asyan.org
добавить свой файл
1Методичні рекомендації

щодо здійснення психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу дітей та учнів, які стоять на внутрішньому обліку у навчальному закладі як „важковиховувані” та учні ”групи ризику”


Алгоритм роботи практичного психолога і соціального педагога

з важковиховуваними дітьми та учнями «групи ризику»


 1. Виявлення дітей та учнів, схильних до правопорушень, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин, схильних до бродяжництва та жебрацтва, проявів жорстокості та насилля, які мають проблеми в поведінці, ознаки емоційних розладів, схильні до аутоагресивної, самоушкоджуючої або суїцідальної поведінки та мають труднощі в навчанні і вихованні.

 2. Визначення причин труднощів дітей та учнів різних категорій "групи ризику", індивідуальна діагностика „важковиховуваних”.

 3. Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з учнями вищезазначених категорій (індивідуальна /групова).

 4. Просвітницька робота з педколективом навчального закладу з питань взаємодії педагогів і працівників психологічної служби у профілактиці злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, вживання алкоголю, наркотиків та психотропних речовин, важковиховуваності дітей та учнів.

 5. Просвітницька робота з сім'ями важковиховуваних дітей (консультації, відвідування вдома).

 6. Взаємодія з адміністрацією навчального закладу у профілактиці негативних явищ у дитячому та учнівському середовищі (рада профілактики, малі педради тощо).

 7. Взаємодія з інспекцією у справах неповнолітніх, соціальною службою та іншими організаціями з питань профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, попередження дитячої безпритульності і бездоглядності тощо .^ Документація практичного психолога і соціального педагога

по роботі з дітьми /учнями «групи ризику»

та учнями, які стоять на внутрішньому обліку в навчальному закладі

Проведена робота з „важковиховуваними” дітьми та учнями «групи ризику» повинна відображатися у журналах щоденного обліку роботи, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, протоколах індивідуальних та групових консультацій (для батьків, учнів, педагогів), індивідуальних картках психологічного/ соціально-педагогічного супроводу.

Обов’язковими є папка «Індивідуальні картки дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку школи (ДНЗ), дітей групи ризику», папка «Методичні матеріали для роботи з дітьми / учнями, які стоять на внутрішньому обліку»

Папка „ Індивідуальні картки дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку школи (ДНЗ)” повинна бути окремо у практичного психолога, окремо у соціального педагога.

Матеріали зберігаються до досягнення „важковиховуваними” учнями 18 років.


Зміст папки

Індивідуальні картки дітей/учнів,

які стоять на внутрішньому обліку школи (ДНЗ)”


1. Список дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку, затверджений директором школи (завідувачем ДНЗ) (окремо по різних категоріях: схильних до правопорушень, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин, схильних до бродяжництва та жебрацтва, проявів жорстокості та насилля, мають проблеми в поведінці, ознаки емоційних розладів, схильні до аутоагресивної, самоушкоджуючої або суїцідальної поведінки, мають труднощі в навчанні і вихованні, „неблагонадійні сім’ї” тощо).

2. План роботи практичного психолога/соціального педагога з вищезазначеними категоріями дітей/учнів (витяг з річного плану).

3. Індивідуальні картки психологічного супроводу дитини/учня - для практичного психолога; індивідуальні картки соціально-педагогічного супроводу дитини/учня - для соціального педагога (за єдиним зразком, що додається). До індивідуальних карток обов’язково додаються:

3.1. Індивідуальний план роботи з кожною дитиною/учнем вищезазначених категорій.

3.2. Протоколи діагностичного обстеження важковиховуваних (обов’язково вказати прізвище, ім’я, по-батькові учня/дитини, назву методики, дату проведення діагностування, результат, висновки та рекомендації), бланки з відповідями дитини/учня ( зразок додається).

3.3. Облік проведеної роботи з учнями/дітьми, які стоять на внутрішньому обліку в навчальному закладі, фіксується у відповідних фахових журналах.


