asyan.org
добавить свой файл
1


Телерадіопростір Сумської області в 2012 році


Звіт представника Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Миколи Таранюка за 2012 рік


( частина 11, стаття 11 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»- представник Національної ради подає щорічний звіт про свою роботу до Національної ради та оприлюднює його на відповідній території).


Протягом звітного періоду діяльність представника була спрямована на за-безпечення якісного розвитку телерадіопростору регіону.

Результати наглядової та контролюючої діяльності дають можливість окреслити певні тенденції у діяльності ТРО Сумської області, програмному наповненні, дотриманні вимог законодавства та умов ліцензій, а також у роботі провайдерів програмної послуги.

У 2012 році якісні зміни телерадіопростору регіону були пов’язані з:

- впровадженням цифрового мовлення;

- покращенням основних показників роботи місцевих мовників;

- позитивними змінами, що відбулися в процесі ліцензування телерадіо-організацій.

У звітному періоді в регіоні продовжувалася реалізація концепції роз-витку інформаційного простору Сумської області на період до 2015 року в рамках державної програми впровадження цифрового мовлення в Україні.

Серед головних пріоритетів: покриття області сигналами місцевого телерадіомовлення та загальнонаціональних каналів шляхом переходу від аналогового до цифрового телевізійного мовлення.

У звітному періоді місцеві ТРО разом з іншими цифровими мовниками, які отримали ліцензії на цифрове мовлення, почали поширювати цілодобово телевізійні програми (Сумська ОДТРК, ТОВ ТРК«Академ ТV», ТОВ ТРК «Відікон»).

Розширився діалог між владою та телерадіоорганізаціями з питань подальшого впровадження програми розвитку цифрового мовлення, що забезпечує реалізацію в області державної політики створення належних умов для інформування населення. Так,  у 2012 році з обласного бюджету для Сумської обласної державної телерадіокомпанії виділено кошти на розвиток цифрового телемовлення для прокладання оптоволоконної лінії зв’язку між компанією і Сумською філією Концерну РРТ. Це стало одним з чинників вирішення проблеми покриття території регіону програмами Сумської ОДТРК, яка дотепер мала можливість вести телемовлення лише в чверті районів області.

Держава допомагає пільговим категоріям громадян в отриманні безкоштовно телетюнерів для перегляду програм цифрового мовлення, У 2013 році забезпечення жителів регіону телетюнерами буде продовжено.

Місцеві компанії, які не брали участі в цифровому конкурсі і бачать свою перспективу у веденні власного мовлення в кабельних мережах, одержали в 2012 році ліцензію Національної ради на мовлення в кабельних мережах і розповсюджують свої програми в багатоканальній кабельній телемережі (ТРК«Пульсар - РТБ» з міста Охтирки уже веде мовлення в кабельних мережах Охтирки, Тростянця, Лебедина, Ромен).

^ Покращенню основних показників роботи місцевих мовників сприяла системна робота представника та працівників секретаріату представника, зокрема щодо здійснення наглядових і дорадчих функцій за програмним наповненням телерадіоорганізацій.

Аналіз результатів моніторингів, планових та позапланових перевірок у 2012 році свідчить, що в поточному році, порівняно з минулим роком, відбулося покращення виконання ТРО області умов ліцензії в частині «програмна концепція мовлення» та вимог чинного законодавства, а саме:

  • збільшено з 91,3 до 94% частку власних та вітчизняних програм;

  • збільшено з 61 до 66% україномовних вітчизняних творів на радіо;

  • збільшено на 5,8% кількість дитячих передач у загальному обсязі, передбачуваному умовами ліцензій.

^ Позитивні зміни, пов’язані з процесами ліцензування ТРО.

У телерадіоінформаційному просторі Сумської області здійснюють сьогодні свою діяльність 37 ТРО та провайдерів програмної послуги. Вони володіють 60 ліцензіями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право мовлення на ефірних телерадіочастотах, у багатоканальній телемережі МХ5, у мережах кабельного телебачення, проводового радіомовлення.

Зміни у більшості компаній, які проходили процес ліцензування в звітному періоді, стосувалися організаційних змін діяльності, в третини - зміни програмної концепції та концепції добору програм для ретрансляції. Чверть компаній, що ліцензувалися, отримали нові ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги.

