asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
етапу змагань.

3.13. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє
дорослих, які є керівниками команди.

3.14. Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров'я
членів команди.

3.15. На олімпіади зі спеціальних дисциплін і конкурси
фахової майстерності прибувають представники професійно-технічних
навчальних закладів та міжшкільних навчально-виробничих
комбінатів, кількість яких визначається із розрахунку один майстер
чи викладач від кожного навчального закладу, що скерував учня на
олімпіаду або конкурс. Представник може бути призначений
керівником відповідної команди.

3.16. Керівники команд, представники навчальних закладів
повинні забезпечити своєчасне оформлення документів, передбачених
у пункті 3.11 цього розділу, прибуття учнів на олімпіаду, турнір
або конкурс і повернення їх до навчальних закладів.

3.17. Керівники команд після прибуття до місця проведення
відповідного етапу олімпіади, турніру, конкурсу подають до
оргкомітетів копії звітів і заявок, оригінали яких були попередньо
надіслані до Інституту та оргкомітетів за місцем проведення
змагань, на право участі учнів у них.

До заявки на олімпіади з інформатики, інформаційних
технологій включаються відомості про програмне та апаратне
забезпечення, мову програмування для кожного учня, які
узгоджуються з оргкомітетами відповідних олімпіад.

3.18. За відсутності звіту про проведення попереднього етапу
та заявки про участь команди у відповідному етапі олімпіад,
турнірів або конкурсів, неправильного їх оформлення або порушення
строку їх подання питання про допуск команди до змагань
вирішується оргкомітетом на його засіданні та фіксується в
протоколі.

3.19. У разі заміни з поважних причин деяких учасників
олімпіад керівник команди після прибуття до місця проведення
змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки із зазначенням
причини заміни учнів.

3.20. Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що
їх замінюють) та інших осіб в перебіг змагань, проживання та
харчування разом з учасниками змагань, участь у перевірці робіт та
апеляцій.

Оргкомітетом можуть бути створені відповідні особливі умови
для участі в змаганнях дитини з особливими потребами. Особа, яка
супроводжує цю дитину, має обов'язково надати медичну довідку про
відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

3.21. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів до початку
змагань мають бути ознайомлені з порядком і правилами (умовами) їх
проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і
обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і
матеріального заохочення тощо.


3.22. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів повинні
дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил безпеки
життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі, проявляти
бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів
тощо.

3.23. Порядок проведення конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт та склад їх учасників визначаються
правилами (умовами) проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України, які затверджуються МОНмолодьспортом України.

IV. Апеляція

4.1. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів усіх етапів мають
право ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань,
запропонованими журі, та з попередніми результатами перевірки
робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.

4.2. У разі виникнення питань учасники мають право після
завершення всіх турів відповідного етапу змагань подавати заяву у
письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та
об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати
письмову відповідь (за вимогою учня) до підбиття остаточних
підсумків відповідних змагань.

Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що
повідомляється учасникам перед початком змагань.

У заяві учень повинен зазначити причину апеляції.

4.3. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад, турнірів,
конкурсів створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної
комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається
для ознайомлення заявнику.

V. Нагородження учасників олімпіад,
турнірів, конкурсів

5.1. Переможцями відповідного етапу олімпіад, турнірів,
конкурсів вважаються учні, нагороджені дипломами I, II та
III ступенів.

5.2. Прізвища, імена переможців та учасників змагань
записуються в дипломах у називному відмінку.

5.3. Переможці I і II етапів олімпіад, I етапу турнірів,
I етапу конкурсів (II та III етапів, якщо такі проводяться)
визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та
журі.

5.4. Переможці III етапу олімпіад з навчальних предметів,
II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової
майстерності та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами
(курсами) або за відповідними спеціалізаціями у кількості, яка не
перевищує 50% числа учасників змагань відповідного класу (курсу) з
орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом
виступів на всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади
набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за
всіма обов'язковими турами) кількості балів. Решті учасників
вручаються дипломи учасника.