Зміст папки

Методичні матеріали для роботи з дітьми / учнями,

які стоять на внутрішньому обліку та учнями «групи ризику»”


1. Психодіагностичні методики ( підбір психодіагностичних методик

здійснюється відповідно до типу важковиховуваності дітей/учнів).

1.1.Александровська Е.М., Гільяшева І.Н. „Модифікований варіант

особистісного опитувальника Кетелла Р. ( форма „Д”) 12– РF, 14 – РF”.

1.2.Ануфрієв О., Костроміна С. „ Мотивація навчання”.

1.3.Айзенк „Тип темпераменту”.

1.4.Басс А., Дарк А. „Дослідження показників і форм агресії ”.

1.5.Бернс Р., Кауфман С. „Кінетичний малюнок сім’ї”.

1.6.Бойко В.В „Визначення інтегральних форм комунікативної

агресивності особистості”

1.7.Варга А.Я., Столін В.В. „Методика діагностики батьківського

ставлення”.

1.8.Кетелл Р. „Особистісний опитувальник ” „16 – РF”.

1.9.Коломінський М.С. „Соціометричне дослідження”.

1.10.Лічко А.Е. „Патохарактерологічний діагностичний опитувальник”.

1.11.Люшер М. „Кольоровий тест” (проективна методика).

1.12.Методика, розроблена Вологодським центром гуманітарних досліджень і консультувань „Розвиток” „Схильність до делінквентної поведінки”.

1.13.Морено Дж. „Соціометрія”.

1.14.Овчарова Р.В. „Приблизна схема аналізу особливостей та недоліків сімейного виховання учнів”.

1.15.Овчарова Р.В. „Типовий сімейний стан”.

1.16.Овчарова Р.В. „Експертна діагностика соціально-педагогічної занедбаності дітей”.

1.17.Спілберг Ч. „Шкала особистісної тривожності”.

1.18.Стреляу Я. „Характеристика типу нервової діяльності”(адаптація Н.Р.Данилової, Ф.Г. Шмелева )

1.19.Філліпс „Визначення рівня шкільної тривожності”.

1.20.Ейдеміллер Е.Г. „Аналіз сімейного виховання” (АСВ): опитувальник АСВ для батьків дітей віком 3-10 років, опитувальник АСВ для батьків підлітків віком від 11 до 21 року.

2. Корекційно-відновлювальні, розвивальні, просвітницькі та інформаційні матеріали (програми тренінгів, конспекти занять, виступів тощо ) за напрямками:

2.1. Формування та розвиток характерологічних особливостей особистості учнів.

2.2. Тренінги модифікації поведінки.

2.3. Мотивація та саморегуляція.

2.4. Корекційна робота практичного психолога/соціального педагога з аутичною дитиною.

2.5. Корекційна робота з агресивними дітьми/учнями.

2.6. Робота з тривожними дітьми/учнями.

2.7. Корекційна робота з дітьми з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю.

2.8. Просвітницькі матеріали (для учнів, батьків, педагогів) з питань профілактики важковиховуваності, злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, профілактики вживання дітьми та підлітками алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, аутоагресивної поведінки, самоушкоджуючої та суїцідальної поведінки.


Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики

важковиховуваного учня (учениці)

(за Овчаровою Р.В.)


 1. Стан здоров’я і розвиток учня.

1.1.Загальна оцінка стану здоров’я учня.

(за даними медичної картки)

1.2.Ознаки підвищеної нервозності (відсутні; підвищена втомлюваність, понижена працездатність; подавлений настрій; підвищена збудливість; спалахи гніву; агресив­не ставлення до однолітків, учителів; уникнення кон­тактів, спільних справ, схильність до руйнівних дій, садизм, інші вияви).

1.3.Шкідливі звички (палить, вживає спиртні напої, вживає токсико - наркотичні речовини; вказати епізодично чи систематично).

1.4.Перебуває на диспансерному обліку і з приводу чого.


 1. Психологічна атмосфера сім’ї (сприятлива, несприятлива, вкрай несприятлива).

2.1.Дані про батьків (освіта, професія, місце роботи).

