asyan.org
добавить свой файл
1

Петрівська районна державна адміністрація

Відділ освіти


Затверджено

радою районного методичного кабінету Завідуюча РМК

О. Лепська


7 вересня 2012 року


План


роботи районного методичного об’єднання вчителів

фізики та астрономії

на 2012-2013 навчальний рік.


Проблема: Формування професійної компетентності, технологічної та методичної підготовленості вчителів фізики та астрономії для забезпечення оптимального рівня розвитку і саморозвитку особистості учня


^ Голова методобєднання: Оранський Олександр Володимирович

Методист РМК: Швець Тетяна Миколаївна


смт Петрове

2012 рік


^ Проблема, над якою працює РМО: Формування професійної компетентності, технологічної та методичної підготовленості вчителів фізики та астрономії для забезпечення оптимального рівня розвитку і саморозвитку особистості учня

Завдання: Оволодіння сучасними новітніми методами навчання і виховання з метою формування в учнів ключових компетентностей та творчих здібностей


^ Консультативний пункт:


Назва закладу

З предмета

Керівник

Проблема

Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів

З фізики

Позивай О.А., вчитель фізики, вища категорія, «старший вчитель»

Робота з обдарованими учнями.

Позакласна робота з предмета


ШПМ:


Назва закладу

З предмета

Керівник

Проблема

Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів

З фізики

Чудний О.В., вчитель фізики, вища категорія

Здійснення розвивального навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій^ Заочна школа для працівників району «Ерудит»


Назва закладу

З предмета

Керівник

Проблема

Петрівський НВК

З фізики

^ Оранський О.В.

вчитель фізики, ІІ категорія

Нові підходи до розв’язування задач з фізики в світлі нових вимогАналіз роботи

^ РМО вчителів фізики та астрономії

за 2011-2012 навчальний рік та завдання на наступний рік


У 2011-2012 н. р. РМО вчителів фізики та астрономії працювало над реалізацією проблеми: «Ефективному уроку – творчий пошук». Діяльність РМО була сконцентрована на вирішенні районної проблеми: «Підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи з педкадрами та посилення її впливу на становлення, розвиток і саморозвиток особистості учня». Зміст роботи був спрямований на розвиток професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання, удосконалення змісту й структури уроку, підвищення його якості й ефективності.

Особлива увага в роботі методичного об’єднання приділялась питанням вивчення та впровадження в практику роботи особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів. Цьому сприяли відкриті уроки, які проводились членами методичного об’єднання упродовж року. Активними членами РМО вчителів фізики були як досвідчені вчителі – Чудний О.В., Позивай О.А., Бондарєва Н.П. так і молоді спеціалісти – Висоцька Я.С., Лабзіна І.А.

Члени методичного об’єднання продовжили роботу над шліфуванням навичок використання в своїй роботі інтерактивних технологій та різних засобів (навчальні посібники для учнів, збірники задач та контрольних запитань, сучасні навчальні дидактичні матеріали, навчально-методичні посібники для самостійної роботи учнів).

Потрібно зазначити, що останнім часом вчителями методичного об’єднання зроблено багато кроків щодо формування уміння учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати, оцінювати її, застосовувати способи творчої діяльності учнів 10-11 класів в процесі цільової підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання.

У роботі методичного об’єднання використовувались форми і методи навчання педагогів, які стимулюють творчу думку, активність учасників: творчі звіти й презентації, «круглі столи», методичні діалоги, практичний показ фрагментів сучасних освітньо-виховних технологій. Проведено семінар-практикум «Особистісно діяльнісний підхід до викладання фізики як умова ефективного розвитку творчих здібностей кожної дитини» на базі Петрівського НВК.

