asyan.org
добавить свой файл
1

Приклади

щодо надання допомоги при народженні дитини

№ з/п

Відомості про сім'ю, в якій народжується дитина

Розмір допомоги

Пояснення

1

Дитина народжується у сім'ї, на утриманні якої немає інших дітей.

12 240 грн.

Народилася перша дитина.

2

Дитина народжується у сім'ї, у якій вже є одна рідна (або усиновлена) старша дитина.

25 000 грн.

Народилася друга дитина.

3

Дитина народжується у сім'ї, у якій вже є троє рідних старших дітей.

50 000 грн.

Народилася четверта дитина. На третю і кожну наступну дитину допомога при народженні дитини надається в розмірі 50 000 грн.

4

Дитина народжується у сім'ї, у якій вже є одна рідна старша дитина і одна дитина під опікою.

25 000 грн.

Не враховуються діти, над якими встановлено опіку (піклування).

5

Жінка, яка народжує третю дитину, перших двох передала на виховання до дитячого будинку.

12 240 грн.

Не враховуються діти, від виховання яких батьки відмовились.

6

Жінка, яка перебуває у другому шлюбі, народжує дитину, яка у цьому шлюбі є першою. Двоє старших дітей цієї жінки виховуються у сім'ї батька.

12 240 грн.

Не враховуються діти, які передані на виховання іншій особі.

7

Жінка, яка перебуває у другому шлюбі, народжує дитину, яка у цьому шлюбі є першою, але в цій сім'ї виховуються двоє старших рідних дітей чоловіка.

50 000 грн.

Враховуються діти, які до народження дитини перебували на утриманні особи, якій призначається допомога, її чоловіка (дружини).

8

Дитина народжується у жінки, яка від першого шлюбу має повнолітню дочку. У сім'ї від другого шлюбу, в якій народилася дитина, немає інших дітей на вихованні.

25 000 грн.

Враховуються повнолітні діти матері дитини, на яку призначається допомога.

9

Дитина народжується у батьків, для яких шлюб є другим. У сім'ї немає інших дітей на вихованні. Чоловік має повнолітню дочку від першого шлюбу, яка не була усиновлена жінкою до досягнення повноліття.

12 240 грн.

Не враховуються повнолітня дочка, син чоловіка, які не були усиновлені дружиною.

10

Дитина народжується у батьків, старший неповнолітній син яких навчається на повному державному утриманні у Суворівському училищі.

25 000 грн.

Старший син перебував на утриманні батьків до народження дитини, його не передано на виховання іншій особі, від його виховання батьки не відмовились.

11

У жінки померла перша дитина, народжується наступна.

25 000 грн.

Враховуються померлі діти (не враховуються мертвонароджені). Замість свідоцтва про народження померлої дитини надається копія свідоцтва про смерть.

12

У молодого подружжя, яке не має дітей, народжується двійня.

На першу дитину – 12 240 грн.,

на другу дитину – 25 000 грн.

Розмір допомоги для кожної дитини визначається на підставі довідки, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення допомоги при народженні дитини, в якій зазначено час народження кожної дитини.

13

У подружжя, яке має старшу дитину, народжується двійня.

На першу дитину з двійні – 25 000 грн.,

на другу дитину з двійні – 50 000 грн.


Див. приклад 12


14

У молодого подружжя, яке не має дітей, народжуються трійнята.

На першу дитину – 12 240 грн.,

на другу дитину – 25 000 грн.,

на третю дитину – 50 000 грн.


Див. приклад 12

Перша виплата здійснюється у розмірі 14640 грн. (4800+4840+5000). Щомісячна виплата буде здійснюватися:

- протягом першого року у розмірі 2710 грн. (620+840+1250);

- протягом другого року у розмірі 2090 грн. (840+1250);

- протягом третього року у розмірі 1250 грн.

15

Випадок, наведений у прикладі 14. На першому році життя помирає дитина, народжена другою з трійні.

Допомога призначена, як у прикладі 14.

З місяця, наступного за місяцем смерті, припиняється щомісячна виплата в розмірі 840 грн. Протягом першого року продовжується виплата в розмірі 620 грн. та 1250 грн. Протягом другого та третього років щомісячно виплачується 1250 грн.

16

Жінка, яка має дітей, встановлює опіку над новонародженою дитиною.

12 240 грн.

Незалежно від того, скільки старших дітей виховуються в такій сім'ї, допомога призначається в розмірі, встановленому при народженні першої дитини.

17

Подружжя усиновлює дитину віком до одного року.

18

Подружжя усиновлює новонароджену двійню.

На першу дитину – 12 240 грн.,

на другу дитину – 12 240 грн.

Допомога при народженні дитини призначається усиновителю, опікуну на кожну усиновлену (взяту під опіку) дитину у розмірі, установленому при народженні першої дитини.

19

За призначенням допомоги звертається мати, яка народила дитину у грудні 2007 року.

8 500 грн.

Перша виплата – 3 400 грн.,

Щомісячна виплата – 425 грн.

Допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини.

20

За призначенням допомоги звертається мати, яка народила дитину у травні 2007 року. У грудні 2007 року їй було відмовлено у призначенні допомоги при народженні дитини, оскільки на момент звернення дитині виповнилося 6 місяців.

8 500 грн.


Допомога може бути призначена у 2008 році, якщо звернення за її призначенням надійде до досягнення дитиною одного року.