asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4
нараховується така кількість балів:

диплом I ступеня - 5 балів;

диплом II ступеня - 3 бали;

диплом III ступеня - 1 бал.

9.7. Щорічний рейтинг команди визначається як частка від
ділення загальної кількості балів (ЗКБ), набраних R (де i -
i

індекс, що відповідає року, за який визначається рейтинг) усіма
переможцями, які є членами даної команди, до загальної кількості
членів команди (N), які фактично брали участь у змаганнях, тобто:

ЗКБ
R = ----.

i N

У разі включення відповідно до пункту 3.9 розділу III цього
Положення, за погодженням з МОНмолодьспортом України, додаткових
членів до складу команди, їхні результати враховуються при
обчисленні рейтингу команди.

9.8. Загальний рейтинг команди R визначається як сума
заг

рейтингів за останні два роки, тобто:

R = R + R .
заг 2 1

За рейтингом складається список команд, починаючи з команди,
яка має найвищий рейтинг.

9.9. На наступний рік формування команд IV етапу олімпіад з
навчальних предметів з урахуванням кількості класів, що беруть в
них участь, здійснюється таким чином:

9.9.1. З української мови та літератури, історії, математики,
фізики, хімії, біології, географії беруть участь учні 8-11 класів
без урахування додаткових членів команди з числа переможців, які
попереднього року одержали дипломи I ступеня, команда, яка
розташована на 1 місці у списку, формує свій склад у кількості не
більше 11-ти осіб;

команди, які посіли відповідно:
II, III місця - із 9-ти осіб;
IV-VI місця - із 8-ми осіб;
VII-X місця - із 7-ми осіб;
XI-XV місця - із 6-ти осіб.

Решта команд формується у складі не більше 4-х учнів.

9.9.2. З іноземних мов (англійська, німецька, французька,
іспанська), правознавства, інформатики, економіки, російської мови
і літератури беруть участь учні 9-11 класів без урахування
додаткових членів команди з числа переможців, які попереднього
року одержали дипломи I ступеня, команда, яка розташована на
1 місці у списку, формує свій склад у кількості не більше
9-ти осіб;

команди, які посіли відповідно:
II, III місця - із 7-ми осіб;
IV-VI місця - із 6-ти осіб;
VII-X місця - із 5-ти осіб;
XI-XV місця - із 4-х осіб.

Решта команд формується у складі не більше 3-х учнів.

9.9.3. З трудового навчання беруть участь учні 9 та 11 класів
без урахування додаткових членів команди з числа переможців, які
попереднього року одержали дипломи I ступеня, команда, яка
розташована на І місці у списку, формує свій склад у кількості не
більше 6-ти осіб;

команди, які посіли відповідно:
II-IV місця - із 5-ти осіб;
V-IX місця - із 4-х осіб;
X-XV місця - із 3-х осіб.

Решта команд формується у складі не більше 2-х учнів.

За однакового рейтингу команди у списку розташовуються в
алфавітному порядку, а кількісний склад цих команд визначається як
округлене до цілого числа середнє арифметичне між представництвом,
що відповідає їх фактичному місцю у списку команд.

9.9.4. З екології, астрономії, інформаційних технологій
беруть участь учні 10-11 класів без урахування додаткових членів
команди з числа переможців, які попереднього року одержали дипломи
I ступеня; команда, яка розташована на I місці у списку, формує
свій склад у кількості не більше 6-ти осіб;

команди, які посіли відповідно:
II-IV місця - із 5-ти осіб;
V-IX місця - із 4-х осіб;
X-XV місця - із 3-х осіб.

Решта команд формується у складі не більше 2-х учнів.

9.9.5. З педагогіки і психології беруть участь учні 11 класів
без урахування додаткових членів команди з числа переможців, які
попереднього року одержали дипломи I ступеня, команда, яка
розташована на І місці у списку, формує свій склад у кількості не
більше 5-ти осіб;

команди, які посіли відповідно:
II-IV місця - із 4-х осіб;
V-IX місця - із 3-х осіб;
X-XV місця - із 2-х осіб.

Решта команд формується у складі не більше 1-го учня.

9.9.6. Якщо певна олімпіада не проводилась протягом двох
останніх років, то склад усіх команд, що братимуть участь в
цьогорічній олімпіаді, формується у кількості, що відповідає
кількісному складу команди, яка розташована на XVI місці в
рейтинговому списку, складеному для відповідної олімпіади.