Інтенсивність процесу ліцензування телерадіоорганізацій Cумської області протягом 2012 року у більшості випадків свідчить про нарощування потенціалу для подальшого розвитку телерадіокомпаній. Частина змін, що відбулися в діяльності ТРО, стосувалися прийнятим рішенням Національної ради щодо продовження строку дії ліцензії, отримання ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги, а також скасування санкції «оголошення попередження» (зокрема, ТРК«Пульсар-РТБ», Сумська обласна державна телерадіокомпанія, ТРК«Глухів»,ТРК«Академ ТV»).

У 2012 році проходив процес пошуку найбільш ефективного менеджменту для забезпечення конкурентноспроможної діяльності телерадіоорганізацій у жорстких фінансових умовах. Про це говорить інформація щодо внесення змін до ліцензій, а саме: зміни щодо складу органів управління, зміни організаційно-правової форми власності, зміни програмної концепції мовлення. Ці зміни в діяльності ліцензіата стали причиною переоформлення ліцензій ТРК«Пульсар-РТБ», м.Охтирка, ПП ТРК«ТВК», м.Охтирка, ТОВ ТРК«Академ ТV», м.Суми, ТОВ«Радіо Всесвіт», м.Суми, Сумської обласної державної телерадіокомпанії, м.Суми, ПАТ «Телекомпанія «Телеком-Сервіс», м.Шостка.

У звітному періоді відбулося ряд інших змін в ліцензуванні, що позитивно вплинули на діяльність ТРО.

Так, провайдери програмної послуги розширювали пакет програм універсальної програмної послуги програмами телерадіоорганізацій, які здійснюють телемовлення в стандарті DVB-T2. Першими пройшли етап ліцензування, пов'язаний з включенням до універсальної програмної послуги 32 цифрових програм ПП ТРК«Лебедин», м.Лебедин, ТРК«Радіосервіс», м.Конотоп, а також ТОВ«Воля-Кабель», м.Київ, яке почало згідно ліцензії здійснювати свою діяльність у м.Суми.

Із-за відсутності достатнього телевізійного ефірного часу в Сумської обласної державної телерадіокомпанії, визначеного Законом України «Про вибори народних депутатів України», з метою забезпечення розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі за рахунок і в межах коштів Державного бюджету Національною радою було прийнято рішення №1183 від 15 серпня 2012 року «Про погодження розкладу мовлення на 64 ТВК у м.Сумах Сумської ОДТРК, м.Суми (НР№1549-м від 03.06.2005) і Підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ ТРК«НБМ», м. Київ (НР№0305-м від 04.04.2005) на період з 08.09.2012 по 26.10.2012». Прийняття такого рішення Національною радою дало можливість суб’єктам виборчого права - політичним партіям, кандидатам у народні депутати - представити всесторонньо свої передвиборчі програми телеглядачам Сумської області.

У звітному періоді розширився перелік загальнонаціональних і мережевих радіомовників, що отримали ліцензію на мовлення на окремі території Сумщини. За результатами конкурсу Національної ради вони з’явилися в Сумах, Шостці, Білопіллі. Характерно, що для Національної радіокомпанії України Білопілля стало першим містом у Сумській області, де вона отримала право мовити в FM-діапазоні.

У звітному періоді розвиток нових технологій, впровадження цифрового телебачення, розширення надання інтернет-послуг змусив окремим провай-дерам зійти з ринку надання послуг кабельного телебачення. Результати ліцензування показали тенденцію до зменшення кількості ППП у 2012 році: чотирьом ППП анульовано ліцензії Національної ради. Це ДП ТРК«ВелКом» ПП ТВФ«Зурбаган», м.Конотоп, ТОВ«Телекомпанія«Рекорд», м.Охтирка, ТОВ«Телерадіокомпанія«Телесвіт», м.Суми (згідно заяви ліцензіатів). Рішення Національної ради щодо ТОВ«Телерадіокомпанія«РКТ», м. Ромни про анулювання ліцензії прийнято на основі матеріалів господарського суду Сумської області про ліквідацію ТОВ«Телерадіокомпанія «РКТ», м. Ромни як юридичної особи та інформації державного реєстратора про припинення підприємницької діяльності цієї юридичної особи - банкрута. Стосовно п’ятого провайдера - ДП«ТРК Електрон» ТОВ«Оріяна», м.Конотоп, то рішенням Національної ради №1965 від 7 листопада 2012 року було прийнято звернення до суду про анулювання ліцензії НР№0988 від 25.06.2003 у зв’язку з систематичними порушеннями законодавства України.

