asyan.org
добавить свой файл
1

П.Шкорина,

заступник директора НМЦ

Превентивне виховання: інноваційні підходи Методичні поради

В умовах економічної кризи, зниження життєвого рівня більшості населення загострюється проблема злочинності серед неповнолітніх. Фактично підлітки стали кримінально активною категорією населення. В Україні частка правопорушень, скоєних неповнолітніми, складає 10% від загальної кількості злочинів, вік неповнолітніх правопорушників має тенденцію до зниження. Щороку в середньому близько 11 тис. дітей скоюють злочини та правопорушення до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Нерідко школярі здійснюють кримінальні діяння, вважалися раніше «дорослими» - такі, як шахрайство, вимагання.

Причини підліткової злочинності полягають насамперед у втраті традиційних життєвих цінностей, повсюдне зниження морального порогу, прагнення до легкого забезпечення, послаблення родинних зв'язків, негативний вплив телебачення, Інтернету, комерціалізація спорту і культури та інші негативні прояви тих соціально-політичних та економічних процесів, що відбуваються в нашій державі.

В цих умовах особливо гостро виявляється необхідність застосовувати нові, більш ефективні прийоми та методи впливу на «важких» підлітків, оскільки традиційні методи дії на учнів з ускладненою поведінкою не дають бажаного результату.

Традиційні та сучасні підходи до шкільної профілактики

Традиційні

Характеристика

Сучасні

Характеристика

Інформаційний

Учням повідомляються фактичні дані про природу, властивості та шкідливі наслідки тютюнопаління, вживання наркотиків та алкоголю

Психологічне щеплення

Концепція психологічного щеплення подібна до тієї, яку використовують у медицині

Емоційний

Стимулювання особистісного зростання дітей. Учні навчаються давати адекватну самооцінку, приймати конструктивні рішення

Навички опору тиску

Школярі учаться розпізнавати, уникати, переборювати негативні ситуації (пропозиції випити, запалити сигарету тощо). Навчання способів відмови за допомогою рольових ігор.

Організація дозвілля

Дітям надається можливість проявити себе в різних формах активного відпочинку, громадської діяльності

Розвиток особистішої та соціальної компетентності

Формуються навички подолання життєвих труднощів. У школярів

Моралізування

Моральні та етичні
розвиваються
установки у вигляді лекцій,
уміння розв'язувати
бесід
проблеми і

Залякування

Використання емоційно
приймати адекватні
забарвлених закликів не
рішення.
вживати психеактивних
Вироблення
речовин у зв'язку з їх
імунітету до
катастрофічним впливом
зовнішнього тиску
на особистість
однолітків і ЗМІ,


вміння


контролювати свою


поведінку,


переборювати стрес,


депресію.


Формування вміння


наполягати на


своєму.

Примітка: За основу взято таблицю, вміщену в статті Н. Левпгунової «Методи превентивного виховання» (газета «Психолог» № 26, 2010 рік с. 30-31).

Превентивне навчання має поєднувати як традиційні прийоми, так і методи навчання у групі, наведені вище. Групові заняття мають таку структуру:

 1. Вправи - активатори (створюють робочу атмосферу, усувають
  психологічні бар'єри).

 2. Розминка у вигляді гри або вправи (сприяє включенню всіх учнів у
  групову роботу).

 3. Вправи на формування адекватної самооцінки.

 4. Вправи на розвиток навичок планування поведінки та аналізу ситуації.

 5. Вправи на формування позитивних життєвих цілей і розвитку мотивації.

 6. Групові дискусії і мозкові штурми (для розвитку здатності аналізувати і
  прогнозувати ситуацію).

 7. Рефлексія (підбиття підсумків заняття, отримання зворотного зв'язку).


Групові заняття проводять класні керівники, психологи та соціальні педагоги.Література

І.Вітульська 3. Партнерство заради виховання // Школа. - 2010-№ 5-С. 40

2.Дмитренко А. Правова освіта й виховання // Школа. - 2009. -№ З.-С. 41

З.Левшунова Н. Теоретичні та практичні основи профілактики залежності в підлітків //

Психолог - 2009-№ 35- С. 11

4.Левшунова Н. Методи превентивного виховання // Психолог. - 2010 - № 26-С. 26

5.Луковська С. Учнівське середовище: злочинність та правове виховання //

Школа. - 2009. №11-С. 66