asyan.org
добавить свой файл
1

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ РОБІТ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ,

ПОДАНИХ НА КОНКУРС


Критерії

Кількість балів

1. Повнота відображення в описі досвіду роботи основних напрямків:
- організація охоплення обслуговуванням учнів, педколективу, батьків

1

- формування, збереження та використання бібліотечного фонду

1

- передплата періодичних видань

1

- заходи, вжиті для поповнення фондів новими документами, та їх результативність

1

- довідково-бібліографічне обслуговування користувачів

1

- інформаційне забезпечення запитів користувачів, зокрема педагогів

1

- формування інформаційної культури школярів: альтернативні теми, інноваційні форми бібліотечних уроків

1

- робота з рекомендаційними бібліографічними посібниками; виготовлення та використання в роботі бібліографічних посібників малих форм, зокрема кн.. закладок, бібліографічних іграшок

1

- вивчення запитів користувачів та аналізування ступеня їх задоволення

1

- наочність та естетичність оформлення бібліотечного простору; відображення в поданих на конкурс матеріалах

1

- відображення в матеріалах індивідуальної роботи з читачами

1

- популяризація бібліотечної книги:

а) інноваційність

б) ефективність

в) виховний зміст

г) залучення партнерів до організації заходів


1

1

1

1

- координація та кооперування діяльності з іншими бібліотеками регіону
2. Правильність визначення пріоритетів та націленість роботи ШБ на їх реалізацію

1

3. Відображення у поданих на конкурс матеріалах вивчення та впровадження перспективного бібліотечного досвіду

1

4. Освоєння та впровадження передових бібліотечних технологій

1

5. Чи виступала бібліотека базою проведення регіональних заходів з підвищення кваліфікації, в т.ч.

- семінарів;

- стажування;

- практикумів тощо


По 1 балу за кожен захід

6. Наявність публікацій, виступів у ЗМІ

По 1 балу за кожну публікацію, виступ в ефірі

7. Професійна грамотність в оформленні матеріалів; правильність використання термінології, застосування чинних галузевих стандартів

1

8. Відповідність поданих матеріалів умовам, визначеним у Положення про конкурс

0 – 2

(не відповідають,

частково не дотримано вимог,

повністю відповідають)