asyan.org
добавить свой файл
1

Вивчення системи роботи вчителяз/п

Зміст роботи

Методи та форми вивчення

Дата

Хто вивчає

1

Аналіз об’єктивних даних про вчителя

Робота з документами2

Вивчення навчально-матеріальної бази для викладання предмета, стану навчального кабінету

Бесіда, аналіз3

Відвідування й аналіз системи уроків (назва тем, клас)

Спостереження й аналіз4


5Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій (назва тем, клас)


Проведення контрольних зрізів знань учнів

6

Самоосвіта вчителя:

участь у педагогічних радах;

відвідування психолого-педагогічних семінарів;

участь у педагогічних читаннях;

робота в методоб’єднаннях;

наявність творчих звітів

Спостереження, аналіз7

Відвідування позакласних заходів із навчального предмета.

Участь школярів у олімпіадах усіх рівнів

Спостереження, аналіз8

Відвідування заходів із виховної роботи (тема, клас

Спостереження, аналіз
Заступник директора з ВР

9

Відвідування заходів по роботі з батьками

Спостереження, аналіз10

Вивчення навчальної документації:

календарне планування;

поурочне планування;

планування виховної роботи;

класні журнали;

зошити учнів

Бесіда, аналіз, узагальнення11

Аналіз і узагальнення матеріалів за наслідками вивченої системи роботи

Видання наказу по школі