Упродовж року на базі Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів плідно працювала школа з підвищення педагогічної майстерності вчителів фізики (керівник Чудний О.В.) з проблеми «Здійснення розвивального навчання за допомогою інформатизації на уроках фізики», метою якої було підняти професійну компетентність малодосвідчених вчителів шляхом аналізу практики викладання фізики з компютерною підтримкою, ознайомлення з рекомендаціями педагогічної науки з питань викладання .

На базі Петрівської гімназії діяла районна заочна фізична школа «Ерудит» з підготовки вчителів фізики до роботи з обдарованими учнями. На сесійних заняттях було розглянуто прийоми застосування методів диференцюювання та інтегрування до розв’язування олімпіад них задач з фізики. Особливу увагу приділено варіаційним принципам механіки, методу віртуальних переміщень. Найбільш активними слухачами школи були вчителі фізики Чудний О.В., Коваленкова С.М., Батаріна Т.В, Лісайчук Н.І., Бондарєва Н.П.

Із метою забезпечення єдності педагогічного та психологічного підходів до кожного учня, вміння бачити в ньому не об’єкт для застосування освітніх та виховних зусиль, а суб’єкт, здібний вступати з викладачем у співробітництво, вчителі працювали над питаннями організації дослідницької діяльності школярів шляхом залучення їх до роботи у шкільних наукових товариствах. У напрямку, пов’язаному з фізикою, успішно захистили наукові роботи члени шкільних наукових товариств та гуртківці Іскрівської, Зеленської, Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Члени районного методичного об’єднання вчителів фізики упродовж року проводили роботу щодо підготовки обдарованих учнів до участі у Всеукраїнській олімпіаді. Найбільш ефективно підготували учнів до І та ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з фізики вчителі Петрівського НВК, Зеленської, Ганнівської та Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів. Не підготовили учнів до участі у змаганнях вчителі Володимирівської, Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів, Богданівської, Червоносільської ЗШ І-ІІ ступенів.

Учні Петрівського НВК, Зеленської ЗШ І-ІІІ ступенів успішно виступили в обласному етапі олімпіади, показали високі результати. Всі три члени команди здобули призові місця, що свідчить про високий рівень підготовки та системність роботи з ними. За матеріалами аналітичної довідки обласного ІППО ім. В. Сухомлинського за підсумками ІІІ етапу олімпіади з фізики район займає третє місце.

У цьому навчальному році РМО вчителів фізики та астрономії буде працювати над проблемою «Формування професійної компетентності, технологічної та методичної підготовленості вчителів фізики та астрономії для забезпечення оптимального рівня розвитку і саморозвитку особистості учня». Акцент слід поставити на створення в кожному загальноосвітньому навчальному закладі системи особистісно орієнтованого навчання фізики та астрономії, що базується на компетентнісному підході. Тому цілі методичної роботи у новому навчальному році визначені наступні:

- активізація творчого потенціалу вчителя з метою вдосконалення і підвищення його професійної компетентності щодо створення системи навчання, що сприяє максимальному розвитку особистості школяра;

- сприяння впровадженню інноваційних технологій та підходів до навчання школярів;

- розвиток професійної компетентності кожного педагога, формування в нього вмінь не лише сприймати інновації, а й творчо їх реалізувати в практичній діяльності;

- розвиток сучасного стилю педагогічного мислення, формування у педагогів вмінь щодо самоаналізу, самовираження, самоствердження та саморозвитку власної професійної діяльності;

- використання можливості школи з підвищення педагогічної майстерності, консульпункту з метою вдосконалення викладання фізики в закладах освіти;

- формування готовності вчителів до самоосвіти та самовдосконалення;


- удосконалення форм надання методичної допомоги учителям, розробка і методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів.


^ Тематики засідань


І засідання РМО

Серпень 2012 року, Петрівський НВК

Тема: Предмети «Фізика та астрономія»: досвід, проблема та шляхи вирішення».

Мета: провести детальний аналіз роботи секції вчителів фізики та астрономії; розглянути перспективи подальшої професійної діяльності фахівців, обговорити особливості подальшого планування та реалізації завдань викладання курсів фізики та астрономії; визначити шляхи подальшого підвищення фахового рівня та професійної компетенції.


