asyan.org
добавить свой файл
1План


самовдосконалення вчителя

початкових класів НВК №2

Каменєвої Л.П.


Проблема


Розвиток творчих здібностей учнів


Завдання:

  1. Удосконалити методику викладання в початкових класах з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня.

  2. Модернізувати форми і методи навчання і виховання, що спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів.

  3. Забезпечити стовідсоткове засвоєння програмового матеріалу учнями.

  4. Створити умови вільного творчого розвитку кожного учня.

  5. Організувати інтелектуальну творчу діяльність школярів.

  6. Виховувати всебічно розвинену, творчу особистість учня, який вміє використовувати набуті знання, закріплювати і розширювати їх, систематизувати і узагальнювати, порівнювати і співставляти.^ Учитель

підіймається

до висоти справжньої майстерності

лише тоді, коли його талант, знання, вміння

спрямовані до єдиної мети,

коли його робота

освітлена високим обов’язком

виховання людини майбутнього.

Т. Ф. Бугайко


І. Підвищення фахового та методичного рівня шляхом самоосвіти

  1. Опрацювання методичної літератури:


Методична література

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

Гільбух Ю.З., Коробко С.Л., Кондратенко Л.О. Визначення психологічної готовності дитини до шкільного навчання // Початкова школа, 1988 р., №7 С.62- 70.

+

Логачевська С.П. Дійти до кожного учня - К.: Рад. школа - 1990р.

+

Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі - К.: Заповіт- 1998р

+

Лисенкова С.Н. Когда легко учиться.- М.: Педагогика, 1985
+


Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах - К.: Магістр -1997р.
+


Лук’яненко Ж.. Розвиток творчого мислення молодших школярів. // Обдарована дитина - № 5, 2002 р.
+


Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. - Харків "Ранок", 2002+Мельник В.В. Інтеракція в освітньому процесі.- Хмельницький, 2003.+
Методична література

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

Зінченко Н.. Через творчість – до особистості. // Рідна школа – 03. 2005 р., с. 28-29+Бєльчева Т. Навчально-пізнавальна задача як об’єкт розумової діяльності молодших школярів. // Рідна школа – №1,2006 р., с. 20


+
Сучасні шкільні технології.- К. "Редакціїї загальнопедагогічних газет", 2004.


+
Уфімцева С. Особливості творчого розвитку молодшого школяра. // Рідна школа – 02. 2006 р. – с. 65

+
Опрацювання новинок нормативно-правової бази

+

+

+

+

+
  1. Розроблення схем, додатків, методичних рекомендацій з даної теми:

Схеми, додатки,

методичні рекомендації

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

Диференційовані завдання на уроках розвитку зв’язного мовлення 3 і 4 клас

+

Диференційовані завдання і тести з курсу “Я і Україна”

+

Система вправ і ребусів “Словникова робота” 1 клас

+

Система вправ і ребусів “Словникова робота” 2 клас

+
Система вправ і ребусів “Словникова робота” 3 клас
+


Система вправ і ребусів “Словникова робота” 4 клас
+


Методичні рекомендації щодо організації КТС - лялькового театру у початкових класах.
+


Дистанційні диктанти та диктанти-дублі (3 клас)
+


Дистанційні диктанти та диктанти-дублі (4 клас)+Інтегрований міні-посібник “Щоденник першокласника Хмельницької області”+Програма “Етика” для 1- 4 класів (у складі творчої групи вчителів м. Шепетівки)+
Схеми, додатки,

методичні рекомендації

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

Електронний посібник 1 “Групи тварин”

+

Електронний посібник 2 “Групи тварин”, “Спосіб живлення”, “Рослини”

+
Електронний посібник 3 “Планета Земля”, “Професії”

+

Методичний електронний посібник “Уроки з курсу “Я і Україна”. 3 клас”

+


Авторська програма “Ляльковий театр в початкових класах.”

+


Електронний посібник для 4 класу “Материки та океани”


3) Участь у педагогічному ярмарку


Представлені матеріали

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

“Словникова робота” 2 клас – демонстраційні таблиці і система завдань
+


Інтегрований міні-посібник “Щоденник першокласника Хмельницької області”– Шепетівка “Аспект” (І місце в обласній виставці педагогічниї іновацій)

+

Розробки виховних заходів до посібника “У колі друзів”.

+Методичний електронний посібник “Уроки з курсу “Я і Україна”. 3 клас”
+


“Щоденник гімназиста”– Шепетівка “Аспект”, 2007 р.

+


+

Демонстраційні таблиці з трудового навчання.+4) Вивчається досвід роботи:


Автор досвіду


Суть досвіду

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

Логачевська С.П.

диференціація навчального процесу.

+

+


Федоренко І.

швидкісне читання, зорові диктанти.

+

+


Антонюк М.

навчання дітей з опорою на пам’ять, “Школа ейдетики”.+


Лисенкова С.Н.

випереджаюче навчання, коментоване письмо, опорні схеми.+

+

+

Едигей В.

