asyan.org
добавить свой файл
1


Берегите эти земли, эти воды,


Презентація науково-дослідницької роботи “Історія природоохоронного руху Запоріжжя на прикладі громадських організацій”

 • Автор Харланова ВалеріяАктуальність теми

 • Проблеми, що найбільше турбують запорожцівАктуальність теми

 • Погляд запорожців на причини погіршення здоров’яМета дослідження

 • Виявлення досягнень та помилок в діяльності природоохоронного руху та усвідомлення його ролі в сучасному суспільствіДослідницькі завдання

 • Висвітлити процес появи і розвитку природоохоронного руху;

 • Проаналізувати тенденції розвитку природоохоронних організацій та їх діяльність;

 • З’ясувати рівень участі в екологічних організаціях та акціях та ознайомленості з ними запоріжців, ступінь зрілості запорізького суспільства у спробах вирішення екологічної проблеми ЗапоріжжяДжерела для написання роботи

 • Статистичні збірники

 • Монографічні роботи В. Борейко

 • Матеріали соціологічного опитування мешканців Запоріжжя

 • Інтерв’ю з секретарем Партії Зелених

 • м. Запоріжжя

 • Інтернет

 • Періодичні виданняДжерела для написання роботи

 • Екземпляр анкети соціологічного опитування, проведеного авторомЗміст роботи

 • Вступ

 • Розділ 1. Початок природоохоронного руху

 • 1.1. Українські лісництва у другій половині ХІХ ст.

 • 1.2 Хортицьке Товариство Охорони Природи

 • Розділ 2. Природоохоронний рух в УРСР

 • 2.1 Товариства охорони природи в 20-50-ті роки ХХ ст.

 • 2.2 Навколишнє середовище Запоріжжя у другій половині ХХ ст.

 • Розділ 3. Сучасні громадські природоохоронні організації

 • Висновки

 • Перелік умовних скорочень

 • Список використаних джерел

 • ДодаткиОб'єкт дослідження

 • Природоохоронна діяльність суспільстваПредмет дослідження

 • Діяльність природоохоронних організацій ЗапоріжжяХронологічні межі

 • Друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст. – перші прояви організованого природоохоронного руху в Запорізькому краї та його сучасний стан.Наукова новизна

 • Дослідження основних етапів розвитку та масштабів діяльності громадських природоохоронних товариств від появи руху до сьогодення.

 • Власне бачення майбутніх напрямів діяльності природоохоронних товариств.Висновки

 • У ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

 • бере свій початок організований

 • природоохоронний рух

 • на Запоріжжі.

 • В цей період головна діяльність

 • громадських організацій

 • спрямована на ознайомлення

 • суспільства з проблемами

 • збереження природи,

 • боротьбу з браконьєрами.Висновки

 • 20-30-ті роки ХХ ст. дуже негативно позначилися на діяльності природоохоронного руху. Громадські організації закривалися, причиною цього називали «невідповідність» програм цих організацій радянській системі. Насилля над природою і людиною йшло пліч-о-пліч.Висновки

 • 50-80-ті рр. ще раз підтвердили, що товариства і організація створювалися за наказом партійного керівництва та існували під його постійним контролем, їм не давали діяти на повну силу і в більшості випадків діяльність природоохоронних організацій зводилася до формального написання звітів та сплати членських внесків..Висновки

 • Серед сучасних природоохоронних організацій нашого краю найбільшими є Обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, асоціація «Екологічна освіта», екоклуб «Джерело» ЗНВШ №20, Обласна станція юннатів тощо. Вони займають особливе місце у житті області. Діючі неурядові громадські організації екологічного спрямування допомагають вирішувати ряд гострих екологічних проблем. Порівняно з попередніми періодами природоохоронному руху їм надали більше прав, можливостей для самореалізації. Проте недостатнє фінансування і інформаційне забезпечення призводять до того, що акції, які проводяться мало чисельні і не досить ефективні.Висновки

 • 21% опитуваних чули та знали про екологічні акції, але лише 4% приймали в них участьВисновки

 • Мала поінформованість населення щодо проведення екологічних акцій: респонденти змогли назвати тільки декілька акцій.Можливі шляхи вирішення

 • Враховуючи вище зазначені висновки, автор має свій погляд на майбутні напрями діяльності природоохоронних товариств :

 • Потрібно ввести екологію та охорону природи як обов’язковий предмет в школі, організувати в кожній школі кружок екологів, туристів, які б були філіалами великих екологічних товариств, організувати екологічний куточок, в якому можна було б зображати шкідливий вплив антропогенної діяльності, досягнення екологів, заклики до охорони навколишнього середовища.

 • Для покращення інформованості населення необхідно проводити більше лекцій, тематичних вечорів, роздавати безкоштовні проспекти з цікавою та корисною інформацією екологічного характеру, залучати до співпраці молодь.

 • Треба ліквідувати екологічну безграмотність населення, популяризувати досвід громадськості розвинутих країн у боротьбі за збереження довкілля. Кожен має зрозуміти, що ми не гості на цій планеті і якою буде природа краю через кілька років, залежить саме від нього. До тих пір, поки суспільна думка не повернеться в бік екології, політика держави вряд чи зміниться.

 • Автор пропонує проводити шкільні учнівські екологічні проекти, метою яких було б залучення учнів до природоохоронної діяльності та екологічна освіта. (наприклад у гімназії №93 проводяться акції «Дзвони Чорнобиля», «Екологічний тиждень», проект «Врятуємо пальму»),^ Теоретичне та практичне значення наукового дослідження

 • результати дослідження можуть бути використані на уроках історії рідного краю в 11-му класі та при підготовці лекційного курсу «Екологія»;Не помились, зроби правильний вибір – від тебе залежить майбутнє!