asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій. Змагання
проводяться за завданнями предметно-методичних комісій обласних (в
Автономній Республіці Крим - республіканського, у містах Києві,
Севастополі - міських) інститутів післядипломної педагогічної
освіти, складеними з урахуванням цих рекомендацій.

Завдання II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України складаються предметно-методичними комісіями, склад яких
затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.4.6. Звіти про проведення III етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаток 1), заявки на
участь команди у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
(додаток 2) оргкомітети надсилають до Інституту та оргкомітетам
Всеукраїнських учнівських олімпіад (за місцем проведення) до
5 березня поточного року.

Звіти про проведення II етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України надсилаються в Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.

Заявки на участь команд у III етапі конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України надсилаються до відповідних оргкомітетів у строки,
визначені умовами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України.

Заявки на участь у III етапі Всеукраїнської учнівської
олімпіади зі спеціальної дисципліни, конкурсу фахової майстерності
за професією (додаток 3) оргкомітети надсилають до Інституту у
строки згідно з умовами олімпіад зі спеціальних дисциплін та
конкурсів фахової майстерності.

III етап конкурсів з навчальних предметів проводиться, якщо
це передбачено відповідними правилами (умовами), затвердженими
наказами МОНмолодьспорту України.

Оргкомітети IV етапу конкурсів розглядають заявки учасників,
результати їх виступів у III етапі й надсилають запрошення для
подальшої участі в змаганнях у визначені цими правилами (умовами)
строки.

2.4.7. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
проводять відбірково-тренувальні збори переможців III етапу
олімпіад з навчальних предметів та II етапу олімпіад зі
спеціальних дисциплін і конкурсів для формування відповідно складу
команд на IV етап олімпіад з навчальних предметів, III етап
олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності
та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, затверджують
кількісний склад учасників, визначають тривалість та порядок
проведення зборів.

Персональний склад учасників зборів визначається
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій за
результатами (набраними балами), досягнутими зазначеними
переможцями у відповідних змаганнях. Остаточний склад команд, що
братимуть участь у наступному етапі змагань, формується з
урахуванням результатів учасників відбірково-тренувальних зборів.

Кількісний склад команд, що братимуть участь у IV етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів,
розраховується відповідно до рейтингів, які визначаються розділом
IX цього Положення та затверджуються наказом МОНмолодьспорту
України щорічно.

2.5. IV етап: Всеукраїнські олімпіади з навчальних предметів,
фінальні етапи турнірів, конкурсів на державному рівні.

III етап: Всеукраїнські олімпіади зі спеціальних дисциплін,
конкурси фахової майстерності; Всеукраїнський конкурс-захист
науково-дослідницьких робіт на державному рівні.

2.5.1. Персональний склад оргкомітетів, журі та
експерти-консультанти олімпіад, конкурсів, турнірів затверджуються
наказами МОНмолодьспорту України.

2.5.2. Олімпіади з навчальних предметів і спеціальних
дисциплін, конкурси фахової майстерності проводяться в два-три
тури. Кількість турів (теоретичний, практичний,
експериментальний), форми (письмові роботи, співбесіди тощо) та
час їх проведення визначає МОНмолодьспорту України спільно з
оргкомітетами та журі відповідних олімпіад і конкурсів.

2.5.3. Програма роботи кожної секції конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт передбачає три тури:

I - конкурс науково-дослідницьких робіт;

II - виконання контрольних завдань з навчальних предметів;

III - захист науково-дослідницьких робіт.

2.5.4. Фінальні етапи турнірів включають проведення:

відбіркового конкурсу, на якому у формі наукових диспутів
обговорюються результати розв'язання завдань першого етапу
турнірів, у яких безпосередню участь беруть учні, студенти,
викладачі, учені;

чвертьфінальних і півфінальних конкурсів;

фіналу як заходу підбиття підсумків.

2.5.5. Заклади освіти, на базі яких проводяться олімпіади,
конкурси або турніри, готують приміщення і територію, ділянки на
підприємствах, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну
документацію, створюють безпечні умови для виконання олімпіадних і
конкурсних завдань, виділяють за потреби для членів журі і
оргкомітету спецодяг і захисні засоби.

