asyan.org
добавить свой файл
1

ПЕРЕЛІК підстав для відмови

у видачі документів дозвільного характеру

Відмова при підготовці висновку про відведення земельної ділянки та погодження проекту землеустрою:

- не подана відкорегована геопідоснова М 1:500 погоджена з геослужбою м. Одеси;

  • відсутнє погодження суміжних землекористувачів;

  • на земельній ділянці, розташовані самовільно збудовані будівлі;

  • відсутня фотофіксація об'єкту;

  • об'єкт, розташований на земельній ділянці знаходиться не в експлуаційному стані і потребує розробки проекно-кошторисної документації;

  • проект землеустрою розроблений з відхиленнями від погоджених меж земельної ділянки;

  • не вста ловлена площа дії серветутів;

  • земельна ділянка використовується не по цільовому призначенню;

  • на земельній ділянці розташовані об'єкти, цільове призначення котрих не визначене;

  • площа земельної ділянки не обгрунтована затвердженою проектною або містобудівною документацією.

Відмова при підготовці висновку про затвердження проектної документації:

представлене архітектурне рішення не відповідає сучасним вимогам.