asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5Додаток 5

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Звітність


Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску


1. Звіт за рік:
Подають

Терміни подання
Фізичні особи- підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе і за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою самостійно,

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах)


до 1 квітня року, наступного за базовим звітним періодом


Форма № Д5

(річна)

за погодженням з Держкомстатом

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків


Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________________________________

Місце проживання __________________________________________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________________________________________________

Вихідний № у страхувальника__________________________ “_____”_________________20_____року

(дата)

Номер реєстрації платника _________________________________________________________________________________

Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт _________________________________________________


Перелік таблиць звіту


з/п
^

Назва таблиці


Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями


*

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)

*

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно
*

4

Відомості про дохід (прибуток) члена сім’ї фізичної особи – підприємця, яка бере участь у провадженні підприємницької діяльності, на який нараховується єдиний внесок
*

5

Відомості про суми, на які нараховується єдиний внесок, що сплачується фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за члена сім'ї, яка бере участь у провадженні підприємницької діяльності
*

6

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
*
Усього
*


Страхувальник ______________ ____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.


Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду України ___________


Дата реєстрацій в органі Пенсійного фонду України _______________________


Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт ______________ _____________________

(підпис) (П.І.Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

“_____”_________________20___року ________________ _______________________

(дата) (підпис) (П.І.Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

лінія відрізу


Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20___року


Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду України ___________________________________


Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України _________________________________________


Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.


Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт ____________ _________________________________

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______

1. Звіт за рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
^ Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування фізичними особами – підприємцямиследующая страница >>