asyan.org
добавить свой файл
1


Д О В І Д К А

про стан та заходи щодо поліпшення роботи із запобігання, лікування онкологічних хвороб в області


Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Щороку в Україні онкологічні захворювання виявляються більш як у 160 тисяч осіб, помирає від них майже 90 тис. осіб, з них 35% працездатного віку.

Боротьба із злоякісними новоутвореннями – одна з найважливіших проблем охорони здоров’я, актуальність якої визначається постійним зростанням ураженості населення раком, труднощами своєчасної діагностики, високою вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідності та смертності хворих.

У зв’язку з актуальністю проблеми боротьби із злоякісними новоутвореннями Президент України В.А. Ющенко взяв її під свій патронат.

Питанням запобігання та лікування онкологічних хвороб в останній час приділяється все більше уваги. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 392 було затверджено Державну програму “Онкологія” на 2002-2006 роки, в області діяла аналогічна комплексна програма, затверджена рішенням третьої сесії обласної ради від 25.09.2002р., Розділом Х “Боротьба з раком” обласної комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки” затверджено заходи для зниження захворюваності на злоякісні новоутворення, інвалідності та смертності від них.

На виконання Указу Президента України від 06.12.2005 року №1694/2005 “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 року №393-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки” Міністерство охорони здоров’я України підготувало проект Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року”, який підтримано профільним парламентським комітетом, але через політичні протистояння не розглянуто Верховною Радою. Головною метою внесеного законопроекту є підвищення ефективності загальнодержавних заходів з покращення якості та доступності медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, впровадження державних гарантій медичної допомоги, удосконалення медичної допомоги, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Для забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я дітей у частині надання високоякісної медико – соціальної допомоги дітям із злоякісними новоутвореннями, постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. № 983 затверджена Державна програма “Дитяча онкологія” на 2006-2010 роки. МОЗ України та АМН України видано відповідний наказ від 14.02.2007 р. № 64/7, на виконання якого управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації розроблено план заходів управління охорони здоров’я облдержадміністрації щодо виконання Державної програми “Дитяча онкологія” на 2006-2010 роки.

Нині в області проживає понад 27 тисяч осіб, яким встановлено онкологічне захворювання. Через запізнілу діагностику цієї патології частка хворих, які помирають протягом одного року після встановлення діагнозу, залишається значною і складає по області 29,5% (по Україні – 32%).

В області щороку вперше реєструється біля 4,5 тис. випадків злоякісних новоутворень, від них помирає біля 2,5 тис. хворих. Захворювання та смертність від раку на Сумщині зростає.

Онкологічна захворюваність населення області за 2007 рік склала 360,9 (Україна – 331,7) на 100 тис. проти 357,6 (Україна – 328,6) за 2006 рік та 356,0 (Україна – 334,4) за 2005 рік. Показник онкозахворюваності за І півріччя 2008 року знаходиться на рівні відповідного періоду минулого року 173,4 на 100 тис. населення.

Більш високий показник онкозахворюваності в області обумовлений значною питомою вагою старших вікових груп в структурі населення області. По регіонах України з більшою, ніж в області питомою вагою в структурі населення старших вікових груп, онкозахворюваність за 2007 рік становить (на 100 тис. населення): Кіровоградська область – 429,4; м.Севастополь – 460,1.

^ У розрізі районів області ситуація показана у таб. 1 (додається).

Щорічно в області реєструється 20 - 25 випадків злоякісних новоутворень серед дитячого населення. За 2007 рік показник дитячої онкозахворюваності (0-14 років) склав 14,04 (по Україні - 11,17) на 100 тис. дитячого населення, проти 9,2 (Україна 10,7) за 2006 рік.

^ У розрізі районів області ситуація показана у таб. 2 (додається).

Смертність дитячого населення в області за 2007 рік від злоякісних новоутворень становить 6,4 (Україна 4,3) на 100 тис. дитячого населення. Більш високий показник онкологічної смертності дитячого населення у 2007р. обумовлений випадками вродженої онкопатології, з послідуючою смертністю дітей у віці до 1 року.