1. Аналіз роботи РМО вчителів фізики та астрономії за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на наступний.

Оранський О.В., керівник РМО

2. Науково-методичне забезпечення викладання фізики та астрономії у 2012/2013 навчальному році


Швець Т.М., методист РМК

3. Сучасні підходи в методиці викладання фізики, астрономії.


Позивай О.А., учитель фізики Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, керівник постійно-діючого консультпункту для вчителів фізики

4. Панорама творчих знахідок.

 • Робота з обдарованими дітьми у системі безперервної фізико-математичної освіти


Оранський О.В., учитель фізики Петрівського навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія»;

Шиховцева Л.Є., учитель фізики Зеленської ЗШ І-ІІІ ступенів

 • Специфіка індивідуальної роботи з учнями у контексті підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання


Бондарєва Н.П., учитель фізики Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів

 • Раціоналізація домашніх завдань як запорука розвитку і саморозвитку кожного учня


Коваленкова С.М., учитель фізики Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів


5. Аналіз результатів участі в олімпіадах, конкурсах „Левеня”, „Геліантус”.


Швець Т.М., методист РМК

6. Звіт про курсову перепідготовку.

Чудний О.В., учитель фізики Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів;

Самойленко Л.Г., учитель фізики Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів

7. Ознайомлення з пропозиціями ОІППО імені В.Сухомлинського щодо курсової перепідготовки.


Швець Т.М., методист РМК

8. Про дотримання Інструкції із ведення класного журналу.


Швець Т.М., методист РМК

9. Обговорення плану роботи РМО на 2012/2013 н.р.


Оранський О.В., керівник РМО, члени РМО


Робота між засіданнями

1.Самоосвітня робота вчителів:

-опрацювати інструктивно-методичні матеріали щодо впрвадження та викладання предметів «Фізика» та «Астрономія» у 2012-2013 н.р.

-вчителям , які викладають фізику скласти методичні розробки уроків з використанням розвивальних технологій.

2.Вивчення стану викладання фізики та астрономії в Ганнівській ЗШ І-ІІІ ступенів.

3.Робота з наставництва :

- надання допомоги вчителю фізики Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів Висоцькій Я.С.

- опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики з молодим вчителем Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів Оранською І.В.

4.Складання завдань для І етапу Всеукраїнських олімпіад з фізики та астрономії.

5. Проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з фізики та астрономії.

6. Опрацювати правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах фізики загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Провести консультації про перелік документації, обов’язкової для кабінету фізики.

8. Підготовка учнів до участі в інтерактивних конкурсах «Левеня», «Геліантус».

9. Підготовка учнів до участі в районній науково-практичній конференції.

10. Проведення районного семінару-практикуму вчителів фізики на базі Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Урок в контексті компетентнісного підходу».

11. Проведення зрізів навчальних досягнень учнів за І семестр 2012-2013н.р.

12. Ознайомлення із досвідом (заочно) заслуженого вчителя України, вчителя фізики Користівського навчально-виховного комплексу ім.. А.П.Гайдара Олександрійської районної ради В.П. Правого з проблеми «Компютеризація навчання учнів на уроках фізики».


ІІ засідання РМО

Січень 2013 року, Петрівський НВК.

^ Панорама педагогічних ідей

«Від творчого вчителя - до творчого учня».

Мета: виявити оптимальні засоби, методи та форми взаємодії педагога та учня, які сприятимуть розвитку особистості школяра.

 1. «Компютеризація навчання учнів на уроках фізики» за матеріалами досвіду заслуженого вчителя України, вчителя фізики Користівського навчально-виховного комплексу ім.. А.П.Гайдара Олександрійської районної ради В.П. Правого.

Лісайчук Н.С., вчитель фізики Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів

 1. Методична естафета «Від творчого прийому до творчого уроку».