^ Проблемні питання телерадіопростору Сумської області у звітному пе-ріоді були пов’язані в основному з переходом на цифрові стандарти мовлен-ня в регіоні, недостатнім фінансуванням студій районного радіомовлення.

Проблемною на сьогодні в поширенні місцевих цифрових програм, зокрема, Сумської ОДТРК є зона Конотопського і частини території навколишніх районів області, які віддалені від розташування передавальних станцій, що розміщені на вежах Сумської філії Концерну РРТ. Серед одного з реальних шляхів розв’язання питання ліквідації цієї «білої плями» на ефірній карті регіону може бути участь Сумської обласної державної телерадіокомпанії в цифровому конкурсі на м.Бахмач Чернігівської області. Наступне: передавальна станція «Зеонбуду», яка розміщена на вежі «Київстар» у с.Овлаші Роменського району, не дозволяє без додаткових фінансових витрат на відповідній території поширювати сигнал і дивитися програми цифрових мовників у мультиплексі МХ 5. Ця проблема може бути знята Сумською філією Концерну РРТ, яка планує у місті Ромни звести свою вежу.

Залишається тривожною тенденцією ситуація з діяльністю редакцій районного радіомовлення. Через недостатнє фінансування окремі зменшують тижневий обсяг мовлення, а деякі припиняють діяльність після закінчення строку дії ліцензії без подання документів на отримання нової ліцензії.


^ Оцінка стану дотримання телерадіоорганізаціями умов ліцензій та норм чинного законодавства


1. Моніторинг телерадіоорганізацій

Основою оцінки стану дотримання телерадіоорганізаціями умов ліцензії та норм чинного законодавства є результати планових та позапланових перевірок і моніторингів, які постійно здійснювались представником та працівниками секретаріату представника.

Станом на 1 грудня 2012 року усіма видами моніторингів охоплено 34 місцевих та регіональних телерадіо­мовників області, що становить 92% від загальної кількості працюючих сьогодні в регіоні. У цілому протягом звітного періоду здійснено 365 моніторингів місцевих ліцензіатів. З них: 146 моніторингів радіоорганізацій, 179 моніторингів телеорганізацій, 40 моніторингів провайдерів програмної послуги. Моніторингами також було охоплено 14 загальнонаціональних і мережевих мовників та провайдерів програмної послуги, за результатами яких було надану інформацію на засідання Національної ради та для здійснення перевірок.

У 2012 році представник Національної ради і працівники секретаріату представника здійснювали цільові моніторинги телерадіоефіру на предмет дотримання місцевими телерадіокомпаніями ліцензійних умов та чинного законодавства.

Відповідно до Плану основних заходів Національної ради на 2012 рік стосовно контролю за дотриманням законодавства, умов ліцензії та рішень Національної ради було здійснено 27 тематичних цільових моніторингів діяльності регіональних та місцевих ТРО на предмет дотримання норм чинного законодавства у сфері суспільної моралі. За результатами моніторингу у жодної порушень не виявлено.

Крім того, в рамках Плану основних заходів Національної ради на 2012 рік було здійснено 23 тематичних цільових моніторингів діяльності регіональних та місцевих ТРО на предмет дотримання норм чинного законодавства, ліцензійних умов у частині «дитяче мовлення». За ліцензіями обсяг дитячого мовлення в сумарному вираженні усіх місцевих мовників складає 21 год. 34 хв. на добу. Фактично - 22 год. 54 хв. на добу, що на 5,8 % більше обсягу, передбаченого в ліцензіях.