Динаміка онкозахворюваності населення області в основному відповідає тенденціям, виявленим у загальнодержавній популяції: зростання онкозахворюваності молочної залози, передміхурової залози, жіночих статевих органів. У структурі дитячої онкозахворюваності провідне місце займають злоякісні новоутворення кровотворної та лімфатичної тканини.

Найголовнішим напрямком первинної профілактики онкологічної патології є покращення способу і рівня життя, обмеження забруднення навколишнього середовища мутагенами та канцерогенами.

Вторинна профілактика раку включає диспансерний нагляд та оздоровлення хворих з хронічною (передраковою) патологією. В області проводяться профілактичні огляди кожного пацієнта, який звернувся на амбулаторно-поліклінічний прийом, та кожного хворого стаціонару (за згодою).

Кількість онкохворих, виявлених при профоглядах та диспансеризації населення виросла по області до 27,3% (Україна – 25,9%) від взятих на облік у 2007 році хворих проти 20,3% (Україна – 19,9%) у 2002 році.

Рання діагностика злоякісних новоутворень значно пом’якшує проблеми онкологічних захворювань серед населення. Вартість лікування хворого з розповсюдженим онкопроцесом у 2,5-4 рази вища від вартості лікування хворого з І-ІІ стадією захворювання.

Стан діагностики злоякісних новоутворень є дзеркальним відображенням роботи всіх рівнів медико-санітарної допомоги, в першу чергу фахівців загальнолікувальної мережі, до яких вперше звертається хворий за медичною допомогою.

Забезпеченість населення області лікарями за 2007 рік становила 34,17 (Україна – 42,33) на 10 тис. населення.

^ Серед регіонів області найгірше укомплектовано лікарями райони (таб. 3 додається).

Первинна ланка онкологічної допомоги населенню – онкологи поліклінік ЦРЛ – лікарськими кадрами укомплектована недостатньо, забезпеченість на 10 тис. населення становить 0,11 (Україна – 0,18).

У 12 районах області посади онкологів зайняті сумісниками, які не мають підготовки (сертифікату) з онкології, на 0,25-0,5 посади (Білопільський, Буринський, В.Писарівський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Л.Долинський, Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, С.Будський, Ямпільський райони).

Відсутність кваліфікованих фахівців у більшості районів області негативно впливає на рівень методичного керівництва та контролю за станом онкологічної роботи в районах.

Своєчасність діагностики, особливо внутрішніх пухлин, поряд з своєчасністю звернення хворих, у значній мірі залежить від забезпеченості лікарями, діагностичною апаратурою та фахівцями для її використання.

^ Таблиця виявлення занедбаних (IV ст.) випадків злоякісних новоутворень по районах області.

Питома вага занедбаних (IV ст.) випадків злоякісних новоутворень за 2006-2007 роки серед сільських жителів становить 12,6%, а в С.Будському районі - 22,2%, у В.Писарівському - 16,7%. Ці райони незадовільно забезпечені як лікарськими кадрами, так і діагностичною апаратурою.

За 2007 рік навантаження на 1 діючий діагностичний апарат та на 1 зайняту посаду лікаря перевищує середні по Україні показники, однак кількість виконаних на 10 тис. населення досліджень нижче середнього по Україні показника: рентгенограм – 5017,3 (Україна – 6029,2), мамографій на 10 тис. дорослого жіночого населення – 697 (Україна – 1535), що підтверджує недостатню, порівняно з середньою по Україні, забезпеченість лікувально-профілактичних закладів області діючою діагностичною апаратурою. 26% наявної в області ендоскопічної апаратури підлягає списанню, 60% рентгендіагностичної апаратури підлягає заміні.

Жіночі консультації в області забезпечені тільки на 50% комп’ютерами, а термін використання більшості кольпоскопів вдвічі – втричі перевищує нормативи. В області відсутні лазерні апарати та апарати радіохвильової терапії для лікування передраків шийки матки, недостатня кількість апаратів діатермії і кріотерапії.