2.2.Інші члени сім’ї .

2.3.Тип сім’ї (благонадійна, неблагонадійна: педагогічно-некомпетентна/ морально неблагонадійна / конфліктна).

2.4.Характеристика взаємин батьків з дитиною (сімейний диктат, гіперопіка, потурання, інше ).

2.5.Організація режиму праці та відпочинку (які обов’язки виконує в сім’ї, чи дотримується режиму дня, хто і якою мірою контролює виконання домашніх завдань, як організовано дозвілля дитини).

 1. Особливості навчальної діяльності

3.1.Успішність учня.

3.2.Ставлення до навчання (позитивне, нейтральне, бай­дуже, негативне).

3.3.Інтелектуальні можливості учня (високі, середні, низькі).

3.4.Мотиви навчання (пізнавальний інтерес до предметів; усвідомлення необхідності навчальної діяльності; праг­нення одержати оцінку, схвалення дорослих; уникнен­ня покарань, намагання утвердитися серед однокласників тощо).

 1. Ставлення до колективу класу.

4.1.Позиція учня в класі

(лідер, прийнятий, відторгнений, ізо­льований).

4.2.Характер стосунків з однокласниками

(з ким частіше спілкується, дружить).

4.3.Взаємини з іншими однокласниками

(ділові, виважені, рівноправні, дружні, теплі, конфліктні, агресивні, байдужі, відчужені, ні з ким не спілкується).

4.4.Манера, стиль спілкування з оточуючими

(домінантний стиль: упевнений у собі, прагне нав'я­зати свою думку, безапеляційно перебиває співроз­мовника, але не дозволяє робити цього із собою, май­же ніколи не визнає своєї неправоти; недомінантний стиль: сором'язливий, поступливий, легко визнає власні помилки, потребує постійної підтримки в розмові; екстравертований стиль: постійно націлений на спілкування, лег­ко контактує, допитливий, відкритий, уважний до оточуючих; інтровертований стиль: замкнутий, уникає контактів, надає пере­вагу діяльності, в розмові небагатослівний).

4.5.Ставлення до громадської думки

(активно-позитивне: намагається виправити недо­ліки, врахувати зауваження; пасивно-позитивне: з розумінням сприймає критику, погоджується з висловленими зауваженнями, але недоліки не виправляє; байдуже: не реагує на критику, не змінює поведінку; негативне: сперечається, не погоджується із зауважен­нями).

 1. ^ Ставлення до фізичної праці

(позитивне: працелюбний, надає перевагу фізичній праці, а не розумовій, має «золоті руки»; байдуже: не розглядає фізичну працю як цікавий вид діяльності, не відмовляється від трудових справ, але виконує абияк; негативне: лінивий, до тру­дових доручень ставиться зневажливо).

5.1.Ставлення до громадського майна (бережливе, господарське, байдуже, демонстративно зневажливе, на­вмисно псує).

 1. Спрямованість інтересів.

6.1.Проявляє інтерес до діяльності (фізичної, розумової, трудової, технічної, громадської, суспільно-політич­ної, організаторської, художньої, спортивної).

6.2.В яких гуртках, секціях, клубах працює.

6.3.Культурно-естетичний світогляд (як часто відвідує театри, виставки, музеї; які має читацькі інтереси: книг не читає, читає епі­зодично, читає систематично, перевагу надає художньо оформленим молодіжним журналам; скільки часу проводить біля телевізора: які передачі дивиться систематично, з ким обговорює зміст телепередач).

 1. ^ Особливості нерегламентованого спілкування (скільки часу проводить у дворі, коли ввечері повер­тається додому; з ким дружить, який вплив вони мають; місце спілкування поза домом, постійне чи випадко­ве: кафе, дискотеки, під'їзд; зміст спілкування поза домом: робота з технікою, відвідування відеосалонів, гра на гітарі, прослуховування музичних творів, розмови на різні теми, комп'ю­терні ігри, безцільне проведення часу, випивки, палі­ння, азартні ігри).

 2. Самооцінка особистості.