Згідно Плану основних заходів Національної ради на 2012 рік систематич- но здійснювався моніторинг дотримання ліцензіатами порядку мовлення під час проведення виборчої кампанії. У цілому проведено 289 моніторингів. Це 4/5 частина від загальної кількості моніторингів ТРО, здійснених у звітному періоді.

У звітному періоді цільовим моніторингом щодо дотримання умов ліцен-зії щодо частки національного аудіовізуального продукту було охоплено 30 ТРО. Ознаки порушення зафіксовано в двох, що становить 6,7% ТРО від загальної кількості, що моніторилися.

Питання дотримання вимог рекламного законодавства аналізувалося за результатами моніторингів, здійснених у 23 ТРО. Зафіксовано ознаки порушень чинного законодавства у двох ТРО.

За результатами моніторингів 9 ТРО стосовно дотримання рішень Національної ради щодо використання позначок класифікації відеопродукції ознак порушень не встановлено.

У звітному періоді зафіксовано ознаки порушень при здійсненні цільових моніторингів стосовно дотримання провайдерами програмної послуги вимог законодавства та рішень Національної ради щодо адаптації іноземних прог-рам у двох ППП, що становить 14,3% від провайдерів, що моніторилися (для порівняння: у 2011 році це порушення встановлено в 6 ППП).

Необхідно зазначити, що нагляд за виконанням ліцензіатами законодав-ства та умов ліцензії здійснювався також за допомогою добових моніторингів телерадіопрограм. Кількість добових моніторингів у звітному періоді: 36 (радіомовлення - 17, телебачення - 19).

Як правило, моніторинги здійснювалися на основі рішень Національної ради, доручень керівництва Національної ради та управлінь апарату Національної ради, скарг, що надходять з приводу ознак порушень ТРО, результатів системного аналізу мовлення представником.

Статистика наступних напрямків моніторингів програм ТРО має такі показники:

- моніторинги, що передують плановим і позаплановим перевіркам місцевих ТРО - 17;

- контрольні моніторинги місцевих ТРО за результатами перевірок на засідання Національної ради - 17;

- на виконання рішень Національної ради - 6;

- на виконання окремих доручень керівництва Національної ради - 5;

- щодо ТРО, які подали документи на ліцензування, - 30.

Варто відзначити, що комплексний підхід до організації процесу моніторингу та постійний нагляд за програмним наповненням ефіру дав можливість телерадіоорганізаціям суттєво поліпшити основні показники своєї діяльності і призвів до позитивних змін у дотриманні ними умов чинного законодавства.


^ 2.Аналіз результатів моніторингів за основними показниками


Планомірний, послідовний і системний нагляд за діяльністю телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги дає позитивні наслідки в плані підвищення якості контенту, зменшення кількості порушень чинного законодавства та ліцензійних умов.


Частка вітчизняного продукту в програмах (передачах)

Упродовж звітного періоду при здійсненні наглядових функцій представником Національної ради особлива увага приділялася питанням контролю за виконанням телерадіокомпаніями вимог чинного законодавства щодо частки національного аудіовізуального продукту та музичних творів українських авторів і виконавців у загальному обсязі мовлення.

Результати моніторингів дають підстави стверджувати: ТРО області дотримуються вимог законодавства щодо обсягу вітчизняних програм і передач.Дотримання цього показника у програмах місцевих мовників складає на телебаченні 88,8 %, радіомовленні 94,3 % від загального обсягу мовлення.

На сьогодні в регіоні в цілому обсяг національного продукту в програмах на місцевому телебаченні і радіо фактично перевищує зазначений у ліцензіях і становить 91,5%.

У районних і міськрайонних студій проводового радіомовлення фактичний обсяг частки вітчизняного продукту в програмах (передачах) складає 100 відсотків.

Під час здійснення моніторингів та перевірок діяльності провайдерів програмної послуги під особливим контролем представника перебував стан розповсюдження програм вітчизняного виробництва в багатоканальних мережах. За результатами моніторингів співвідношення іноземних до національних каналів не перевищує 50-відсоткового показника.