 • Перша станція «Стоп-кадр» (фрагменти уро­ку). Демонстрація нестандартних прийомів, ме­тодів, засобів навчання.

Члени РМО, які мають вищу кваліфікаційну категорію


 • Другий етап — «Калейдоскоп нестандартних уроків». Аналіз творчих знахідок вчителів: уроки-роздуми, диспути, лекції, семінари, заліки тощо.Оранський О.В., голова РМО,члени РМО

 • Третій етап — «Трибуна вільних думок».

Оранський О.В., голова РМО,

члени РМО


 1. Диспут «Джерела педагогічної творчості».

Оранський О.В., голова РМО,

члени РМО


 1. Підсумки II етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Швець Т.М., методист РМК

 1. Деякі аспекти допрофільного та профільного навчання з фізики

Оранський О.В., голова РМО

Практикум.

 1. Моделювання уроку за технологією проблемного навчання.

Оранський О.В.,члени РМО.


Робота між засіданнями

1.Робота з наставництва:

- конструювання уроку з учителями Чечеліївської, Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів Висоцькою Я.С., Оранською І.В.

4.Підготовка дидактичного матеріалу для уроків фізики.

5.Участь у проведенні тижня природничо-математичних дисциплін.

6. Опрацювати розділ «Технологія модульного навчання» з посібника «Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій». Видавнича група «Основа», 2010 рік

ІІІ засідання РМО

Травень 2013 року, Петрівський НВК

^ Тема: Підводимо підсумки


Теоретична частина

 1. Коло ідей. Робота з обдарованими учнями. Ефективна підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, науково-практичних конференцій

Оранський О.В., голова РМО,

члени РМО 1. Методичні поради. Відкритий мікрофон. «Формування професійної майстерності вчителя»

Оранський О.В., голова РМО,

члени РМО 1. Особливості підготовки учнів до ЗНО з фізики. Особливосгі проведення ЗНО в 2012 - 2013 н.р ( Методичний путівник)

Оранський О.В., голова РМО


 1. Звіт про роботу МШМО вчителів фізики Новостародубського освітнього округу

Батаріна Т.В., керівник МШМО


 1. Підсумки робота РМО за 2011 - 2012 н.р.

Оранський О.В., голова РМО


Практикум

1. Анкетування за підсумками роботи РМО.

2. Захист Портфоліо членами РМО.

Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду.

 1. Поширення серед педагогів району досвіду роботи вчителя фізики Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, „старшого вчителя” Позивай О.А. із проблеми „Індивідуально зорієнтована допомога учням у реалізації їхніх освітніх проблем”.

 2. Ознайомлення із досвідом (заочно) заслуженого вчителя України, вчителя фізики Користівського навчально-виховного комплексу ім.. А.П.Гайдара Олександрійської районної ради В.П. Правого з проблеми «Компютеризація навчання учнів на уроках фізики».

 3. Участь членів РМО у районному конкурсі „Учитель року” в номінації «фізика».

 4. Участь членів РМО у школах з підвищення педагогічної майстерності:
Заклад

Керівник

Предмет

Проблема

Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів Школа з підвищення педагогічної майстерності учителів фізики

Чудний О.В.

фізика

Здійснення розвивального навчання на уроках фізики за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій


Петрівський НВК

Заочна фізична школа для педагогічних працівників району « Ерудит»

Оранський О.В.

фізика

Нові підходи до розв'язування олімпіадних задач з фізики в світлі нових вимог

Методична сесія щодо роботи з обдарованими учнями

Швиданенко Л.С.
«Науково-методична підготовка вчителя до виявлення, розвитку і підтримки обдарованих учнів»
 1. Участь членів РМО у міжшкільних методичних об’єднаннях з предмета:
Назва закладу

РМО, МШМО з предмета

Керівник

Проблема

Петрівський НВК

Міжшкільна кафедра фізико – математичних дисциплін

Мішура А.К.

