asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМП О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення Відкритого обласного Конкурсу професійної майстерності

з професії «Касир торговельного залу, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів»

серед учнів ПТНЗ випускних курсів та студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації

12 грудня 2012 року


1.Мета та завдання конкурсу

1.1. Відкритий обласний конкурс професійної майстерності проводиться з метою визначення якості професійної підготовки та розвитку творчої активності учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ 1-2 рівня акредитації, підвищення престижності професії «Касир торговельного залу, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів».

1.2. Конкурс сприяє удосконаленню форм і методів підготовки фахівців, розвитку професійних навичок та вмінь, а також професійної компетентності учасників конкурсу.

1.3. Конкурс орієнтований на формування мотивації на професійне самовдосконалення учасників, проводиться з метою професійної орієнтації.

^ 2. Організація проведення конкурсу

2.1. Конкурс проводиться в 2 етапи:

І етап – загальноучилищний (технікумівський);

ІІ етап – відкритий обласний.

2.2. Перший етап організовується та проводиться адміністрацією навчальних закладів у термін до 20 листопада 2012 року.

2.3. Другий етап організується та проводиться 12 грудня 2012 року на базі Донецького індустріально-педагогічного технікуму (ДІПТ)

за адресою: ^ 83117 м. Донецьк, вул. Текстильників, 5 – ДІПТ;

тел.. 062-334-44-60; факс 062-334-42-22

E-mail: vip.kalmius@mail.ru , Сайт: ipc.donetsk.ua

Реєстрація учасників з 900 до1000 години у вестибюлі технікуму. Відкриття Конкурсу о 1000 годині в актовому залі, 1 поверх.

2.4. Учасники ІІ етапу Конкурсу забезпечуються обідом за рахунок Донецького індустріально-педагогічного технікуму. Транспортне обслуговування учасників Конкурсу забезпечується навчальними закладами, що представляють учасників, а супроводжуючих осіб – за рахунок витрат навчальних закладів на відрядження.

^ 3. Учасники конкурсу

3.1. Для участі у Відкритому обласному конкурсі допускаються переможці

І етапу.

3.2. Участь здійснюється на основі заявки, яку навчальний заклад (не пізніше, ніж за 10 днів до початку Конкурсу) направляє до оргкомітету (Додаток А).

3.3. Від кожного навчального закладу на Конкурс направляється від трьох до чотирьох учасників (переможці (1, 2 та 3 місце) та призери в окремих номінаціях 1 етапу конкурсу ПТНЗ або технікуму).

3.4. На Конкурс учасників направляють у супроводі майстра виробничого навчання або іншого уповноваженого працівника навчального закладу.

3.5 Супроводжуюча особа несе відповідальність за поведінку, життя і безпеку учнів (студентів) в дорозі та в період проходження Конкурсу.

^ 4. Умови проведення конкурсу

4.1 Конкурс професійної майстерності з професії «Касир торговельного залу» проводиться протягом 4 годин і включає перевірку: теоретичної та практичної підготовки згідно з «Державним стандартом професійно-технічної освіти. ДСПТО 4211.- GO.5200-2007», «Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії продавець продовольчих товарів. ДСПТО 5220. Н55051-2006», «Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії продавець непродовольчих товарів. ДСПТО 5220. Н55050-2006».


4.2. Для організації роботи з підготовки та проведення Конкурсу затверджується склад організаційного комітету (Додаток Б).


4.3. Для оцінки теоретичних знань, практичних вмінь та навичок учасників Конкурсу затверджується журі, до складу якого входять спеціалісти з області торгівлі м. Донецька (Додаток В).

4.4. Кожний член журі веде окрему відомість обліку балів за всі конкурсні завдання, підраховує суму балів по кожному учаснику.


4.5. Підготовку матеріально-технічної бази, створення безпеки умов праці, культурне та медичне обслуговування учасників Конкурсу забезпечує адміністрація Донецького індустріально-педагогічного технікуму.


4.6. До організації та проведення Конкурсу можливе залучення зацікавлених організацій та спонсорів.


4.7. За умовами конкурсу всі учасники змагаються у наступних турах:

І тур - теоретичний (1,5 години).

 • Візитна картка - самопрезентація (до 7 хвилин) – інформація про себе, свій навчальний заклад, невелика розповідь «Я та моя професія».

^ Максимальна кількість балів – 10.

У критерії оцінювання входять:

- зовнішній вигляд учасника - 3 бала;

- професійна направленість – 3 бала;

- рівень презентації – 3 бала;

- дотримання регламенту – 1 бал.

 • тестування на комп'ютері (протягом 30 хвилин). Тест містить 30 завдань-відповідно 30 балів. Максимальна кількість балів теоретичного туру – 40.