У звітному періоді за результатами моніторингів, планових і позапланових перевірок здійснювався аналіз використання в ефірі україномовних музичних творів в ефірі телерадіокомпаній. Необхідно відзначити, що відсоток української музики в програмах місцевих ТРО значно вищий, ніж на мереже-вих телерадіоканалах. У цілому середньозважений показник частки музичних творів вітчизняних авторів і виконавців в ефірі ТРО області від загального обсягу музичного мовлення складає 71,9%, в тому числі: телебачення -77,8%, радіомовлення - 66%, що більше ніж у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Таким чином можна констатувати, що баланс національний/іноземний контент в телерадіоінформаційному просторі регіону зберігся і він на користь вітчизняних творів. У цілому 2012 рік засвідчив зростання кількості прог-рам вітчизняного виробництва. Добовими моніторингами встановлено також зростання в телерадіопросторі регіону обсягу власного програмного продук-ту та розширення жанрової палітри програм і передач.


Рекламна діяльність і спонсорство

У цілому результати перевірок та вибіркові моніторинги ефіру місцевих ТРО на предмет дотримання ними законодавства під час трансляції і розповсюдження реклами по телебаченню і радіомовленню у звітному періоді показали, що реклама в основному транслювалася з дотриманням чинного законодавства. Порушення рекламного законодавства встановлено в 2 ТРО, що майже рівнозначно минулорічному показнику.

Час, відведений на комерційну та політичну рекламу не перевищував нормованої частки мовлення протягом астрономічної доби та ефірної години, визначеної чинним законодавством. Реклама виходить з відповідними відбивками. Вона відповідає вимогам щодо використання реклами лікарських засобів. У програмах відсутня реклама тютюнових виробів та зброї. Протягом року значно зросла в регіоні кількість соціальної реклами на тему пропаганди здорового способу життя, надання допомоги для лікування хворих дітей. За результатами моніторингів розміщення реклами у дитячих передачах не зафіксовано. Поширеним явищем стало участь спонсорів у створенні програм і передач.

Аналіз планових та позапланових перевірок, добових і вибіркових моніторингів щодо дотримання Закону України «Про рекламу» свідчить про зменшення обсягу рекламної та спонсорської продукції в ефірі місцевих ТРО. З іншого боку, значна частина місцевої реклами продовжує розміщуватися на каналах загальнонаціональних і мережевих мовників.


Дотримання ліцензійних умов

Характер тенденцій щодо виявлених ознак порушення умов ліцензії, що встановлені при проведенні перевірок ТРО за результатами моніторингу, залишився в основному без змін у порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- недотримання умов ліцензії в частині загального та власного обсягу програм, програмної концепції мовлення, зменшення обсягу фільмопоказу;

- недотримання умов ліцензії в частині загальної концепції програм для ретрансляції;

- зменшення програм у складі універсальної програмної послуги;

- зміни, що відбулися в організаційній діяльності ліцензіата, які своє-часно не внесені до ліцензії;

- недотримання ліцензійних умов щодо періодичності та сітки мовлен-ня;

- зміна логотипу.

Характерно, що ознаки порушень, виявлені в діяльності ТРО в 2012 році, були зафіксовані практично і в попередньому звітному періоді.

У 2012 році було здійснено 17 перевірок, з яких 15 планових і 2 позапла-нові .

У цілому в порівнянні з відповідним періодом кількість здійснених перевірок зросла на 30% - з 12 у 2011 році до 17 у 2012 році.

Уперше в звітному періоді здійснювалися планові перевірки місцевих компаній, що ведуть цілодобове мовлення в багатоканальних мережах МХ 5 (Сумська ОДТРК, м.Суми, ТОВ ТРК«Академ ТV», м.Суми, ТОВ ТРК«Віді-кон», м. Суми, Мистецько-інформаційний «РТВ-Центр«Вежа», м.Конотоп).

Аналіз результатів моніторингів та перевірок свідчить про зростання у телерадіоорганізацій обсягів інформаційно-аналітичних, просвітницьких та культурологічних передач за рахунок категорії «інше». Ці показники пояснюються суттєвим зменшенням обсягів реклами. Невикористаний ефірний час телерадіокомпанії розподіляють між іншими жанрами, які визна-чені в програмних концепціях.


