asyan.org
добавить свой файл
1

Перелік матеріалів Генерального плану м. Луганська
п/п

Найменування матеріалів

Матеріал виконання

Ступінь секретності

1

2

3

4


Матеріали Генерального плану м. Луганська з обмеженим доступом


І. Текстові матеріали

1.

Генеральний план. Том І

Пояснювальна записка

книга

для службового користування

2.

Книга додатків до т. І, розділ «Стан і охорона природного середовища»

книга

для службового користування

3.

Генеральний план. Том ІІ

Пояснювальна записка

книга

для службового користування

ІІ. Графічні матеріали

1.

Схема розташування м. Луганська в системі розселення М 1:100000

папір

для службового користування

2.

План існуючого міста М 1:10000

папір

для службового користування

3.

Карта районування території міста за умовами наземного будівництва М 1:25000

папір

для службового користування

3.1

Експлікація до карти районування території міста за умовами наземного будівництва

папір

для службового користування

4.

Карта зонування території міста за гірничо-геологічними умовами М 1:25000

папір

для службового користування

4.1

Місця залягання корисних копалин М 1:25000

папір

для службового користування

5.

Еколого-містобудівне районування (існуючий стан)

М 1:25000

папір

для службового користування

6.

Еколого-містобудівне районування (прогноз)

М 1:25000

папір

для службового користування

7.

Схема джерел и ареалів шумового забруднення території міста від транспорту (існуючий план)

М 1:25000

папір

для службового користування

8.

Схема джерел и ареалів шумового забруднення території міста від транспорту (прогноз)

М 1:25000

папір

для службового користування

9.

Схема величин викидів забруднюючих речовин від автотранспорту на території міста (існуючий стан)

М 1:25000

папір

для службового користування

10.

Схема потенційної радонової безпеки території Луганська М 1:25000

папір

для службового користування

11.

Історико - архітектурний опорний план М 1:25000


папір

для службового користування

12.

Основне креслення генерального плану М 1:10000


папір

для службового користування

13.

Схема магістральної мережі міста М 1:25000


папір

для службового користування

14.

Схема розвитку міського електричного транспорту

М 1:25000

папір

для службового користування

15.

Схема розвитку міського автобусного транспорту

М 1:25000

папір

для службового користування

1

2

3

4

16.

Схема функціонального зонування зеленої зони міста М 1:25000

папір

для службового користування

17.

Схема водопостачання М 1:25000


папір

для службового користування

18.

Схема водовідведення М 1:25000


папір

для службового користування

19.

Схема дощової каналізації М 1:25000


папір

для службового користування

20.

Схема газопостачання М 1:25000


папір

для службового користування

21.

Схема теплопостачання М 1:25000


папір

для службового користування

22.

Схема електропостачання М 1:25000


папір

для службового користування

23.

Схема ефірного мовлення та кабельного телебачення М 1:25000

папір

для службового користування

24.

Схема мобільного зв’язку М 1:25000

папір

для службового користування

25.

Схема провідного мовлення М 1:25000


папір

для службового користування

26.

Схема міського телефонного зв’язку М 1:25000


папір

для службового користування

27.

Схема інженерної підготовки територій М 1:25000


папір

для службового користування

28.

Розміщення першої черги будівництва М 1:25000


папір

для службового користування

29.

Схема розташування джерел електромагнітного випромінювання М 1:25000

папір

для службового користування

ІІІ. Матеріали на електронних носіях

1.

Комплект текстових матеріалів та креслень

диск СD-R

для службового користування


^ Окремий розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Генерального плану міста Луганська на мирний час»


І. Текстові матеріали

1.

Пояснювальна записка

книга

для службового користування

ІІ. Графічні матеріали

1.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) М1:25000

папір

для службового користування

2.

Схема розселення населення на території міста М1:40000

папір

для службового користування

3.

Схема розміщення місць захисту М1:25000

папір

для службового користування

ІІІ. Матеріали на електронних носіях


1.

Комплект текстових матеріалів та креслень

диск СD-R

для службового користування


^ Відкриті, без обмеження доступу, матеріали Генерального плану м. ЛуганськаІ. Текстові матеріали

1.

«Генеральний план міста Луганська на період до 2029 р.»

брошура

не таємно

2.

