asyan.org
добавить свой файл
1ЗАТВЕРДЖУЮ

Н.Тюхтенко

Проректор з навчальної та науково -

педагогічної роботи,

голова науково – методичної ради


ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з модуля

«Теорія та практика хореографічного мистецтва»

для студентів спеціальності

Спеціальності: 8.02020201 Хореографія *.

денної, заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного

рівня «магістр»

кількість питань – 65


 1. Предтечі сучасного напрямку в хореографічному мистецтві А. Дункан, Еміль Жак-Далькроз, Дельсарт

 2. Adagio - як складова частина уроку класичного танцю. Великі та малі пози.

 3. Allegro - методика побудови, етапність, зв'язкові рухи та їх використання в логіці ускладнення.

 4. Балетмейстер. Сфери його творчої діяльності. Філософське розуміння хореографічного мистецтва

 5. Види port de bras у класичному танці, послідовність та етапи їх вивчення

 6. Використання поворотів та обертів в екзерсисі класичного танцю

 7. Вплив "Російських сезонів" в Парижі на подальший розвиток балетного мистецтва.

 8. Втілення український літературних образів на балетних сценах України у 70\80 роки XX ст.

 9. Група вправ battement tendu загальні правила їх виконання, найбільш розповсюджені помилки та засоби їх уникнення

 10. Дати характеристику жанрів російської народної хореографії.

 11. Два крила романтизму. Втілювачі романтичних ідей, тем, образів Марія Тальоні та Фані Ельслер.

 12. Джерела іспанської хореографії, різновиди та національний костюм.

 13. Джерела угорського народного танцю, його різновиди. Особливості угорського національного костюму.

 14. Джерела українського хореографічного мистецтва.

 15. Методи роботи з дітьми молодшого шкільного віку (1-4 кл)

 16. Методика виконання piruettes. Використання різноманітних піруетів та інших обертів в народно-сценічних танцях (грузинський танець, молдавський танець, угорський танець, польський танець, італійський танець, східні сценічні танці).

 17. Методика виконання обертальних та колообертальних вправ. Створити та записати комбінацію біля станка з використанням руху "pas tortille" в характері (національне забарвлення руху додається)

 18. Методика побудови уроку з народно-сценічного танцю. Навести приклад побудови уроку з народно-сценічного танцю для учнів 6 класу (описати вправи біля станка і на середині зали).

 19. Методика роботи з дітьми середнього шкільного віку (5-8 кл)

 20. Методика роботи з дітьми старшого шкільного віку (9-11 кл)

 21. Місце українського танцю у народних обрядах, звичаях та традиціях.

 22. Музика в хореографічному творі. Розкрити злиття сенсорних образів в музично-хореографічному творі.

 23. Музичне оформлення уроку класичного танцю, робота викладача з концертмейстером

 24. Основні закони драматургії хореографічного твору в детальному розгляді. Вивчення драматургії побутових та хореографічних рухів
 1. Особливості лексики танців Закарпаття, характеристика комплексу народного одягу Закарпаття

 2. Особливості лексики танців та костюму історико-етнографічного регіону Центральна Україна.

 3. Особливості лексики танців та костюму Слобожанщини та Степової України.

 4. Охарактеризувати п'ять взаємопов'язаних етапів роботи балетмейстера при створенні хореографічного твору.

 5. Підготовча робота викладача класичного танцю до уроку. Скласти план-конспект уроку.

 6. Планування та облік роботи в дитячому хореографічному колективі

 7. Порядок прийому дітей в дитячі хореографічні колективи. Методи відбору дітей

 8. Принципи формування репертуару дитячого хореографічного колективу. Різновіковий підхід.

 9. Робота балетмейстера над визначенням ідеї, теми, сюжету хореографічного твору.

 10. Розвиток фантазії, уяви, пластики тіла. Методи та прийоми цієї роботи в дитячому хореографічному колективі.

 11. Розкрити вплив пози, жесту, міміки на створення хореографічного образу.

 12. Розкрити методи підвищення творчої активності на уроках хореографії

 13. Розкрити основні вимоги класичного танцю.

 14. Розкрити соціально-педагогічні функції дитячого хореографічного колективу.

 15. Розподіл стрибків класичного танцю на п'ять груп та їх характеристика

 16. Створення українського балетного театру та національної школи класичного танцю

 17. Створити лібрето і визначити архітектоніку хореографічного твору. Форма - мала. Жанр - лірико-драматичний.

 18. Творча діяльність Василя Верховинця, Павла Вірського та Василя Авраменка, як скарбниця українського хореографічного мистецтва

 19. Творчість видатного діяча народної хореографії І. Мойсеєва.

 20. Термінологія вправ екзерсису, значення його послідовності. Особливості екзерсису біля станка та на середині зали.