Статистика та заходи реагування щодо надісланих повідомлень ліцензіатам про ознаки порушення ними законодавства та ліцензійних умов


У звітному періоді за результатами вибіркових моніторингів та аналізу ситуації представником було зафіксовано ознаки порушень умов ліцензії і чинного законодавства та надіслано до ТРО листи про порушення з метою їх усунення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість таких повідомлень залишилася практично на попередньому рівні.

Отже, найбільш характерними ознаками порушень за результатами моніторингів є :

1 - недотримання ліцензійних вимог у частині „програмна концепція мовлення”, недостатній обсяг ліцензійного мовлення;

3 - збільшення ресурсу багатоканальної телемережі, зміна програм ретрансляції;

2 - ретрансляція неадаптованих до чинного законодавства програм;

2 - недостатня кількість програм у складі універсальної програмної послуги;

2 - відсутність мовлення та відсутність діяльності;

1 - порушення мовного рекламного законодавства;

1 - порушення умов ліцензії в частині „вихідні дані”;

1 - зміна оператора телекомунікацій;

1 - включення політичної агітації до інформаційної програми;

1 - розміщення прихованої реклами в інформаційній програмі.

Необхідно констатувати, що на сьогодні ліцензіатами усунено зафіксовані вищеперелічені ознаки порушень, що підтвердили прийняті окремі рішення Національної ради, контрольні моніторинги та листи від ТРО і провайдерів програмної послуги щодо приведення своєї діяльності у відповідність до умов ліцензії та чинного законодавства


Стан дитячого мовлення

У звітному періоді на основі результатів моніторингу здійснено аналіз діяльності місцевих ТРО щодо розміщення дитячих передач, їх якості та від- повідності фактичних обсягів ліцензійним умовам у рамках виконання Плану основних заходів Національної ради на 2012 рік.

У процентному відношенні частка програм дитячого мовлення складає у місцевих мовників від 1,7 до 10 відсотків загального обсягу мовлення. За результатами моніторингів, які здійснювалися щодо обсягів дитячого мовлен ня в ефірі місцевих телерадіокомпаній, в основному зафіксовано відсутність порушення ліцензійних умов. Варто зазначити, що під час моніторингу під-раховуються не лише кількісні показники, а й здійснюється аналіз саме якос-ті програм, розрахованих на дитячу аудиторію, з точки зору форми подачі матеріалу, тематичного наповнення, новаторських підходів.

Найбільші обсяги дитячого мовлення - 3 години на добу - має Комуналь-ний заклад«Конотопська дитяча телерадіоорганізація«Кон-такт», м. Коно-топ. Серед його рейтингових передач - тележурнал для допитливих „Круго-зір”, телевізійний дискусійний клуб старшокласників „Позиція”, публіцис-тичний цикл програм із питань учнівського самоврядування „Місто і Я” та „Мене це турбує”, програма творчості обдарованих дітей „Із сузір’я дитячих талантів”, а також дитячі телевізійні вистави, телемайстер-класи.

Різноманітне програмне жанрове наповнення інших ТРО: «Шосткинська телекомпанія «Телеком - Сервіс» (просвітницькі цикли „Зелена лінія”, „Хочу все уміти”), ТРК«АкадемТV» (інформаційний цикл „Інші новини”, просвіт-ницький цикл „Дивосвіт”, музичний цикл „Зіркова компанія”), ПП ТРК «ТВК» (інформаційний цикл „12балів”, просвітницькі цикли „Дитячий острів”, „Енциклопедія”, „Чомучка”, „Засинайко”).

Порівняно з попередніми роками спостерігається позитивна динаміка щодо вдосконалення і зростання якісної складової програм для дітей та молоді, оформлення дитячого аудіовізуального продукту. За своєю концепцією підготовки матеріалів це програми про дітей, для дітей, за участю дітей, дитячий фільмопоказ, пісенний дитячий матеріал. Передачі для дітей подаються до ефіру у зручний для цієї аудиторії час. Їхнє змістовне наповнення, жанрові особливості, тривалість відповідають дитячій віковій категорії. Обмінні дитячі передачі між телерадіоорганізаціями (Сумська ОДТРК і обласні державні телерадіокомпанії) урізноманітнюють програмне наповнення каналу. Крім того провайдери програмної послуги області до пакету пропонованих програм долучають вітчизняні та зарубіжні дитячі телеканали: „Малятко ТВ”, „Детский мир”, „Nicкelodeon”, „Cartoon Network”, „Baby TV”, „Карусель”, „Піксель”, „Плюс плюс”.

