asyan.org
добавить свой файл
1

.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЗАЯВА

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати


Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; центрів розведення племінних тварин, підприємств/об’єднань з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрів, іподромів, станцій оцінки племінних тварин; з виробництва та обігу ветеринарних препаратів

(назва документа дозвільного характеру)

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

(об'єкт, на який видається документ)


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)

_____________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

_____________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвище

_____________________________________________________________________________

фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)

_____________________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/

фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)


_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)


________________ ________________

(телефон) (телефакс)


"___" ____________ 200_ р. __________________________________

(підпис керівника юридичної

особи/фізичної особи - підприємця,

уповноваженої особи)

п/п

^ Документи, що додаються по заяви:
заявавиписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівдовіреністькопія сертифіката відповідності, або свідоцтва про відповідність збудованого об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об`єкта, або акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядкуперелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявникапротоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіямиквитанція про сплату за видачу експлуатаційного дозволуЗаповнюється адміністратором:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___" ____________ 200_ р. Реєстраційний номер _______________

(дата надходження заяви)

__________________________________

____________________ (ініціали та прізвище

(підпис) адміністратора)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------