asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 1.1.

до рішення міської ради

19.05.2010 № 11

Програма

забезпечення ефективного управління в галузі локальної економічної політики на 2010-2012 роки


 1. Головний розпорядник.

Головне економічне управління Запорізької міської ради


2. Загальні положення.

Головне економічне управління Запорізької міської ради є виконавчим органом Запорізької міської ради. Управління реалізує повноваження виконавчих органів міської ради по проведенню локальної економічної політики, яка спрямована на соціально-економічний розвиток міста, здійснення економічних реформ, координує діяльність управлінь, відділів і комітетів міської ради, відділів соціально-економічного розвитку районних адміністрацій з питань економіки та розвитку території.


^ 3. Законодавча база.

Управління в своїй роботі керується Конституцією України, Бюджетним Кодексом України, Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про стимулювання розвитку регіонів”, Законом України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Законом України «Про ціни та ціноутворення”, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №207 „Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів”.

^ 4. Мета програми.

Забезпечення ефективного управління в галузі локальної економічної політики, яка спрямована на соціально - економічний розвиток міста, здійснення економічних реформ на 2010-2012 роки.


^ 5. Завдання програми.

Забезпечити протягом 2010-2012 років ефективне управління в галузі локальної економічної політики, яка спрямована на соціально - економічний розвиток міста, здійснення економічних реформ, а саме:

- участь у реалізації державної політики у сфері соціально - економічного розвитку;

- участь у формуванні і проведенні державної регіональної політики;

- забезпечення реалізації державної цінової політики;

- сприяння ефективному проведенню економічних реформ;

- підготовка паспорта соціально - економічного розвитку м. Запоріжжя;

- проведення перевірок та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності;

- координація діяльності розпорядника та одержувачів бюджетних коштів у сфері державних закупівель;

- організація та проведення семінарів та громадських слухань;

- підготовка міських програм та участь у формуванні державних програм; підготовка відповідей на звернення громадян.

- винесення на розгляд проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції управління.


^ 6. Очікуваний результат.

В результаті виконання даної програми будуть здійснені заходи щодо розробки та реалізації Програми соціально - економічного розвитку, Комплексної програми енергозбереження м. Запоріжжя на 1997-2010 роки, проведення економічних реформ, реалізації державної цінової політики, забезпечення раціонального використання виробничо–технічного і наукового потенціалу міста, його трудових і фінансових ресурсів, проведення громадських слухань та семінарів, а також проведення перевірок фінансово - господарської діяльності підприємств комунальної власності, які сприятимуть збільшенню надходжень до бюджету міста. Підготовка паспорта соціально – економічного розвитку міста надасть змогу підвищити інвестиційну привабливість м. Запоріжжя та збільшити обсяги надходжень інвестицій в економіку міста.


^ 7. Джерела фінансування.

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

Обсяг асигнувань складає :

- на 2010 рік - 1499,440 тис. грн.

- на 2011 рік - 1637,388 тис. грн.

- на 2012 рік - 1766,742 тис. грн.


Секретар ради Ю.В.Каптюх


Додаток 2.1.

до рішення міської ради

19.05.2010 № 11

Програма

обслуговування боргових зобов’язань V та VI

внутрішніх місцевих позик м. Запоріжжя

на 2010-2011 роки


 1. Головний розпорядник

Головне економічне управління міської ради.


^ 2. Законодавча база

Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 207 «Про затвердження порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів» та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.10.2003 № 414 «Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик».

 1. Мета програми

Обслуговування боргу та заплановане поетапне погашення облігацій V та VI внутрішніх місцевих позик м.Запоріжжя відповідно до договору від 16.06.2005 № 68/08-12-Е/05 «Про обслуговування, розміщення та обігу цінних паперів» та від 08.07.2008 № 99; А-597/08 «Про обслуговування розміщення, обігу та погашення цінних паперів (у тому числі андеррайтингу) (про надання послуг з грошового посередництва інші)».


^ 4. Завдання програми

Здійснення Емітентом - Запорізькою міською радою виплати відсоткового доходу за облігаціями та погашення облігацій V та VІ внутрішніх місцевих позик м.Запоріжжя своєчасно та у повному обсязі.

2010 р. – 4 553,7 тис.грн.

2011 р. – 2 244,0 тис.грн.

^ 5. Очікуваний результат

Своєчасне та у повному обсязі погашення облігацій V та VI внутрішніх місцевих позик м.Запоріжжя. Збільшення вкладень інвесторів у розвиток інфраструктури м.Запоріжжя.


 1. ^ Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

Обсяг асигнувань складає:

2010 р. – 4 553,7 тис.грн.

2011 р. – 2 244,0 тис.грн.


Секретар ради Ю.В.Каптюх


Додаток 3.1.

до рішення міської ради

19.05.2010 № 11

Програма

підтримка муніципального кредитного рейтингу

м. Запоріжжя та боргових зобов’язань Запорізької міської ради

на 2010-2011 роки


 1. Головний розпорядник

Головне економічне управління міської ради.