Нажаль, в окремих ліцензіях ТРО зовсім не прописані показники дитячого мовлення. Отже, при ліцензуванні місцевих ТРО обов’язковою умовою має бути наявність дитячих програм у ліцензіях всіх ТРО та поступове збіль- шення обсягу цього сегменту мовлення в ефірі.

Необхідно відзначити, що в 2012 році одночасно з удосконаленням зміс-товної і програмної частини дитячого мовлення місцеві телерадіоорганізації стали організаторами цікавих творчих проектів та акцій, які реалізовувалися через телерадіоефір. Серед значимих: спільні соціально-освітні проекти телерадіоорганізацій міста Конотопа і міської ради на підтримку дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та спільна акція Сумської обласної державної телерадіокомпанії і Сумської єпархії Української Православної церкви “До Світлого Дня - світлі вчинки“ по збору коштів для відділення гематології та онкології Сумської обласної дитячої клінічної лі-карні. Це Міжрегіональний дитячий телерадіофестиваль “Зоряний простір“ (ТРК«Відікон»), Мистецький дитячий телефестиваль“Зірки надій“ (Мис-тецько-інформаційний«РТВ-Центр«Вежа»). Ці проекти знайшли широку під-тримку у телеглядачів та радіослухачів, збагативши при цьому програмну па-літру компаній.


Дотримання норм законодавства, що регламентує сферу суспільної моралі

За результатами моніторингів, здійснених відповідно до Плану основних заходів Національної ради на 2012 рік, проаналізовано виконання місцевими телерадіоорганізаціями вимог законодавства про захист суспільної моралі. За цей період стан дотримання норм суспільної моралі було проаналізовано за допомогою проведених 29 цільових моніторингів ТРО. Порушень з боку місцевих мовників у цій частині мовлення не зафіксовано. За результатами проведених моніторингів у програмах власного виробництва місцевих телерадіоорганізацій ефірного і проводового мовлення області встановлено відсутність пропаганди культу насильства, жорстокості, сексуальної розпусти. Рекламні ролики, що розміщуються ефірними і проводовими організаціями області, відповідають вимогам Закону України «Про захист суспільної моралі».


^ Виконання рішення Національної ради «Про запровадження Системи візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована»

З впровадженням цифрового телебачення при цілодобовому мовленні з’явилася можливість у місцевих ТРО, які здійснюють телемовлення в стандарті DVB-T2, розміщувати на своїх каналах фільмову продукцію. За аналізом ефіру встановлено, що в основі продукції фільмопоказу художні фільми першої та другої категорії. Протягом року представником здійснювалась системна перевірка відповідності класифікації фільмів, зазначеної в прокатному посвідченні, часу виходу їх та позначці, яка присутня на екрані. Як засвідчують проведені перевірки, телекомпанії мають відповідні прокатні посвідчення Міністерства культури України.


^ Мовлення телерадіоорганізацій у Дні скорботи (жалоби, пам'яті)

Шляхом цільових тематичних моніторингів протягом року відстежувалося дотримання ліцензіатами Правил ведення мовлення в Дні скорботи (жалоби, пам’яті). Результати аналізу дають право стверджувати: телерадіоорганізації регіону в такі дні здійснювали свою діяльність у відповідності до Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у Дні трауру (скорботи, жалоби), відповідно оформивши ефір. У ці дні ТРО внесли відповідні зміни до програм  теле- та радіопередач та сітки мовлення. При плануванні програм і передач вони керувалися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими Національною радою 8 лютого 2012 року рішенням № 116. За результатами моніторингу в місцевому телерадіоефірі було припинено трансляцію комедійних фільмів, розважальних та музично-розважальних передач, концертно-видовищних передач, теле- і радіовікторин, передач на замовлення та музичних творів мажорного звучання. Компанії утримались від трансляції рекламних роликів, а також анонсів, що містять елементи шоу, розваг та еротики. У ефірному часі поширювалася інформація про день трауру (скорботи, жалоби). Про внесення в ці дні відповідних змін до теле- та радіопрограм телерадіоорганізації завжди повідомлялись представником Національної ради заздалегідь.

