asyan.org
добавить свой файл
1

УКРАЇНА


БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ_________ СЕСІЇ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


____________№_________


Про звіт про виконання районного бюджету за 2011 рікРозглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік районна рада установила, що до районного бюджету мобілізовано 12760,5 тис. гривень податків і зборів, при бюджетних призначеннях 12201,9 тис. гривень, виконання становить 104,6 відсотка.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до районного бюджету надійшло власних доходів на 602,3 тис. гривень більше, або на 5,0 відсотків.

Обсяг міжбюджетних трансфертів за 2011 рік, які надійшли до районного бюджету, становить 121211,5 тис. гривень, при уточнених бюджетних призначеннях 123748,8 тис. гривень, що становить 97,9 відсотка, у тому числі:

- дотація вирівнювання з державного бюджету на загальну суму 66259,99 тис. гривень, або 100,0 відсотків до бюджетних призначень (66259,99 тис. гривень);

- субвенція з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення передбачена в сумі 47025,74 тис. гривень, з яких отримано 46954,9 тис. гривень, або 99,8 відсотка;

- субвенція з державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв`язку із закінченням строку повноважень в сумі 103,3 тис. гривень, потреба місцевих рад у зазначених коштах склала 77,0 тис. гривень, що становить 74,5 відсотка від призначень (103,3 тис. гривень), невикористаний залишок повернуто до державного бюджету;

- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 2657,9 тис. гривень, що становить 100 відсотків від бюджетних призначень (2657,9 тис. гривень);

- додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги в сумі 108,6 тис. гривень, що становить 100,0 відсотків від бюджетних призначень;

- з державного бюджету надійшла додаткова дотація на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в сумі 1439,0 тис. гривень, що становить 100,0 відсотків від бюджетних призначень;

- для поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу з державного бюджету надійшла додаткова дотація в сумі 25,9 тис. гривень, що становить 100,0 відсотків від бюджетних призначень;

- з державного бюджету до загального фонду бюджету району надійшла субвенція місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 90,0 тис. гривень, що становить 91,3 відсотка від призначень (98,5 тис. гривень);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів запланована у сумі 6000,0 тис. гривень, яка надійшла в повному обсязі, але через відсутність коштів на єдиному казначейському рахунку платежі не були проведені в повному обсязі і тому використано лише 3568,3 тис. гривень, або 59,5 відсотка до запланованого;

- інша субвенція з обласного бюджету до районного бюджету складає 30,0 тис. гривень, або 100 відсотків до планових призначень та перерахована Шляхівській сільській раді, як переможцю обласного конкурсу на кращу сільську, селищну раду.

Таким чином, доходи загального фонду районного бюджету складають 133971,9 тис. гривень, при бюджетних призначеннях 135950,7 тис. гривень, або 98,5 відсотка.

Доходи спеціального фонду районного бюджету склали 2892,9 тис. гривень, при уточненому плані 1627,7 тис. гривень, що становить 177,7 відсотка, у тому числі власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 2549,0 тис. гривень, коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності, – 77,0 тис. гривень, надходження до цільових фондів спеціального фонду району склали 10,0 тис. гривень, також надійшла субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів (від Козацької селищної ради) в сумі 256,9 тис. гривень, що становить 100 відсотків до планових призначень. Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), становлять 5384,1 тис. гривень, передача залишку коштів по власних надходженнях установ охорони здоров’я від сільських рад в сумі 6,1 тис. гривень.

Отримані головними розпорядниками кошти із загального фонду районного бюджету в сумі 129048,1 тис. гривень, при плані 129232,7 тис. гривень освоєно в сумі 129048,1 тис. гривень (99,9 %). На заробітну плату з нарахуваннями по бюджетних установах районного підпорядкування спрямовано коштів в сумі 56724,6 тис. гривень. Виплату заробітної плати забезпечено стовідсотково без допущення заборгованості. На оплату за спожиті енергоносії спрямовано 7769,7 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ районного підпорядкування (без врахування цільових субвенцій на виконання програм соціального захисту населення ) станом на 01 січня 2012 року становить 32,4 тис. гривень та виникла в зв’язку з тим, що управлінням державного казначейства в Бериславському районі не проведено повністю фінансування при наявних коштах на відповідних рахунках.

По спеціальному фонду районного бюджету касові видатки становлять 8316,9 тис. гривень, при уточненому плані 9517,3 тис. гривень, що становить 87,4 відсотка від призначень. Касові видатки бюджету розвитку районного бюджету складають 5711,8 тис. гривень, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку - 5384,1 тис. гривень.

Крім того, до спеціального фонду районного бюджету надійшли кошти від повернення наданих в минулі роки коштів індивідуальним сільським забудовникам у сумі 50 тис гривень, при бюджетних призначеннях 50,0 тис. гривень. За рахунок повернення наданих кредитів, надані кредити індивідуальним сільським забудовникам в сумі 50,0 тис. гривень, при бюджетних призначеннях 50,0 тис. гривень, або 100,0 відсотків до плану.

З резервного фонду районного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха на проведення аварійно – відновлювальних робіт по покрівлі Високівського дошкільного закладу використано кошти на загальну суму 45,87 тис. гривень.

З урахуванням залишку коштів на початок 2011 року фінансовий ресурс районного бюджету по загальному фонду склався в сумі 135193,0 тис. гривень. Видатки проведено у сумі 129048,1 тис. гривень, спрямування коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) здійснено в сумі 5384,1 тис. гривень, залишок коштів на 01 січня 2012 року становить 760,7 тис. гривень. Фінансовий ресурс спеціального фонду районного бюджету з урахуванням залишку коштів на початок 2011 року та з врахуванням спрямування коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) склався в сумі 8425,1 тис. гривень, видатки проведено в сумі 8316,9 тис. гривень, залишок коштів на 01 січня 2012 року становить 108,2 тис. гривень.

Керуючись статтями 24, 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада:


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік по доходах і видатках загального фонду в сумах 135193,0 тис. гривень та 129048,1 тис. гривень, спрямування коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5384,1 тис. гривень, відповідно з перевищенням доходів над видатками в сумі 760,7 тис. гривень, по доходах та спрямування коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) і видатках спеціального фонду районного бюджету в сумах 8425,1 тис. гривень та 8316,9 тис. гривень, відповідно з перевищенням доходів над видатками в сумі 108,2 тис. гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації


Голова районної ради О.Б.Тессіо