asyan.org
добавить свой файл
1

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА


 1. Поняття, принципи, методи та форми фінансової діяльності держави.

 2. Фінансова система України.

 3. Органи, що здійснюють фінансову діяльність в Україні

 4. Предмет і метод фінансового права.

 5. Система і джерела фінансового права.

 6. Місце фінансового права в системі права України та його взаємозв'язок з іншими галузями.

 7. Фінансово-правові норми, їх структура і види.

 8. Фінансово-правові відносини, їх структура і особливості.

 9. Поняття і види фінансового контролю.

 10. Методи фінансового контролю, їх види. Оформлення результатів ревізії.

 11. Правовий статус, завдання та функції державних орга­нів, які здійснюють фінансовий контроль в Україні.

 12. Рахункова палата України: правовий статус, завдання, функції, повноваження.

 13. Правовий статус, завдання, функції, права і обов'язки
  Державної податкової служби України.

 14. Державна пробірна палата України як орган фінансового контролю.

 15. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні як орган фінансового контролю.

 16. Поняття і система бюджетного права.

 17. Поняття, зміст і особливості бюджетно-правових відносин.

 18. Бюджетний устрій України.

 19. Поняття і порядок кошторисно-бюджетного фінансування.

 20. Поняття і зміст бюджетного процесу.

 21. Порядок складання проекту бюджету, бюджетна резолюція.

 22. Порядок розгляду і затвердження проекту бюджету.

 23. Порядок виконання бюджету, компетенція Державного казначейства України.

 24. Звітність про виконання бюджету, її види.

 25. Поняття і методи бюджетного регулювання.

 26. Методи дотацій, субвенцій і субсидій у бюджетному регулюванні.

 27. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства України.

 28. Поняття і система податкового права.

 29. Поняття і зміст податкових правовідносин.

 30. Класифікація податків в Україні.

 31. Податкова система України: поняття, принципи і структура.

 32. Поняття податку, принципи оподаткування.

 33. Поняття і види податкових пільг.

 34. Податок на прибуток підприємств.

 35. Податок з доходів фізичних осіб.

 36. Юридична відповідальність за податкові правопорушення.

 37. Правове регулювання державного кредиту.

 38. Поняття і правовий режим внутрішнього боргу України.

 39. Поняття і функції страхування.

 40. Сучасні галузі і види страхування.

 41. Договір про страхування і страховий поліс.

 42. Поняття і характеристика перестрахування.

 43. Поняття та види обов'язкового страхування.

 44. Поняття і види майнового страхування відповідальності.

 45. Характеристика особистого і соціального страхування.

 46. Організація і регулювання страхової справи в Україні.

 47. Банківська система України.

 48. Правовий статус, функції і контрольні повноваження Національного банку України.

 49. Правовий статус, види та функції комерційних банків.

 50. Принципи організації, види та умови банківського кредитування.

 51. Характеристика основних банківських послуг і операцій.

 52. Правові основи безготівкового грошового обігу.

 53. Основні види банківських розрахункових документів.

 54. Порядок відкриття рахунків у банках.

 55. Поняття та умови розголошення банківської таємниці.

 56. Зовнішня і внутрішня валютна політика України.

 57. Державний валютний фонд, джерела його формування.

 58. Поняття і види валютних цінностей.

 59. Повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання.

 60. Відповідальність за порушення валютного законодавства України.