 21. Формування і розвиток системи класичного танцю

 22. Характеристика групи вправ на розвиток рухливості ступні, етапність їх вивчення, можливості сполучення.

 23. Характеристика спадщини та творчої діяльності П.П.Вірського і академічного ансамблю танцю України ім. ПП.Вірського.

 24. Хореографічне мистецтво в добу Просвітництва та її балетмейстери: Джон Уівер і Гаспаро Анджоліні.

 25. Хореографічний текст та розвиток рухів танцю підпорядкований його головній меті. Два шляхи розвитку руху.

 26. Видатні представники Contemporary.

 27. Поняття імпровізації в хореографічному мистецтві.

 28. В чому полягає основна задача імпровізації?

 29. Танцювальна терапія та її представники.

 30. Неокласика як стилістичний різновид сучасної хореографії.

 31. Видатні представники неокласичного напрямку в сучасній хореографії.

 32. Основні принципи рухів та положень, які використовуються на заняттях сучасного танцю джаз-модерн.

 33. Дати характеристику національному та локальному колориту фольклорного танцю.

 34. Жанри та форми фольклорного танцю.

 35. Класифікація рухів фольклорного танцю.

 36. Принципи обробки фольклорного танцю.

 37. Розкрити поняття фольклору та фольклоризму у хореографічному мистецтві.

 38. Основні дидактичні принципи хореографічного навчання і викладання хореографії в системі закладів освіти.

 39. Педагогічна майстерність. Особистісні якості викладача хореографії.

 40. Розкрити зміст та структуру загальної мистецької освіти.

 41. Принципи, форми та методи хореографічної освіти.Завідувач кафедри

народносценічної, сучасної хореографії професор В.Чуба


Завідувач кафедри класичної хореографії та

методики викладання доцент А.Рехліцька


ЗАТВЕРДЖУЮ

О.Мішуков

Перший проректор, професор


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА»

комплексної письмової роботи державного екзамену

для студентів спеціальності

^ 7.010103 ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура, народносценічна та сучасна хореографія


денної, заочної та екстернатної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

кількість питань - 50


 1. Предтечі сучасного напрямку в хореографічному мистецтві А. Дункан, Еміль Жак-Далькроз, Дельсарт

 2. Adagio - як складова частина уроку класичного танцю. Великі та малі пози.

 3. Allegro - методика побудови, етапність, зв'язкові рухи та їх використання в логіці ускладнення.

 4. Балетмейстер. Сфери його творчої діяльності. Філософське розуміння хореографічного мистецтва

 5. Види port de bras у класичному танці, послідовність та етапи їх вивчення

 6. Використання поворотів та обертів в екзерсисі класичного танцю

 7. Вплив "Російських сезонів" в Парижі на подальший розвиток балетного мистецтва.

 8. Втілення український літературних образів на балетних сценах України у 70\80 роки XX ст.

 9. Група вправ battement tendu загальні правила їх виконання, найбільш розповсюджені помилки та засоби їх уникнення

 10. Дати характеристику жанрів російської народної хореографії.

 11. Два крила романтизму. Втілювачі романтичних ідей, тем, образів Марія Тальоні та Фані Ельслер.

 12. Джерела іспанської хореографії, різновиди та національний костюм.

 13. Джерела угорського народного танцю, його різновиди. Особливості угорського національного костюму.

 14. Джерела українського хореографічного мистецтва.

 15. Методи роботи з дітьми молодшого шкільного віку (1-4 кл)

 16. Методика виконання piruettes. Використання різноманітних піруетів та інших обертів в народно-сценічних танцях (грузинський танець, молдавський танець, угорський танець, польський танець, італійський танець, східні сценічні танці).

 17. Методика виконання обертальних та колообертальних вправ. Створити та записати комбінацію біля станка з використанням руху "pas tortille" в характері (національне забарвлення руху додається)

 18. Методика побудови уроку з народно-сценічного танцю. Навести приклад побудови уроку з народно-сценічного танцю для учнів 6 класу (описати вправи біля станка і на середині зали).

 19. Методика роботи з дітьми середнього шкільного віку (5-8 кл)

 20. Методика роботи з дітьми старшого шкільного віку (9-11 кл)

 21. Місце українського танцю у народних обрядах, звичаях та традиціях.

 22. Музика в хореографічному творі. Розкрити злиття сенсорних образів в музично-хореографічному творі.

 23. Музичне оформлення уроку класичного танцю, робота викладача з концертмейстером

 24. Основні закони драматургії хореографічного твору в детальному розгляді. Вивчення драматургії побутових та хореографічних рухів

 25. Особливості лексики танців Закарпаття, характеристика комплексу народного одягу Закарпаття

 26. Особливості лексики танців та костюму історико-етнографічного регіону Центральна Україна.