Проектом Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року” планується фінансове забезпечення програми орієнтовним обсягом фінансування 7436953,0 тис. гривень, у тому числі коштів державного бюджету 6374321,3 тис. та коштів місцевих бюджетів – 1062631,7 тис. гривень, однак за рахунок коштів державного бюджету оснащення закладів загальнолікувальної мережі діагностичною апаратурою не передбачено.

Над вирішенням всіх цих питань необхідно спільно працювати всім гілкам влади області.

Зі сторони управління охорони здоров'я в області встановлено щомісячний моніторинг рівнів онкозахворюваності, онкозанедбаності як в розрізі районів області, так і локалізацій пухлинного процесу з щомісячним оперативним реагуванням на виявлені недоліки на селекторних нарадах. Щорічно в ЛПЗ області проводяться 5-6 семінарів для підвищення онкоосвіченості фахівців загальнолікувальної мережі, фахівцями облонкодиспансеру надається необхідна консультативно-методична допомога медпрацівникам районів області, стан діагностики злоякісних новоутворень включено в атестаційний матеріал лікарів всіх спеціальностей і враховується при присвоєнні кваліфікаційних категорій по спеціальності.

За 2007 р. фахівцями обласного онкологічного диспансеру при консультативно методичних виїздах проконсультовано 2203 амбулаторних та 237 стаціонарних хворих, за І півріччя 2008 р. - відповідно 1160 амбулаторних та 198 стаціонарних хворих.

Проведена робота дозволила стабілізувати показники своєчасності діагностики злоякісних новоутворень як по внутрішніх, так і по візуальних локалізаціях пухлинного процесу на рівнях, які не поступаються середнім по Україні.

Спеціалізована онкологічна допомога хворим надається обласним онкологічним диспансером, у якому призначається спеціальне лікування онкологічних хворих за участю трьох фахівців: онколога-хірурга, хіміотерапевта та променевого терапевта, і проводиться з використанням хірургічного, променевого та хіміотерапевтичного методів. Щорічно в обласному онкологічному диспансері виконується більше 3 тис. оперативних втручань та госпіталізується більше 7 тис. онкохворих.

Забезпеченість кадрами для лікування онкологічних хворих не поступається середнім по Україні показникам і становить на 10 тис. населення: онкологи-хірурги – 0,18 (Україна – 0,15), онкологи-гінекологи – 0,05 (Україна – 0,05), радіологи – 0,13 (Україна – 0,12).

Рівень підготовки названих лікарських кадрів достатній, атестовано онкологів-хірургів – 85,7% (Україна – 80,0%), радіологів – 80% (Україна – 76,5%), більшості атестованих присвоєна вища чи перша кваліфікаційна категорія.

Кількісні та якісні показники роботи госпітальних відділень для лікування онкохворих не поступаються середнім по Україні.

Забезпеченість ліжками для лікування онкологічних хворих становить 3,3 (Україна – 2,6) на 10 тис. населення, і дещо нижче нормативної (3,5 на 10 тис.), але дозволяє забезпечити безвідмовну госпіталізацію вперше виявлених хворих для надання спеціального лікування.

Питома вага онкохворих, охоплених спеціальним лікуванням, за 2007 рік склала 67,6% (Україна 65,8%), при летальності на онкологічному ліжку – 0,7% (Україна – 0,9%).

На виконання Державної програми “Онкологія” обласний онкологічний диспансер отримав за рахунок коштів Державного бюджету сучасний апарат ультразвукової діагностики, комп’ютерний томограф, комп’ютерний мамограф, рентген-діагностичний апарат, ряд одиниць ендоскопічної апаратури, що дозволяє, в певній мірі, задовольнити потребу закладу в обсязі необхідних діагностичних обстежень.

Всього протягом 2002-2007 років облонкодиспансер отримав обладнання за рахунок коштів Державного бюджету на суму 5 млн. 553тис. 836 гривень.