Якщо олімпіада проводилась в один з двох попередніх років, то
рейтинг команд визначається за результатами виступу учнів цього
року.

9.9.7. До складу команд, що посіли I-VI місця (в олімпіаді з
трудового навчання, астрономії, інформаційних технологій та
екології I-IX місця), обов'язково включається по 2 учні, а решти
команд - по одному учню із класу (курсу).

X. Контроль та громадське спостереження
за проведенням олімпіад, турнірів, конкурсів

10.1. Контроль за проведенням олімпіад, турнірів, конкурсів
здійснює МОНмолодьспорту України в установленому чинним
законодавством порядку.

10.2. Громадське спостереження за проведенням олімпіад,
турнірів конкурсів можуть здійснювати представники учнівського
самоврядування, навчальних закладів, засобів масової інформації.

10.3. Суб'єкти громадського спостереження повинні
дотримуватися вимог чинного законодавства.

10.4. Суб'єкти громадського спостереження можуть звертатися з
пропозиціями, питаннями до апеляційної комісії та отримувати
відповідь в установленому чинним законодавством порядку.

XI. Фінансування олімпіад, турнірів, конкурсів

11.1. Проведення олімпіад, конкурсів, турнірів фінансується
за рахунок державного та місцевих бюджетів.

11.2. Витрати для проведення шкільних (училищних), районних
(міських), обласних (в Автономній Республіці Крим -
республіканських, у містах Києві та Севастополі - міських) етапів
олімпіад, турнірів і конкурсів, витрати на проїзд (в обидва
кінці), харчування в дорозі, відрядження осіб, що супроводжують
учасників, проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів до
складу команд на наступний етап олімпіад, турнірів і конкурсів,
проживання, харчування, проведення культурно-масових заходів,
оплату роботи членів журі та оргкомітетів,
експертів-консультантів, заохочення учасників несуть відповідні
управління освіти і науки, установи і навчальні заклади, які
направляють команду або окремих учасників на олімпіаду, турнір чи
конкурс.

11.3. Фінансування проведення фінальних етапів олімпіад,
конкурсів, турнірів, конкурсних відбірково-тренувальних зборів
кандидатів до складу команд учнів України для участі у Міжнародних
учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах з навчальних предметів
здійснюється МОНмолодьспортом України, Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій в межах асигнувань, передбачених місцевими
та Державним бюджетами.

11.4. Витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників
фінальних етапів олімпіад, турнірів, конкурсів та відрядження
осіб, що супроводжують, покладаються на відповідні управління
освіти і науки, установи або окремі навчальні заклади, які
відряджають команду або окремих учасників.

11.5. Харчування учасників I-III етапів олімпіад з навчальних
предметів, I-II етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін,
конкурсів фахової майстерності та конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт проводиться за нормами, передбаченими
для вихованців шкіл-інтернатів; IV етапу олімпіад з навчальних
дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів
фахової майстерності, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
і фінальних етапів турнірів і конкурсів - за нормами для
вихованців училищ фізичної культури.

11.6. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі,
експертів-консультантів та координаторів Всеукраїнських олімпіад,
турнірів, конкурсів здійснюється за рахунок установ, у яких вони
працюють.

11.7. Для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів
дозволяється залучення коштів фізичних осіб, підприємств, установ,
організацій, фондів та інших добровільних внесків тощо.

11.8. До роботи зі складання завдань для олімпіад, конкурсів
і турнірів усіх етапів та до участі в роботі оргкомітету і журі
можуть залучатися працівники різних навчальних закладів, установ
та організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно
до чинного законодавства.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти О.В.Єресько


Додаток 1
до Положення
про Всеукраїнські учнівські
олімпіади, турніри, конкурси
з навчальних предметів,
конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси
фахової майстерності


ЗВІТ
про проведення III етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів

у _____ /_____ навчальному році

з _________________ _____________________________
(назва олімпіади) (Автономної Республіки Крим,
області, міста)


