asyan.org
добавить свой файл
1

Зразок


Заявка

учасника ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Проблеми викладання іноземних мов в немовному вищому навчальному закладі»

Київ, Україна

18-19 березня 2010


1. Прізвище

Павлова

2. Ім'я

Людмила

3. По-батькові

Іванівна

4. Місце роботи

(повна назва закладу, кафедри, підрозділу тощо)

Національний авіаційний університет (Київ),

кафедра іноземної філології

5. Домашня адреса

вул. Михайлівська 32, кВ. 7, Київ 03126

6. Посада

доцент

6. Учений ступінь, наукове звання

Кандидат філологічних наук, доцент

8. Назва доповіді

Використання новітніх інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові професійного спрямування

6. Секція, в рамках якої заявляється участь та планується доповідь

Проблеми викладання професійно-орієнтованої іноземної мови у немовних вищих навчальних закладахх


10. Варіант участі:

(прохання чітко зазначити, чи плануєте Ви особисто бути присутнім на конференції)

заочна участь

з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів конференції
Особиста участь

без доповіді
з доповіддю

+

з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів

+

11. Телефони

(домашній, робочий, мобільний)


(44) 4550222, (067) 7044777

12. E-mail

pavlova@gmail.ru