asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Анкета для опитування майстрів виробничого навчання

Шановні колеги!

Сьогодні Ви берете участь у Всеукраїнському дослідженні стану і розвитку професійно-технічної освіти. Це опитування є анонімним, тому вказувати своє прізвище та ім’я не потрібно. Результати опитування будуть використані в узагальненому вигляді.

Просимо Вас відповісти на всі запитання. Заповнюйте анкету ручкою.


1. Ваш педагогічний стаж:

  1.  до 5 років;

  2.  6-10 років;

  3.  11-20 років;

  4.  більше 20 років.

 1. Ваш вік:

  1.  до 30 років;

  2.  30-39 років;

  3.  40-49 років;

  4.  50-59 років

  5.  60 років та більше.

 2. Чи доводилося Вам за останні три роки брати участь у таких заходах:

  1. стажування;

  2.  проходження курсів підвищення кваліфікації;

  3.  навчання за магістерськими програмами, в аспірантурі, докторантурі;

  4.  інше, а саме: ___________________________________________________ .

 3. Які терміни запропонували би Ви для проходження курсів підвищення кваліфікації (стажування):

  1.  1 місяць;

  2.  2 місяці;

  3.  6 місяців;

  4.  інше, а саме: ___________________________________ .

 4. Чи проходили Ви стажування за останні три роки:

  1.  для підтвердження (підвищення) робітничого розряду;

  2.  з психолого-педагогічної та методичної підготовки;

  3.  інше _____________________________________________________;

  4.  ні, не проходив.

 5. Де б Ви хотіли проходити стажування?

  1.  на виробництві;

  2.  на базі найкращих ПТНЗ України за моєю професією;

  3.  інше, а саме: ___________________________________ .

 6. Яку форму проходження курсів підвищення кваліфікації Ви б обрали?

  1.  без відриву від виробництва;

  2.  очно/заочна;

  3.  з відривом від виробництва (стаціонарна);

  4.  дистанційна;

  5.  інше, а саме: ___________________________________ .
 1. Позначте позитивні та негативні сторони Вашої роботи:

  ^ Позначте одну відповідь у кожному рядку

  позитивна

  негативна

  цікава творча робота  графік роботи  велика відпустка  можливість професійного зросту  престиж обраної професії  можливість сумісництва з іншою роботою  низька вірогідність втрати роботи  рівень заробітної плати  спілкування з молоддю  репутація навчального закладу  взаємовідносини у колективі  умови праці  контингент учнів  соціальні пільги (путівки, безкоштовне харчування тощо)  місце розташування роботи 2. Чи брав участь Ваш навчальний заклад у конкурсах фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання за останній рік (позначте всі варіанти відповідей):

  1.  у навчальному закладі;

  2.  між навчальними закладами району;

  3.  між навчальними закладами міста;

  4.  між навчальними закладами області;

  5.  у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах;

  6.  ні, не брав.

 3. Чи був Ваш навчальний заклад переможцем конкурсів фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання за останній рік (позначте всі варіанти відповідей):

  1.  Міжнародних;

  2.  Всеукраїнських;

  3.  обласних;

  4. районних;

  5.  міських;

  6.  ні, не був переможцем.

 4. Якою науково-методичною діяльністю Ви займаєтеся? (Позначте всі прийнятні відповіді).

  1.  індивідуальні, колективні проекти в даному навчальному закладі;

  2.  постійна робота в науковому підрозділі даного навчального закладу;

  3.  постійна робота в науково-дослідному інституті, центрі, наукових підрозділах інших навчальних закладів тощо;

  4.  індивідуальні та колективні проекти спільно з іншими навчальними закладами;

  5. написання наукових статей, монографій;

  6.  індивідуальні винаходи та конструкторські розробки;

  7.  інше (що саме): _______________________________________________.
 1. Чи є у Вашій майстерні (Варіантів відповідей може бути кілька):

  1.  комп’ютер;

  2.  принтер;

  3.  сканер;

  4.  сенсорна дошка;

  5.  Інтернет;

  6.  проектор

  7.  ні, немає.

 2. Чи володієте Ви персональним комп’ютером (ПК)?

  1.  так;

  2.  ні.

 3. Чи використовуєте ви ПК під час підготовки до уроків?

  1.  так;

  2.  ні.

 4. Чи маєте Ви можливість користуватися комп’ютером у Вашому навчальному закладі?

  1.  так;

  2.  ні.

 5. Чи є в наявності у Вашій майстерні мультимедійне обладнання:

  1.  так;

  2.  ні.

 6. Чи маєте Ви вільний доступ до мережі Інтернет у Вашому навчальному закладі?

  1.  так;

  2.  ні.

 7. Як часто Ви застосовуєте мультимедійне обладнання під час навчального процесу?

 1.  вільно користуюсь при необхідності;

 2.  рідко, бо мультимедійне обладнання знаходиться в спеціально обладнаному кабінеті;

 3.  практично не користуюсь.