Результати проведення III етапу олімпіад з навчальних
предметів, II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів
фахової майстерності та конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт затверджуються відповідними наказами Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.

Кращі роботи учасників олімпіад і конкурсів можуть бути
відзначені спеціальними дипломами або призами.

5.5. Окремо, згідно із зазначеними в пункті 5.4 цього розділу
вимогами, Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
нагороджуються члени команд Українського фізико-математичного
ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
що стали переможцями III етапу олімпіад з математики, фізики,
хімії, інформатики, інформаційних технологій, астрономії в
м. Києві. При визначенні кількості переможців III етапу зазначених
олімпіад в м. Києві (згідно з пунктом 5.4 цього розділу) кількість
переможців від Українського фізико-математичного ліцею Київського
національного університету імені Тараса Шевченка не враховується.

5.6. Переможці IV етапу олімпіад з навчальних предметів,
III етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами
(курсами) або за профілями у кількості, що не перевищує 30%
загальної кількості учасників змагань відповідного класу (курсу),
з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом
виступів на всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади
набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за
всіма обов'язковими турами) кількості балів. Решта учасників
нагороджується дипломами учасника.

Переможці III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін,
конкурсів фахової майстерності нагороджуються дипломами I, II,
III ступенів. Решта учасників нагороджується дипломами учасника.
Переможцями є учасники, які за сумарним результатом турів набрали
найбільшу кількість балів.

5.7. Кількість переможців IV етапу олімпіад з навчальних
предметів, III етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
і фінального етапу турнірів, нагороджених дипломами I ступеня, не
повинна перевищувати однієї шостої, а нагороджених дипломами II
ступеня - однієї третини від кількості переможців відповідних
змагань окремо за класами (курсами). Решта осіб з числа переможців
нагороджуються дипломами III ступеня.

Команди - переможці фінального етапу турнірів нагороджуються
дипломами I, II, III ступенів у кількості, що не перевищує 50%
загальної кількості команд-учасників змагань, з орієнтовним
розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

5.8. Дипломи переможців та учасників IV етапу олімпіад з
навчальних предметів, III етапу науково-дослідницьких робіт і
фінального етапу турнірів підписуються головами оргкомітетів та
журі і завіряються відповідно до місця проведення змагань гербовою
печаткою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

Дипломи III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін,
конкурсів фахової майстерності підписує Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України.

5.9. Результати проведення IV етапу олімпіад з навчальних
предметів, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів
фахової майстерності та конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт і фінального етапу турнірів, конкурсів з навчальних
предметів затверджуються наказами МОНмолодьспорту України.

5.10. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів можуть бути
нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі,
благодійних фондів, спонсорів тощо.

VI. Оргкомітет олімпіад, турнірів, конкурсів

6.1. Оргкомітет змагань створюється із числа керівників
наукових установ та організацій, що проводять олімпіади, турніри,
конкурси працівників методичних установ, представників місцевих
органів державної влади, громадських організацій, товариств,
благодійних фондів тощо.

При проведенні конкурсів, пов'язаних з роботою на об'єктах,
що підлягають державному нагляду уповноваженими органами, до
складу оргкомітетів включаються представники цих органів.

6.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і
секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його
членами та керує роботою з організації проведення відповідної
олімпіади, конкурсу або турніру.

6.3. При проведенні IV етапу олімпіад з навчальних предметів,
III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової
майстерності і конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та
фінального етапу турнірів до складу оргкомітету входить
координатор (представник МОНмолодьспорту України чи Інституту),
який забезпечує координування та узгодження дій оргкомітету і
відповідного журі під час підготовки та проведення заходів,
відповідно до вимог цього Положення.

6.4. IV етап олімпіад з навчальних предметів, III етап
олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності
проводиться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі за графіком, складеним на 5 років та затвердженим
наказом МОНмолодьспорту України.

Головами оргкомітетів призначаються відповідно Міністр освіти
і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальники
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.

6.5. Оргкомітети:

6.5.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і
проведення олімпіад, турнірів, конкурсів.

6.5.2. Забезпечують порядок проведення олімпіад, турнірів,
конкурсів.

