asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток

до Положення

про Всеукраїнський конкурс

веб-сайтів професійно-технічних

навчальних закладів


ЗАЯВКА

про участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського конкурсу

веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів


Повне найменування професійно-технічного навчального закладу _____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Адреса веб-сайту професійно-технічного навчального закладу ________________

______________________________________________________________________


Особа, відповідальна за підтримку веб-сайту в професійно-технічному навчальному закладі ____________________________________________________

(П.І.Б.)


__________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________

(контактний телефон)

_____________________
(посада)

__________________

(підпис)

________________
(дата)
М.П.