ІІ турпрактичний (2,5 години) - максимальна кількість балів – 60.

До 2 туру (практичного) допускаються учасники, що успішно пройшли теоретичний тур і виконали не менше як 21 тестове завдання.

^ Учасники Конкурсу – касири торговельного залу виконують наступні завдання:

 • робота на контрольно-касовому обладнанні (установка, регулювання, знання обслуговування, швидкість підрахунку покупок - 20 балів);

 • робота з грошима – 20 балів;

 • розв’язання торгових ситуацій - 20 балів.

 • розв’язання торгових ситуацій - 20 балів.


4.8. Кожен учасник вибирає код (за жеребкуванням), що заноситься до протоколу. Розподіл учасників конкурсу за робочими місцями здійснюється відповідно до жеребкування.

4.9. При грубих порушеннях норм та правил безпеки праці учасник, за рішенням журі, відсторонюється від подальшого виконання практичного завдання.

^ 5. Визначення результатів конкурсу та нагородження учасників

5.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються за максимальною кількістю балів, що отримали учасники в теоретичному та практичному турах.

5.2. При однаковій кількості набраних балів у декількох учасників Конкурсу перевага надається учаснику, що набрав більшу кількість балів за практичну частину.

5.3. Учасники Конкурсу, що зайняли 1, 2 та 3 місця нагороджуються грамотами і пам’ятними призами, інші дипломами учасників Конкурсу.

5.4. Випускники ПТНЗ, призери Конкурсу, мають перевагу для зарахування і продовження навчання на денному та заочному відділеннях у Донецькому індустріально-педагогічному технікумі за спеціальністю 5.03050702 «Комерційна діяльність».

5.5. Оргкомітет, журі, суспільні та інші організації, спонсори мають право встановлювати спеціальні призи (цінні подарунки) і премії учасникам Конкурсу. Присудження всіх додаткових нагород попередньо узгоджується з Оргкомітетом Конкурсу та журі.


Додаток А

На бланку навчального закладу

Директору Донецького

індустріально-педагогічного

технікуму

Джантімірову А.Ю.


З А Я В А

Підтверджуємо нашу участь 12 грудня 2012 року у Відкритому обласному конкурсі професійної майстерності з професії «Касир торговельного залу» серед учнів ПТНЗ випускних курсів та студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації.

______________________________________________________________________

П.І.Б. учасника (повністю)

- дата, місяць, рік народження ____________________________________________

- номер навчальної групи, курс навчання, повна назва професії ________________

_______________________________________________________________________повна назва навчального закладу

_______________________________________________________________________ адреса ПТНЗ, телефон

- паспорт, учнівський (студентський) квиток учасники пред’являють особисто.

- ______________________________________________________________________

ПІБ куратора, електронна адреса, контактний телефон

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції або зауваження до інформаційного матеріалу Конкурсу _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Р.S. Вам необхідно підтвердити свою участь на електронну адресу: vip.kalmius@mail.ru до 1 грудня 2012 року.

Додаток Б

Склад оргкомітету: • Гончаров Едуард В’ячеславович – директор НМЦ ПТО Донецької області;

 • Бервіна Олена Вадимівна – методист НМЦ Обласного управління ПТО Донецької області;

 • Джантіміров Анатолій Юрійович - директор Донецького індустріально-педагогічного;

 • Шохіна Лада Львівна - голова ц/к «Комерційна діяльність» Донецького індустріально-педагогічного технікуму.Додаток В

Склад журі:

Голова журі:

Борисенко Катерина Андріївна – директор магазину «АТБ-маркет».

Члени журі:

 1. Кирилович Ірина Броніславівна – заступник директора технікуму з НМР Донецького індустріально-педагогічного технікуму.

 2. Коровко Дмитро Михайлович – заступник директора магазину «Алло».

 3. Горбачова Ірина Володимирівна – продавець - касир магазину «АТБ- маркет».Спостерігачі:

 1. Шевченко Валентина Олексіївна - викладач спеціальних дисциплін Донецького індустріально-педагогічного технікуму; кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».

 2. Скворцова Рита Вікторівна - викладач спеціальних дисциплін Донецького індустріально-педагогічного технікуму; кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії».

 3. Бойчук Емма Миколаївна - викладач спеціальних дисциплін Донецького індустріально-педагогічного технікуму; кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ».^ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Основні вимоги:

Під час реєстрації кожний учасник Конкурсу проходить жеребкування, яке визначає порядковий номер участі у турах. (без вказівки П.І.Б. та назви навчального закладу).


 • І тур – теоретичний. Учасники виконують роботу на ПК.