6.5.3. Розподіляють робочі місця між учасниками конкурсів
фахової майстерності відповідно до результатів жеребкування.

6.5.4. Розробляють правила проведення турнірів й умови
проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової
майстерності.

6.5.5. Створюють комісію, яка проводить реєстрацію учасників
олімпіад, конкурсів і турнірів, перевіряють відповідність складів
команд до переліку осіб, поданих у заявках, наявність і
правильність оформлення документів, передбачених пунктом 3.11
розділу III цього Положення, приймає рішення про допуск учнів до
участі у конкурсі фахової майстерності, визначає жеребкуванням
стартові номери його учасників.

6.5.6. Створюють робочі групи для проведення олімпіад зі
спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності.

6.5.7. Готують документацію для проведення олімпіад,
конкурсів, турнірів (програми, посвідчення учасників, бланки
протоколів, звіти тощо).

6.5.8. Формують склад учасників олімпіад, конкурсів, турнірів
із числа переможців попереднього етапу за результатами їх виступів
на змаганнях або за результатами відбірково-тренувальних зборів.

6.5.9. На спільному із журі засіданні приймають рішення щодо
визначення переможців змагань та нагородження переможців і
учасників олімпіад, турнірів, конкурсів, визначають персональний
склад учасників відбірково-тренувальних зборів та остаточний склад
команд для участі у наступному етапі змагань, готують документацію
про результати виступу команд.

6.5.10. Складають спільно з журі рішення про проведення
олімпіад, турнірів, конкурсів. Рішення за підсумками проведення
олімпіад, конкурсів, турнірів підписується головами оргкомітету,
журі та секретарем оргкомітету олімпіади, конкурсу, турніру і
завіряється відповідно до місця проведення змагань, печаткою
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, які забезпечують
їх проведення.

У рішенні про проведення олімпіад, турнірів, конкурсів
обов'язково вказуються:

прізвище та ім'я (в називному відмінку) переможців і
учасників змагань, найменування навчального закладу та клас (курс)
навчання;

прізвище, ім'я кандидатів до складу команди для участі в
наступному етапі змагань (в тому числі - до участі у
відбірково-тренувальних зборах та (або) до збірної команди на
відповідні Міжнародні олімпіади, конкурси, турніри, якщо такі
проводяться);

короткий аналіз (в тому числі аналіз завдань по класах),
висновки щодо результатів та рівня проведення олімпіади, турніру,
конкурсу.

6.5.11. Сприяють висвітленню результатів олімпіад, турнірів і
конкурсів у засобах масової інформації.

6.6. Секретар оргкомітету олімпіади, турніру, конкурсу
забезпечує ведення необхідної документації.

6.6.1. Документація фінальних етапів олімпіад, турнірів,
конкурсів з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних
дисциплін, конкурсів фахової майстерності та роботи учасників
зберігаються протягом року в Інституті.

Документація фінальних етапів конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України зберігається протягом року в НЦ МАН.

6.6.2. Документація і роботи учасників I етапу олімпіад
зберігаються у загальноосвітніх навчальних закладах, II етапу - у
відділах освіти районних (міських) державних адміністрацій,
III етапу - в інститутах післядипломної педагогічної освіти
упродовж року з дня закінчення олімпіади.

VII. Журі олімпіад, турнірів, конкурсів

7.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа
наукових працівників академічних установ та вищих навчальних
закладів, викладачів, учителів, методистів тощо. Його очолює
голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени
журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його
відсутності - заступник.

7.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини
від кількості учасників, які беруть участь у відповідній
олімпіаді, турнірі, конкурсі.

7.1.2. До складу журі III і IV етапів олімпіад, фінальних
етапів турнірів, конкурсів з навчальних предметів, III етапу
олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів та фінальних етапів
турнірів не можуть входити близькі особи учасників відповідних
змагань.

7.1.3. До складу журі IV етапу олімпіад з навчальних
предметів, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів
та фінальних етапів турнірів не може входити більше ніж 20% від
загального числа членів журі відповідних змагань, працівників
однієї установи або навчального закладу.

7.2. Голова журі:

7.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.