8.1.Рівень самооцінювання

(адекватний: реально оцінює свої позитивні та негативні риси, можливості і досягнення;

завищений: некритичний до себе, перебільшує досягнення;

занижений: занадто самокритичний, недооцінює свої можливості та якості).

8.2.Яких рис характеру хотів би набути?

 1. Особливості поведінки

9.1.Позитивні вчинки (як часто учень їх здійснює, мож­ливі мотиви їх здійснення)

9.2.Негативні вчинки

(їх прояв: епізодично, систематич­но;

їх характер: грубість, бійки, пропуски уроків, запізнен­ня на уроки, порушення дисципліни в класі, відмова виконувати вимоги, не працює на уроках).

9.3.Правопорушення учня (крадіжки, побиття молодших і слабших, вимагання грошей, жорстоке поводження з тваринами, прояв садистських нахилів, хуліганство).

9.4.Ставлення до своїх вчинків (байдуже, стурбоване, з наміром виправдати, засуджує).

9.5.Як сприймає педагогічний вплив (байдуже, з вира­женою протидією, намагається виконувати вимоги).

9.6.Чи перебуває на обліку в правоохоронних органах.


Зразок протоколу діагностичного обстеження


Учня/вихованця__________________________ ____ класу/групи

Дата проведення ___________________________________________

Назва методики, опитувальника_______________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Автор методики____________________________________________

Мета _____________________________________________________

__________________________________________________________


Бланк для відповідей:
Обрахунок даних___________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________


Аналіз та інтерпретація даних ________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________


Висновок _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Рекомендації___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Коди складної життєвої ситуації


(відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”, зареєстрованого в Мін’юсті України 12 липня 2006 р. за № 824/12698 та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864 „Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами”.

01 – інвалідність батьків або дітей;

02 – вимушена міграція;

03 – наркотична або алкогольна залежність одного з членів сім’ї;

04 – перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі;

05 – важковиховуваність дитини, девіантність;

06 – насильство в сім’ї;

07 – безпритульність;

08 – сирітство;

09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;

10 – відсутність житла або роботи;

11 – бездоглядність;

12 – виникнення ризику для здоров’я та життя (зокрема, проживання на екологічно забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);

13 – інше (дописати).

Література:

 1. Клейберг Ю. Психология девиантного поведения .М., 2001.

 2. Корнилова Т., Григоренко Е., Смирнов С. Подростки групи риска.СПб.,2005

 3. Макарычева Г.И. Коррекция девиантного поведения – СПб.: Речь, 2007

 4. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога-М.:ТЦ Сфера, 2004.

 5. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования- М:ТЦ „Сфера”.2000.

 6. Перрон Р. Трудний ребенок : что делать?-Питер. 2004.

 7. Райгородский Д.Я. Диагностика семьи. -Самара : Издательский дом БАЙРАХ, 2004

 8. Римская Р. Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других-М.: АСТ ПРЕСС, 1997.

 9. Рогов.Е.И. Настольная книга практического психолога-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999

 10. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми-Д:Феникс. 2006.

 11. Шендеровський К., Ткач Г. Професія соціальний працівник – К.:

Главник О., 2006


______________________________

Назва навчального закладу


^ ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА


ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ


УЧНЯ/ВИХОВАНЦЯ _____ КЛАСУ/ГРУПИ


_________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по-батькові )


Дата народження ___________________________


Домашня адреса_____________________________


Телефон (дом., моб )_________________________


Розпочато______________________________________________

Закінчено _______________________________________

(вказати, з яких причин)

^ Від кого, коли і з якого приводу надійшов запит на психологічний супровід дитини (№ протоколу, дата педради, рішенням якої учня поставлено на облік) _________________________________________________________________________________


^ Відомості про батьків (опікунів) прізвище, ім’я, по-батькові; місце роботи, контактний телефон. Якщо не працюють, вказати причину: інвалід/ пенсіонер / домогосподарка / безробітний . Якщо обоє батьків працюють за кордоном, вказати, хто займається доглядом та вихованням дитини на цей момент: бабу­ся (дідусь) / тітка (дядько) / знайомі тощо (вказати контактний телефон).