Обладнання (механізми, машини, агрегати), інструменти,
реактиви тощо для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів повинні
бути однотипними або однакової продуктивності (потужності,
вантажопідйомності, швидкості та ін.) та за можливості новими і
найбільш поширеними, попередньо випробуваними і відрегульованими.

2.5.6. Завдання для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів
готують предметно-методичні комісії, які очолює голова журі.

Завдання для проведення змагань складаються з авторських
задач і вправ (тестів).

За умови, що з відповідного навчального предмета (дисципліни,
фаху) проводиться міжнародна олімпіада, конкурс або турнір
завдання останнього етапу відповідної олімпіади, конкурсу, турніру
готуються з урахуванням програми міжнародних змагань.

2.5.7. Вимоги до написання і оформлення науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України додаються до умов
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт, які щорічно затверджуються МОНмолодьспортом України.

2.5.8. Конкурси фахової майстерності передбачають виконання
їхніми учасниками теоретичних і практичних завдань, зміст яких має
відповідати вимогам навчальних програм, державного переліку
професій з підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах і робіт за розрядом,
класом, категорією не нижчих випускних, з яких здійснюється
підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах та міжшкільних навчально-виробничих
комбінатах. Теоретичні знання учасників перевіряються шляхом
письмового опитування.

2.6. Практичні та експериментальні завдання для олімпіад,
турнірів, конкурсів складаються так, щоб забезпечити рівні
можливості виконання їх всіма учасниками і сприяти повному
виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та фахової
майстерності.

2.7. При виконанні завдань забороняється користуватися
довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними
засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет,
мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені
оргкомітетом та журі та затверджені протоколом.

На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися лише
обладнанням, програмним забезпеченням, друкованими матеріалами, що
надаються оргкомітетом та журі.

При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню,
забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б
дешифруванню робіт.

При виконанні практичних завдань на конкурсах фахової
майстерності та олімпіаді з трудового навчання можна користуватися
власними інструментами і пристроями, за умови якщо це передбачено
відповідними правилами (умовами).

2.8. Учні загальноосвітніх навчальних закладів щороку беруть
участь у Міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів
згідно з переліком, визначеним МОНмолодьспортом України.

2.8.1. За результатами IV етапу олімпіад з навчальних
предметів, III етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
та II (фінального) етапу турнірів визначаються кандидати для
участі у відповідних Міжнародних олімпіадах, конкурсах і турнірах,
якщо такі проводяться.

2.8.2. Для підготовки команд учнів до участі у Міжнародних
олімпіадах, конкурсах і турнірах МОНмолодьспорт України може
проводити осінні настановчі, зимові навчально-тренувальні збори.
До участі в осінніх та зимових зборах запрошуються переможці
відповідної олімпіади минулого навчального року.

2.8.3. Для визначення МОНмолодьспортом України остаточного
складу команд учнів до участі у Міжнародних олімпіадах, турнірах,
конкурсах з навчальних предметів проводяться весняні конкурсні
відбірково-тренувальні збори, до участі в яких запрошуються
переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного
навчального року.

Пропозиції до списку учасників весняних конкурсних
відбірково-тренувальних зборів приймаються на спільному засіданні
оргкомітету та журі IV етапу відповідної олімпіади з навчального
предмета.

Список учасників весняних конкурсних відбірково-тренувальних
зборів з формування та підготовки команд учнів до Міжнародних
олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів
затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

2.8.4. Кількісний склад учасників весняних конкурсних
відбірково-тренувальних зборів, які є кандидатами на участь у
відповідних міжнародних змаганнях поточного року, не повинен
перевищувати подвійної кількості учнів, що входять до складу
команди України, згідно з правилами відповідної Міжнародної
олімпіади, конкурсу або турніру.

