asyan.org
добавить свой файл
1ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

юстиції у Херсонській області

від ________ № ________


Положення

про сектор представництва в судах Головного управління юстиції у Херсонській області


 1. Загальні положення


Сектор представництва в судах Головного управління юстиції у Херсонській області (далі – Сектор) є структурним підрозділом Головного управління юстиції у Херсонській області.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами, наказами Головного управління юстиції у Херсонській області.

Сектор підпорядковується заступнику начальника Головного управління юстиції у Херсонській області, який згідно розподілу функціональних повноважень координує та контролює діяльність Сектору.


2. Основні завдання Сектору


 • за дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України і Укрдержреєстру під час розгляду справ у судах Херсонської області, готує матеріали до розгляду цих справ, за дорученням Державної виконавчої служби України, Укрдержреєстру представляє інтереси Державної виконавчої служби України, Укрдержрєстру під час розгляду справ у судах області, готує матеріали до розгляду цих справ;

 • у разі прийняття судами рішень не на користь держави, забезпечує їх апеляційне та касаційне оскарження;

 • представляє інтереси Головного управління юстиції у Херсонській області, його структурних підрозділів та їх посадових осіб в судах України, готує матеріали до розгляду цих справ.


3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань


За дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України і Укрдержреєстру під час розгляду справ у судах Херсонської області, готує матеріали до розгляду цих справ, за дорученням Державної виконавчої служби України, Укрдержреєстру представляє інтереси Державної виконавчої служби України, Укрдержрєстру під час розгляду справ у судах області, готує матеріали до розгляду цих справ.

У разі прийняття судами рішень не на користь держави, забезпечує їх апеляційне та касаційне оскарження.

Представляє інтереси Головного управління юстиції у Херсонській області, його структурних підрозділів та їх посадових осіб в судах України, готує матеріали до розгляду цих справ.

Координує роботу структурних підрозділів Головного управління юстиції та територіальних органів юстиції з питань представництва інтересів в судах загальної юрисдикції.

Супроводжує апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, ухвалених не на користь Головного управління юстиції у Херсонській області його структурних підрозділів їх відділів та посадових осіб в судах України.

Надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам Головного управління юстиції та територіальним управлінням юстиції, їх відділам та посадовим особам з питань представництва інтересів в судах.

Здійснює перевірки структурних підрозділів Головного управління юстиції та територіальних управлінь юстиції щодо напрямку роботи з питань представництва в судах.

Отримує в судах України копії ухвалених рішень за результатами розгляду справ.

Здійснює реєстрацію позовних заяв (скарг), веде наглядові справи.

Виконує окремі доручення Міністерства юстиції України з питань представництва інтересів Держави в судах України.

Здійснює узагальнення єдиної судової практики стосовно представництва інтересів в судових органах.

Організовує та проводить наради (семінари) з питань, які відносяться до його компетенції.


4. Права Сектору


Залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

Скликати та брати участь у нарадах з питань, що належать до його компетенції.

Одержувати, в межах своєї компетенції, від структурних підрозділів Головного управління юстиції у Херсонській області та територіальних управлінь юстиції необхідну інформацію та документи для виконання покладених на Сектор завдань.

Сектор здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через райміськуправління юстиції та їх структурні підрозділи.

Сектор взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції.


5. Завідувач Сектору


Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Херсонській області.

На посаду завідувача Сектору призначається особа з повною вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, яка має стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

Завідувач сектору:

 • організовує та забезпечує виконання завдань, покладених на Головне управління юстиції у Херсонській області щодо представництва інтересів Держави та органів юстиції в судах;

 • за дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України і Укрдержреєстру під час розгляду справ у судах Херсонської області, готує матеріали до розгляду цих справ, за дорученням Державної виконавчої служби України, Укрдержреєстру представляє інтереси Державної виконавчої служби України, Укрдержрєстру під час розгляду справ у судах області, готує матеріали до розгляду цих справ;

 • у разі прийняття судами рішень не на користь держави, забезпечує їх апеляційне та касаційне оскарження;

 • представляє інтереси Головного управління юстиції у Херсонській області, його структурних підрозділів та їх посадових осіб в судах України, готує матеріали до розгляду цих справ;

 • координує роботу структурних підрозділів Головного управління юстиції та територіальних органів юстиції з питань представництва інтересів в судах загальної юрисдикції;

 • супроводжує апеляційне та касаційне оскарження судових рішень ухвалених не на користь Головного управління юстиції у Херсонській області його структурних підрозділів, їх відділів та посадових осіб в судах України.

 • надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам Головного управління юстиції та територіальним управлінням юстиції, їх відділам та посадовим особам з питань представництва інтересів в судах;

 • отримує в судах України копії ухвалених рішень за результатами розгляду справ;

 • звітує з питань роботи сектору щодо представництва інтересів в судах;

 • здійснює організацію та проведення внутрішніх навчань працівників Сектору;

 • забезпечує дотримання вимог виконавської дисципліни працівниками Сектору;

 • розподіляє обов’язки між працівниками Сектору, визначає ступінь відповідальності працівників Сектору;

 • організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками Сектору установленого порядку роботи із службовими документами;

 • здійснює узагальнення єдиної судової практики стосовно представництва інтересів в судах України;

 • здійснює перевірки структурних підрозділів Головного управління юстиції та територіальних управлінь юстиції щодо напрямку роботи з питань представництва в судах;

 • організовує та проводить наради (семінари) з питань, які відносяться до його компетенції;

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань, організовує, спрямовує та контролює роботу працівників Сектору;

 • виконує інші доручення керівництва Головного управління юстиції у Херсонській області;

 • дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.Перший заступник начальника

Головного управління юстиції

у Херсонській області І.О. Кравченко