1. Відомості про учасників олімпіад:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Кількість |Класи| Кількість учасників олімпіад за етапами | Кількість |

| навчальних закладів, | |--------------------------------------------------------------------------| переможців |

| учні яких брали | | I | II | III | III етапу |

| участь у | | | | |за ступенями|

| I етапі олімпіади | | | | | дипломів |

|---------------------------| |----------------------+------------------------+--------------------------+------------|

|місь-| сіль- |спеціалізова-| |міських| сіль- |спеці-|міських|сільських|спеці-|міських|сільських| спеці- | I |II |III|

|ких | ських | них(*) | | | ських | алі- | | (селищ- | алі- | | (селищ- | алізо- | | | |

| |(селищ-| | | |(селищ-|зова- | | них) |зова- | | них) |ваних(*)| | | |

| | них) | | | | них) |них(*)| | |них(*)| | | | | | |

|-----+-------+-------------+-----+-------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+--------+----+---+---|

| | | | 7 | | | | | | | | | | | | |

| | | | 8 | | | | | | | | | | | | |

| | | | 9 | | | | | | | | | | | | |

| | | | 10 | | | | | | | | | | | | |

| | | | 11 | | | | | | | | | | | | |

| | | |-----+-------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+--------+----+---+---|

| | | |Разом| | | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Коротко подаються відомості про організацію і проведення
олімпіад, виконання учасниками завдань, участь учителів і
працівників закладів освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення
роботи олімпіади.

Начальник управління освіти і науки
Голова оргкомітету олімпіади
М.П. Голова журі олімпіади

"___" _____________ 20__ року.

_______________
(*) Заклади освіти для розвитку здібностей обдарованих і
талановитих дітей.


Додаток 2
до Положення
про Всеукраїнські
учнівські олімпіади,
турніри, конкурси
з навчальних предметів,
конкурси-захисти
науково-дослідницьких
робіт, олімпіади
зі спеціальних
дисциплін та конкурси
фахової майстерності


ЗАЯВКА
на участь команди ____________________________
(Автономної Республіки Крим,
області, міста)

у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади

з ___________________ у 20__ році.

За рішенням оргкомітету і журі III етапу
Всеукраїнської олімпіади на IV етап
Всеукраїнської олімпіади направляються
такі учні-переможці III етапу олімпіади:


-----------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище,| Число, |Найменування| Клас | Клас | Місце, | Прізвище, | Додаткова |

|з/п| ім'я | місяць |навчаль-ного| (курс) | (курс), | зайняте |ім'я та по | інформація |

| | та по |(словами),| закладу |навчання| за який | на | батькові |(комп'ютерна |

| |батькові | рік | | | буде |III етапі|працівника,| мова |

| | учня |народження| | |виконувати|олімпіади| який |програмування|

| | | | | | завдання | |підготував | тощо) |

| | | | | | на | | учня | |

| | | | | |олімпіаді | | | |

|---+---------+----------+------------+--------+----------+---------+-----------+-------------|

| | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Керівником команди призначено ___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада)

Начальник управління освіти і науки
М.П. Голова оргкомітету олімпіади
Голова журі олімпіади

"____" _______________ 20__ року.


Додаток 3
до Положення
про Всеукраїнські
учнівські олімпіади,
турніри, конкурси
з навчальних предметів,
конкурси-захисти
науково-дослідницьких
робіт, олімпіади
зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової
майстерності


ЗАЯВКА
на участь у III етапі
Всеукраїнської учнівської олімпіади
зі спеціальної

дисципліни _________________________, конкурсу
фахової майстерності

за професією _____________ у _20__ році.

____________________________________________
(Автономної Республіки Крим, області, міста)

За рішенням оргкомітету II етапу олімпіади

з ______________, конкурсу
фахової майстерності на III етап
Всеукраїнської олімпіади, конкурсу направляються:


------------------------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище,| Число, |Найменування| Курс | Місце, | Прізвище, | Прізвище, |

|з/п|ім'я та | місяць |професійно- |навчання|зайняте на | ім'я, по | ім'я, по |

| | по |(словом), | технічного | | II етапі | батькові | батькові |

| |батькові | рік |навчального | | конкурсу | майстра | майстра |

| | учня |народження| закладу | |(олімпіади)|виробничого|виробничого|

| | | | | | | навчання, | навчання, |

| | | | | | | який | який |

| | | | | | |підготував |супроводжує|

| | | | | | | учня | учня |

|---+---------+----------+------------+--------+-----------+-----------+-----------|

| | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління освіти і науки
М.П. Голова оргкомітету олімпіади
Голова журі олімпіади

"____" _______________ 20__ року.<< предыдущая страница