asyan.org
добавить свой файл
1

ТИМЧАСОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


для отримання дозволу (Санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

(назва документа дозвільного характеру)


ДЗ «Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція»

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр в сфері господарської діяльності в місті Херсоні

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса: 73000, м. Херсон,

пр. Ушакова, 37

(вхід з вулиці Декабристів)

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Дозвільний центр працює за таким розпорядком:

понеділок - четвер - з 9.00 до 18.00,

п"ятниця - з 9.00 до 15.45.


Представники дозвільних органів:

- надання консультацій, прийом заяв та видача документів дозвільного характеру працівниками дозвільних органів в приміщенні дозвільного офісу - понеділок, середа з 9.00 до 12.00, п'ятниця з 13.30 до 15.00;

- робота дозвільних установ з документами, обмін документами між дозвільними установами - понеділок-п'ятниця з 13.00 до 17.00.

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру.

Адміністратори:

Антонова Лариса Вікторівна,

телефон (0552) 262665

Данилюк Наталія Василівна,

Фісіна Олена Олексіївна

телефон (0552) 495312

^ Представник ДЗ "Херсонська обласна

санітарно-епідеміологічна станція "

Федорова Тетяна Семенівна тел. 0552 49 10 56

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
5.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (розділ III, стаття 23)

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)
5.3.

Акти центрального органу виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» ДСП 6.177-2005-09-02 .

Наказ МОЗ України від 04.06.2007 № 294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» ДСанПіН 6.6.3-150-2007

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади /органів місцевого самоврядування
6.

Вичерпний перелік документів, необхідний для отримання документа дозвільного характеру

І. Дозвіл державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України

1. Заява щодо отримання дозволу (Санітарного паспорту).

2. Документ про відповідність приміщень, призначених для роботи з ДІВ гігієнічним вимогам :

- декларація про готовність об'єкта до експлуатації;

- акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих об'єктах.

3. Технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ.

4. Метрологічні свідоцтва на апаратуру.

5. Акт інвентаризації фактичної наявності на момент отримання Санітарного паспорту

6. Договір про технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно проводити техобслуговування установки на підприємстві.

7. Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з ДІВ.

8. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність яких пов'язана з ДІВ.

9. Договір підприємства із спец комбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів(РАВ).

10. Договір підприємства із спец пральнею на прання спецодягу.

11. Інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань.

12. Положення про роботу службирадіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку на підприємстві.

13. Наказ про призначення відповідального за радіаційну безпеку на підприємстві, облік і збереження ДІВ, передачу на захоронення РАВ, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб категорії А до робіт з ДІВ.

14. Контрольні рівні радіаційної безпеки.

15. Копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідної для роботи з ДІВ.

16. Копії протоколів перевірки знань персоналу «Інструкції з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань».

17. План аварійних заходів.

18. Документи, які підтверджують внесення плати.


II.Санітарний паспорт на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)

1. Заява щодо отримання дозволу (Санітарного паспорту).

2. Документ про відповідність приміщень, призначених для роботи з ДІВ гігієнічним вимогам :

- декларація про готовність об'єкта до експлуатації;

- акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих об'єктах.

3. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, який встановлено у рентгенівському кабінеті, а також свідоцтва про реєстрацію апарату в МОЗ України.

4. Технічний паспорт рентгенівського кабінету.

5. Акт перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем).

6. Акти випробувань пристрою захисного заземлення.

7. Контрольно-технічний журнал.

8. Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях та на прилеглих територіях.

9. Протокол випробування засобів захисту на відповідність свинцевому еквіваленту.

10. Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А.

11. Наказ про призначення відповідальної особи за радіаційну безпеку, радіаційний контроль та її посадові обов'язки.

12. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А медичного огляду.

13. Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

14. Журнал реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.

15. Документи, які підтверджують внесення плати.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно
У разі платності:
7.1.

Нормативно правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно правового акту)

Тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2007 року № 1235 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 року № 1544, від 27 серпня 2003 року № 1351 та від 11 травня 2006 року № 662

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2011 року № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління»

7.2.

Розмір плати

40 грн. 89 коп. (без урахування ПДВ) Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 (п.238)

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плані

ДЗ «Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція», р/р 35226001000005 в ГУДК у Херсонській області, МФО 852010, ОКПО 02010178

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 10 днів після отримання заяви.

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для отримання дозволу (санітарного паспорту), згідно із встановленим вичерпним переліком.

2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу (санітарного паспорту).

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку ДІЇ)

Термін дії дозволу (Санітарного паспорту) не може перевищувати п'яти років, ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення, радіаційної безпеки України» п.3.10

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Обстеження діючого об'єкта

12.

Платність (безоплатність) про ведення експертизи (обстеження) У разі платності -

Безоплатно

12.1

Нормативно-правові акти. На підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)
12.2

Розмір плати проведення експертизи (обстеження) \
12.3

Розрахункові рахунки для внесення плати
13.

Примітки