Наявне в облонкодиспансері обладнання для променевої терапії 20-40 річної давності і потребує ремонту чи заміни. Сучасне обладнання для променевого лікування онкохворих дороговартісне (вартість одного апарата близько 3 млн. гривень), тому заміна його потребує значних бюджетних надходжень.

Лікування онкохворих без застосування хіміотерапії недостатньо ефективне, а це дороговартісні препарати. Після затвердження Постановою Кабінету Міністрів України №392 від 29.03.2002 року Державної програми “Онкологія” на 2002-2006 роки, область щорічно отримує за рахунок Державного бюджету хіміотерапевтичні препарати в сумі більше 2 млн. гривень, що частково (до 50%) забезпечує потребу в препаратах для проведення хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих, але протягом року хіміотерапевтичні препарати надходять неритмічно.

Більш повне, порівняно з попередніми роками, забезпечення онкохворих хіміотерапевтичними препаратами, поряд із зниженням питомої ваги IV ст., дозволило продовжити і покращити тривалість та якість життя онкохворих, про що свідчить зниження показника дорічної летальності онкохворих з 33,9% у 2002 році до 29,5 % (Україна - 31,8%) та збільшити питому вагу онкохворих, які знаходяться на обліку 5 і більше років після встановлення онкодіагнозу з 57,8% у 2002 році (Україна – 55,5%) до 58,5% (Україна – 57,5%) у 2007 р.

Проте наявна матеріально-технічна база обласного онкологічного диспансеру, єдиного в області закладу, де спеціальне лікування надається з використанням хірургічного, променевого та хіміотерапевтичного методів, потребує суттєвого покращення. В типовому хірургічному корпусі на 90 ліжок розгорнуто 180 ліжок хірургічного профілю та поліклініка на 80 відвідувань в зміну. Недостає операційних залів, сучасного хірургічного інструментарію та наркозно-дихальної апаратури, апаратури стеження за післяопераційними хворими. Відділення для променевого та хіміотерапевтичного лікування хворих потребують покращення матеріально-технічної бази.

Відсутність необхідних площ не дозволяє в повній мірі реалізувати сучасні технології діагностики та лікування онкологічних хворих. Область мала отримати сучасний апарат для променевої терапії за рахунок коштів державного бюджету вартістю 3 млн гривень, однак відсутність необхідного для його установки приміщення вимусила відмовитись від нього.

Обласною програмою “Онкологія” на 2002-2006 роки передбачалося будівництво для облонкодиспансеру хірургічного корпусу на 120 ліжок та радіологічного корпусу на 60 ліжок, але цей захід програми не виконано.

Фінансове забезпечення обласної програми “Онкологія” на рівні місцевих бюджетів проводилося за рахунок загальних витрат на охорону здоров’я, і в зв’язку з недостатнім фінансуванням, суттєвих змін в оснащенні лікувально-профілактичних закладів області діагностичним обладнанням не відбулося.

Спеціальне лікування дітей проводиться на базі дитячих онкологічних відділень Національного інституту раку та Українського центру “Охмадіт”, з проведенням повторних курсів хіміотерапевтичного чи променевого лікування, згідно заключень центральних онкоцентрів у гематологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні (хіміотерапевтичне лікування ) та обласному онкологічному диспансері (променева терапія). Спеціальним лікуванням охоплено 80% (Україна 81,4%) онкохворих дітей, діагноз яким встановлено у 2007 році.

За рейтинговими показниками стану онкологічної допомоги, які затверджені наказом МОЗ України від 31.05.2002р. №197 “Про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я” протягом останніх років область входить в першу десятку серед регіонів України.

За І півріччя 2008 року в області суттєвих змін в показниках стану діагностики та лікування злоякісних новоутворень, порівняно з 2007 роком не відбулося, показники стану діагностики внутрішніх локалізацій пухлинного процесу близькі до середніх по Україні, наявна тенденція до подальшого зниження питомої ваги занедбаних випадків при діагностиці візуальних локалізацій пухлинного процесу.

З метою поліпшення роботи із профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень доцільно:

І. На державному рівні:

Прискорити прийняття Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року”.