самопрезентація (максимальний час виступу - 7 хвилин, з урахуванням часу на вхід/вихід зі сцени та часу самої презентації - до 5хвилин. Форма презентації - вільна) – інформація про себе, свій навчальний заклад, невелика розповідь «Я та моя професія».


Максимальна кількість балів – 10.

У критерії оцінювання входять:

- зовнішній вигляд учасника - 3 бали;

- професійна направленість – 3 бали;

- рівень презентації – 3 бали;

- дотримання регламенту – 1 бал.


тестування на комп'ютері (протягом 30 хвилин).

Тести містять 30 завдань. Максимально можливо отримати 30 балів.

^ До 2 туру (практичного) допускаються учасники, що успішно пройшли теоретичний тур і виконали не менше як 21 тестове завдання!!!

Максимальна кількість балів теоретичного туру – 40.


 • ІІ тур – практичний. Учасники виконують роботу за допомогою вагів DIGI SM-300 та касових апаратів Datecs FP -3141 T .

Робота на касових вузлах

На стрічках транспортерів касових вузлів розташований набір товарів (єдиний для всіх учасників). За сигналом журі учасники одночасно починають працювати. Вимірюється час обслуговування на кожному вузлі та кінцевий розрахунок. Моментом закінчення роботи вважається переданий у руки наглядача фіскальний чек.

Вимоги до оцінювання :

Мінімальний час обслуговування – оцінюється у 20 балів, а далі бали з урахуванням збільшення часу обслуговування зменшуються на 0,5 балів.

Штрафний бал – 1 бал, нараховується за відхилення суми покупки від базової суми чеку.

Підсумковий бал рахується як різниця між сумою балів та штрафом.

Після зупинки секундоміру спостерігач підписує отриманий чек номером конкурсанта та вказує витрачений час. Кожний член журі наглядає за ходом роботи учасників, аналізує, реєструє показники, підводить підсумки.

Касир та гроші.

На робочому столі знаходиться пачка грошових коштів (купюри різного номіналу знаходяться у вільному порядку). Учаснику необхідно підрахувати суму покупюрно та заповнити бланк протоколу про внесення підрахованої суми грошових коштів.

По сигналу спостерігача учасники одночасно беруть в руки грошові знаки та починають підрахунок. У ході підрахунку необхідно виявити фальшиві грошові знаки. Тобто підрахунок купюр та виявлення фальшивих грошових знаків проходить одночасно і визначаються одним відрізком часу. Моментом закінчення підрахунку вважається момент, коли учасник вписав правильну суму в свій протокол та підняв руку. Спостерігачі фіксують в протоколах час виконання завдання кожного учасника.

Вимоги оцінювання:

Мінімальний час оцінюється у 20 балів, а далі бали зменшуються з урахуванням збільшення часу на 0,5 балів.

За не виявлення фальшивої купюри учасник отримує 1 бал штрафу;

За неправильно підраховану суму - 2 бали штрафу.

Правильним результатом вважається правильно підрахована сума і правильно виявлені фальшиві купюри. Підсумковий бал рахується як різниця між сумою балів та штрафними балами. У разі, якщо невиявлена фальшивка не врахована в загальну суму, то формально сума підрахована правильно, але журі визнає результат помилковим, оскільки в загальному числі купюр міститься фальшива.

Якщо підрахована сума відрізняється від правильної більше ніж на 10%, тобто учасник прагне швидко підрахувати, але грубо зневажає точністю, то штраф за неправильну суму збільшується у 2 рази (4 бали).

Після зупинки секундоміру учасник повинен підписати свій протокол своїм номером та передати наглядачеві. Члени журі заповнюють підсумковий протокол на кожного учасника, проставляють час підрахунку купюр та кількість виявлених фальшивок.

Кожний член журі наглядає за ходом роботи учасників, аналізує, реєструє показники, підводить підсумки.

Переможцем стає учасник, який набрав максимальну кількість балів.

Касир: теорія та практика.

Усім учасникам Конкурсу одночасно роздаються картки з завданнями – три ситуації роботи касира. Конкурсантам необхідно (протягом 5 хвилин) описати в картці дії касира з даних ситуацій, зробити зноску на відповідні законодавчі документи.

Наглядачі контролюють час виконання.

Правильна та повна відповідь оцінюється у 20 балів.

За перевищення ліміту часу штраф – 0,5 балу за кожну хвилину.

Неправильна відповідь штраф – 1 бал.

Кожний член журі наглядає за ходом роботи учасників, аналізує, реєструє показники, підводить підсумки.

Журі фіксує бали в оціночних листах та оголошує після кожного туру.

Оціночні листи передаються голові журі та зберігаються до завершення Конкурсу. Переможцем Конкурсу стає учасник, який набрав максимальну кількість балів.