7.2.2. Забезпечує об'єктивність перевірки та оцінювання робіт
учасників змагань.

7.2.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час
перевірки робіт учасників змагань.

7.2.4. формує та очолює предметно-методичну комісію зі
складання завдань для олімпіад, турнірів, конкурсів.

7.3. Журі:

7.3.1. Перевіряє та оцінює учнівські роботи.

7.3.2. Після завершення змагань проводить консультації для
учасників олімпіад, турнірів, конкурсів і керівників команд щодо
виконання запропонованих завдань.

7.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників змагань, готує
подання про нагородження переможців, складає відповідний
аналітичний звіт.

7.3.4. Надає до оргкомітету відповідного етапу олімпіад,
турнірів, конкурсів аналітичні звіти про результати проведення
відповідного етапу змагань.

7.3.5. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у
наступному етапі змагань.

7.3.6. Рекомендує персональний склад учасників
відбірково-тренувальних зборів команд з підготовки команд України
до відповідних Міжнародних олімпіад, турнірів, конкурсів.

7.4. Експерт-консультант олімпіади, турніру, конкурсу:

7.4.1. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час
перевірки робіт учасників змагань.

7.4.2. Бере участь у роботі апеляційної комісії.

7.4.3. Бере участь у засіданні журі або спільному засіданні
журі та оргкомітету, де має право дорадчого голосу.

7.4.4. Бере участь у складанні аналітичних і
науково-методичних документів за результатами проведеної
олімпіади, турніру, конкурсу.

VIII. Робочі групи олімпіад зі спеціальних
дисциплін та конкурсів фахової майстерності

8.1. Робочі групи створюються із числа інженерно-педагогічних
працівників, професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів, працівників підприємств і
організацій, на базі яких проводиться олімпіада або конкурс.

8.2. Кількість робочих груп та їхній склад визначаються
оргкомітетом олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів
фахової майстерності залежно від конкретних умов проведення
олімпіади або конкурсу. Очолює робочу групу керівник.

8.3. Керівником робочої групи призначається старший майстер
професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів, до обов'язків якого входить
організація проведення інструктажу учасників олімпіади або
конкурсу з техніки безпеки з оформленням відповідного протоколу.

8.4. Робочі групи:

8.4.1. Забезпечують справність обладнання, машин, механізмів,
агрегатів, режим їх експлуатації, перевіряють наявність на робочих
місцях учасників необхідних інструментів, приладів, матеріалів, що
використовуються в процесі проведення олімпіади або конкурсу.

8.4.2. Стежать за дотриманням учасниками конкурсів правил
техніки безпеки.

8.4.3. Беруть участь за потреби в технологічному процесі,
контролюють процес виконання учасниками олімпіад або конкурсу
робіт, готують необхідні матеріали на розгляд журі.

IX. Порядок визначення кількісного складу команд

9.1. Кількісний склад команд, що беруть участь у I, II,
III етапах олімпіад та відповідних етапах турнірів, конкурсів з
навчальних предметів та конкурсах фахової майстерності,
визначається відповідними оргкомітетами.

9.2. Кількісний склад команд для участі в IV етапі олімпіад з
навчальних предметів визначається відповідно до рейтингу команд.

Кількісний склад команд або окремих учасників фінальних
етапів турнірів, конкурсів визначається правилами (умовами) їх
проведення.

9.3. Командам-учасницям IV етапу олімпіад з навчальних
предметів надається право включення до їх складу понад рейтингову
кількість одного учасника додатково за кожний диплом I ступеня,
отриманий членом відповідної команди у IV етапі олімпіади
попереднього року.

9.4. Дія пункту 9.3 цього розділу не поширюється на команди,
які мали переможців, нагороджених дипломом I ступеня в
позаминулому році, навіть якщо попереднього року відповідні
олімпіади не проводились.

9.5. Рейтинг команд у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з
навчальних предметів державного рівня визначається
МОНмолодьспортом України за результатами їх виступів протягом двох
останніх років.

9.6. За кожний диплом, отриманий членом команди,<< предыдущая страница   следующая страница >>