Методичні особливості роботи вчителів фізико-математичних дисциплін зі здібними дітьми в контексті підготовки до оімпіад

Новостародубська ЗШ І – ІІІ ступенів

МШМО вчителів фізики

Батаріна Т.В.

Використання інноваційних методів як засіб підвищення результативності навчання учнів фізики

Володимирівська ЗШ І – ІІІ ступенів

МШМО вчителів фізико – математичного циклу

Лісайчук Н.С.

Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу


Робота з малодосвідченими педагогами.

Завдання: підвищення рівня професійної компетентності вчителя для поліпшення результативності його роботи
з/п

Тематика адресної допомоги

Форма реалізації

Хто надає допомогу

Термін

1.

Дидактичні форми і методи навчання

Методичний порадник

Швець Т.М., методист РМК

Щочетверга

2.

Здійснення розвивального навчання за допомогою інформатизації на уроках фізики


Школа з підвищення педагогічної майстерності

Чудний О.В., вчитель фізики, керівник ШПМ

Двічі на семестр

3.

Формування професійної компетентності, технологічної та методичної підготовленості вчителів фізики

Консультпункт

Позивай О.А., вчитель фізики

Упродовж року

4.

Вимоги до сучасного уроку

консультація

Швець Т.М., методист РМК

Щочетверга

5.

Сучасний урок, його типи та структура. Нестандартні уроки

Моделювання уроку

Оранський О.В., голова РМК

Упродовж року


Список малодосвідчених педагогів


№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Школа

Загальн.

педстаж

Стаж роботи за фахом

1

Висоцька

Яна Сергіївна

Чечеліївська ЗШ І – ІІІ ступенів


2


2

2

Шиховцева

Людмила Євгенівна

Зеленська ЗШ І – ІІІ ступенів


2


2

3

Дяченко

Микола Миколайович

Червоносільська ЗШ І – ІІ ступенів


5


3Вивчення рівня знань, умінь, навичок учнів.


 1. Вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів з фізики у ході атестації Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів

Жовтень 2012 року, лютий 2013 року

Швець Т.М.

 1. Вивчення стану роботи з обдарованими учнями у ЗНЗ Новостародубського освітнього округа

Березень 2013 року

Швець Т.М.

 1. Контроль за підготовкою та проведенням шкільного, районного, обласного етапів Всеукраїнської олімпіади з фізики

Жовтень-лютий 2012 року

Швець Т.М., Оранський О.В.

 1. Взаємоперевірка шкільної документації з фізики між Новостародубською та Балахівською ЗШ І-ІІІ ступенів

Грудень 2012 року

Швець Т.М., Оранський О.В.

 1. Проведення контрольних зрізів знань учнів 9, 11 класів Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів

Жовтень 2012 року

Швець Т.М.

 1. Проведення контрольних зрізів знань учнів 9 класу Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів

Лютий 2013 року

Швець Т.М.


Організація позакласної роботи


Заклад

Керівник

Гурток

Проблема

Чечеліївська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Позивай О.А.

Шкільне фізичне товариство

« Еврика»

Удосконалення знань учнів в галузі фізики, набуття ними вмінь та навичок творчої науково - дослідницької діяльності в позаурочний час

Петрівський НВК

Сонник Л.М.

Фізико – математична секція НТУ «Прометей»

Сприяння формуванню творчої особистості, здатної до діяльності в новій економічній ситуації

Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів

Батаріна Т.В.

«Юний фізик»

Застосування набутих теоретичних знань на практиці при розв’язуванні олімпіад них задач

Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів

Оранська І.В.

Фізичний

Формування наукового світогляду й діалектичного мислення, як засіб розвитку особистості

Червонокостянтинівська ЗШ І – ІІІ ступенів

Бренчук Н.В.

«Цікава фізика»

Формування пізнавальної і творчої активності учнів