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

^ Категорія сім'ї ( повна /неповна; з матір'ю, з батьком, рідні батьки /опікуни; сприяє гармонійному психічному і фізичному розвитку /неблагополучна; дитина -сирота/напівсирота _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Кількість дітей у сім'ї (1/2/3/4 і більше) _________________________________

Код життєвої ситуації (01-13)________________________________________

Соціально-побутові умови (акти обстеження житлово-побутових умов додаються) Соціальні пільги, якими користується дитина ____________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Дані про особливості перебігу психофізіологічного розвитку дитини Відомості від батьків (проходження вагітності, пологів, дані про захворювання дитини в перший рік життя; особливості історії розвитку дитини (наявність психічних травм, важливих змін у житті дитини, важких захворювань)_____________________________________________

________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

^ Взаємини дитини з батьками та іншими дітьми в сім’ї :

(з ким із членів сім'ї більше спілкується, до кого більше звертається по допомогу чи пораду; із ким найчастіше виникають конфлікти)

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
^ Типові конфлікти та шляхи їх вирішення____________________________

__________________________________________________________________

Методи заохочення та покарання в сім'ї___________________________

________________________________________________________________

^ Оцінка батьками поведінки дитини (добрий, слухняний, різкий, впертий, образливий)___________________________________________________________________

Що викликає стурбованість батьків у поведінці та навчанні дитини

________________________________________________________________

Інформація від педагогів:

Що викликає занепокоєння у навчанні і вихованні учня/ дитини _______________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Що турбує у поведінці учня/ дитини_________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

^ Соціальні показники (витяг з індивідуальної картки соціально – педагогічного супроводу: рівень соціальної адаптації, соціальні шкідливості, відхилення в соціальній поведінці)_____________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Стосунки з однолітками__________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


^ Психологічні показники (тип темпераменту; особливості характеру, його акцентуації; загальний рівень психічного розвитку; особливості пізнавальних процесів, професійні інтереси, схильності, здібності, особливості поведінки, тип відхилень у поведінці тощо)________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

^ Облік проведеної роботи :


Дата

Вид роботи

Зміст роботи

ПриміткаРезультати і висновки спостережень, протоколи консультацій учнів/вихованців, батьків, педагогів, протоколи психодіагностичного обстеження учня/вихованця, оформлені за відповідною формою, вкладаються в індивідуальну картку психологічного супроводу. Проведена робота фіксується у відповідних фахових журналах.


___________________________

Назва навчального закладу


^ ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА


СОЦІАЛЬНО –ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ


УЧНЯ (УЧЕНИЦІ) ______ КЛАСУ


_________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові)


Дата народження _____________________________

Домашня адреса_______________________________

Телефон (дом., моб. )__________________________


Розпочато______________________________________________

Закінчено _______________________________________

(вказати, з яких причин)

^ Від кого, коли і з якого приводу надійшов запит на соціальний супровід дитини ( № протоколу, дата педради, рішенням якої учня поставлено на облік) _________________________________________________________________________________

^ Прізвище, ім'я та по батькові батьків (опікунів)______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

^ Місце роботи батьків (опікунів), контактний телефонкщо не працюють, вказати причину: інвалід/ пенсіонер/ домогосподарка / безробітний. Якщо обоє батьків працюють за кордоном, вказати, хто займається доглядом та вихованням дитини на цей момент: бабу­ся (дідусь) / тітка (дядько) / знайомі тощо).____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

^ Категорія сім'ї ( повна/неповна; з матір'ю, з батьком, рідні батьки /опікуни; сприяє гармонійному психічному і фізичному розвитку/ неблагополучна; дитина –сирота/напівсирота) __________________________________________________________________

^ Кількість дітей у сім'ї (1/2/3/4 і більше) ______________________________

Соціально-побутові умови (акти обстеження житлово побутових умов додаються) _________________________________________________________________________

^ Соціальні пільги, якими користується дитина ____________________

Код життєвої ситуації (01-13)______________________________________

Охоплення позашкільною освітою: „_____________” у _________н.р.