Звіт про виконання розділу генплану «Природні умови і інженерно-будівельна оцінка території м. Луганська (Схема зональності території міста по інженерно-геологічним умовам)»

(ВАТ «Луганськгеологія»)

книга

не таємно

3.

Звіт про виконання розділу генплану «Природні умови і інженерно-будівельна оцінка території м. Луганська (Районування території міста за умовами наземного будівництва в межах Концепції)»

(ТОВ «Луганськгеоекоцентр»)

книга

не таємно

4.

Розроблення розділу «Водні ресурси» в складі проекту «Генеральний план м. Луганська»

Пояснювальна записка.

Приложение «Гидрологические расчеты»

(ВАТ «Луганськводпроект»)книга

книга

не таємно

5.

Отчет о научно-исследовательской работе по договору № 07/07 от 7.09.2008 г. «Обоснование социальных и экономических параметров Генерального плана г. Луганска»

(Луганський філіал інституту економіко-правових досліджень НАН України)

книга

не таємно

6.

Розділ «Транспорт» в складі проекту «Генеральний план м. Луганська» (Пояснювальна записка і графічні матеріали)

(НВФ «Градінвест, ЛТД», м. Харків)

книга

не таємно

7.

Отчет о научно-технической работе «Разработка Генерального плана города Луганска, корректировка раздела охраны окружающей среды (комплексная оценка), разработка экологически безопасной схемы озеленения (биоценоза) города и зеленой зоны пригорода»

(НДІ прикладної екології СНУ ім. В Даля)

книга

не таємно

8.

Звіт про результати науково-технічних робіт за темою «Схема потенційної радонової небезпеки території міста Луганська»

(Науково-виробниче мале спільне підприємство «Опыт»)


книга

не таємно

9.

Звіт за темою: «Обґрунтування концепції впровадження відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) при будівництві та реконструкції в житловому комунальному господарстві (ЖКХ) м. Луганська, як тих, що забезпечують сталий розвиток міста»

(ТОВ «Будінтер’єр»)


книга

не таємно

ІІ. Графічні матеріали

1.

Розміщення першої черги будівництва М1:25000

папір

не таємно

2.

Основне креслення Генерального плану м. Луганська М1:25000

папір

не таємно

3.

Схема магістральної мережі міста М1:25000

папір

не таємно

4.

План існуючого міста М1:25000

папір

не таємно

5.

Історико - архітектурний опорний план М 1:25000


папір

не таємно

6.

Схема розташування м. Луганська в системі розселення М 1:100000

папір

не таємно

7.

Карта районування території міста за умовами наземного будівництва М 1:25000

папір

не таємно

8.

Схема функціонального зонування зеленої зони міста М 1:25000

папір

не таємно

9.

Еколого-містобудівне районування (прогноз)

М 1:25000

папір

не таємно

10.

Схема розвитку міського автобусного транспорту

М 1:40000

папір

не таємно

11.

Схема розвитку міського електричного транспорту

М 1:40000

папір

не таємно


^ Матеріали щодо розробки та затвердження проекту Генерального плану м. Луганська, які є невід’ємною складовою Генерального плану


1.

Погодження та експертизи проекту «Генеральний план м. Луганська»

папка

не таємно

2.

Копії рішень, розпоряджень, наказів з розробки та узгодження Генерального плану міста Луганська.

папка

не таємно

3.

Протоколи нарад щодо проекту Генерального плану міста Луганська 2007-2009рр.

папка

не таємно

4.

Протокол громадських слухань з обговорення проекту містобудівної документації «Генеральний план м. Луганська» від 21.12.2010.

папка

не таємно

5.

Протокол засідання погоджувальної комісії з обговорення зауважень (пропозицій) поданих до проекту містобудівної документації «Генеральний план м. Луганська» від 24.12.2010.

папка

не таємно

6.

Протокол засідання погоджувальної комісії з обговорення зауважень (пропозицій) поданих до проекту містобудівної документації «Генеральний план м. Луганська» від 28.12.2010.

папка

не таємно

7.

Протокол загальноміських громадських слухань з питань міського значення від 26.03.2011.

папка

не таємно

8.

Протокол загальноміських громадських слухань з питань міського значення від 09.04.2011.

папка

не таємно