asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток

до рішення обласної ради

від 15.11.2007

№ 13-3/V


Обласна комплексна програма

протидії захворюванню на туберкульоз

у 2007- 2011 роках


1. Загальна частина


Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення виконання Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках, затвердженої Законом України від 08.02.2007 № 648-V, розроблена обласна комплексна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках (далі – Програма).

В основу Програми покладені заходи, спрямовані на підвищення ефективності боротьби із захворюванням на туберкульоз, поліпшення основних епідеміологічних показників, зменшення захворюваності на туберкульоз населення області, запобігання поширенню туберкульозу серед усіх верств населення, зменшення розповсюдженості заразних форм туберкульозу, запобігання виникненню та поширенню хіміорезистентного туберкульозу, профілактику туберкульозної інфекції серед ВІЛ-інфікованих, зменшення смертності населення від туберкульозної інфекції.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі щороку реєструється близько 8,9 млн. хворих на туберкульоз, від якого помирає 1,7 млн. осіб. Загальна кількість людей, які страждають від туберкульозу, становить близько 50-60 млн. Ця хвороба займає перше місце у структурі смертності від інфекційних та паразитарних хвороб.

У 2006 році в Черкаській області на обліку з приводу активного туберкульозу перебувало 2577 хворих, показник захворюваності по області становить 192,6 (Україна - 219 на 100 тис. населення). Вперше у 2006 році на активний туберкульоз в області захворіло 928 осіб, показник захворюваності становить 69,4 на 100 тис. населення (Україна - 83,2); на деструктивний туберкульоз з виділенням туберкульозної палички в навколишнє середовище вперше захворіло 359 осіб, що становить 26,8 на 100 тис. населення (Україна - 30,4). Померло від туберкульозу у 2006 році в області 146 осіб.


Епідемія туберкульозу в Україні розпочалася у 1995 році. Щогодини реєструється 4 нових випадки захворювання та 1 випадок смерті від туберкульозу. Протягом останніх 15 років показник захворюваності на туберкульоз по Україні збільшився у 1,4 рази, по Черкаській області - в 1,3 рази. Така ситуація зумовлена соціально-економічними та медичним факторами, зокрема зниженням рівня життя населення та наявністю значної кількості хворих осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, недостатнім фінансуванням протитуберкульозних заходів, нестачею кваліфікованих медичних працівників, поширенням хіміорезистентного туберкульозу та ВІЛ-інфекції.

Рівень мультирезистентності становить в Україні 10 відсотків кількості нових випадків захворювання і 30 відсотків кількості рецидивів, по Черкаській області 8,4 та 28,5 відсотка відповідно.

Поширення хіміорезистентного туберкульозу призводить до значних економічних збитків, оскільки підвищує вартість лікування майже у 100 разів. При цьому розрахункова вартість медичних препаратів по Україні сягає 76,5 млн. грн., а поживних середовищ для визначення хіміорезистентності – 5,3 млн. грн., по Черкаській області розрахункова вартість медичних препаратів та поживних середовищ становить 3,5 млн. грн. на рік.

До погіршення становища призводить епідемія ВІЛ/СНІДу. Понад 30 відсотків ВІЛ-інфікованих хворіє на туберкульоз, близько 40 відсотків з числа хворих на СНІД від нього помирає. У Черкаській області в 2005 році на туберкульоз захворіло 37 ВІЛ-інфікованих, померло – 25 хворих, в 2006 році - 42 та 27 хворих відповідно.

У країні 43 відсотки хворих на туберкульоз становлять непрацюючі особи працездатного віку та 13,6 відсотка – пенсіонери. В області у 2006 році 51,1 відсотка осіб, що вперше захворіли на туберкульоз, склали непрацюючі особи працездатного віку, 17,1 відсотка – пенсіонери. Наведені дані свідчать про те, що туберкульоз є хворобою переважно соціально незахищених верств населення.


2. Мета Програми

Метою цієї Програми є поліпшення в області епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, удосконалення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників, поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.


3. Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:


 • удосконалення системи до- та післядипломної підготовки медичних працівників з фтизіатрії та укомплектування високопрофесійними кадрами протитуберкульозних закладів;

 • систематичне інформування населення області з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, соціальна реклама здорового способу життя;

 • координацію роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері запобігання поширенню туберкульозу в області;

 • застосування стандартизованого лікування хворих під наглядом медичного працівника;

 • постачання протитуберкульозним закладам області антиміко-бактеріальних препаратів;

 • удосконалення системи обліку і звітності щодо результатів лікування кожного хворого;

 • вжиття заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу;

 • залучення закладів охорони здоров’я всіх форм власності до проведення своєчасної лабораторної діагностики туберкульозу із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння;

 • надання соціальних послуг хворим на туберкульоз із залученням до цієї роботи громадськості.

Визначені у додатку до Програми завдання і заходи на 2007-2011 роки з подолання епідемії туберкульозу по Черкаській області базуються на сучасних міжнародних підходах до їх стратегічного планування відповідно до пріоритетності – невідкладні, першочергові, рекомендовані.


4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках, за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування заходів з державного, обласного та місцевих бюджетів визначається щороку виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.


5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • щороку знижувати не менш як на 1 відсоток рівень захворюваності та смертності від туберкульозу;

 • запобігати поширенню хіміорезистентного туберкульозу;

 • знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків, довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, - до 42 відсотків;

 • удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

 • забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за міжнародними стандартами;

 • своєчасно виявляти хворих на туберкульоз.


6. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на обласну державну адміністрацію. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, інші органи, які визначені відповідальними виконавцями Програми, розробляють заходи на її виконання.

Координація виконання Програми покладається на Головне управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації та інші органи, які визначені відповідальними виконавцями Програми, щороку до 15 січня інформують Головне управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації про хід виконання Програми.

Узагальнену інформацію Головне управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації подає облдержадміністрації до 1 лютого, яка щороку до 20 лютого інформує обласну раду про стан виконання Програми.

Внесення змін до Програми здійснюється обласною радою за поданням обласної державної адміністрації.


Керівник

секретаріату обласної ради В.О.Мовчан