„___________” у ________ н.р., „_____________” у _________н.р


^ Дані про особливості перебігу психофізіологічного розвитку дитини (проходження вагітності, пологів, дані про захворювання дитини в перший рік життя; особливості історії розвитку дитини (наявність психічних травм, важливих змін у житті дитини, важких захворювань) __________________________________________________________________

^ Стан здоров'я (здорова; стоїть на «Д» обліку; дитина з особливими потребами (вказати ваду розвитку).

____________________________________________________________________________________________

Взаємини дитини в сім'ї :(з ким із членів сім'ї більше спілкується, до кого більше звертається по допомогу чи пораду; із ким найчастіше виникають конфлікти)______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Характер взаємин батьків з дитиною, підлітком:( сімейний диктат (систематичне придушення ініціативи і почуття власної гідності дитини); надмірна опіка (задоволення всіх потреб дитини, огородження від труднощів, турбот, зусиль); потурання (визнання повної автономності дитини; усунення батьків від активної участі у вихованні); співробітництво (стосунки взаємної поваги, спільне переживання радощів, біди, тощо)
^ Методи заохочення та покарання в сім'ї__________________________

______________________________________________________________

Що викликає стурбованість батьків у поведінці та навчанні дитини

_______________________________________________________________

^ Психологічні показники (витяг з індивідуальної картки психологічного супроводу) ______________________________________________________

________________________________________________________________

^ Характер стосунків дитини з однолітками__________________________

________________________________________________________________

Соціометричний статус учня в колективі:__________________________

_________________________________________________________________

^ Типові конфлікти та шляхи їх вирішення __________________________

________________________________________________________________

Педагогічні показники (темп навчання, труднощі в навчанні, навчальні інтереси, які переважають, зауваження щодо поведінки дитини)_______________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

^ Соціальні шкідливості (рання алкоголізація; нікотинова залежність; вживання токсичних і психотроп­них речовин; потяг до азартних ігор; потяг до асоціальних ігор; ранній сексуальний потяг; негативізм в оцінці явищ дійсності)

______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Відхилення в соціальній поведінці (грубість; бійки; прогули; недисциплінованість; побиття слабких; вимагання;жорстоке ставлення до тварин; крадіжки; порушення суспільного порядку (облік в інспекції у справах неповнолітніх); немотивовані вчинки; втечі з дому, інтернату)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Рівень соціальної адаптації

а)Високий (1.Усвідомлене прийняття і виконання норм колективного життя. 2.Баланс індивідуального і соціального. 3.Гармонія взаємин з дорослими та однолітками. 4.Адекватне ставлення до педагогічних впливів. 5.Самоконтроль поведінки. 6.Ак­тивна участь у житті дитячого колективу.7.Задоволення своїм статусом і взаєминами).__________________________________________

б)Середній (1.Конформізм по відношенню до норм колективного життя. 2.Переважає або індивідуальне, або соціальне. 3.Нестійкі взаємини з оточуючими. 4.Суперечливе ставлення до педагогічних впливів. 5.Зовнішній локус контролю. 6.Періодична участь у житті дитячого колективу. 7.Неповне задоволення своїм статусом і взаєми­нами).____________________________________________

в)Низький (1.Неприйняття і невиконання норм колективного життя. 2.Дисбаланс індиві­дуального і соціального. 3.Конфліктні взаємини з оточуючими. 4.Неадекватне ставлення до педагогічних впливів. 5.Некерована поведінка. 6.Пасивна участь у житті дитячого колективу. 7.Незадоволення своїм статусом і взаєминами

Облік проведеної роботи :


Дата

Вид роботи

Зміст роботи

Примітка


Результати і висновки спостережень, протоколи консультацій учнів, батьків, педагогів, протоколи соціально-педагогічного діагностування учня, оформлені за відповідною формою, акти обстеження житлово-побутових умов дитини вкладаються в індивідуальну картку соціально-педагогічного супроводу. Проведена робота фіксується у відповідних фахових журналах.