^ 2. Законодавча база

Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 207 «Про затвердження порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів» та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.10.2003 № 414 «Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик».

^ 3.Мета програми

Сплата вартості надання послуг з оновлення протягом 2010 року Кредитного рейтингу м.Запоріжжя та боргових зобов’язань Запорізької міської ради за Національною шкалою кредитних рейтингів з метою отримання оцінки кредитоспроможності (здатності своєчасно і у повному обсязі здійснювати розрахунки за борговими зобов’язаннями) Емітента – Запорізької міської ради.

^ 4. Завдання програми

Здійснення розрахунків за оновлення Кредитного рейтингу м.Запоріжжя та боргових зобов’язань Запорізької міської ради.

2010 р. – 44,4 тис.грн.

2011 р. – 44,4 тис.грн.

^ 5. Очікуваний результат

Оновлення протягом 2010 року Кредитного рейтингу м. Запоріжжя та боргових зобов’язань Запорізької міської ради за Національною шкалою кредитних рейтингів з метою отримання оцінки кредитоспроможності Емітента – Запорізької міської ради. Залучення потенційних інвесторів для здійснення вкладень у розвиток інфраструктури м. Запоріжжя.


 1. ^ Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів єдиного цільового фонду міської ради.

Обсяг асигнувань складає:

2010 р. – 44,4 тис.грн.

2011 р. – 44,4 тис.грн.


Секретар ради Ю.В.Каптюх

Додаток 4.1.

до рішення міської ради

19.05.2010 № 11_____


Програма

обслуговування випуску облігацій VII внутрішньої місцевої позики обсягом 20,0 млн. грн.


 1. Головний розпорядник

Головне економічне управління міської ради


 1. Законодавча база

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 207 «Про затвердження порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів» та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 № 414 «Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик»


 1. Мета програми

Обслуговування випуску облігацій VІІ внутрішньої місцевої позики обсягом 20,0 млн. грн.


 1. ^ Завдання програми

Здійснення Запорізькою міською радою заходів щодо випуску облігацій VІІ внутрішньої місцевої позики обсягом 20,0 млн. грн. своєчасно та у повному обсязі.

2010 рік – 261,738 тис. грн. 2011 рік – -; 2012 рік – -; 2013 рік – -


 1. ^ Очікуваний результат

Реєстрація випуску та стовідсоткове розміщення облігацій VІІ внутрішньої місцевої позики обсягом 20,0 млн. грн. з метою залучення коштів до бюджету розвитку міста для реалізації проектів капітального будівництва та інших проектів розвитку інфраструктури м. Запоріжжя.


 1. ^ Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів єдиного цільового фонду міської ради.

Обсяг асигнувань складає:

2010 рік – 261,738 тис. грн. 2011 рік – -; 2012 рік – -; 2013 рік - -


Секретар ради Ю.В. Каптюх


Додаток 5.1.

до рішення міської ради

19.05.2010 № 11

Програма

підтримка Кредитного рейтингу облігацій VІІ внутрішньої місцевої позики м. Запоріжжя


 1. Головний розпорядник

Головне економічне управління міської ради


 1. Законодавча база

Бюджетний Кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 207 «Про затвердження порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів»

 1. Мета програми

Сплата вартості надання послуг з присвоєння та оновлення Кредитного рейтингу облігацій VІІ внутрішньої місцевої позики м. Запоріжжя, за Національною шкалою кредитних рейтингів з метою отримання оцінки кредитоспроможності (здатності своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за борговими зобов’язаннями) Емітента – Запорізької міської ради.

 1. ^ Завдання програми

Здійснення розрахунків за присвоєння та оновлення Кредитного рейтингу облігацій VІІ внутрішньої місцевої позики м. Запоріжжя


 1. Очікуваний результат

Збільшення вкладень інвесторів у розвиток інфраструктури м.Запоріжжя


 1. ^ Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів єдиного цільового фонду міської ради.

Обсяг асигнувань складає:

2010 рік – 21,9 тис. грн.

2011 рік – -

2012 рік – -

2013 рік – -


Секретар ради Ю.В.Каптюх


Додаток 6.1.

до рішення міської ради

19.05.2010 № 11_____


Програма

будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя на 2010-2012 роки


^ 1. Загальні положення

Місто Запоріжжя є індустріальним центром України, що у значній мірі формує дохідну частину бюджету України. Кошти, що залишаються в розпорядженні місцевого бюджету, є недостатніми навіть для підтримки існуючої інфраструктури – об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, комунального господарства, включаючи інженерні комунікації й дороги, що забезпечують життєдіяльність міста.

В умовах обмеженості бюджетних коштів дуже важливим стає питання вибору об’єктів комунальної власності, які першочергово потребують будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

При формуванні «Програми будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя на 2010-2012 роки» врахована пріоритетність об’єктів та їх важливість для функціонування міста.

За рахунок бюджетних коштів планується фінансування будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі, реконструкції водогону Д=800 мм в балці «Панська» у районі кладовища «Бугайова», будівництво доступного житла та ін.