Удосконалити законодавчу базу з метою підвищення рівня відповідальності роботодавців за створення екологічно безпечних умов праці на підприємствах та за здійснення заходів щодо запобігання забрудненню природного середовища канцерогенами.

ІІ. На місцевому рівні:

Затвердити цільову комплексну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2008 – 20016 роки.

Відповідно вимог діючих міжгалузевих програм створити систему постійного моніторингу забруднення природного середовища канцерогенами.

Залучати засоби масової інформації, громадські організації до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань на місцевих прикладах.

Забезпечити 100% укомплектування кадрами закладів охорони здоров'я.

Закінчити роботу дооснащення лікувально – профілактичних закладів діючою лікувально – діагностичною апаратурою та кадрами для її експлуатації.

Забезпечити достатнє фінансування профілактики, діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення.


Начальник управління

охорони здоров’я П.О.Павлюк


^
Таблиця № 1


Захворюваність населення на злоякісні новоутворення

в Сумській області за 2007 рік


з\п

Р Е Г І О Н И

Захворюваність на злоякісні новоутворення на 100 тис. населення

^ Рейтинговий показник по захворюваностім. Суми

398,2

1Білопільський район

316,2

15Буринський район

392,2

3В.Писарівський район

395,5

2Глухівський район

322,0

14Конотопський район

352,1

11Краснопільський район

345,7

13Кролевецький район

308,9

17Лебединський район

262,4

19Л.Долинський район

374,4

5Недригайлівський район

368,4

7Охтирський район

367,4

8Путивльський район

365,5

10Роменський район

385,1

4С.Будський район

315,2

16Сумський район

346,9

12Тростянецький район

367,1

9Шосткинський район

370,1

6Ямпільський район

297,1

18^
Таблиця №2Захворюваність дитячого населення на злоякісні новоутворення

за 2002-2007 роки (на 100 тис. дитячого населення)


№ з/п
^

Р а й о н и


2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

ВСЬОГО

за 2002-2007 р.

Середньорічний показник

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

1

Білопільський

1

10,7

0

0

0

0

0

0

2

27,7

1

14,2

4

8,7

2

Буринський

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

В.Писарівський

1

22,0

1

25,4

1

27,2

0

0

1

31,5

0

0

4

17,6

4

Глухівський

1

9,7

1

10,9

3

34,0

1

10,8

0

0

2

25,3

8

15,1

5

Конотопський

1

4,7

2

10,6

0

0

3

17,8

1

6,2

4

25,8

11

10,8

6

Краснопільський

0

0

1

19,0

1

19,8

1

20,7

0

0

0

0

3

9,9

7

Кролевецький

0

0

1

16,0

0

0

0

0

0

0

1

18,9

2

5,8

8

Лебединський

0

0

1

12,8

2

27,0

1

14,1

0

0

0

0

4

2,1

9

Л.Долинський

0

0

1

26,9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4,4

№ з/п
^

Р а й о н и


2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

ВСЬОГО

за 2002-2007 р.

