asyan.org
добавить свой файл
1

«Затверджую»

Завідувач кафедри ІТМ

______________ В. А. Пасічник

«___» ______________ 20 ___ р.


Відомість розрахунку оцінки дипломного проекту спеціаліста

Тема проекту _______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Студент ____________________________________________________________

Керівник проекту ___________________________________________________


Експерт

Характеристика

К-сть балів

Підпис
і дата


Керівник
дипломного проекту


^ 1. Практична спрямованість проекту
(відмінно – 10; добре – 9-8; задовільно – 7-6)^ 2. Якість техніко-економічного обґрунтування основних рішень
(відмінно – 7; добре – 6; задовільно – 5)^ 3. Сучасність і оригінальність прийнятих рішень
(відмінно – 10; добре – 9-8; задовільно – 7-6)^ 4. Правильність застосування методів аналізу і розрахунку, їх глибина та відповідність сучасному рівню
(відмінно – 7; добре – 6; задовільно – 5)^ 5. Рівень використання інформаційних технологій
(відмінно – 10; добре – 9-8; задовільно – 7-6)^ 6. Рівень експериментальної перевірки прийнятих рішень
(відмінно – 7; добре – 6; задовільно – 5)Конс-нт з дод. розд.

^ 7. Якість виконання додаткових розділів (техніки безпеки, охорони праці, навколишнього середовища, цивільної оборони тощо)
(відмінно – 4; добре – 3; задовільно – 2)Нормо-контроль

^ 8. Якість пояснювальної записки
(відмінно – 4; добре – 3; задовільно – 2)^ 9. Якість графічного матеріалу
(відмінно – 5; добре – 4; задовільно – 3)Попередній захист

10. Реалізація матеріалів дипломного проекту
(відмінно – 7; добре – 6; задовільно – 5)
Сума балів
Матеріали, що підтверджують оцінки по п.п. 1 та 10 додаються.


Студент ________________________-( ___________________ )

підпис Прізвище І.Б.