 27. Особливості лексики танців та костюму Слобожанщини та Степової України.

 28. Охарактеризувати п'ять взаємопов'язаних етапів роботи балетмейстера при створенні хореографічного твору.

 29. Підготовча робота викладача класичного танцю до уроку. Скласти план-конспект уроку.

 30. Планування та облік роботи в дитячому хореографічному колективі

 31. Порядок прийому дітей в дитячі хореографічні колективи. Методи відбору дітей

 32. Принципи формування репертуару дитячого хореографічного колективу. Різновіковий підхід.

 33. Робота балетмейстера над визначенням ідеї, теми, сюжету хореографічного твору.

 34. Розвиток Московського балету початку XIX століття та його актори.

 35. Розвиток фантазії, уяви, пластики тіла. Методи та прийоми цієї роботи в дитячому хореографічному колективі.

 36. Розкрити вплив пози, жесту, міміки на створення хореографічного образу.

 37. Розкрити методи підвищення творчої активності на уроках хореографії

 38. Розкрити основні вимоги класичного танцю.

 39. Розкрити соціально-педагогічні функції дитячого хореографічного колективу.

 40. Розподіл стрибків класичного танцю на п'ять груп та їх характеристика

 41. Створення українського балетного театру та національної школи класичного танцю

 42. Створити лібрето і визначити архітектоніку хореографічного твору. Форма - мала. Жанр - лірико-драматичний.

 43. Творча діяльність Василя Верховинця, Павла Вірського та Василя Авраменка, як скарбниця українського хореографічного мистецтва

 44. Творчість видатного діяча народної хореографії І. Мойсеєва.

 45. Термінологія вправ екзерсису, значення його послідовності. Особливості екзерсису біля станка та на середині зали.

 46. Формування і розвиток системи класичного танцю

 47. Характеристика групи вправ на розвиток рухливості ступні, етапність їх вивчення, можливості сполучення.

 48. Характеристика спадщини та творчої діяльності П.П.Вірського і академічного ансамблю танцю України ім. ПП.Вірського.

 49. Хореографічне мистецтво в добу Просвітництва та її балетмейстери: Джон Уівер і Гаспаро Анджоліні.

 50. Хореографічний текст та розвиток рухів танцю підпорядкований його головній меті. Два шляхи розвитку руху.
 1. Предтечі сучасного напрямку в хореографічному мистецтві А. Дункан, Еміль Жак-Далькроз, Дельсарт
 1. Adagio - як складова частина уроку класичного танцю. Великі та малі пози.
 1. Allegro - методика побудови, етапність, зв'язкові рухи та їх використання в логіці ускладнення.
 1. Балетмейстер. Сфери його творчої діяльності. Філософське розуміння хореографічного мистецтва
 1. Види port de bras у класичному танці, послідовність та етапи їх вивчення
 1. Використання поворотів та обертів в екзерсисі класичного танцю
 1. Вплив "Російських сезонів" в Парижі на подальший розвиток балетного мистецтва.
 1. Втілення український літературних образів на балетних сценах України у 70\80 роки XX ст.
 1. Група вправ battement tendu загальні правила їх виконання, найбільш розповсюджені помилки та засоби їх уникнення
 1. Дати характеристику жанрів російської народної хореографії.
 1. Два крила романтизму. Втілювачі романтичних ідей, тем, образів Марія Тальоні та Фані Ельслер.
 1. Джерела іспанської хореографії, різновиди та національний костюм.
 1. Джерела угорського народного танцю, його різновиди. Особливості угорського національного костюму.
 1. Джерела українського хореографічного мистецтва.
 1. Методи роботи з дітьми молодшого шкільного віку (1-4 кл)
 1. Методика виконання piruettes. Використання різноманітних піруетів та інших обертів в народно-сценічних танцях (грузинський танець, молдавський танець, угорський танець, польський танець, італійський танець, східні сценічні танці).
 1. Методика виконання обертальних та колообертальних вправ. Створити та записати комбінацію біля станка з використанням руху "pas tortille" в характері (національне забарвлення руху додається)
 1. Методика побудови уроку з народно-сценічного танцю. Навести приклад побудови уроку з народно-сценічного танцю для учнів 6 класу (описати вправи біля станка і на середині зали).
 1. Методика роботи з дітьми середнього шкільного віку (5-8 кл)
 1. Методика роботи з дітьми старшого шкільного віку (9-11 кл)
 1. Місце українського танцю у народних обрядах, звичаях та традиціях.

