asyan.org
добавить свой файл
1

Урок-практикум по темі: «Електричний струм».

Мета уроку: Закріпити теоретичні знання учнів, навчити застосовувати їх до розв’язування задач, розвивати практичні уміння і навички, виховувати інтерес до фізичних явищ.

Обладнання: Електровимірювальні прилади, резистори, лампа на підставці, реостат, ключ, джерело живлення, презентація, фрагмент фільму “Дії електричного струму”

Структура уроку

І. Вступне слово вчителя:

Добрий день, шановні учні. Подивіться один на одного, посміхніться і сідайте на свої місця. Сьогодні у нас не зовсім звичайний урок. Чому -- згодом дізнаєтесь, але спочатку дайте відповідь на моє запитання: ” Який розділ фізики ми вивчаємо? ” То ж відкрийте свої зошити, запишіть число і тему уроку: ”Електричний струм”

Урок незвичайний тим, що під час нього ви не лише здобуватимете нові знання, але й будете застосовувати їх на практиці, а саме: при складанні електричних кіл, вимірюванні та обчисленні фізичних величин, що характеризують струм, розв’язуванні задач, які ви самі будете складати за результатами експериментів. Тому і метою сьогоднішнього уроку є не лише закріплення ваших теоретичних знань, а й застосування їх на практиці, що також буде сприяти і розвиткові ваших умінь та навичок, формуванню практичних здібностей, і, сподіваюсь, не залишить вас байдужими до електричних явищ, процесів, які пов’язані з електричним струмом.

Під час сьогоднішнього уроку ми з вами зануримось ще глибше у світ фізики, адже не даремно за епіграф уроку ми взяли слова Тамари Білецької:

^ Вxодиш у світ цей формул, графіків і законів.

З ними тоді вже навіки, ти вже у ниx в полоні.

Тут вже і творчий пошук, логіки дивне диво.

Фізика – це неповторно, фізика – це звабливо!


ІІ. Робота над практичною частиною уроку

То ж на сьогоднішньому уроці вам знадобляться і логіка, і творчий пошук, і знання, отримані раніше. Давайте пригадаємо:

- Що таке електричний струм?

- Назвіть умови існування електричного струму.

- Що таке електричне коло?

Завдання 1.Скласти найпростіше електричне коло, накреслити на дошці його схему.(На демонстраційному столі)

- Які фізичні величини характеризують струм?

- Що таке сила струму?

- В яких одиницях виміряється сила струму?

- Яким приладом виміряють силу струму?

- Як його підключають у коло?

Завдання 2. Виміряти силу струму у складеному колі.

Завдання 3. Заповнити першу строчку таблиці ( на дошці таблиця розміщена заздалегідь)

Назва фізичної величини

Символ, яким позначається величина


Формула для обчислення

Одиниці розмірності

Сила струму


Електрична напруга


Електричний опір
Поки учні виконують свої завдання, ми працюємо далі:

- Що таке електрична напруга?

- Яким приладом її виміряють?

- Як правильно його потрібно підключати?

Перевіримо виконані завдання.

- Яке значення сили струму отримали? Записати його на дошці.

-А чи правильно заповнено таблицю? Чи не допущено помилок?

-А що це за формула?

- Сформулюйте фізичний зміст закону Ома для ділянки кола.

Завдання 4. Визначити електричний заряд, що проходить через лампу за 1 хвилину, використовуючи виміряне значення сили струму. Задачу записуємо у зошити.

Завдання 5. Виміряти напругу на лампі, відобразити підключений вольтметр на схемі електричного кола.

Завдання 6. Заповнити другу строчку таблиці.

А ми рухаємось далі:

- Що таке електричний опір?

- Яка його природа?

- Від чого він залежить?

-А чи залежить опір від сили струму? Від напруги?

Перевіряємо, чи вірно заповнено таблицю, а над останньою строчкою іде попрацює наступний учень.

Повернемось до експериментального завдання. Яке значення напруги отримали?

Завдання 7. За виміряними значеннями сили струму і напруги визначити опір лампи. Задачу записуємо у зошити.

Перевіряємо роботу над таблицею і розв’язуємо наступне завдання:

Завдання8. Якою буде площа поперечного перерізу алюмінієвого провідника довжиною 1 м, якщо його опір буде таким самим, як і в попередній задачі?

 • А що таке потужність?

 • Які її одиниці розмірності?

 • Від яких величин і як залежить потужність?

Завдання 9. За попередніми показами амперметра і вольтметра визначити потужність лампи.

 • Що таке робота електричного струму?

 • Коли вона виконується?

 • Від яких величин залежить?

 • В яких одиницях виміряється?

Завдання 10. Обчислити роботу струму в лампі за 5 хвилин.

Завдання 11. Вчора я отримала квитанцію по оплаті за електроенергію. Хто мені допоможе визначити, а чи правильно мені нарахували кошти?


ІІІ. Підсумок уроку.

Щойно ви гарно попрацювали, добре справились з усіма завданнями, продемонстрували, що добре засвоїли теоретичний матеріал, а саме основне-вмієте свої знання застосовувати на практиці. Тому мети уроку ми досягли, за що вам дуже вдячна.


ІV. Закріплення: фільм «Дії електричного струму»


V. Домашнє завдання: п. 22, № 10.15; 10.19

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Література:

 1. В. Сиротюк Фізика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво: Зодіак- ЕКО Рік: 2009

 2. Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко,В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004.

Інтернет- ресурси:

 1. http://www.youtube.com/watch?v=R1i1__sW_6g

 2. http://autosecret.net/images/stories/instr2110/elektro/0snpanel-05_tif.jpg

 3. https://www.google.com.ua