Понад зазначену кількість до числа учасників
відбірково-тренувальних зборів, які є кандидатами на участь у
відповідних міжнародних змаганнях поточного року, включаються
переможці відповідних міжнародних змагань минулого року, якщо вони
є учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

2.8.5. Персональний склад команд Міжнародних олімпіад,
турнірів, конкурсів з навчальних предметів формується з числа
переможців конкурсних відбірково-тренувальних зборів за
максимальною кількістю набраних у змаганнях балів.

2.8.6. Персональний склад членів та керівників команд учнів
для участі в Міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах
затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

III. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів

3.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних
олімпіадах, турнірах, конкурсах за умови, що строки їх проведення
не збігаються.

До участі в II, III та IV етапах олімпіади допускаються
тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу відповідних
змагань. Кількісний склад учасників кожного етапу визначає
оргкомітет цього етапу.

Кількісний склад команд IV етапу олімпіад з навчальних
предметів визначається Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій згідно з рейтингом команд, а фінального етапу
олімпіад зі спеціальних дисциплін, турнірів і конкурсів -
відповідно до правил (умов) їх проведення.

3.2. На всіх етапах олімпіад, конкурсів, турнірів з
навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та
конкурсів фахової майстерності учні мають право брати участь в
змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання
в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах у
межах визначених вікових груп для кожного навчального предмета.
Учасники змагань виступають у складі команд, сформованих
відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування
навчальних закладів.

3.3. У I етапі олімпіад з навчальних предметів і спеціальних
дисциплін беруть участь усі учні загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів та міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів, які бажають; у конкурсах фахової
майстерності - всі учні, які бажають і мають відповідний допуск до
роботи з механізмами та обладнанням, у I етапі турнірів - команди
учнів одного навчального закладу.

Будь-які обмеження права участі учнів в I етапі олімпіад з
навчальних предметів і спеціальних дисциплін, у конкурсах фахової
майстерності забороняються.

Перелік предметів, з яких проводиться олімпіада, та класів
(курсів), які беруть участь у змаганнях, визначається відповідним
оргкомітетом навчального закладу.

3.4. У II етапі олімпіад з навчальних предметів беруть
участь:

3.4.1. Учні, що стали переможцями I етапу олімпіад
відповідно:
з української мови і літератури 7-11 класів
з російської мови і літератури 9-11 класів
з іноземних мов 8-11 класів
з правознавства 9-11 класів
з історії 8-11 класів
з економіки 9-11 класів
з математики 6-11 класів
з біології 8-11 класів
з географії 8-11 класів
з хімії 7-11 класів
з екології 10-11 класів
з астрономії 10-11 класів
з фізики 7-11 класів
з інформатики 8-11 класів
з інформаційних технологій 8-11 класів
з трудового навчання 8-11 класів
з педагогіки і психології 11 класу.

3.4.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних
навчальних закладів, що стали переможцями I етапу відповідних
олімпіад.

3.4.3. Учні Українського фізико-математичного ліцею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка беруть
участь у II етапі олімпіад, зазначених у підпункті 3.4.1
пункту 3.4 цього розділу, які проходять у відповідному районі
м. Києва, крім олімпіад з математики, фізики, хімії, інформатики,
інформаційних технологій, астрономії, що проводяться навчальним
закладом самостійно.

3.4.4. У II етапі конкурсу (якщо такий проводиться) беруть
участь переможці попереднього етапу змагань.

3.5. У III етапі олімпіад з навчальних предметів беруть
участь:

3.5.1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, що стали
переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району
(міста) відповідно:
з української мови і літератури 8-11 класів
з російської мови та літератури 9-11 класів
з іноземних мов 9-11 класів
з правознавства 9-11 класів
з історії 8-11 класів
з економіки 9-11 класів
з математики 7-11 класів
з біології 8-11 класів
з географії 8-11 класів
з хімії 8-11 класів
з екології 10-11 класів
з астрономії 10-11 класів
з фізики 8-11 класів
з інформатики 8-11 класів
з інформаційних технологій 9-11 класів
з трудового навчання 9-11 класів
з педагогіки і психології 11 класу.

3.5.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних
навчальних закладів, що стали переможцями II етапу відповідних
олімпіад і включені до складу команди району (міста).

