asyan.org
добавить свой файл
1

3 грудня 2010 року на базі Шполянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - гімназія» пройшов мастер-клас вчителя іноземних мов, учителя-методиста даного комплексу, методиста районного методичного кабінету Кравченко Тамари Володимирівни. У наш час особистість вчителя дуже важко переоцінити. Вчитель супроводжує людину упродовж певних років її життя, допомагає зрозуміти та усвідомити споконвічні життєві цінності та знайти і вибрати вірний шлях у житті. Звичайно, батьки виховують та розвивають дитину, проте вчителі продовжують цей процес, збагачують його, використовуючи при цьому свій педагогічний талант, свої вміння та неабияку майстерність. Роль вчителя іноземної мови у вихованні та навчанні учнів неоціненна. Відповідно до того, чи зможе вчитель викликати в учнів зацікавленість до предмета та бажання вчити мову, буде залежати подальший навчально - виховний процес, і, зрештою, буде зрозуміло, чи зможе учень стати тим, ким прагне та досягти життєвого успіху. Адже, як відомо, знання іноземної мови відкриває безліч перспектив і допомагає оволодіти багатьма професіями. У наш час проблема особистості вчителя іноземної мови та його ролі у житті учнів та школи досить актуальна, оскільки саме він навчає учнів іноземній мові, виховує їх, допомагає усвідомити радість і щастя від можливостей спілкування. "Значне місце в розумовому вихованні належить іноземній мові. Нашим ідеалом повинно бути те, щоб учні відчували живе слово іноземної мови, вкладали у вивчені ними слова і словосполучення такі уявлення, почуття, думки, які в них вклав народ", - ці слова В. О. Сухомлинського стали для неї певним орієнтиром в педагогічній діяльності.

Відрадно, що в нашому районі є вчителі, які можуть дати учням міцні знання, йдуть в ногу з часом і постійно підвищують свій фаховий рівень. Цьому сприяла робота творчої групи вчителів англійської мови, метою якої була розробка уроків, методичних посібників, пошук нових шляхів і методів вивчення іноземної мови. З вересня 2010 в районі розпочав роботу майстер-клас вчителя іноземної мови Шполянського НВК №3, спеціаліста вищої категорії, методиста Кравченко Тамари Володимирівни. Вмілий, досвідчений спеціаліст Тамара Володимирівна під час проведення уроків ділиться досвідом впровадження методу проектів, та використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчання учнів різних вікових категорій

Професія вчителя потребує сильних особистостей, які прагнуть досконалості у своїй справі, перебувають у постійному творчому пошуку. Є різні трактування творчості. Для Тамари Володимирівни Кравченко, яка любить дітей, особливо розумних, радіє їх успіхам, результатам, творчість, насамперед, пов'язана зі словами «активність», «діяльність»», «процес», «пізнання» й обов'язково стоїть поряд з учнями. Упевнена, що професійна творча майстерність учителя полягає в надприродних можливостях. І, на її думку, учитель повинен пройти певні етапи професійного розвитку, щоб із гордістю сказати: «Я - професіонал своєї справи».

Тернистий шлях удосконалення... Що це? Злети та падіння, чорне та біле, сум і радість. Хто це не проходив? Але, долаючи певні труднощі, людина розвивається. Свій професійний шлях Т.В. Кравченко почала не так давно, але розуміє, що живе в унікальному середовищі. Перед нею відкривається до цього часу незнаний світ... Передові технології, інноваційні методи...Одним із напрямів діяльності стала всесвітня ініціатива «Intel® Навчання для майбутнього», яка спрямована на розвиток шкільної освіти, завдяки навчанню вчителів використанню комп'ютерних технологій у навчально-пізнавальній діяльності учнів. Навчання вчителів за програмою «Intel® Навчання для майбутнього» піднімає організацію проектної діяльності на якісно інший рівень. Саме курси за цією освітньою програмою надали їй можливість подивитися по-іншому на освіту, викладання предмету: в останні роки одним із пріоритетів розвитку освіти стало впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Вона не помилилась, вибираючи для себе провідним у роботі метод проектів. Він цікавий тим, що, з одного боку, дозволяє створити умови для розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих дітей, а з іншого - проект дає можливість брати участь у цікавій і результативній роботі всім дітям. Пройшовши навчання в рамках програми „Intel®. Навчання для майбутнього”, Тамара Володимирівна не тільки навчила колег своєї школи, а й учнів повною мірою використовувати потенціал комп’ютера у навчальному процесі, роблячи в такий спосіб урок дійсно сучасним, інформаційно насиченим і цікавим.

У грудні відбулося чергове заняття майстер - класу, на якому Тамара Володимирівна продемонструвала використання комп’ютерних технологій та сучасних методів навчання при вивченні теми «Пори року. Погода» у 3 -А класі. Використавши проектну технологію навчання, учні мали можливість розширити свої знання, збільшити лексичний запас з теми. Використані аудіо та відеоматеріали активізували мовленнєву діяльність учнів, надали їм можливість висловлювати свою точку зору з поставленої проблеми. Для навчання дітей молодшої школи важливим є використання наочності і технічних засобів навчання, які сприяють зацікавленості учнів, активізують їх пізнавальну діяльність. Такий спосіб вивчення іноземної мови є доцільним і ефективним, оскільки помітно, що учні Тамари Володимирівни у своїй віковій категорії вже мають багатий лексичний запас, показують знання граматичного матеріалу та вміють зв’язно висловлюватися на задану тему. Урок був високоефективним і збагатив учнів новими знаннями, а колег позитивним досвідом.

Вчителю дуже імпонують слова Альберта Ейнштейна: «Освіта - це те, що залишається, якщо забути все, чого навчили у школі». Постійно згадує вона ці слова і, перегортаючи сторінку кожного прожитого дня, кожного пройденого уроку, переконується, що досягти професійної майстерності можна завдяки єдності таких принципів: принцип віри, принцип розвитку особистості, принцип цілого покладання, принцип мовознавчий.

Робота вчителя іноземної мови надзвичайно цікава і різноманітна, адже щодня потрібно познайомити дітей із чимось новим, зробити їм якийсь сюрприз, тобто, вдосконалитися разом зі своїми дітьми.

На своїх уроках Тамара Володимирівна завжди застосовує новітні технології, нетрадиційні форми роботи (диспут, екскурсії, цікаві ігри). Полюбляє, аби діти працювали в групах, що, безумовно, допомагає їм навчатися, окрім іноземної мови, ще і мистецтву спілкування, а також передавати досвід. Інтенсифікація навчання як одна  з важливих сучасних тенденцій диктує необхідність модифікувати урок іноземної мови – перетворювати його в урок – екскурсію, в урок – конференцію, урок – телеміст. Вивчення іноземної мови потребує значних зусиль з боку учнів, тому Тамара Володимирівна формує такі якості, як працьовитість, наполегливість, уважність, самостійність, допитливість. Щоб досягти практичної мети, на кожному кроці поєднує всі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо. Найкращого результату досягає, проводячи так звані нестандартні уроки після кожної теми. Це такі види роботи: урок-конференція, урок-диспут, дискусія, урок-подорож, КВК, вікторина, урок-показ знань та інші. Мета таких уроків-відпрацювати навички та вміння учнів, які були набуті під час вивчення теми /усне мовлення-читання –письмо -аудіювання.


Провідний спеціаліст відділу освіти І.І. Каландирець