Середньорічний показник

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

абс. число

на 100 тис. дит. населення

10

Недригайлівський

0

0

1

23,3

1

24,8

1

26,2

1

27,5

0

0

4

16,9

11

Охтирський

2

14,9

1

8,2

1

0

0

0

0

0

1

9,3

5

5,4

12

Путивльський

1

19,3

0

0

3

67,9

0

0

0

0

0

0

4

14,5

13

Роменський

3

19,3

1

7,2

1

7,5

0

0

1

8,2

1

8,6

7

8,4

14

С.Будський

2

58,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

9,8

15

Сумський

0

0

0

0

2

21,9

1

11,3

1

11,5

1

11,7

5

9,4

16

Тростянецький

1

14,9

0

0

0

0

0

0

0

0

2

38,6

3

8,9

17

Шосткинський

3

18,0

2

13,8

3

21,8

1

7,6

3

23,8

3

24,6

15

18,2

18

Ямпільський

0

0

0

0

1

25,4

1

26,4

0

0

1

28,0

3

13,3

19

м. Суми

4

9,0

6

15,4

2

5,4

2

5,6

5

14,5

5

14,8

24

10,7

20

^ ВСЬОГО

по області

20

10,0

19

10,1

21

11,7

12

7,0

15

9,2

22

14,0

109

10,3

21

^ По Україні

789

9,9

817

10,8

826

11,4

788

11,2

725

10,7

738

11,1

^
Таблиця №3


ОНКОЛОГИ В РАЙОНАХ ОБЛАСТІ

Р А Й О Н И


Число посад в цілому в закладі

в т.ч. в поліклініці (амбулатор) диспансеру, консультацій

Число фізичних осіб основних працівників в цілому в закладі на зайнятих посадах

штат-них

зайня-тих

штат-них

зайня-тих

Білопільській р-н

1.0

0.5

1.0

0.5

0

Буринський р-н

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

В.Писарівський р-н

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

Глухівський р-н

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Конотопський р-н

2.5

2.5

1.0

1.0

2.0

Краснопільський р-н

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

Кролевецький р-н

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

Лебединський р-н

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0

Л.Долинський р-н

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

Недригайлівський р-н

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

Охтирський р-н

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

Путивльський р-н

0.25

0.25

0.25

0.25

0.0

Роменський р-н

2.75

2.75

1.0

1.0

2.0

С.Будський р-н

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

Сумський р-н

2.0

2.0

1.0

0.5

1.0

Тростянецький р-н

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Шосткинський р-н

3.25

3.25

2.75

1.25

1.0

Ямпільський р-н

0.25

0.25

0.25

0.25

0.0
^

Стан діагностики злоякісних новоутворень за 2007 рік


Регіони / Показники

Україна


Сумська обл.м. Суми

Білопільський

Буринський

В.Писарівський

Глухівський

Конотопський

Краснопільський

Кролевецький

Лебединський

Л.Долинський

Недригайлів-

ський

Охтирський

Путивльський

Роменський

С.Будський

Сумський

Тростянецький

Шосткинський

Ямпільський
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Онкологічна захворюваність

(на 100 тис. населення)

331,7

360,9

398,2

316,2

392,2

395,5

322,0

352,1

345,7

308,9

262,4

374,4

368,4

367,4

365,5

385,1

315,2

346,9

367,1

370,1

297,1

2. Питома вага IV ст.

при діагностиці злоякісних новоутворень,

всього ( в %)

14,7

11,5

11,8

15,7

14,9

17,9

11,6

8,3

17,1

9,5

10,9

13,9

20,2

12,9

17,4

7,9

15,5

11,2

13,6

8,6

16,4

3. Питома вага IV ст.

при діагностиці раку шлунку (в %)

30,9

22,1

25,0

21,4

9,1

37,5

20,5

13,3

40,0

11,1

22,2

33,3

42,9

22,6

26,3

11,1

37,5

21,7

30,8

16,7

27,3

4. Питома вага IV ст.

при діагностиці раку легень (в %)

22,6

20,2

19,6

31,3

11,1

23,1

26,3

11,6

30,0

10,0

6,3

26,7

9,1

25,7

40,0

24,4

0

40,0

11,1

14,3

0

5. Питома вага ІІІ-IV ст.

при діагностиці раку

молочної залози (в %)

23,4

9,4

5,7

16,6

27,2

33,3

5,5

13,0

12,5

27,2

0

0

40,0

7,1

0

7,7

28,5

4,3

0

8,3

25,0

6. Питома вага ІІІ-IV ст.

при діагностиці раку

шийки матки, всього (в %)

17,2

6,9

13,7

25,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,6

0

50,0

0

0

0

0

7.Питома дорослого жіночого населення, охопленого профоглядами

з цитологічним обстеженням (в %)


-

78,4

78,6

76,6

69,5

82,5

95,0

78,4

65,2

68,2

95,0

88,7

72,4

66,3

53,7

95,8

53,0

87,0

84,0

67,5

90,9

Загальне рангове місце
7

15

13

16

4

2

14

5

3

10

19

9

17

1

18

8

11

6

12