3.5.3. Учні Українського фізико-математичного ліцею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка беруть
участь у III етапі олімпіад з математики, фізики, хімії,
інформатики, інформаційних технологій, астрономії в м. Києві (або
області за місцем постійного проживання учнів, якщо олімпіади
проходять під час канікул) у складі окремих команд. Роботи
учасників (перевірені журі) передаються до ліцею для визначення
кандидатів-учасників IV етапу відповідних олімпіад.

3.5.4. Формування команд, визначення кількісного складу
учасників, умови проведення II і III етапів олімпіад і конкурсів з
кожного предмета або профілю здійснюють відповідно до цього
Положення управління (відділи) освіти районних (міських) державних
адміністрацій, управління освіти і науки обласних, Київської,
Севастопольської міських державних адміністрацій, в Автономній
Республіці Крим - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

3.5.5. У III етапі конкурсу (якщо такий проводиться) беруть
участь переможці попереднього етапу змагань.

3.6. У IV етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь
обласні (від Автономної Республіки Крим - республіканська),
київська та Севастопольська міські команди, сформовані з учнів
загальноосвітніх навчальних закладів та I-III курсів
професійно-технічних навчальних закладів, а також (в олімпіадах з
математики, фізики, хімії, інформатики, інформаційних технологій,
астрономії) - команди учнів Українського фізико-математичного
ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

IV етап олімпіад з навчальних предметів проводиться для учнів
відповідно:
з української мови і літератури 8-11 класів
з російської мови та літератури 9-11 класів
з іноземних мов 9-11 класів
з правознавства 9-11 класів
з історії 8-11 класів
з економіки 9-11 класів
з математики 8-11 класів
з біології 8-11 класів
з географії 8-11 класів
з хімії 8-11 класів
з екології 10-11 класів
з астрономії 10-11 класів
з фізики 8-11 класів
з інформатики 9-11 класів
з інформаційних технологій 10-11 класів
з трудового навчання 9 та 11 класів
з педагогіки і психології 11 класу.
Кількісний склад кожної команди визначається Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
управліннями освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до її
рейтингу.

До складу команд включають учнів, які за станом здоров'я
можуть бути допущені до участі у змаганнях, брали участь у
попередньому III етапі олімпіад і стали переможцями.

3.7. У III етапі олімпіад зі спеціальних дисциплін і
конкурсів фахової майстерності беруть участь переможці II етапу
цих олімпіад і конкурсів із числа учнів випускних груп
професійно-технічних навчальних закладів. У III етапі
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт беруть участь
переможці II етапу із числа учнів загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладів.

3.8. Кількісний склад учасників III етапу олімпіад зі
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт і фінального етапу
турнірів та їхнє представництво у командах від Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя визначаються
відповідними правилами (умовами) їх проведення, які затверджуються
наказом МОНмолодьспорту України.

3.9. У IV етапі олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних
предметів беруть участь за погодженням з МОНмолодьспортом України
переможці Інтернет-олімпіад, інших олімпіад та конкурсів
(державного рівня).

Переможці зазначених олімпіад і конкурсів включаються понад
рейтингову кількість, визначену згідно з пунктом 9.9 розділу IX
цього Положення, до складу команд Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя або Українського
фізико-математичного ліцею Київського національного університету
імені Тараса Шевченка відповідно до місцезнаходження їхнього
навчального закладу.

3.10. Будь-які винятки щодо участі учнів у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з навчальних предметів і спеціальних
дисциплін, турнірах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт
та конкурсах фахової майстерності, не передбачені цим Положенням,
заборонені.

3.11. До місця проведення олімпіад, турнірів і конкурсів учні
прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при
собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток,
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків -
фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті) (за наявності), медичну
довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з
інфекційними хворими та посвідчення про допуск до роботи на
відповідних машинах та обладнанні.

3.12. Керівник команди призначається з числа вчителів,
майстрів виробничого навчання, викладачів навчальних закладів, які
брали участь у підготовці учнів до олімпіад, турнірів і конкурсів,
в їх проведенні і не є членами журі або оргкомітету відповідного<< предыдущая страница   следующая страница >>