asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1

до рішення міської ради

05.09.2012 № 17


Програма „Дошкільна освіта на 2012 – 2014 роки”  1. Загальні положення


Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Це цілісний процес, спрямований на: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Нормативно – правовою базою забезпечення дошкільною освітою є: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України “Про освіту”, Закон України “Про дошкільну освіту”, Закон України “Про охорону дитинства”.


^ 2 Мета програми


Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.


3 Головний розпорядник та відповідальні виконавці


Головний розпорядник та відповідальний виконавець програми – департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради. Одержувачі бюджетних коштів: комунальне підприємство «Основаніє» - по погашенню кредиторської заборгованості за виконані в минулому році роботи по капітальному ремонту, комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» - по виконанню капітальних ремонтів.


^ 4 Завдання програми


Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.


5 Строки та етапи виконання програми


Термін виконання програми розраховано на 2012 – 2014 роки, реалізація програми поділяється на щорічні етапи.


^ 6 Напрями використання бюджетних коштів


1.1 Оплата праці з нарахуваннями.

1.2 Організація харчування дітей згідно з порядком визначення плати за харчування дитини встановленого Кабінетом Міністрів України.

1.3 Оплата за спожиті енергоносії.

1.4 Інші поточні видатки на утримання дошкільних навчальних закладів.

1.5 Надання стипендій педагогічним працівникам.

1.6 Виплата премій педагогічним працівникам зі стажем роботи до 3-х років.

1.7 Погашення кредиторської заборгованості минулих років.

1.8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

1.9 Капітальні ремонти.


7 Ресурсне забезпечення програми


Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок надходжень коштів із загального та спеціального фондів місцевого бюджету:

Обсяг асигнувань складає:

- на 2012 рік – 215894,821 тис.грн., в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2012 року по загальному фонду бюджету – 660,953 тис.грн. та по спеціальному фонду бюджету в частині бюджету розвитку – 122,102 тис.грн.;

  • на 2013 рік – 217271,929 тис.грн.;

  • на 2014 рік – 228135,525 тис.грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходження

коштів загального та спеціального (крім власних надходжень установ) фондів бюджету міста може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста.


^ 8 Організація управління та контролю за ходом виконання програми


Головний розпорядник здійснює виконання бюджетної програми, розподіляє обсяги видатків загального фонду місцевого бюджету між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, повідомляє розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня про належні їм обсяги та організовує підготовку бюджетних запитів, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів. Одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня в установленому головним розпорядником порядку забезпечують складання бюджетних запитів за кожною бюджетною програмою

та щомісячно надають інформацію про виконання бюджетних програм. Щоквартально надають звіти про виконання паспортів.


9 Очікувані кінцеві результати виконання програми


1 Відсоток дітей, охоплених дошкільною освітою в співвідношенні до

загальної чисельності дітей міста віком від 0 до 6 років – 38,8 відсотки.

  1. Відсоток випускників дошкільних навчальних закладів, що вступають до

школи з високим рівнем навченості відповідно до вимог Державної програми від загальної чисельності випускників дошкільних навчальних закладів – 76,8 відсотки.

3 Кількість днів відвідування – 133 дні.


Секретар ради Р.О.Таран