навчання швидкісному читанню шляхом запровадження завдань творчого характеру.
+

+

+

Автор досвіду


Суть досвіду

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

Зінченко Н.

виховання творчої особистості+

+

+

Жерденко Л.Н.

вчитель початкових класів НВК №2

диференціація навчання, робота з дітьми відстаючими у навчанні.

+5) Проведення відкритих уроків, презентацій, захист матеріалів з теми


Зміст роботи

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

Проведення відкритих уроків до методоб'єднань.

+

+

+

+

+

Проведення відкритих уроків для молодих спеціалістів (наставництво)

+

+

+

+

+

Екскурс в творчу лабораторію для вчителів міста

+

Участь у міському конкурсі “Класний керівник року”
+


Відкритий урок у 3 класі з теми “Будова слова” (семінар директорів)
+


Розробка уроків з теми “Будова слова.” 3 клас.
+


Презентація посібника “Словникова робота. 3 клас” та робочого зошита “Словникова робота. 4 клас” на методоб’єднанні вчителів початкових класів міста, школи.+Участь в міському конкурсі “Вчитель року”.+Екскурс в творчу лабораторію для вчителів міста+
Зміст роботи

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

Підготовка учнів членів МАН до конкурсу захисту наукових робіт.
+

+Презентація “Щоденника першокласника Хмельницької області” на методоб’єднанні вчителів початкових класів міста, школи.
+

Розробка уроків з теми “Букварний період”
+


Презентація “Щоденника першокласника Хмельницької області”, посібників “Словникова робота” на обласному семінарі.+Розробка уроків з курсу “Я і Україна” для 3 класу.

+

Презентація “Щоденника гімназиста” на методоб’єднанні вчителів початкових класів міста, школи.
+^

ІІ. Підвищення наукового рівняУчасть у роботі методичного об’єднання вчителів початкових класів НВК №2 (голова методичного об’єднання).


Участь у проведенні профільних тижнів.


Виступи на педагогічних радах.


Участь у роботі психолого-педагогічних семінарів.


Участь у днях обміну досвідом “А я роблю так”.


2004-2005 н. р. - пройшла курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів.


2006-2007 н. р. – позачергова атестація.


^

ІІІ. Підвищення психолого-педагогічного рівня


(та кадровий менеджмент)


    1. Підвищення комп’ютерної грамотності


2004 рік – закінчила курси “Оператор персональних ЕОМ”

Працюю на власному комп’ютері.


2) Опрацювання нормативних документів, методичних рекомендацій


Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.99 р.


Державний стандарт початкової загальної освіти

// П. ш. №1, 2001 р.


Інструктивно-методичний лист “Організація навчально –виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів на 2006-2007 навчальний рік // П. ш. № 8, 2006 р.


Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації


Організація навчально – виховного процесу у 1 класі загальноосвітньої школи. Методичні рекомендації


^

ІV. Підвищення культурологічного рівняЗміст роботи

2007-08 р.

2008-09 р.


0909-10 р.

2010-11 р.

2011-12 р.

Проведення відкритих виховних заходів.

+

+

+

+

+

Звіт роботи лялькового театру “Рукавичка”

+

+

+

+

+

Участь у міському огляді-конкурсі лялькових театрів.

+

+

+

+

+

Участь у обласному огляді-конкурсі лялькових театрів.

+

+

+

+

+

Розробки сценаріїв виховних заходів.

+

+

+

+

+

Розробки сценаріїв для лялькових вистав.

+

+

+

+

+

Створення відеотеки вистав лялькового театру.

+

+

+

+

+

Звіт класу з колективної творчої справи.

+

+

+

+

+

Участь в обласному семінарі керівників лялькових театрів.

+

Підготовка матеріалів лялькового театру для подання на звання зразкового лялькового колективу.

+

Участь в обласному фестивалі “Чарівний світ ляльок”
+

+


Присвоєння звання “Зразкового лялькового театру”

+
Консультпункт для керівників лялькових колективів міста.
+

+

+

+

^ V. Розповсюдження власного досвіду в педагогічній пресі, друк власних посібників.


Публікації “Словникова робота в 2 класі” в журналі “Початкове навчання і виховання” № 27-28 -

третя премія журналу у конкурсі “Стань нашим автором” 2004 року у рубриці “Найкраща стаття проблемного характеру”.

2004 рік

Друк посібника “Словникова робота

3 клас” – Шепетівка “Аспект”

2005 р.

Друк робочого зошита

“Словникова робота. 4 клас” –

Шепетівка “Аспект”

2005 р.

Друк інтегрованого міні-посібника “Щоденник першокласника Хмельницької області” –

Шепетівка “Аспект”

2006 р.

Друк “Щоденника гімназиста” –

Шепетівка “Аспект”

2007 р.

Публікації циклу уроків з української мови з теми “Будова слова” в журналі “Початкове навчання і виховання”

2007 р.Чудовий вчитель,


як і чудовий музикант –


це той, хто додає


до свого основного репертуару


творчість і натхнення.