 1. Оцініть, будь ласка, свою готовність до використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у професійній діяльності:

  1.  не володію комп’ютерними технологіями;

  2.  не використовую ІКТ в силу різних обставин, але розумію їх необхідність;

  3.  володію елементарними навиками роботи з ІКТ, але не використовую;

  4.  систематично-використовую ІКТ в своїй педагогічній діяльності;

  5.  удосконалюю форми та методи роботи з використанням ІКТ;

  6.  володію на високому рівні та навчаю інших.

 2. З якою метою Ви використовуєте ІКТ? (Варіантів відповідей може бути кілька).

  1.  під час проведення інструктажу;

  2.  як засіб визначення рівня навчальних досягнень учнів;

  3.  як засіб моніторингу навчального процесу;

  4.  закріплення навчального матеріалу;

  5.  самостійна робота учнів із використанням диференційного підходу у підборі завдань (енциклопедії, розвиваючі програми тощо);

  6.  тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам'ять, мислення тощо);

  7.  проведення інтегрованих уроків із використанням методу проектів, результатом яких буде створення Web-сторінок, проведення телеконференцій тощо;

  8.  використання сучасних Інтернет-технологій;

  9.  інше, а саме: ___________________________________________________ .

  10.  не використовую.

 3. Чи потрібно Вам підвищення рівня кваліфікації щодо використання ІКТ?

 1.  так;

 2.  ні.

 1. Якими загальнодоступними Web-ресурсами з навчально-методичними матеріалами Ви користуєтесь?

  1. ________________________________________________________.

  2. ________________________________________________________.

 2. Чи маєте Ви власний сайт?

  1.  так;

  2.  ні.

 3. Чи розміщуєте Ви авторські матеріали на Web-ресурсах?

  1.  так;

  2.  ні.

 4. Чи використовуєте Ви в своїй роботі електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП)?

  1.  не використовую, бо навчальний заклад не забезпечений ЕЗНП;

  2.  не використовую, бо немає потреби;

  3.  не використовую через ряд різних обставин (відсутність досвіду, бажання, обладнання);

  4.  використовую епізодично, за потребою;

  5.  систематично використовую ЕЗНП у своїй педагогічній діяльності, але не всі диски мені підходять;

  6.  розробляю та проводжу уроки з використанням ЕЗНП, удосконалюю форми і методи роботи з учнями на основі використання дисків.

 5. На яких етапах уроку Ви використовуєте ЕЗНП?

  1.  під час вивчення нового матеріалу;

  2.  під час закріплення матеріалу (вправи тренувального характеру);

  3.  під час перевірки знань учнів;

  4.  під час самостійної роботи учнів;

  5.  в комплексі.

 6. Чи розробляєте Ви власні ЕЗНП?

  1.  так, а саме: ____________________________________________________ ;

  2.  ні.

 7. Чи маєте Ви вільний доступ до користування відеотекою, ЕЗНП, які знаходяться у бібліотеці навчального закладу?

  1.  так, є і користуюсь;

  2.  так, є, але не користуюсь;

  3.  ні, не користуюсь;

  4.  ні, бо немає належної техніки.

 8. Чи володієте Ви інформацією про нові надходження до бібліотеки:

а) ЕЗНП:

  1.  так;

  2.  ні;

  3.  частково.

б) навчально-методичної літератури:

 1.  так;

 2.  ні;

 3.  частково.

 1. Чи проводиться моніторинг ефективності впливу запроваджених інновацій?

   1.  так, постійно;

   2.  так, час від часу

   3.  не чув про таке;

   4.  ні, не проводиться.

 1. Чи поширює навчальний заклад інноваційний досвід?

 1.  так, а саме: _________________________________________;

 2.  ні.

 1. Чи співпрацює Ваш навчальний заклад із роботодавцями?

 1.  ні;

 2.  так, ( напишіть, як саме): _______________________________________.

 1. Чи співпрацюєте Ви із психологом Вашого навчального закладу?

     1.  так;

     2.  ні;

     3.  у закладі немає психолога.

 2. Чи задоволені Ви співпрацею зі психологом Вашого навчального закладу?

     1.  так;

     2.  ні;

     3.  частково.

 3. Чи співпрацюєте Ви із соціальним педагогом Вашого навчального закладу?

     1.  так;

     2.  ні;

     3.  у закладі немає соціального педагога.

 4. Чи задоволені Ви співпрацею із соціальним педагогом Вашого навчального закладу?

     1.  так;

     2.  ні;

     3.  частково.

 5. Які питання Ви вирішуєте, співпрацюючи із соціальним педагогом?

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________ .

Вкажіть питання, які, на Ваш погляд, повинні бути в наступному анкетуванні:

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________ .


Дякуємо за співпрацю!


СЛУЖБОВІ ЗАПИТАННЯ

(заповнюється інтерв’юером після завершення анкетування)

1.. Галузеве направлення навчального закладу:

1. Промисловість

5. Транспорт

2. Будівництво

6. Сфера послуг

3. Торгівля

7. Зв’язок

4. Сільське господарство