 2. Музика в хореографічному творі. Розкрити злиття сенсорних образів в музично-хореографічному творі.
 1. Музичне оформлення уроку класичного танцю, робота викладача з концертмейстером
 1. Основні закони драматургії хореографічного твору в детальному розгляді. Вивчення драматургії побутових та хореографічних рухів
 1. Особливості лексики танців Закарпаття, характеристика комплексу народного одягу Закарпаття
 1. Особливості лексики танців та костюму історико-етнографічного регіону Центральна Україна.
 1. Особливості лексики танців та костюму Слобожанщини та Степової України.
 1. Охарактеризувати п'ять взаємопов'язаних етапів роботи балетмейстера при створенні хореографічного твору.
 1. Підготовча робота викладача класичного танцю до уроку. Скласти план-конспект уроку.
 1. Планування та облік роботи в дитячому хореографічному колективі
 1. Порядок прийому дітей в дитячі хореографічні колективи. Методи відбору дітей
 1. Принципи формування репертуару дитячого хореографічного колективу. Різновіковий підхід.

 2. Робота балетмейстера над визначенням ідеї, теми, сюжету хореографічного твору.
 1. Розвиток фантазії, уяви, пластики тіла. Методи та прийоми цієї роботи в дитячому хореографічному колективі.
 1. Розкрити вплив пози, жесту, міміки на створення хореографічного образу.
 1. Розкрити методи підвищення творчої активності на уроках хореографії
 1. Розкрити основні вимоги класичного танцю.
 1. Розкрити соціально-педагогічні функції дитячого хореографічного колективу.
 1. Розподіл стрибків класичного танцю на п'ять груп та їх характеристика
 1. Створення українського балетного театру та національної школи класичного танцю
 1. Створити лібрето і визначити архітектоніку хореографічного твору. Форма - мала. Жанр - лірико-драматичний.
 1. Творча діяльність Василя Верховинця, Павла Вірського та Василя Авраменка, як скарбниця українського хореографічного мистецтва
 1. Творчість видатного діяча народної хореографії І. Мойсеєва.
 1. Термінологія вправ екзерсису, значення його послідовності. Особливості екзерсису біля станка та на середині зали.

 2. Формування і розвиток системи класичного танцю
 1. Характеристика групи вправ на розвиток рухливості ступні, етапність їх вивчення, можливості сполучення.
 1. Характеристика спадщини та творчої діяльності П.П.Вірського і академічного ансамблю танцю України ім. П.П.Вірського.
 1. Хореографічне мистецтво в добу Просвітництва та її балетмейстери: Джон Уівер і Гаспаро Анджоліні.
 1. Хореографічний текст та розвиток рухів танцю підпорядкований його головній меті. Два шляхи розвитку руху.
 1. Видатні представники Contemporary.
 1. Поняття імпровізації в хореографічному мистецтві.
 1. В чому полягає основна задача імпровізації?
 1. Танцювальна терапія та її представники.
 1. Неокласика як стилістичний різновид сучасної хореографії.
 1. Видатні представники неокласичного напрямку в сучасній хореографії.
 1. Основні принципи рухів та положень, які використовуються на заняттях сучасного танцю джаз-модерн.

 2. Дати характеристику національному та локальному колориту фольклорного танцю.
 1. Жанри та форми фольклорного танцю.
 1. Класифікація рухів фольклорного танцю.
 1. Принципи обробки фольклорного танцю.
 1. Розкрити поняття фольклору та фольклоризму у хореографічному мистецтві.
 1. Основні дидактичні принципи хореографічного навчання і викладання хореографії в системі закладів освіти.
 1. Педагогічна майстерність. Особистісні якості викладача хореографії.
 1. Розкрити зміст та структуру загальної мистецької освіти.
 1. Принципи , форми та методи хореографічної освіти.^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ «ХОРЕОГРАФІЯ»

комплексної письмової роботи державного екзамену для студентів спеціальності 8.010103 ПМСО. Хореографія


денної, заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного

рівня «магістр»

кількість питань – 65


2008-2009


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ «ХОРЕОГРАФІЯ»

комплексної письмової роботи державного екзамену для студентів спеціальності 7.010103 ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура, народносценічна та сучасна хореографія


денної, заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного

рівня «спеціаліст»

кількість питань – 50


2008-2009


Затверджена на засіданні кафедр:

народносценічної, сучасної хореографі;

класичної хореографії та методики викладання

Протокол № 7 від 10 березня 2009 року

Завідувачі кафедр:

завідувач кафедри народносценічної,

сучасної хореографії, професор___________________Чуба В.В.

завідувач кафедри класичної хореографії

та методики викладання, доцент___________________Рехліцька А.Є.


Схвалено навчально-методичною радою факультету

Протокол № 5 від 23 березня 2009 року

Голова ради:

заступник декана з навчальної

роботи та практик, старший викладач____________Корнішева Т.Л.


ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з модуля

«Теорія та практика хореографічного мистецтва»

для студентів спеціальності

Спеціальності: 8.02020201 Хореографія *

денної, заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного

рівня «магістр»

кількість питань – 65