Скарги на наявність в ефірі ТРО програм, які були б несумісні зі скорбот-ною тональністю днів вшанування пам`яті, протягом звітного періоду до представника не надходили.


^ Щодо забезпечення провайдерами програмної послуги ретрансляції адаптованих каналів та відсутності програм еротичного спрямування

Ознак порушень Закону України «Про захист суспільної моралі», який виз-начає порядок і умови публічної демонстрації продукції, що містить елемен-ти еротики, за результатами моніторингу діяльності провайдерів програмної послуги Сумської області в 2012 році не зафіксовано. У звітному періоді ретрансляція неадаптованих програм до чинного законодавства, які могли розміщувати продукцію еротичного та сексуального спрямування, у кабельних мережах не встановлено. Кіно-, відеопродукція, фільми еротичного та сексуального характеру, щодо яких встановлені певні обмеження глядацької аудиторії, в ефірі місцевих мовників не транслюються.


^ Щодо захисту громадян, переважно дітей та пенсіонерів від «наслідків» трансляції в ефірі програм та передач, які завдають фінансові збитки (ігри, вікторини)

На сьогодні подібні програми з використанням інтерактивних ігр (вікторин) у ефірі телерадіокомпаній Сумської області не виходять.


Дотримання ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчої кампанії

У звітному періоді представником Національної ради проводився постійний нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час виборів народних депутатів України, що відбулися 28 жовтня 2012 року.

Здійснено організаційні заходи щодо встановлення ТРО розцінок вартості однієї секунди (хвилини) ефірного часу для розміщення передвиборних агітаційних матеріалів і політичної реклами. Представником Національної ради зроблено аналіз інформації щодо щільності території покриття місцевим мовленням виборчих округів Сумської області. У цілому показники присутності ефіру місцевих мовників на окремо взятому виборчому округу коливалися від 13 до 5 ТРО. Однак це в кінцевому підсумку суттєво не вплинуло на можливість доступу учасників виборчого процесу до використання телерадіоефіру в період виборчої кампанії.

Згідно плану основних заходів Національної ради на 2012 рік представником і працівниками секретаріату представника здійснювався постійний моніторинг дотримання ліцензіатами порядку мовлення під час проведення виборчої кампанії, за результатами якого щотижнево надавалася до Національної ради інформація про результати нагляду за перебігом передвиборної агітації в ефірі телерадіоорганізацій.

Для здійснення аналізу ефіру представником Національної ради викорис-товувалися також щотижневі сітки мовлення телерадіоорганізацій із зазна-ченням відрізків ефірного часу, відведеного для проведення передвиборної агітації з медіа-планами, в яких визначалася кількість виходів одиниць рек-ламної політичної інформації.

За результатами моніторингу встановлено, що передвиборна агітація в електронних засобах масової інформації проводилася у формі прес-конфе-ренцій, інтерв’ю, програмних виступів кандидатів у народні депутати і полі-тичних партій - учасників виборчого процесу в телерадіоефірі, презентацій-них відеофільмів, відповіді претендентів на запитання виборців у прямому телерадіоефірі, інформаційно-аналітичних програм ТРО, розміщення в теле-радіоефірі анонсів програм, передач, фільмів за участю кандидатів, коротко-тривалих відео- та аудіороликів у блоках політичної реклами. Встановлено, що телерадіокомпанії регіону здійснювали трансляцію політичної реклами в самостійних блоках, відокремлених відбивками „Політична реклама”, на по-чатку та наприкінці кожного з блоків. Інші матеріали передвиборної агітації визначені заставками або відбивками „Передвиборна агітація”, „Вибори 2012”.

На період виборчої кампанії між телерадіоорганізаціями і суб'єктами виборчого процесу були укладені двосторонні угоди.

Впродовж виборчого процесу до Сумського окружного адміністративного суду рішення, дії щодо бездіяльності засобів масової інформації, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації не оскаржувались.


Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області М.П.Таранюк