asyan.org
добавить свой файл
1

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ

(провідний викладач – к.ф.н., доцент Недзельська Н.І.)


Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляді питань слід звернути увагу на ряд важливих моментів. Релігійне життя в Україні регулюється Конституцією України та законом України “Про свободу совісті та релігійні організації ”. В сучасній Україні зареєстровано більше 120 різноманітних релігій, течій та груп.


В світі тисячі релігій і щоб розібратись в їх різноманітті існує багато класифікацій: за формою, часом походження, відношенням держави, поширенням, предметом поклоніння тощо. За формою релігії поділяються:

1. Первісні вірування.

А). Найдавніші релігії: тотемізм, чаклунство, знахарство, поховальні, еротичні обряди.

Б). Ранні форми релігії: нагуалізм, культ предків, культ вождя, промисловий культ, рільницький культ, шаманізм, анімізм, фетишизм, магія та інші

2.Етно-державні релігії.

А). Релігійні системи стародавнього світу.

^

Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор’я.

Релігія стародавнього Дворіччя.

Релігії Стародавнього Ірану та Індії.

Релігії Стародавнього Китаю і Японії.

Релігійно-філософська система стародавнього Єгипту.

Релігія крито-мікенської епохи.

^

Релігія античної Греції. Стародавня римська релігія та інші.

Б). Національні релігії: іудаїзм, брахманізм, індуїзм, джайнізм, сикхізм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм.

3. Світові релігії.

А). буддизм.

Б). Християнство.

В). Іслам.

Важливими подіями в історії релігії України є :

988р. – Прийняття Руссю християнства як державної релігії.

1039р. – Візантія присилає до Києва свого першого митрополита Феопемпта, який посідав митрополичий престол до втечі 1042р.

1051р. – Митрополитом стає русич Іларіон, очолює престол до 1154р. – (період князювання Ярослава Мудрого).

1596 р. – Берестейська унія.

ХVІ ст. – поява на українських землях громад кальвіністів, антитринітаристів.

1632 – 1647 р. – діяльність митрополита Петра Могили.

1686 р. – Втрата самостійності Київської митрополії.

^

В останні десятиліття на Україні з'явились нові релігійні течії та рухи. Серед них можна виокремити такі основні напрями:

1. Неохристиянство (Богородична церква. Армія спасіння. Новоапостольська церква. Церква Христа. Церква живого Бога. Мормони. Церква повного Євангелія. Церква Нового Єрусалиму. Церква “Хвала і поклоніння”. Церква Перемоги. “Сім'я” Об'єднання незалежних харизматичних церков. Посольство Боже. Леонтіївні. Церква “Нове покоління” та ін.).

^

2. Неоязичництво (РУНвіра. Ладовірство. Великий Вогонь. Рідна Віра. Собор Рідної Віри. Рідна Православна Віра та ін.).

3. Езотеричні релігії (Теософія. Товариство Реріха. Братство Грааля. Релігійна спільнота Святого Духа учнів вознесенних володарів та ін).

4. Релігії орієнталістського типу (Товариство Свідомості Крішни. Послідовники Саї Баби. Центри Шрі Чинмоя. Ошо-центр. Вселенська Чиста Релігія. Дзен-буддизм. Нітірен. Аум Сінрікьо. Брахма Кумаріс. Рух Шрі Чаї тайна Фалуньгун та ін.).

^

5. Синтетичні релігії (Велике Біле Братство. Церква Єднання. Церква останнього заповіту. Всесвітня Віра Бахаї. Спільнота Сія-Світ та ін.).

6. Саєнтологічні рухи (Діанетика. Наука розуму. Християнська наука та ін.).

7. Сатанізм (ортодоксальний, люциферизм, реформований)Модуль самостійної роботи


Завдання 1. Підготувати тему «Проблема класифікації релігій»

    1. Первісні релігії.

    2. Етно-державні релігії.

    3. Світові релігії.

    4. Неорелігії.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.Завдання №2. Підготувати тему «Методологічні принципи історії релігії»

       1. Принцип об'єктивності.

       2. Принцип позаконфесійності.

       3. Принцип толерантності та ін.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.Завдання №3. Підготувати тему «Ранні форми релігії»

       1. Тотемізм.

       2. Чаклунство.

       3. Знахарство.

       4. Еротичні обряди.

       5. Поховальні обряди.

       6. Шаманізм.

       7. Аграрні культи.

       8. Культ вождів.

       9. Культ предків.

       10. Нагуалізм.

       11. Культ племінного Бога та ін.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.Завдання № 4. Підготувати тему «Вірування стародавніх слов’ян»

 1. Тотемізм.

 2. Чаклунство.

 3. Знахарство.

 4. Еротичні обряди.

 5. Поховальні обряди. Аграрні культи.

 6. Культ вождів.

 7. Культ предків.

 8. Нагуалізм.

 9. Промисловий культ.

 10. Родовий культ святинь і покровителів.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 5. Підготувати тему «Нетрадиційні релігії в Україні. Неорелігії»


 1. Неохристиянство.

 2. Неоязичництво.

 3. Синтетичні релігії та езотеричні релігії.