^ 2. Головний розпорядник коштів

Головне економічне управління міської ради.

Головний розпорядник коштів здійснює контроль та несе відповідальність за виконання програми.

3. Виконавці

Головне економічне управління міської ради,

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва»,


^ 4. Законодавча база

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2010 рік»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 №409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж».


^ 5. Мета програми

Підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем міста Запоріжжя; покращення експлуатаційних показників та технічного стану житлових будинків; забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель; створення для населення міста комфортних умов проживання; підвищення якості та рівня обслуговування населення міста.

 1. ^ Завдання програми

Забезпечити протягом 2010-2012 років здійснення будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів, створення для населення міста комфортних умов проживання та обслуговування.


^ 7. Очікуваний результат

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- з завершенням будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро вирішити питання транспортних зв’язків лівого та правого берегів міста, довгострокових перспектив розвитку міста та вдосконалення загальнодержавної транспортної системи в центральній частині України,

- покращити якість надання послуг населенню,

- створити належні умови обслуговування громадян,

- покращити житлові умови мешканцям міста.


^ 8. Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету і бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2010 рік – 6742,921 тис.грн. (кошти бюджету розвитку міста)

- на 2011 рік – 2271416,602 тис.грн.

- на 2012 рік – 2301969,564 тис.грн.


Секретар ради Ю.В.Каптюх


Додаток 7.1.

до рішення міської ради

19.05.2010 № 11______


Програма

будівництва і реконструкції об’єктів енергозберігаючих технологій –

теплових мереж, котелень і теплових пунктів на 2010-2012 роки


^ 1. Загальні положення

До «Програми будівництва і реконструкції об’єктів енергозберігаючих технологій – теплових мереж, котелень і теплових пунктів на 2010-2012 роки» включені об’єкти, на яких здійснюються енергозберігаючі заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

^ 2. Головний розпорядник коштів

Головне економічне управління міської ради.

Головний розпорядник коштів здійснює контроль та несе відповідальність за виконання програми.


3. Виконавці

Головне економічне управління міської ради,

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва»,


^ 4. Законодавча база

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

^ 5. Мета програми

Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення якості теплопостачання для життєзабезпечення міста Запоріжжя.

6. Завдання програми

Забезпечити протягом 2010-2012 років здійснення реконструкції об’єктів теплопостачання.


^ 7. Очікуваний результат

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- скоротити споживання паливно-енергетичних ресурсів у міському господарстві,

- покращити якість надання послуг споживачам,

- підвищити ефективність і надійність функціонування житлово-комунальних систем міста.


^ 8. Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2010 рік – 1731,252 тис.грн.

- на 2011 рік – 14011,678 тис.грн.

- на 2012 рік – 5000,000 тис.грн.


Секретар ради Ю.В.Каптюх


Додаток 8.1.

до рішення міської ради

19.05.2010 № 11

Програма

відшкодування Концерну «Міські теплові мережі»

недоотриманих доходів


^ 1. Загальні положення

На теперішній час Концерн «Міські теплові мережі» відчуває значний брак коштів для здійснення господарської діяльності. Однією з причин нестачі оборотних коштів є наявність дебіторської заборгованості споживачів за теплову енергію, в результаті чого підприємство не в змозі своєчасно розраховуватись за спожиті енергоносії та воду.

Рішенням Запорізької міської ради від 30.09.2009 № 33 «Про надання дозволу Концерну «Міські теплові мережі» на придбання нерухомого майна (квартир)» надано згоду Концерну «Міські теплові мережі» на придбання у Відкритого акціонерного товариства «Запорізький домобудівний комбінат» нерухомого майна (квартир) за рахунок зменшення заборгованості останнього перед Концерном «Міські теплові мережі» з подальшою передачею даного майна до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя та відшкодуванням останньому недоотриманих доходів з бюджету міста відповідно до п.5 зазначеного рішення.

Реалізація Програми надасть змогу зменшити дебіторську заборгованість за спожиту теплову енергію перед Концерном «Міські теплові мережі» та забезпечить більш стабільну роботу підприємства.


^ 2. Головний розпорядник

Головне економічне управління міської ради здійснює контроль та несе відповідальність за виконання програми.


3. Виконавець програми

Головне економічне управління міської ради та Концерн «Міські теплові мережі».


4. Законодавча база

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 91 Бюджетного кодексу України.


 1. ^ Мета програми

Забезпечення стабільної роботи підприємства. Своєчасне та якісне надання послуг теплопостачання, забезпечення безперебійного гарячого водопостачання протягом всього року. Забезпечення своєчасної оплати за енергоносії. 1. Завдання програми

Відшкодування Концерну «Міські теплові мережі» недоотриманих доходів.


7. Очікувані результати

Своєчасне та якісне надання послуг теплопостачання, безперебійне гаряче водопостачання.

8. Джерела фінансування


Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста на 2010 рік – 1002,809 тис. грн.


Секретар ради Ю.В.Каптюх