Лікпрофзакладу

Мамограф стаціонарний

(цифровий)

(орієнтовна вартість - 750 тис. грн.

за одиницю)

Цифровий флюорограф

(орієнтовна вартість - 350 тис.

грн. за одиницю)

Цифровий рентгенапарат

(орієнтовна вартість - 500 тис.

грн. за одиницю)

Міська клінічна лікарняОдин-2011 рік

Поліклініка № 1г
Один - 2009 рік

^

Поліклініка № 2

Один* - 2009 рік
Один-2010рік

Поліклініка № 3

Один*-2012 рік

Один-2010рік
Всього

Кількість

2

2

2
Сума

1500 тис. грн.

700 тис. грн.

1000 тис. грн..

Примітка. Мамограф з приставкою передбачається отримати за кошти державного бюджету.

^ В т.ч. по роках;

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Сума ( тис.грн.) Всього- 2808.0

36.0

583.0

1079.0

725.0

134.0

96.0

89.0

66.0

Секретар міської ради Анатолій Бірюков