 4. Релігії орієнталістського типу.

 5. Саєнтологічні рухи.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.

 12. Н.Дудар., Л.Филипович. Нові релігійні течії в Україні. К.,2000.

 13. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 14. Релігійна панорама.- № 11 –2005

 15. Релігійна панорама.- № 4 –2000

 16. Релігійна панорама.- № 11,5,7,3 –2002

 17. Релігійна панорама.- № 1,4,8-9,7 –2003

 18. Релігійна панорама.- № 10,8,9, –2006

 19. Релігійна панорама.- № 6 –2003

 20. Релігійна панорама.- № 10,11 –2004

 21. Релігійна панорама.- № 6,2,7 –2005

 22. Релігійна панорама.- № 6,–2006Завдання № 6. Підготувати тему «Основні підходи до витлумачення походження статі в релігіях авраамістичної традиції»

 1. Витлумачення походження статі в іудаїзмі.

 2. Витлумачення походження статі в християнстві.

 3. Витлумачення походження статі в ісламі.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.Завдання № 7. Підготувати тему «Етапи створення людини за Біблією та Кораном»

 1. Етапи створення людини за Біблією.

 2. Етапи створення людини за Кораном.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 8. Стать Бог і першої людини в християнстві, ісламі, іудаїзмі. Розкрийте особливості ставлення релігій до ознак статі.

 1. Стать Бог і першої людини в іудаїзмі.

 2. Стать Бог і першої людини в християнстві.

 3. Стать Бог і першої людини в ісламі.

 4. Особливості ставлення релігій до ознак статі.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.Завдання № 9. Мета шлюбу та ставлення релігій авраамістичної традиції до безшлюбності, міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів.

 1. Мета шлюбу в іудаїзмі.

 2. Мета шлюбу в християнстві.

 3. Мета шлюбу в ісламі.

 4. Ставлення релігій авраамістичної традиції до безшлюбності.

 5. Ставлення релігій авраамістичної традиції до міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 10. Підготувати тему «Проблема аскетизму в питаннях взаємовідносин статі в релігіях»

 1. Проблема аскетизму в іудаїзмі.

 2. Проблема аскетизму в християнстві.

 3. Проблема аскетизму в ісламі.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.Завдання № 11. Підготувати тему «Відмінності в інтерпретації гріхопадіння в релігійних концепціях. Відмінність покарання чоловіка та жінки за гріхопадіння»

 1. Відмінності в інтерпретації гріхопадіння в авраамістичних релігіях.

 2. Покарання чоловіка та жінки за гріхопадіння.

 3. Становлення статі в авраамістичних релігіях.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.Завдання № 12. Підготувати тему «Релігії про форми та види сім'ї. Причини існування полігінії в ісламі»

 1. Релігії авраамістичної традиції про форми сім'ї.

 2. Релігії авраамістичної традиції про форми та види сім'ї.

 3. Причини існування полігінії в ісламі.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 13. Підготувати тему «Середньовічне християнство в Україні»

       1. Хрещення Русі.

       2. Християнство в умовах панування Литви на українських землях..

       3. Християнство в умовах панування Польщі на українських землях.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 14. Підготувати тему «Релігійне життя в Україні в умовах Російської імперії та радянського періоду»

 1. Релігійне життя в Україні в умовах Російської імперії.

 2. Релігійне життя в Україні в період Радянського Союзу.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.Завдання № 15. Підготувати тему «Православ’я в Україні»

1.УПЦ.

2.УПЦ КП.

3. УАПЦ.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 16. Підготувати тему «УГКЦ. Римо-католицизм в Україні»

    1. Римо-католицизм і Україна.

    2. УГКЦ.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 17. Підготувати тему «Історія протестантизму в Україні»

 1. Ранній протестантизм в Україні .

 2. Пізній протестантизм в Україні.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 18. Підготувати тему «Іслам на теренах України: історія та сучасність»

 1. Історія появи ісламу на теренах України.

 2. Сучасний стан


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 19. Підготувати тему «Релігії національних меншин в Україні»

 1. Іудаїзм в Україні.

 2. Релігії вірменського населення.

 3. Релігійні вірування кримчаків.

 4. Релігійні вірування караїмів.

 5. Релігійні вірування циган.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.


Завдання № 20. Підготувати тему «Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні»

 1. Конституційні гарантії і правове регулювання свободи совісті в Україні.

 2. Закон України про свободу совісті та релігійні організації.

 3. Стан та прогнози розвитку релігії в Україні.


Література:

 1. Академічне релігієзнавство./ За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: 2001

 3. Головащенко С. Історія християнства. —К., 1999.

 4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”. — К., 1998.

 5. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство. К., 1998.

 6. Релігієзнавчий словник/ За ред. А. колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

 7. Релігієзнвавство./ за ред. М.Заковича.-К.,2000.

 8. Релігієзнавство: За ред. В.І. Лубського і В.І. Теремка. — К., 2000

 9. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.М. Заковича. — К, 2000

 10. Релігієзнавство: Навч. посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.

 11. Релігієзнавство: Підручник / за ред. С.А. Бублика. — К., 1998.